Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dobrodoŠli

Vegova 8
1000 Ljubljana

Matična številka: 1913433
Davčna številka:
SI10754938
Transakcijski račun:
SI56 0310 0100 1291 427

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 do 12.00 ure 
torek: 12.00 do 16.00 ure

Tajništvo:
Tel:+386 (0)1 24 20 670
Fax:+386 (0)1 24 20 680
E-naslov: zaps@zaps.si

Imenik:
Tel:+386 (0)1 24 20 676
E-naslov: andreja.divjak@zaps.si

Natečaji:
GSM 041 751 461
Tel:+386 (0)1 24 20 672
E-naslov: natecaji@zaps.si

zaps@fb


UPORABNIK
up. ime (email):


geslo:


 
zadnje novice

Natečaji ZAPS 1998 - 2015

01.02.2016 12:37

Objavljamo poročilo raziskave o natečajih, ki smo jo izvedli v letu 2015.

V obdobju od 1998 do 2015 je bilo s strani ZAPS izvedenih 133 natečajev.

Z vprašalnikom smo se obrnili na 3 ciljne skupine: projektante (avtorje najvišje uvrščene rešitve in poslovne subjekte, katerim je naročilo bilo oddano), predstavnike investitorja, ki so sodelovali pri natečaju – javnem naročilu in tiste, ki so vodili investicijo ter predstavnike uporabnikov zgrajenega objekta. V analitičnem delu smo želeli zajeti, obdelati in predstaviti podatke o izvedenih javnih natečajih, predvsem iz vidika zagotavljanja kakovosti in optimalnega vodenja investicije.
Pri raziskavi je sodelovalo 76 projektantov in 44 predstavnikov investitorjev ali uporabnikov zgrajenega objekta.

Poročilo>

ZAPS Natečaji, februarja 2016


Energetska izkaznica

28.01.2016 00:00

ZAPS je skupaj s partnerjem Laboratorijem za okoljske tehnologije Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani – LOTZ z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajo energetskih izkaznic za obdobje 5 let.

Napovedujemo naslednji termina usposabljanja in sicer 11. in 12. 4. 2016 ter 18. -20. 4. 2016, ZAPS, Vegova 8, Ljubljana.

Usposabljanje bo potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času. Število mest za posamezni termin usposabljanja je omejeno. Podrobnejše informacije pogojih za prijavo na usposabljanje, ceni in ostalih vsebinah dobite na spletni strani – povezava >>.
Vsi zainteresirani se lahko prijavite na spletni strani ali neposredno na izobrazevanje@zaps.si.


ZAPISNIK POSVETA "JAVNA RAZPRAVA O PROBLEMATIKI 3. RAZVOJNE OSI NA ODSEKU VELENJE- AVTOCESTA A1"

22.01.2016 11:47

Posvet oziroma javna razprava o problematiki 3. razvojne osi na odseku Velenje - AVTOCESTA A1 je potekala dne 16.12.2015 v prostorih ZAPS.

Prilagamo zapisnik kot zaključek razprave in skupno stališče vseh razpravljavcev ter ZAPS. Zapisnik vsebuje tudi stališča razpravljalcev. >>

Posebej dodajamo še mnenje Strokovnega sveta ZAPS.


podrobnosti >>
Plečnikove nagrade 2016

19.01.2016 08:53

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2016 - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.
Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.
Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.
Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 19. februarja 2016 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. in info@drustvo-dal.si.
Navodila za pripravo predlogov so objavljena na www.drustvo-dal.si/plecnikova_odlicja_2016.


Podaljšana javna razprava o novi zakonodaji

15.01.2016 14:35

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je sprejelo sklep o podaljšanju javne razprave:

Javna razprava o gradbeni in prostorski zakonodaji podaljšana do 19. februarja

ZAPS je v času javne razprave pripravil predstavitve in posvete na regijskih zborih. Pripombe smo zbirali in jih še vedno obravnavamo na delovnih skupinah. Rok za pošiljanje pripomb članov na ZAPS ostaja nespremenjen - 20.01.2015. Zaradi podaljšanja javne razprave je prestavljena tudi seja skupščine.


Razpisan je natečaj za UREDITEV JEZERSKE PROMENADE NA BLEDU

15.01.2016 14:18

Občina Bled je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni projektni, odprti, anonimni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
UREDITEV JEZERSKE PROMENADE NA BLEDU.

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.

 


IZJAVA ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE OB NOVINARSKI KONFERENCI ZORG 12.1.2016

13.01.2016 09:00

V ZAPS - Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije – že vsa leta pri spremembah zakonodaje podpiramo konstruktiven pristop. Zato smo tudi podpisniki memoranduma ZORG. Zavzemamo se za skupno strokovno delovanje in razumevanje osnutkov zakonov in si želimo, da v razpravi ne bi prihajalo do različnih interpretacij in napetosti med strokami. Vse arhitekturno in inženirske stroke smo se strinjale pri izhodiščih za pripravo nove zakonodaje, kar je potrjeno v dokumentu Kultura ...


podrobnosti >>
Novoletna poslanica predsednika ZAPS

12.01.2016 10:19

Spoštovane članice, spoštovani člani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,

dovolite mi, da vam na začetku leta 2016 zaželim predvsem veliko delovne vneme, pa tudi sreče tako na poslovnem kot zasebnem področju. Hkrati bi se rad dotaknil aktualnih in izjemno pomembnih dogodkov, ki nas arhitekte, krajinske arhitekte in prostorske načrtovalce kot tudi celotno strokovno področje čakajo v naslednjih mesecih novega leta.

Zbornica za arhitek...


podrobnosti >>
srečno in uspešno 2016 / happy and successful 2016

05.01.2016 17:38

 
avtor animacije: Matthew DiVito / cycloid


Razpisan je natečaj za UREDITEV VODNE SKULPTURE NA STIČIŠČU TOMŠIČEVE ULICE IN SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI

23.12.2015 12:22

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni projektni, odprti, anonimni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za:
UREDITEV VODNE SKULPTURE NA STIČIŠČU TOMŠIČEVE ULICE IN SLOVENSKE CESTE V LJUBLJANI.

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.

Obenem vas želimo obvestiti, da bo v kratkem razpisan tudi natečaj za ureditev jezerske promenade na Bledu.ZAPS PUBLIKACIJE PO POLOVIČNI CENI

16.12.2015 10:49

ZAPS publikacije, ki jih je ZAPS založil, lahko do konca januarja 2016 kupite v paketu in po 50% znižani ceni. Publikacije lahko naročite tako, da izpolnite prijavnico, ki je priložena na povezavi ob publikaciji.


ARHIGRAM

Cena kataloga znaša 18,00 EUR z DDV (9,00 EUR z DDV do 31.1.2016) za člane ZAPS ter 25,...


podrobnosti >>
2 raziskavi: 1/pojmi 2/evidentiranje

13.11.2015 17:00

V sklopu priprav nove sistemske zakonodaje je ZAPS izpostavil ključen pomen opredelitve enotnih definicij in standardov pri prostorskem načrtovanju in projektiranju ter usklajenega sistema projektiranja in evidentiranja s poudarkom na gradbeni parceli. Pričujoči raziskavi sta podporno gradivo zahtevam, da se končno poenotijo definicije in standardi ter da se uskladi projektiranje in evidentiranje, saj je to predpogoj za delovanje stroke, nenazadnje tudi pravne države. V nadaljevanju bomo izoblikovali predloge poenotenja pojmov, ki povzročajo največ težav in predlog interakcije projektiranja in evidentiranja. Člane vabimo, da s konkretnimi predlogi prispevajo k tema dvema projektoma. Predloge lahko pošljete na naslov: zakonodaja@zaps.si.

Standardi, pojmi, odmiki>

Projektiranje, evidentiranje in gradbena parcela>


Raziskava o zastopanosti arhitekturne stroke v javnem sektorju

13.11.2015 13:41

Objavljamo poročilo raziskave o zastopanosti arhitekturne, krajinsko arhitekturne in prostorsko načrtovalske stroke v javnem sektorju. V raziskavo so bile vključene vse občine in vse upravne enote v Sloveniji. Rezultati raziskave so zaskrbljujoči in jih bo potrebno upoštevati pri prenovi sistema urejanja prostora, projektiranja in gradnje.

Poročilo raziskave o zastopanosti arhitekturne stroke v javnem sektorju>


zadnji izvedeni natečaj:

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC CERKLJE OB KRKI

Razstava
Občina Brežice z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v sredo, 9.7.2014, ob 18.30 uri v v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki. Razstava bo odprta vsak delovni dan od 10.7. do vključno 1.9.2014 od 8.00 ure do 13.00 ure na tej lokaciji, potem bo prestavljena v Brežice. Kraj in datum razstave bo objavljen na spletni strani www.zaps.si.
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Predmet razpisanega natečaja je rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole in vrtca v Cerkljah ob Krki ter ureditev zunanjih površin kompleksa z namenom zagotoviti pogoje za nemoteno in kakovostno izvajanje programa predšolske vzgoje in osnovne šole. Natečaj zajema ureditev površin enorazredne osnovne šole in vrtca s 5 oddelki ter pripadajočih zunanjih površin.
Natečajna naloga obsega investicijsko optimalno in strokovno najustreznejšo rešitev za predvideni program. Vsi posegi, obseg rekonstrukcije in dograditve oz. novogradnja morajo biti investicijsko upravičeni in morajo zagotavljati nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca. Natečajna naloga obsega rekonstrukcijo obstoječih objektov Osnovne šole Cerklje ob Krki z dograditvijo novih manjkajočih površin za nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca.
Organizacija novega šolskega kompleksa naj zagotavlja ustrezno povezanost in avtonomijo posameznih programskih sklopov in ustrezno ureditev pripadajočih zunanjih površin.


Naročnik: OBČINA BREŽICE
Rok oddaje: 24.04.2014
Zaključno poročilo komisije: 24.06.2014
podrobnosti >>

 

Razpisi:
13.03.2016
Razpis za prijavo realizacij

13.01.2016 do 22.02.2016
(Pon)
Razpis public space prize


Drugi dogodki:
28.02.2016
Third International Conference GLOBAL DWELLING Sustainability - Design - Participation

03.03.2016
Ogled proizvodnje in predstavitev novih proizvodov TRIMO

18.02.2016 do 20.02.2016
Future Architecture, Matchmaking Conference

24.02.2016 do 26.02.2016
World Sustainable Energy Days 2016 - Wels/Austria

11.03.2016 do 12.03.2016
(Pet, Sob)
ARHITUR & SPAS OPEN 2016koledar dogodkov: