Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dobrodoŠli

Vegova 8
1000 Ljubljana

Matična številka: 1913433
Davčna številka:
SI10754938
Transakcijski račun:
SI56 0310 0100 1291 427

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 do 12.00 ure 
torek: 12.00 do 16.00 ure

Tajništvo:
Tel:+386 (0)1 24 20 670
Fax:+386 (0)1 24 20 680
E-naslov: zaps@zaps.si

Imenik:
Tel:+386 (0)1 24 20 676
E-naslov: andreja.divjak@zaps.si

Natečaji:
GSM 041 751 461
Tel:+386 (0)1 24 20 672
E-naslov: natecaji@zaps.si

zaps@fb


UPORABNIK
up. ime (email):


geslo:


 
zadnje novice

Energetska izkaznica

01.09.2015 00:00

ZAPS je skupaj s partnerjem Laboratorijem za okoljske tehnologije Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani – LOTZ z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje 5 let.

Napovedujemo naslednji termina usposabljanja in sicer 28. in 29. 9. 2015 ter 5. - 7. 10. 2015, ZAPS, Vegova 8, Ljubljana.

Usposabljanje bo potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času. Število mest za posamezni termin usposabljanja je omejeno. Podrobnejše informacije pogojih za prijavo na usposabljanje, ceni in ostalih vsebinah dobite na spletni strani – povezava >>.
Vsi zainteresirani se lahko prijavite na spletni strani ali neposredno na izobrazevanje@zaps.si.


Upoštevanje neuporabnih prostorov pri izračunu indikatorjev v skladu s standardom SIST ISO 9836

04.08.2015 16:06

Zaradi različnih tolmačenj vsebine Standarda SIST ISO 9836 smo se za tolmačenje obrnili na ISO - International Organization for Standardization. Vprašali smo jih, ali se neuporabni prostori prezračevalnih podstreij obravnavajo kot etaža in površine teh prostorov upoštevajo pri izračunu bruto tlorisnih površin. Odgovorili so, da ne. V skladu z odgovorom smo predlagali MOP-u naj izda obvezna navodila upravnim enotam, upravnim in strokovnim službam in posredovali zahtevo, da se poenoti terminologija in različni metodološki pristopi za izračunavanje površin v vseh fazah prostorskega načrtovanja, projektiranja, evidentiranja, dajatev in pravnega prometa.

Vprašanja ZAPS>
Razlaga ISO International Organization for Standardization>
Dopis MOP-u>


Zakon o javnem naročanju ZJN3

24.07.2015 15:03

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi prenovljene evropske Direktive o javnih naročilih 2014/24 EU pripravilo osnutek predloga Zakona o javnem naročanju (ZJN3) in ga poslalo v javno obravnavo ter k podajanju pripomb in predlogov pozvalo strokovno javnost. Rok za prenos direktive v pravni red držav članic je 18.04.2016.

Ministrstvo za okolje in prostor je na usklajevalni sestanek  za področje prostorskih, gradbenih zadev in natečajev  povabilo ZAPS, IZS in Mrežo za...


podrobnosti >>
Ljubljanski parkovni in urbanistični problemi

24.07.2015 14:00

Objavljamo prispevek Martine Lipnik o problematiki pravnih režimov prostorskega načrtovanja, evidentiranja in gradnje v obdobju tranzicije na konkretnem primeru parka na križišču Resljeve in Trubarjeve ulice v Ljubljani.

Povezava>


Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu

24.07.2015 11:00

Na straneh vlade RS je objavljeno novo gradivo Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025. Po potrditvi vlade bo predlog Resolucije poslan v obravnavo Državnemu zboru RS.

Gradivo NG1>
Zadnje gradivo NG5>
Obravnava NSP prestavljena na jesen>
Mladinski svet Slovenije - Sporočilo za javnost ob zastoju NSP>


Poenotenje baz kontaktnih podatkov

17.07.2015 12:41

Spoštovani člani,

Obveščamo vas, da bomo poenostavili komuniciranje med ZAPS in člani, zato bomo poenotili baze kontaktnih podatkov članov ZAPS. Vsak član bo za dostopanje do spletnih vsebin ZAPS lahko uporabljal le en kontaktni naslov za spletno pošto (e_mail). S tem istim e-mail naslovom bo dostopal do vsebin na spletni strani ZAPS, ki so namenjene le članom, na ta naslov bo prejemal obvestila ZAPS članom. Tistim članom, ki imajo več e-mail naslovov, npr enega v imeniku ter drugega za uporabniško ime na spletni strani, bo v naslednjih dneh določeno novo uporabniško ime, ki bo identično e_mailu v imeniku in dodeljeno novo geslo. Člani, ki imajo v imeniku več e_mailov, bodo odslej lahko uporabljali zgolj en e-mail naslov za kontakt in dostop do spletnih vsebin ZAPS. V svojem profilu na spletni strani boste lahko spreminjali geslo in se odločali za opcije prejemanja novic/novičnika in/ali klipinga. Če boste želeli zamenjati vaš e_mail, kontaktirajte imenik@zaps.si. saj tega podatke ne morete zamenjati sami, ker je del podatkov v imeniku članov.

Lep pozdrav,
ZAPS


Nekorektni razpisi

06.07.2015 10:11

Člani ZAPS-a so opozorili na, po njihovem mnenju nekorekten razpis za arhitekturne storitve in od zbornice pričakujejo ukrepanje.
Naročnik je v razpis vnesel nesorazmerne zahteve, že za prevzem projektne naloge zahteva izročitev bianco menic, v okviru ponudbe pa pričakuje tudi izdelano idejno zasnovo, s tem da je trem ponudnikom te idejne zasnove pripravljen finančno nagraditi.
Očitno želi naročnik za svoj denar dobiti največ, kar je možno in je zato pripravil svoja pravila, ki so kombinacija razpisa in natečaja.
Ugotavljamo, da obstaja veliki razkorak med pričakovanim vložkom v razpis in možnostjo za pridobitev posla, zato želimo opozoriti člane na tveganost vstopanja v posel pod takšnimi pogoji in jim priporočamo, da se tovrstnim razpisom raje izognejo. Izdelava idejne zasnove ni izdelava ponudbe, ampak je delo - kreativno in intelektualno. S pristajanjem na kratkovidne pogoje tovrstnih razpisov spodbujajo slabo prakso naročanja arhitekturnih storitev in prispevajo k dodatnem razvrednotenju stroke.

Pravno stališče v zvezi s pravnimi vidiki sodelovanja projektantov - članov ZAPS v postopkih razpisov investitorjev - povabila k oddaji ponudb z vključeno idejno zasnovo:
Povezava>
Mnenje o davčno-računovodskih vidikih opravljanja brezplačnih storitev:
Povezava>


BIENALNI MEDNARODNI ARHITEKTURNI NATEČAJ 'Leonardo' V MINSKU

29.06.2015 16:02

Vabljeni arhitekti do 40. leta, da se prijavite s svojimi že realiziranimi in idejnimi projekti na bienalni mednarodni arhitekturni natečaj "Leonardo" v Minsku. Več>


Izhodišča za razpravo o novih pooblastilih, poklicnih pogojih in pristojnostih

21.06.2015 14:04

V zvezi s t.i. reguliranimi poklici ZAPS zagovarja stališče, da se še naprej kot taki štejejo poklici arhitekta, krajinskega arhitekta in prostorskega načrtovalca. Kot izhodišča za razpravo znotraj ZAPS in pristojnim ministrstvom so pripravljena izhodišča za oblikovanje novih pooblastil, na katerega bi se navezoval tudi prenovljen sistem strokovnih izpitov. Menimo, da je predlog že uravnotežen med različnimi, tudi precej skrajnimi pogledi na ureditev tega področja. Vabimo vas na predstavitev izhodišč in razpravo, ki bo 16. junija 2015 ob 17.00 v sejni sobi ZAPS, Vegova ulica 8, Ljubljana. Pripombe lahko do tega datuma posredujete tudi preko elektronske pošte na naslov zaps@zaps.si.
K razpravi vabimo predvsem prostorske načrtovalce, saj je največ sprememb in dilem pričakovati v zvezi s tem pooblastilom.

Nova pooblastila - več

 


Prenova sistema evidentiranja nepremičnin

10.06.2015 14:41

Geodetska uprava RS, ki vodi prenovo registra nepremičnin - REN, je povabila strokovno javnost na predstavitev predloga novega sistema evidentiranja nepremičnin. V priponki so izhodišča. Člane vabimo k  podajanju pripomb in sodelovanju. Rok 19.06. Zainteresirani se lahko prijavijo k udeležbi na sestanku.

Izhodišča>
Predlog>
Pripombe ZAPS 22.06.2015>


Priznanja ZAPS - razpis 2015

04.06.2015 11:00

Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je objavila imena članov komisij, ki bodo letos odločali o nagradah ZAPS. Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo potekal 9. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, (MAO), Pot na Fužine 2, Ljubljana.

Namen pregledne razstave članov in podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja ZAPS podeljuje vsako leto nepretrgano od leta 2004. Priznanja so častna.

Podrobnosti si lahko preberete na naslednji povezavi.

Ker do roka nismo dobili predlogov za nagrado Platinasti svinčnik smo se odločili rok za oddajo predlogov podaljšati do 10.junija. Predlog lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslednjem obrazcu.


Internacionalizacija arhitekturnih storitev

04.06.2015 10:21

Sektorska študija ACE je pokazala, da predstavlja delež  iz storitev opravljenih izven Evrope manj kot 3% v skupnem prihodku evropskih arhitektov. Evropski gradbeni sektor bo v prihodnosti rastel počasneje kot v hitro rastočih trgih, za katere se predvideva, da bodo v naslednjih 10 letih obsegali 90% gradbene produkcije. Svetovni gospodarski trendi postavljajo evropske arhitekte pred nove izzive, če bodo želeli dostopati do teh trgov, bodo morali razviti globalne pristope in orodja.

Architects’ Council of Europe je 04.03.2015 organiziral posvet z naslovom Spodbujanje internacionalizacije arhitekturnih storitev, z namenom spodbujanja evropskih strokovnih organizacij k dejavnejšem pristopu k internacionalizacij storitev, seznanjanja z različnimi viri informacij in podpornimi programi, ki jih zagotavlja Evropska komisija za majhna in srednja podjetja, ki želijo opravljati storitve izven Eu.

ACE je na svoji spletni strani razvil posebno Mednarodno poglavje z različnimi informacijami o dostopu na trge, poslovanju, raziskovalnih programih, mednarodnih pogodbah, zakonodaji itn

 


Razpis za člane natečajne komisije za spomenik ruskim vojakom na ozemlju Republike Slovenije

29.05.2015 17:03

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je povabilo ZAPS, da do 20.05. imenuje štiri strokovnjake, ki bi sodelovali v natečajni komisiji za izbor najprimernejše rešitve za spomenik ruskim vojakom na ozemlju Republike Slovenije. Lokacija spomenika in podrobnosti natečaja še niso določeni. ZAPS je povabila  k prijavi vse strokovnjake z merodajnimi referencami. Prijave z navedbo referenc smo zbirali na e-naslovu natecaji@zaps.si do petka 15.05.

Na razpis sta se sami prijavili dve osebi, dodatne predloge pa so posredovale še matične sekcije  zato, da imamo pokrite vse vidike natečaja, arhitekturnega, krajinsko arhitekturnega in prostorskega. Izločili smo predloge članov, ki so (bili) v disciplinskih postopkih.
Na koncu smo predlagali člane v naslednji sestavi:

prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh.
Špela Videčnik, univ.dipl.inž.arh.
Matej Kučina, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Celoten dopis  ministrstvu je v prilogi.


Strategija prostorskega razvoja Slovenije

29.05.2015 08:59

Ministrstvo za okolje in prostor je 22.5.2015 izvedlo Javno posvetovanje o izhodiščih za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki predstavlja prvi korak celovito zastavljenega posvetovalnega procesa prenove SPRS. Z njim na Ministrstvu za okolje in prostor želijo že v najzgodnejši fazi pridobiti čim več relevantnih mnenj in predlogov, ki bodo upo&scaro...


podrobnosti >>
Razpis jubilejne mednarodne Nagrade Maks Fabiani za obdobje 2005-2015

28.05.2015 10:04

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije v sodelovanju z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo RS (MK) in Ministrstvom za okolje in prostor RS (MOP) razpisuje nagrado Maks Fabiani za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja na območjih Slovenije in sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške in Madžarske.
Razpisna dokumenta...


podrobnosti >>
Razpis za člane natečajne komisije

22.05.2015 11:30

Vabimo člane, da se vključijo v delo natečajne komisije ZAPS.
Prijavite se lahko do petka, 29.5.2015 na e-naslov: vlado.krajcar@zaps.si.

Razpis

 


OdP! - stališče do dopolnjenega osnutka Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

21.05.2015 11:10

Skupina Odgovorno do prostora! ugotavlja, da osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah ZKZ, ki ga je s strani MKGP prejela v pregled 6. maja 2015, še vedno ni sprejemljiv z vidika rešitev, ki posegajo na področje urejanja prostora in graditve objektov.
Ne glede na opozorila skupine Odgovorno do prostora!, da naj ZKZ kot sektorski zakon ne posega na področje, ki je v prisotnosti prostorske zakonodaje, ugotavljamo, da dopolnjen osnutek zakona ureja področje načrtovan...


podrobnosti >>
zadnji izvedeni natečaj:

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC CERKLJE OB KRKI

Razstava
Občina Brežice z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v sredo, 9.7.2014, ob 18.30 uri v v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki. Razstava bo odprta vsak delovni dan od 10.7. do vključno 1.9.2014 od 8.00 ure do 13.00 ure na tej lokaciji, potem bo prestavljena v Brežice. Kraj in datum razstave bo objavljen na spletni strani www.zaps.si.
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Predmet razpisanega natečaja je rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole in vrtca v Cerkljah ob Krki ter ureditev zunanjih površin kompleksa z namenom zagotoviti pogoje za nemoteno in kakovostno izvajanje programa predšolske vzgoje in osnovne šole. Natečaj zajema ureditev površin enorazredne osnovne šole in vrtca s 5 oddelki ter pripadajočih zunanjih površin.
Natečajna naloga obsega investicijsko optimalno in strokovno najustreznejšo rešitev za predvideni program. Vsi posegi, obseg rekonstrukcije in dograditve oz. novogradnja morajo biti investicijsko upravičeni in morajo zagotavljati nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca. Natečajna naloga obsega rekonstrukcijo obstoječih objektov Osnovne šole Cerklje ob Krki z dograditvijo novih manjkajočih površin za nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca.
Organizacija novega šolskega kompleksa naj zagotavlja ustrezno povezanost in avtonomijo posameznih programskih sklopov in ustrezno ureditev pripadajočih zunanjih površin.


Naročnik: OBČINA BREŽICE
Rok oddaje: 24.04.2014
Zaključno poročilo komisije: 24.06.2014
podrobnosti >>

 

Dogodki ZAPS:
25.09.2015
Dan aritektk v Avstriji - Ziviltechnikerinnentag 2015


Predavanja:
09.09.2015
Brezkontaktni zajem, obdelava in uporaba prostorskih podatkov


Drugi dogodki:
23.09.2015 do 24.09.2015
Strokovna ekskurzija v Beogradkoledar dogodkov: