Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dobrodoŠli

Vegova 8
1000 Ljubljana

Matična številka: 1913433
Davčna številka:
SI10754938
Transakcijski račun:
SI56 0310 0100 1291 427

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 do 12.00 ure 
torek: 12.00 do 16.00 ure

Tajništvo:
Tel:+386 (0)1 24 20 670
Fax:+386 (0)1 24 20 680
E-naslov: zaps@zaps.si

Imenik:
Tel:+386 (0)1 24 20 676
E-naslov: andreja.divjak@zaps.si

Natečaji:
GSM 041 751 461
Tel:+386 (0)1 24 20 672
E-naslov: natecaji@zaps.si

zaps@fb


UPORABNIK
up. ime (email):


geslo:


 
zadnje novice

Razstava natečajnih rešitev za ureditev jezerske promenade na Bledu

25.04.2016 09:13

Občina Bled z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev, ki bo v četrtek, 5. maja 2016, ob 17. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Razstava bo na ogled do 5. junija 2016

Vabilo


Plečnikova odličja 2016

19.04.2016 07:10

Žirija v sestavi: Boris Bežan - predsednik, Andreja Jug, Borut Simič, Luka Skansi in Dušan Stupar - člani je podelila letošnjo Plečnikovo nagrado za Nordijski center Planica - delo avtorjev: Matej Blenkuš, Miloš Florjančič, Klemen Kobal /arhitektura športnih objektov/, Aleš Vodopivec, Marko Smrekar /arhitektura osrednjega objekta za smučarske teke ter servisnih in ogrevalnih objektov/, Ana Kučan, Luka Javornik /krajinska arhitektura zunanje ureditve/.

Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo so prejeli: Maruša Zorec, Maša Živec, Matjaž Bolčina za Obnovo Plečnikove hiše ter Matija Bevk, Vasa J. Perović, Tadej Glažar, Blaž Goričan za Stanovanjski objekt Prule.

Plečnikova medalja za prispevek s področja strokovne publicistike je podeljena za knjigo Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem avtorjema: Igorju Sapaču in Franciju Lazariniju.

Več v končnem poročilu žirije


Energetska izkaznica

23.03.2016 00:00

ZAPS skupaj s partnerjem Laboratorijem za okoljske tehnologije Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani – LOTZ napoveduje naslednji termin usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic in sicer
11. in 12. 4. 2016 ter 18. -20. 4. 2016, ZAPS, Vegova 8, Ljubljana.

Usposabljanje bo potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času. Število mest za posamezni termin usposabljanja je omejeno. Podrobnejše informacije pogojih za prijavo na usposabljanje, ceni in ostalih vsebinah dobite na spletni strani – povezava >>.
Prijavite se lahko na spletni strani ali neposredno na e-naslovu izobrazevanje@zaps.si.

Vljudno vabljeni!


Publikacija "Kultura prostora in graditve zdaj!"

18.03.2016 08:01

Skupina Odgovorno do prostora! predstavlja publikacijo "Kultura prostora in graditve zdaj!".
S publikacija želi nagovoriti odločevalce in jih opozoriti, da so razmere v prostoru kritične ter da je skrajni čas za odločne ukrepe.
Publikacija je unikaten rezultat sodelovanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij, ki se ukvarjajo s prostorom in graditvijo: arhitektov, krajinskih arhitektov, prostorskih načrtovalcev, geografov, geodetov in inženirjev. Z njo želi spodbuditi ambiciozno snovanje nove prostorske politike dostojne nacionalnega potenciala prostora in ljudi v razvojno prelomnem času.

Izraz podpore za opravljeno delo in prizadevanja je dogodkom povezanim s Kulturo prostora in graditve zdaj! s častnim pokroviteljstvom izkazal tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Skupina Odgovorno do prostora!

Publikacija Kultura prostora in graditve zdaj!


Stroka pozna rešitve za izboljšanje razmer

17.03.2016 07:57

Inženirji, arhitekti in krajinski arhitekti, prostorski načrtovalci in geografi v okviru skupine Odgovorno do Prostora! (OdP!) so se poenotili v prizadevanjih za urejen prostor ter kakovostno, varno in trajnostno gradnjo. Dokaz za to je publikacija "Kultura prostora in graditve zdaj!", ki so jo javnosti predstavili dne 16.3.2016, v njej pa so analizirali probleme v prostoru in pri graditvi objektov ter postavili cilje in ukrepe za izboljšanje razmer.
Razmere na področju kulture urejanja prostora in graditve objektov so kritične in skrajni čas je, da se s tem problemom resno spopademo, je osrednje sporočilo partnerjev skupine Odgovorno do prostora! z novinarske konference ob predstavitvi publikacije "Kultura prostora in graditve zdaj!".

Sporočilo za javnost

Fotografije za medije 20MB


POZIV K SODELOVANJU : ŽENSKE V ARHITEKTURI

15.03.2016 11:51

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) v sodelovanju z Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten (BAIK) - avstrijsko zbornico inženirjev in arhitektov ter Kammer der ZiviltechnikerInnen für Steiermark und Kärnten - zbornico inženirjev avstrijske Štajerske in Koroške, pripravlja razstavo "Ženske v arhitekturi". Razstava je odprta vsem ženskam - avtoricam arhitekture, krajinske arhitekture, pa tudi gradbenim inženirkam,.. ki imajo izvedena dela s področja prenove ali gradnje v historičnih okoljih. Več o načinu sodelovanja na povezavi.


Plačilo članarine in drugih prispevkov ZAPS za leto 2016 s strani pravne osebe

25.02.2016 14:19

Spoštovani!
Skupščina ZAPS je na svoji seji dne 9. 2. 2016 sprejela Pravilnik o plačevanju članarine in drugih prispevkov za leto 2016 z določitvijo pristojbine za vodenje imenika v višini 80,00 € in članarine za člane z aktivnim statusom v višini 195,00 €.

ZGO-1 določa, da so zavezanci za plačilo prispevkov zbornici njeni člani (torej fizične osebe), zato računov ne moremo avtomatično izdajati na podjetje...


podrobnosti >>
Stališča in pripombe ZAPS do osnutkov nove prostorske in gradbene zakonodaje

19.02.2016 12:22

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije objavlja stališča in pripombe do osnutkov Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona  in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.
V pripravo predlogov je bilo vloženo veliko dela. Predlagana stališča in pripombe temeljijo na jasnih in treznih razmislekih o sistemu urejanja prostora, graditve objektov in ureditvi povezanih dejavnosti.
Pripombe so dobronamerne, zapisane z namenom, da bodo resno obravnavane in upoštevane. Ne želimo, da so stališča do pripomb predmet svobodne zakonodajalčeve presoje, ali jih bo upošteval ali ne. Pričakujemo oblikovanje delovne skupine, ki bo postopoma, transparentno in argumentirano, na osnovi strokovnih izkušenj iz prakse in znanstvenih temeljih, najprej dorekla koncept /sistem in nato v manjših skupinah uskladila določila po zaokroženih sestavnih delih sistema/ zakonov.


Stališča in pripombe ZAPS na Zakon o urejanju prostora /spremni dopis/
Stališča in pripombe ZAPS na Gradbeni zakon
Stališča in pripombe ZAPS na Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih


Pripombe Skupine Odgovorno do prostora! na osnutek Zakona o urejanju prostora

18.02.2016 08:38

Skupina Odgovorno do prostora! je 18.2.2016 na Ministrstvo za okolje in prostor poslala pripombe na osnutek Zakona o urejanju prostora, ki je bil v javni obravnavi od 20.11.2015 do 19.2.2016.
Pripravo pripomb je vodil in koordiniral ZAPS, v pripravo pa so se aktivno vključili tudi partnerji OdP!, tako da te pripombe izražajo skupna in večinoma usklajena stališča OdP!. Pri pripravi je tako sodelovala velika skupina izkušenih in uveljavljenih strokovnjakov, ki se zavedajo pomena dobrih zakonskih rešitev.

Pripombe OdP na ZUreP_2


Natečaji ZAPS 1998 - 2015

01.02.2016 12:37

Objavljamo poročilo raziskave o natečajih, ki smo jo izvedli v letu 2015.

V obdobju od 1998 do 2015 je bilo s strani ZAPS izvedenih 133 natečajev.

Z vprašalnikom smo se obrnili na 3 ciljne skupine: projektante (avtorje najvišje uvrščene rešitve in poslovne subjekte, katerim je naročilo bilo oddano), predstavnike investitorja, ki so sodelovali pri natečaju – javnem naročilu in tiste, ki so vodili investicijo ter predstavnike uporabnikov zgrajenega objekta. V analitičnem delu smo želeli zajeti, obdelati in predstaviti podatke o izvedenih javnih natečajih, predvsem iz vidika zagotavljanja kakovosti in optimalnega vodenja investicije.
Pri raziskavi je sodelovalo 76 projektantov in 44 predstavnikov investitorjev ali uporabnikov zgrajenega objekta.

Poročilo>

ZAPS Natečaji, februarja 2016


zadnji izvedeni natečaj:

Jezerska promenada na Bledu

Razstava
Otvoritev razstave bo v četrtek, 5. maja 2016, ob 17. uri v Festivalni dvorani na Bledu. Razstava bo na ogled do 5. junija 2016.
Vabilo

Javni, odprti, projektni, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za
UREDITEV JEZERSKE PROMENADE NA BLEDU

Predmet razpisanega natečaj:
Zasnova promenade mora slediti s podrobnim načrtom zasnovani prenovi večplastnega območja kulturne dediščine Bleda, območja z velikim simbolnim pomenom ter nacionalno in mednarodno prepoznavnostjo. Cilj je oblikovati promenado kot celovito prostorsko potezo, ki bo ob upoštevanju vseh potencialov (značilnosti in kakovosti prostora) postala osrednja mestna površina, namenjena prvenstveno pešcem, ter dvignila kakovost in prepoznavnost prostora. Predmet natečaja so ureditve utrjenih površin, opredelitev stikov z robovi lastniških parcel, zasaditve, fasade nekaterih objektov, gostinski vrtovi, urbana oprema in pomožni objekti ter osvetlitev. V natečajni ekipi je zaželeno sodelovanje arhitekturne, krajinsko arhitekturne in oblikovalske stroke.


Naročnik: Občina Bled
Rok oddaje: 25.03.2016
Zaključno poročilo komisije: 22.04.2016
podrobnosti >>

 

Razstave:
05.05.2016 do 05.06.2016
Razstava natečajnih rešitev za ureditev jezerske promenade na Bledu


Predavanja:
06.05.2016
SANACIJE V STANDARDU SKORAJ NIČ-ENERGIJSKE HIŠE

17.05.2016
Zelena infrastruktura - novi izzivi za načrtovanje mestne krajine

26.05.2016
Trajnostno urejanje prostora in prometa


Razpisi:
08.04.2016 do 31.05.2016
Fotografski natečaj IZS


Drugi dogodki:
10.05.2016
M SORA Z in ZA arhitekte 2016

04.05.2016 do 06.05.2016
Požarna zaščita - izobraževanje

13.04.2016 do 01.07.2016
Povabilo k oddaji prispevkov za revijo Urbani izzivkoledar dogodkov: