Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

VODNI CENTER BREŽICE

Javni, projektni natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za dostopni VODNI CENTER BREŽICE

Predmet projektnega natečaja:
Občina želi pridobiti kakovostno idejno rešitev za arhitekturno in krajinsko oblikovanje kajakaškega centra, dostopov do vode na izbranih lokacijah in ureditev rekreacijskih poti na obstoječih nasipih akumulacijskega bazena. Cilj natečaja je tudi izbor izdelovalca projektne dokumentacije.
Dostopni vodni center bo imel pomembno vlogo pri razvoju športa za gibalno ovirane ljudi. Izhajamo iz želje po vzpostavitvi Dostopnega vodnega centra Brežice, ki bo zgrajen ob akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice in bo omogočal dostop do športno rekreativnih aktivnosti za vse.

Naročnik: Občina Brežice
Rok oddaje: 17.12.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=368481

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 1, 11.11.2020
Rok za oddajo natečajnih elaboratov je podaljšan do četrtka 17. 12. 2020 do 16:00 ure.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 6.500 EUR
• 2. nagrada 5.200 EUR
• 3. nagrada 3.900 EUR
• tri priznanja po 1.950 EUR
• 10 odškodnin po 600 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 21.450 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): 
mag. Urška Klenovšek, univ.dipl. soc.

Članica (naročnik):
Saša Piano, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Član (naročnik):
Mitja Baškovič, nar. mat. teh.

Član (ZAPS):
Miha Kajzelj, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (ZAPS):
Urška Kranjc, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica članov (naročnik):
Suzana Ogorevc, univ. dipl. inž. pr.

Poročevalka A:
Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Nasta Rak, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Skrbnica natečaja:
Sandra Banfi, univ. dipl. inž. arh.
URBANA PRENOVA MEDICINSKEGA OBMOČJA VODMAT

Javni, urbanistični natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za URBANO PRENOVO MEDICINSKEGA OBMOČJA VODMAT Zavod RS za transfuzijsko medicino, Univerzitetni klinični center, Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta.

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je razmestitev, oblikovanje in funkcionalne usmeritve za novo predvideno stavbo Zavoda RS za transfuzijsko medicino, novih objektov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana z ter objekta druge faze Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, oblikovanje in funkcionalna zasnova pripadajočih zunanjih površin (dvorišča, parkirišča, dovozi, manipulacija, …), predvsem pa javnih odprtih površin pred vhodi v predvidene stavbe v ožjem natečajnem območju ob upoštevanju funkcionalnih povezav in predlaganih ureditev v širšem prostoru.

Naročnik: ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO
Rok oddaje: 15.12.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367216

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 2, 23.11.2020
Rok za oddajo natečajne makete se podaljša do torka  5 1. 2021 do 12:00.

Sporočilo za javnost št. 1, 14.10.2020
Rok za oddajo natečajnih elaboratov se podaljša do torka 15. 12. 2020 do 16:00.
Rok za oddajo natečajne makete se podaljša do ponedeljka 21. 12. 2020 do 16:00.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 16.000 EUR
• nadomestilo za odkup materialnih avtorskih pravic 16.000 EUR
• 2. nagrada 12.800 EUR
• 3. nagrada 9.600 EUR
• tri priznanja po 4.800 EUR
• 12 odškodnin po 1.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 68.800 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 12.000 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 12 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik - UL MF):
prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan

Član (naročnik - ZTM):
Iztok Krumpak, univ. dipl. prav.

Član (naročnik - UKC):
Jure Dolinar, univ. dipl. inž. str.

Član (naročnik - MOL):
mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Tadej Žaucer, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Vid Ratajc, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (naročnik - MZ):
mag. Simona Hribar Motore, univ. dipl. prav.

Namestnik članov (ZAPS):
Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevalec A:
Maj Juvanec, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenka za tehnlogijo:
Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za program:
Gorazd Ravnikar, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za področje varstva kulturne dediščine:
mag. Darja Pergovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za promet:
mag. Andrej Cvar, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnik natečaja:
Jure Henigsman, mag. inž. arh.
ZDRAVSTVENA POSTAJA TEZNO V MARIBORU

Odprti, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za ZDRAVSTVENO POSTAJO TEZNO V MARIBORU .

Predmet projektnega natečaja
Predmet idejnega dela natečaja je urbanistična zasnova natečajnega območja z umestitvijo objekta Zdravstvene postaje Tezno z lekarno ter Četrtnega centra Tezno na natečajno območje obdelave. Predmet projektnega natečaja je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt Zdravstvene postaje Tezno v Mariboru, ki bo zagotovila, tako nove ambulantne prostore za izvajanje zdravstvene dejavnosti, kot tudi prostorov lekarne, v skladu s Programsko nalogo, ki sta jo posredovala ZDM in Mariborske lekarne.

Naročnik: Mestna občina Maribor
Rok oddaje: 24.11.2020
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367117

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 3, 2.11.2020
Naročnik je podaljšal rok za oddajo elaboratov do 24.11.2020 do 16:00 ure.

Sporočilo za javnost št. 2, 9.10.2020
V gradivu je objavljena dopolnitev: Katalog površin - novelirano.

Sporočilo za javnost št. 1, 21.9.2020
Naročnik je podaljšal rok za oddajo elaboratov do 12.11.2020 do 16:00 ure.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 8.500 EUR
• 2. nagrada 6.800 EUR
• 3. nagrada 5.100 EUR
• tri priznanja po 2.550 EUR
• 6 odškodnin po 1.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 28.050 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 6.000 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 6 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Vid Razinger, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
prim.doc.dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.

Članica (naročnik):
Milena Frankič, viš.med.sest.

Član (ZAPS):
Davorin Počivašek, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):
mag. Tomaž Kancler, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (ZAPS):
Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A:
dr. Jernej Markelj, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za tehnologijo:
Irena Mihelič, univ.dipl.oec.

Izvedenec za tehnologijo:
Marko Turčin, univ.dipl.oec.

Izvedenec za investicijo:
Robert Pangeršič, grad.teh.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
Hotel Europa Bled

Odprti, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za HOTEL EUROPA BLED

Predmet projektnega natečaja
Predmet natečaja je izdelava natečajnega predloga za izgradnjo novega hotela Europa Bled in ureditev celotnega območja hotela.
Z natečajem želi investitor pridobiti strokovno najprimernejše rešitve za ureditev celotnega kompleksa predvidenega novega hotela na Rečici, ki bodo ob upoštevanju usmeritev prostorskih aktov, pogojev ZVKDS, programskih in funkcionalnih izhodišč v največji možni meri upoštevale programsko trženjski koncept hotela.

Naročnik: Hotel E.Bled d.o.o.
Rok oddaje: 17.03.2020
Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 12, 30.10.2020
Rok za oddajo 2. stopnje je podaljšan do 20.11.2020 do 15:00.

Sporočilo za javnost št. 11, 16.10.2020
Rok za oddajo 2. stopnje je podaljšan do 6.11.2020 do 15:00.

Sporočilo za javnost št. 10, 27.8.2020
Objavljeno je povabilo in gradivo za 2. stopnjo natečaja.
Rok za oddajo 2. stopnje:  23.10.2020 do 15:00

Sporočilo za javnost št. 9, 2.6.2020
Zaradi obsežnejših sprememb natečajne naloge za 2. stopnjo natečaja, se je usklajevanje gradiva in pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora zavleklo. Oddaja elaboratov za 2. stopnjo je predvidena med 27. 8. in 3. 9. 2020. Natečajniki, vabljeni v 2. stopnjo natečaja, bodo o spemembah natečajne naloge obveščeni najmanj 2 meseca pred predvideno oddajo elaboratov.

Sporočilo za javnost št. 8, 6.5.2020
Zaradi pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjeno natečajno nalogo za 2. stopnjo natečaja, se podaljšuje rok, ko bodo izbrani kandidati prejeli dopolnjeno natečajno nalogo in vabilo v 2. stopnjo. Novi predvideni rok je med 11. in 15. 5. 2020.

Sporočilo za javnost št. 7, 20.4.2020
Objavljamo šifre natečajnih elaboratov, ki so se uvrstili v 2. stopnjo:
- 85593
- 13679
- 33333
- 97921
- 00000
- 13102
V skladu z ugotovitvami ocenjevalne komisije po zaključeni 1. stopnji natečaja, bo naročnik pripravil dopolnjeno natečajno nalogo. Dopolnjeno natečajno nalogo in vabilo v 2. stopnjo natečaja bodo izbrani kandidati prejeli po elektronski pošti na naslov, naveden v prilogi KONTAKT, predvidoma do 30. 4. 2020.

Sporočilo za javnost št. 6, 10.4.2020
Povabilo v 2. stopnjo bo objavljeno, ko bo na podlagi rezultata 1. stopnje, dopolnjena natečajna naloga in pripravljene usmeritve za povabljene natečajnike v 2. stopnjo.

Sporočilo za javnost št. 5, 16.3.2020
V kolikor želite osebno oddati natečajni elaborat, nas prosimo predhodno kontaktirajte po telefonu (041 751 461).

Sporočilo za javnost št. 4, 13.3.2020
Zaradi okoliščin v povezavi z epidemijo s corona virusom smo se odločili, da se natečajni elaborati v 1. stopnji lahko oddajo tudi po Wetransferju pod naslenjimi pogoji:
1. ZAPS ne jamči za uspešni prevzem elaboratov. Natečajniki, ki se bodo poslužili te možnosti sami prevzemajo tveganje za neuspešno oddajo. Zato priporočamo, da tak način oddaje uporabi le natečajnik, ki zaradi nastale situacije ne more na noben način oddati elaborata v tiskani obliki.

2. Natečajni elaborat mora vsebovati vse predpisane vsebine v točki 6.1. Natečajnih pogojev v digitalni obliki. Pošiljki je treba priložiti sliko zaslona - "printscreen" z vsebino map natečajnega elaborata.

3. Pred pošiljanjem natečajnega elaborata po Wetransfer na ZAPS predlagamo, da natečajnik poskusno najprej pošlje natečajni elaborat samemu sebi in preveri ali se mape pravilno razpakirajo in ali se lahko vse datoteke odprejo.

4. Pošiljka mora prispeti na elektronski naslov: natecaji@zaps.si do predvidenega roka za oddajo.

5. Rok za oddajo natečajih elaboratov se podaljša do 24.3.2020 do 12:00 ure.

We have decided that Level 1 competitions may also be submitted via Wetransfer under the following conditions:
1. ZAPS does not guarantee the successful acceptance of competition entries. Competitors should be aware of the possible risk of unsuccessful delivery of the competition entry. Therefore, we recommend that this method of submission should be used only by the competitors, who, due to the situation, cannot otherwise submit hard copies.
2. The competition entry must contain all the prescribed elements defined in point 6.1. Competition terms in digital format. The shipment must be accompanied by a screenshot – with the content of all folders and documents of the competition entry.
3. Before submitting a Wetransfer message with link to ZAPS, it is suggested that the sender first send the message with link to himself and check that the folders are properly unpacked and that all files can be opened.
4. Wetransfer message must reach the following email address: natecaji@zaps.si by the scheduled submission deadline, which is Tuesday, March 24, 2020 by 12:00.

The deadline for submission of competition entries is extended until 24/03/2020 by 12:00.

Sporočilo za javnost št. 3, 28.2.2020
Rok za postavljanje vprašanj 1. stopnje se podaljša do 5.3. do 14.00 ure in rok za odgovore na vprašanja 1. stopnje se podaljša do 9.3.2020.

Sporočilo za javnost št. 2, 27.2.2020
Prejeli smo zadosti prijav, zato ogled in posvet jutri bo organiziran..

Sporočilo za javnost št. 1, 26.2.2020
Organiziran ogled lokacije in posvet bo organiziran v primeru zadostnega števila prijav (najmanj 3 prijave), v petek 28.2.2020 ob 9.00 uri. Zbor bo na natečajni lokacijina zgonjem robu natečajnega območjana Kolodvorski cesti. Po ogledu lokacije je predviden informativni posvet na sedežu Občine Bled na naslovu Cesta svobode 13.
Prijave sprejemamo na e-naslov: natecaji@zaps.si, do 27.2.2020 do 16.00 ure.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1. stopnja: Nagrade, priznanja in odškodnine za sodelovanje v 1. krogu niso predvidene.

2. stopnja:
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada   8.000 EUR
• 3. nagrada   6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Pogled na lokacijo
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS):               
doc. mag. POLONA FILIPIČ, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):    

BOŠTJAN PREBIL

Član (naročnik):       
DARKO ADŽIEV

Član (naročnik):                            
ROBERT KLINAR, Občina Bled

Član (ZAPS):                               
GAŠPER MEDVEŠEK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (ZAPS):                       
GREGOR TRPLAN, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnica natečaja:                           
DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:                       
DAMJANA ZAVIRŠEK HUDNIK, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za urbanizem:                       
SAŠA REPE univ.dipl.inž.arh.

Izvedenka ZVKD:                            
IRENA VESEL, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za hotele:                            
GORAN KRIŽNAR

Izvedenec za investicijo:                       
PRIMOŽ KUNSTIČ, univ. dipl. inž. grad.