Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Zdravstvena postaja Tabor v Mariboru

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za ZDRAVSTVENO POSTAJO TABOR V MARIBORU.

Predmet projektnega natečaja
Predmet projektnega natečaja je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt Zdravstvene postaje Tabor v Mariboru, ki bo zagotovil nove ambulantne prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Oddaja natečaja bo potekala v skladu z razmerami v času oddaje. V kolikor bodo 15 dni pred oddajo elaboratov še vedno v veljavi izredni ukrepi, bo zagotovljena možnost digitalne oddaje elaboratov.

 

Naročnik: Mestna občina Maribor
Rok oddaje: 11.06.2020
Povezava na Portal JN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=348260

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 3, 26.5.2020
Rok za oddajo natečajne ponudbene dokumentacije za natečaj ZDRAVSTVENA POSTAJA TABOR V MARIBORU je v četrtek 11. 6. 2020 do 16:00 ure. Zaradi sproščanja omejitvenih ukrepov v povezavi z epidemijo COVID-19, ostaja oddaja natečajno ponudbene dokumentacije v tiskani oz. fizični obliki. Natečajno ponudbena dokumentacija mora prispeti najpozneje do predpisanega termina, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana. Za osebno oddajo natečajnega elaborata se je potrebno predhodno najaviti po telefonu na številko 041 751 461. Predhodna najava na dan oddaje 11.6.2020 ni potrebna. Digitalna oddaja natečajno ponudbene dokumentacija ne bo mogoča.

Sporočilo za javnost št. 2, 28.4.2020
Naročnik je podaljšal rok za oddajo natečajnih elaboratov do 11.6.2020, do 16:00 ure.
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 15. 5. 2020
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 20. 5. 2020
Rok za postavljanje formalnih vprašanj: 3. 6. 2020
Rok za odgovore na formalna vprašanja: 6. 6. 2020

Sporočilo za javnost št. 1, 3.4.2020
Ogled lokacije natečaja v času veljavnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. V kolikor si natečajniki želijo ogledati lokacijo natečaja, morajo preko kontaktnega naslova poslati zahtevo za izdajo potrdila z navedbo datuma ogleda. Zahteva za izdajo potrdila se pošlje po e-pošti na naslov: natecaji@zaps.si


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 8.500 EUR
• 2. nagrada 6.800 EUR
• 3. nagrada 5.100 EUR
• tri priznanja po 2.550 EUR
• 6 odškodnin po 1.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 28.050 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
prim.doc.dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.

Članica (naročnik):
Milena Frankič, viš.med.sest.

Član (ZAPS):
Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):
mag. Tomaž Kancler univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (ZAPS):
Jana Kocbek, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za tehnologijo:
Irena Mihelič, univ.dipl.oec.

Izvedenec za tehnologijo:
Marko Turčin, univ.dipl.oec.

Izvedenec za investicijo:
Robert Pangeršič, grad.teh.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
Stanovanjsko poslovni objekt NT6 v Novem mestu

Odprti projektni natečaj s predizborom (dvostopenjski natečaj) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije za STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT NT6 V NOVEM MESTU

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je arhitekturna zasnova večnamenskega stanovanjsko poslovnega objekta NT6 in pripadajočega trga ter pridobitev ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za objekt in trg. Predmet natečaja je tudi urbanistična in prometna ureditev območja A1, ki bo izdelovalcu OPPN podlaga za pripravo dopolnjenega osnutka.   

Rok oddaje natečajnega elaborata:
1. stopnja (predizbor): četrtek 23. 4. 2020 do 16:00 ure. Elaborat se odda prek aplikacije Wetransfer na e-naslov: natecaji@zaps.si
2. stopnja: predvidoma četrtek 4. 6. 2020 do 16:00 ure, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana. V kolikor bodo 15 dni pred oddajo elaboratov ( v sredo, 20. 5. 2020) še vedno v veljavi izredni ukrepi v povezavi z epidemijo Covid-19, se elaborat odda prek aplikacije Wetransfer na e-naslov: natecaji@zaps.si Informacije bodo objavljene na spletni strani ZAPS.

Naročnik: Trgograd d.o.o. Litija
Rok oddaje: 23.04.2020
Obvestila:

 Sporočilo za javnost št. 2, 11.5.2020
Ocenjevalna komisija je v drugo stopnjo natečaja povabila avtorje naslednjih šestih elaboratov:
1_99357
6_36179
12_85165
14_38098
20_11111 (dve enaki šifri) Vabljen so natečajniki, ki so elaborat oddali dne 23.4 2020 ob 15:50 uri!
23_21912

Vabilo v drugo stopnjo natečaja bodo izbrani kandidati prejeli po elektronski pošti na naslov, naveden v prilogi KONTAKT, predvidoma do 13. 5. 2020.

Sporočilo za javnost št. 1, 6.4.2020
Ogled lokacije natečaja v času veljavnega odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. V kolikor si natečajniki želijo ogledati lokacijo natečaja, morajo preko kontaktnega naslova poslati zahtevo za izdajo potrdila z navedbo datuma ogleda. Zahteva za izdajo potrdila se pošlje po e-pošti na naslov: natecaji@zaps.si

 


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1. stopnja (predizbor): nagrade, priznanja in odškodnine niso predvidene.

2. stopnja:
• 1. nagrada 11.000,00 EUR
• 2. nagrada 8.800,00 EUR
• 3. nagrada 6.600,00 EUR
• tri priznanja po 3.300,00 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):               
Matija BEVK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):    

Tomo KRES

Član (naročnik):       
Miha ŠEGULA, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):                            
doc. dr. Tomaž SLAK, univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS):                               
Monika FINK SERŠA, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):                   
Andrej POGLAJEN

Namestnik članov (ZAPS):                       
Sergej HITI, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevelec A:                       
Rupert GOLE, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Špela Kragelj BRAČKO, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Skrbnica natečaja:                           
Katja ŠEVERKAR, univ. dipl. inž. arh.
Hotel Europa Bled

Odprti, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za HOTEL EUROPA BLED

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je izdelava natečajnega predloga za izgradnjo novega hotela Europa Bled in ureditev celotnega območja hotela.
Z natečajem želi investitor pridobiti strokovno najprimernejše rešitve za ureditev celotnega kompleksa predvidenega novega hotela na Rečici, ki bodo ob upoštevanju usmeritev prostorskih aktov, pogojev ZVKDS, programskih in funkcionalnih izhodišč v največji možni meri upoštevale programsko trženjski koncept hotela.

Naročnik: Hotel E.Bled d.o.o.
Rok oddaje: 17.03.2020
Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 9, 2.6.2020
Zaradi obsežnejših sprememb natečajne naloge za 2. stopnjo natečaja, se je usklajevanje gradiva in pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora zavleklo. Oddaja elaboratov za 2. stopnjo je predvidena med 27. 8. in 3. 9. 2020. Natečajniki, vabljeni v 2. stopnjo natečaja, bodo o spemembah natečajne naloge obveščeni najmanj 2 meseca pred predvideno oddajo elaboratov.

Sporočilo za javnost št. 8, 6.5.2020
Zaradi pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjeno natečajno nalogo za 2. stopnjo natečaja, se podaljšuje rok, ko bodo izbrani kandidati prejeli dopolnjeno natečajno nalogo in vabilo v 2. stopnjo. Novi predvideni rok je med 11. in 15. 5. 2020.

Sporočilo za javnost št. 7, 20.4.2020
Objavljamo šifre natečajnih elaboratov, ki so se uvrstili v 2. stopnjo:
- 85593
- 13679
- 33333
- 97921
- 00000
- 13102
V skladu z ugotovitvami ocenjevalne komisije po zaključeni 1. stopnji natečaja, bo naročnik pripravil dopolnjeno natečajno nalogo. Dopolnjeno natečajno nalogo in vabilo v 2. stopnjo natečaja bodo izbrani kandidati prejeli po elektronski pošti na naslov, naveden v prilogi KONTAKT, predvidoma do 30. 4. 2020.

Sporočilo za javnost št. 6, 10.4.2020
Povabilo v 2. stopnjo bo objavljeno, ko bo na podlagi rezultata 1. stopnje, dopolnjena natečajna naloga in pripravljene usmeritve za povabljene natečajnike v 2. stopnjo.

Sporočilo za javnost št. 5, 16.3.2020
V kolikor želite osebno oddati natečajni elaborat, nas prosimo predhodno kontaktirajte po telefonu (041 751 461).

Sporočilo za javnost št. 4, 13.3.2020
Zaradi okoliščin v povezavi z epidemijo s corona virusom smo se odločili, da se natečajni elaborati v 1. stopnji lahko oddajo tudi po Wetransferju pod naslenjimi pogoji:
1. ZAPS ne jamči za uspešni prevzem elaboratov. Natečajniki, ki se bodo poslužili te možnosti sami prevzemajo tveganje za neuspešno oddajo. Zato priporočamo, da tak način oddaje uporabi le natečajnik, ki zaradi nastale situacije ne more na noben način oddati elaborata v tiskani obliki.

2. Natečajni elaborat mora vsebovati vse predpisane vsebine v točki 6.1. Natečajnih pogojev v digitalni obliki. Pošiljki je treba priložiti sliko zaslona - "printscreen" z vsebino map natečajnega elaborata.

3. Pred pošiljanjem natečajnega elaborata po Wetransfer na ZAPS predlagamo, da natečajnik poskusno najprej pošlje natečajni elaborat samemu sebi in preveri ali se mape pravilno razpakirajo in ali se lahko vse datoteke odprejo.

4. Pošiljka mora prispeti na elektronski naslov: natecaji@zaps.si do predvidenega roka za oddajo.

5. Rok za oddajo natečajih elaboratov se podaljša do 24.3.2020 do 12:00 ure.

We have decided that Level 1 competitions may also be submitted via Wetransfer under the following conditions:
1. ZAPS does not guarantee the successful acceptance of competition entries. Competitors should be aware of the possible risk of unsuccessful delivery of the competition entry. Therefore, we recommend that this method of submission should be used only by the competitors, who, due to the situation, cannot otherwise submit hard copies.
2. The competition entry must contain all the prescribed elements defined in point 6.1. Competition terms in digital format. The shipment must be accompanied by a screenshot – with the content of all folders and documents of the competition entry.
3. Before submitting a Wetransfer message with link to ZAPS, it is suggested that the sender first send the message with link to himself and check that the folders are properly unpacked and that all files can be opened.
4. Wetransfer message must reach the following email address: natecaji@zaps.si by the scheduled submission deadline, which is Tuesday, March 24, 2020 by 12:00.

The deadline for submission of competition entries is extended until 24/03/2020 by 12:00.

Sporočilo za javnost št. 3, 28.2.2020
Rok za postavljanje vprašanj 1. stopnje se podaljša do 5.3. do 14.00 ure in rok za odgovore na vprašanja 1. stopnje se podaljša do 9.3.2020.

Sporočilo za javnost št. 2, 27.2.2020
Prejeli smo zadosti prijav, zato ogled in posvet jutri bo organiziran..

Sporočilo za javnost št. 1, 26.2.2020
Organiziran ogled lokacije in posvet bo organiziran v primeru zadostnega števila prijav (najmanj 3 prijave), v petek 28.2.2020 ob 9.00 uri. Zbor bo na natečajni lokacijina zgonjem robu natečajnega območjana Kolodvorski cesti. Po ogledu lokacije je predviden informativni posvet na sedežu Občine Bled na naslovu Cesta svobode 13.
Prijave sprejemamo na e-naslov: natecaji@zaps.si, do 27.2.2020 do 16.00 ure.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1. stopnja: Nagrade, priznanja in odškodnine za sodelovanje v 1. krogu niso predvidene.

2. stopnja:
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada   8.000 EUR
• 3. nagrada   6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Pogled na lokacijo
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS):               
doc. mag. POLONA FILIPIČ, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):    

BOŠTJAN PREBIL

Član (naročnik):       
DARKO ADŽIEV

Član (naročnik):                            
ROBERT KLINAR, Občina Bled

Član (ZAPS):                               
GAŠPER MEDVEŠEK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (ZAPS):                       
GREGOR TRPLAN, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnica natečaja:                           
DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:                       
DAMJANA ZAVIRŠEK HUDNIK, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za urbanizem:                       
SAŠA REPE univ.dipl.inž.arh.

Izvedenka ZVKD:                            
IRENA VESEL, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za hotele:                            
GORAN KRIŽNAR

Izvedenec za investicijo:                       
PRIMOŽ KUNSTIČ, univ. dipl. inž. grad.