Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dobrodoŠli

Vegova 8
1000 Ljubljana

Matična številka: 1913433
Davčna številka:
SI10754938
Transakcijski račun:
SI56 0310 0100 1291 427

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 do 12.00 ure 
torek: 12.00 do 16.00 ure

Tajništvo:
Tel:+386 (0)1 24 20 670
Fax:+386 (0)1 24 20 680
E-naslov: zaps@zaps.si

Imenik:
Tel:+386 (0)1 24 20 676
E-naslov: andreja.divjak@zaps.si

Natečaji:
Tel:+386 (0)1 24 20 672
E-naslov: natecaji@zaps.si

zaps@fb


UPORABNIK
up. ime (email):


geslo:


 
zadnje novice

Regijski posveti upravnih enot, občin, projektantov in inšpektorje

05.03.2015 14:48

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v mesecu januarju, februarju in marcu 2015 pripravlja regijske posvete, katerih tema je graditev.
Regijski posvet v Lenartu bo potekal  v četrtek, 12.3.2015 od 9.30 do 13.30 ure v Razvojnem centru Slovenskih Goric /Trg osvoboditve 9, Lenart/.
Na posvetu bodo prisotni predstavniki upravnih enot in ob...


podrobnosti >>
Normativni program Vlade RS za leto 2015

04.03.2015 11:02

Vlada je 22. januarja 2015 sprejela Normativni program Vlade RS za leto 2015. V pripetem dokumentu so označeni predpisi, ki bodo vplivali na delovanje naših članov.

Program>


Predhodno poročilo o prejetih kandidaturah za volitve 2015

03.03.2015 11:13

Volilna komisija ZAPS je pregledala do sedaj prispele kandidature za razpisane funkcije v ZAPS in ugotovila, da so prišle naslednje kandidature:
- predstavnik sekcije arhitektov: 1 prijava
- predstavnik matične sekcije prostorskih načrtovalcev: 1 prijava
- predstavnik za regijo 1 (Ljubljana): 4 prijave
- predstavnik za regijo 3 (Celje): 1 prijava
- član disciplinske komisije: 3 prijave
En kandidat je kandidiral za predstavnika mat...


podrobnosti >>
Strokovna pomoč - anketa

03.03.2015 09:19

Objavljamo rezultate vprašalnika o strokovni pomoči v obdobju 2013 - 2014, v katerem je strokovna pomoč bila posredovana 213 krat 121 osebam. Na vabilo iz 25.02.2015 se je odzvalo 79 oseb, vprašalnik je do 03.03.2015 pravilno izpolnilo 51 oseb. Anketiranci so ocenili:
kompetentnost:
pozitivno 80%, srednje 18%, negativno 2%;
uporabnost:
pozitivno 82%, srednje 16%, negativno 2%
odzivnost:
hitra 67%, pravočasna 29%, prepozna 4%

Ostale odgovore, pripombe in predloge si lahko ogledate na tej povezavi>.

 


Regijski posveti upravnih enot, občin, projektantov in inšpektorjev

26.02.2015 00:00

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v mesecu januarju, februarju in marcu 2015 pripravlja regijske posvete, katerih tema je graditev.
Regijski posvet v Zagorju ob Savi bo potekal v četrtek, 5.3.2015 od 9.30 do 13.30 ure v dvorani PGD /Cesta Borisa Kidriča 7, Zagorje ob Savi/.
Na posvetu bodo prisotni predstavniki upravnih enot in občin Ljubljana, Domžale, Liti...


podrobnosti >>
Javna obravnava osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)

25.02.2015 15:07

Pripombe na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) je možno oddati do 12.03.2015.

Obvestilo>
Osnutek zakona>


Energetska izkaznica

23.02.2015 08:00

ZAPS je skupaj s partnerjem Laboratorijem za okoljske tehnologije Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani – LOTZ z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje 5 let.

Razpisana sta prva dva pomladanska termina usposabljanja in sicer:
- v marcu 16...


podrobnosti >>
Kultura prostora ZDAJ – Cilji in predlogi sistemskih rešitev za trajnostno ravnanje s prostorom

23.01.2015 12:21

Zdi se, kot da Slovenija nima vizije kako ravnati s prostorom, graditi in prenavljati stavbni fond in infrastrukturo. Vsakodnevno uničevanje kulturne identitete in gospodarskega potenciala našega naravnega in urbanega prostora je posledica parcialnega in stihijskega odločanja na vseh področjih in nivojih. Takšno prakso moramo spremeniti. ZAPS je zato pripravila predlog ciljev, usmeritev in ukrepov za izboljšanje in ureditev razmer. Besedilo je sicer nastalo v širokem krogu sodelavcev, a njegova vsebina še ni zaprta in potrebuje širšo verifikacijo v strokovni javnosti, predvsem med našimi člani. Predlog smo posredovali tudi partnerjem skupine »Odgovorno do prostora!", ker se zavedamo, da zastavljene cilje lahko dosežemo le s povezovanjem in medsebojnim sodelovanjem.
Dokument bomo ponudili javnosti in državi, kot spodbudo in vizijo. Pri njegovem uresničevanju bomo konstruktivno sodelovali, kot to že počnemo s predlogom dovoljevanja gradnje. Besedilo je zaradi kompleksnosti in zgoščenosti vse prej kot lahkotno branje, zato ga bomo za predstavitev in uveljavitev v javnosti posebej priredili, opremili s slikovnim materialom in oblikovali.

Vabimo Vas, da prispevate s svojim znanjem in nam posredujete komentarje.

Kultura prostora ZDAJ! – Povezava na besedilo


Plečnikove nagrade 2015

19.01.2015 08:17

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2015 - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.
Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na naveden...


podrobnosti >>
OdP! - Stališče o prenovi protihrupne zaščite na dveh odsekih avtocestnega sistema

13.01.2015 12:10

Skupina »Odgovorno do prostora!« se pridružuje mnenju Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) o problematičnosti izvedbe protihrupne zaščite na štajerski in primorski avtocesti. Izvedba protihrupne zaščite je problematična iz več vidikov urejanja prostora.
OdP! je stališče posredoval odgovornim, ministrici za okolje in prostor, ministru za infrastrukturo in predsedniku vlade.

Partnerji OdP! pričakujemo, da b...


podrobnosti >>
Pilotski raziskavi na področju trga arhitekturnih storitev

05.01.2015 18:25

Objavljamo rezultate dveh pilotskih raziskav na področju trga arhitekturnih storitev, ki jih je ZAPS zaključila v preteklem letu.
Prva je nastala v kontekstu projekta »deregulacije«, ki ga na pobudo Evropske komisije, izvajajo vse države članice EU, tudi

podrobnosti >>
Constructive Alps 2015

18.12.2014 15:17

Švicarska konfederacija in Kneževina Lihtenštajn sta razpisala tretjo mednarodno arhitekturno nagrado Constructive Alps 2015 v vrednosti 50.000 evrov.
Za nagrado se lahko potegujejo projekti trajnostne prenove in gradnje objektov z območja Alp, ki so bili dokončani v letih 2010–2014. K sodelovanju so vabljeni predvsem arhitekti in investitorji, ki so z gradnjo ali prenovo svojih objektov uresničili ekološka in ekonomska kakor tudi social...


podrobnosti >>
OdP! - izjava partnerstva OdP! za javnost in medije glede problematike poplavne varnosti

24.11.2014 14:12

Dne 20.11.2014 je v gostišču Livada potekala razprava o poplavah in problematiki upravljanja voda ki jo je organiziralo Društvo vodarjev Slovenije (DVS) v sodelovanju z drugimi društvi. Javno razpravo je podprla tudi skupina Odgovorno do prostora! Ob tej priliki je skupina OdP! podala tudi izjavo za javnost in medije, v kateri pristojno ministrico in predsednika vlade opozarja, da je vse ...


podrobnosti >>
zadnji izvedeni natečaj:

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC CERKLJE OB KRKI

Razstava
Občina Brežice z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v sredo, 9.7.2014, ob 18.30 uri v v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki. Razstava bo odprta vsak delovni dan od 10.7. do vključno 1.9.2014 od 8.00 ure do 13.00 ure na tej lokaciji, potem bo prestavljena v Brežice. Kraj in datum razstave bo objavljen na spletni strani www.zaps.si.
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Predmet razpisanega natečaja je rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole in vrtca v Cerkljah ob Krki ter ureditev zunanjih površin kompleksa z namenom zagotoviti pogoje za nemoteno in kakovostno izvajanje programa predšolske vzgoje in osnovne šole. Natečaj zajema ureditev površin enorazredne osnovne šole in vrtca s 5 oddelki ter pripadajočih zunanjih površin.
Natečajna naloga obsega investicijsko optimalno in strokovno najustreznejšo rešitev za predvideni program. Vsi posegi, obseg rekonstrukcije in dograditve oz. novogradnja morajo biti investicijsko upravičeni in morajo zagotavljati nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca. Natečajna naloga obsega rekonstrukcijo obstoječih objektov Osnovne šole Cerklje ob Krki z dograditvijo novih manjkajočih površin za nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca.
Organizacija novega šolskega kompleksa naj zagotavlja ustrezno povezanost in avtonomijo posameznih programskih sklopov in ustrezno ureditev pripadajočih zunanjih površin.


Naročnik: OBČINA BREŽICE
Rok oddaje: 24.04.2014
Zaključno poročilo komisije: 24.06.2014
podrobnosti >>

 

Dogodki ZAPS:
11.03.2015
Dostopnost stavb za osebe s posebnimi potrebami

25.03.2015
avtorska pravica v arhitekturi

31.03.2015
DSI: FOTOVOLTAIKA II.

16.03.2015 do 22.05.2015
Usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic stavb


Razstave:
12.02.2015 do 12.03.2015
Pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljane Arhitektura inventura 2012_2014


Predavanja:
10.03.2015
Tesnjenje prehodov inštalacij čez meje požarnih sektorjev

12.03.2015
Urbana dejanska raba, razvojne stopnje zemljišč in gradbena parcela


Drugi dogodki:
05.03.2015
Zagorje ob Savi: Regijski posveti upravnih enot, občin, projektantov in inšpektorjev

12.03.2015
Kako doseči kvaliteto šolskih prostorov s stroškovno učinkovito investicijo po standardu »skoraj ničenergijske stavbe« (nZEB)?

12.03.2015
Lenart: Regijski posveti upravnih enot, občin, projektantov in inšpektorjev

12.03.2015
Gradbena pogodba

18.03.2015
Energetsko učinkoviti infrardeči sistemi ogrevanja večjih prostorov

19.03.2015
Sežana: Regijski posveti upravnih enot, občin, projektantov in inšpektorjev

26.03.2015
Novo mesto: Regijski posveti upravnih enot, občin, projektantov in inšpektorjev

04.03.2015 do 05.03.2015
Transnacionalni in medregionalni programi evropskega teritorialnega sodelovanja v Sloveniji

09.03.2015 do 13.03.2015
UPI2MBOOKS v Ljubljani

10.03.2015 do 15.03.2015
ZRMK na sejmu DOM

20.03.2015 do 22.03.2015
(Ned, Pet, Sob)
Dnevi Orisa Lošinj 2015koledar dogodkov: