Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

VOLITVE ZAPS 2017 - povabilo k glasovanju

29.03.2017 07:32

Obveščamo vse člane, da so v teku volitve za predsednika zbornice in člane skupščine.
Volilna komisija je pripravila kandidatne liste ter dne 24.3.2017 poslala vabila na volitve z glasovnicami.
Rok za oddajo glasovnic se izteka 7. aprila 2017.

V  rubriki Volitve 2017 so objavljeni programi predsedniških kandidatov.
Zlata kocka 2017

22.03.2017 12:53

 

Vabimo vas na podelitev nagrade in otvoritev razstave Zlata kocka 2017, ki bo 30. marca 2017 ob 14.00 uri v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v okviru Kulturnega bazarja 2017. Razstava bo na ogled od 8.00 do 18.00 na razstavnem prostoru Arhitektura in oblikovanje.
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je v juniju 2016 objavila razpis za nagrado, ki se podeljuje projektom za izobraževanje otrok in mladostnikov o arhitekturi in grajenem okolju, Zlata kocka 2017Nagrada Zlata kocka hkrati predstavlja kandidaturo za svetovne nagrade »UIA Architecture & Children Golden Cubes Award« programa Arhitektura in otroci Svetovne zveze arhitektov (UIA). Nagrade se podeljujejo tistim, ki za otroke in mladostnike pripravljajo programe in projekte s področja arhitekture in grajenega okolja. Za nagrade so se lahko potegovali vzgojno-izobraževalni zavodi, druge ustanove, posamezniki in mediji. 


Več o nagradi in nagrajencih, ter poročilo žirije, pa si lahko preberete na tej povezavi.
 
Razpisan natečaj za ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III.

16.03.2017 12:41

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III.

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Razstava natečajnih rešitev za Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini

15.03.2017 16:15

Otvoritev razstave in pogovor o urejanju starega mestnega jedra Kastre bo v ponedeljek, 20.3.2017 ob 17:00 uri, v avli dvorane prve slovenske vlade, (Trg 1.slovenske vlade 1, Ajdovščina) do 20.4.2017. Ogled razstave je možen v času prireditev oz. po predhodni najavi (pri ga. Marici Žen Brecelj, Oddelek za okolje in prostor, na tel. 05-365-91-36.
Vljudno vabljeni.
Vabilo
PROF TRAC Izobraževanje za načrtovanje SnES

15.03.2017 00:00

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je partner v EU projektu PROF / TRAC, ki razvija izobraževalno platformo in certifikacijsko shemo za strokovnjake s področja sNES.

Projekt PROF/TRAC je triletni projekt, ki ga financira EU in se je začel izvajati marca 2015. Projektna skupina razvija evropski program usposabljanja, kot dopolnitev nacionalnih programom dodatnega strokovnega izobraževanja strokovnjakov, ki sodelujejo pri načrtovanju in gradnji skoraj nič-energijskih stavb, v prvi vrsti arhitektom, strojnikom in vodjem projektov.
Za doseganje ciljev SnES, ki so opredeljeni v EU Direktivi o Energetski učinkovitosti stavb in Energetskem zakonu ter v skladu z Akcijskim načrtom za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 bo potrebno posodobiti obstoječa znanja, zlasti pa razviti oblike in veščine multidisciplinarnega sodelovanja. Projekt PROF / TRAC razvija metodologijo evidentiranja obstoječih in potrebnih znanj za uspešno delovanje pri načrtovanju in gradnji SnES, zbira učno gradivo iz prejšnjih, že zaključenih EU projektov, razvija skupno platformo in certifikacijski sistem in oblikuje spletni učni center.

Drugo, pilotsko izobraževanje bo potekalo 17., 25., 26. maja na ZAPS in 27. maja v OŠ Brezovica.

Vabilo in program>
Razpisan je natečaj za STANOVANJSKO GRADNJO RAKOVA JELŠA II

08.03.2017 07:56

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski urbanistično arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKO GRADNJO RAKOVA JELŠA II

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Volitve ZAPS 2017

07.03.2017 00:00

V skladu s 18., 31. in 43. členom Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije sta predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in predsednik Skupščinskega sveta dne 26.1.2017 sprejela

SKLEP O RAZPISU VOLITEV za predsednika ZAPS, člane skupščine, člane disciplinskih organov in člane volilne komisije

1. S tem sklepom se razpisujejo volitve za predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS), člane skupščine ZAPS, člane disciplinskih organov ter člane volilne komisije.
2. Vse postopke v zvezi s kandidiranjem in volitvami vodi volilna komisija v sestavi:
• predsednica Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.
• član Tomaž Čeligoj, univ.dipl.inž.arh.
• in članica Branka Arnautovič, univ.dipl.inž. arh..
3. Volilna komisija do začetka kandidacijskega postopka pripravi volilne imenike, obrazce za kandidiranje in na podlagi števila članov po regijah določi število predstavnikov posameznih regij v skupščini.
4. Kandidacijski postopek za vse funkcije iz prve točke se opravi istočasno. Kandidacijski postopek traja od 6. februarja do 7. marca 2017. Volilna komisija najpozneje prvi dan kandidacijskega postopka pošlje članom zbornice pozive za kandidaturo na volitvah z obrazcem ter objavi volilne imenike.
5. Veljavne so kandidature, ki so prispele oziroma so bile oddane priporočeno na naslov ZAPS najpozneje 7. marca 2017.
6. Volitve za predsednika zbornice, članov skupščine, disciplinskih organov ter volilne komisije bodo potekale od 24. marca do 7. aprila 2017. Volilna komisija mora najpozneje do 24. marca 2017 objaviti kandidatne liste ter poslati članom vabila za volitve z glasovnicami.
7. Veljavne so volilne glasovnice, ki so prispele oziroma so bile priporočeno oddane na naslov ZAPS najpozneje 7. aprila 2017.
8. Volilna komisija razglasi volilno udeležbo, rezultate volitev ter pripravi volilno poročilo najpozneje do 20. aprila 2017. Volilna komisija bo volilno poročilo predložila v potrditev skupščini zbornice.
9. Skupščina zbornice na podlagi rezultatov volitev potrdi mandate izvoljenih kandidatov za predsednika zbornice in člane skupščine ter izvoli člane disciplinskih organov.

  

Volilni imeniki bodo dostopni v rubriki "O zbornici", na podstrani "Volitve 2017".
Priročnik Z belo palico po mestu

22.02.2017 14:01

Zavod DOSTOP in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sta izdala priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema za slepe in slabovidne z naslovom "Z belo palico po mestu".
Publikacija je namenjena predvsem projektantom, saj vsebuje podrobne rešitve in razlago standarda SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem.
Elektronsko verzijo priročnika si lahko preberete tukaj, tiskani izvod pa lahko naročite na e-naslovu: info@dostop.org.

.
MOP - Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij, MJU - Smernice za javno naročanje gradenj

31.01.2017 17:00

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s predstavniki različnih invalidskih organizacij in kot nadaljevanje dela v zvezi s pripravo Pravilnika o univerzalni gradnji, izdal priročnik z naslovom Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij >>.
Priročnik obravnava vsebine, ki se nanašajo na prikaz raznih informaciji v prostoru s ciljem enakopravnega sodelovanja vseh uporabnikov javnih prostorov in javnih storitev, tudi invalidov. Invalidi in druge funkcionalno ovirane osebe so enakopravni z drugimi uporabniki prostora in storitev, kar vključuje tudi enakopraven dostop do informacij.
Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov zavezuje k sprejemanju ustreznih ukrepov, s katerimi se razvijajo, širijo in spremljajo uveljavljanje minimalnih standardov in smernic za dostopnost objektov, naprav in storitev, ki so namenjeni javnosti ali se zanjo opravljajo, ter omogočijo izobraževanje vseh, ki jih zadeva urejanje dostopnosti, s katero se srečujejo invalidi.
Priročnik je namenjen projektantom, oblikovalcem, investitorjem, odgovornim v javnih ustanovah in vsem, ki kakorkoli s svojimi dejanji vplivajo na podajanje informacij v prostoru.

Priročnik >>

 


 

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter mnogimi drugimi deležniki s področja gradbeništva pripravilo Smernice za javno naročanje gradenj >>.
Na voljo bodo vsem deležnikom kot orodje in zbirka priporočil za lažje delo na področju javnih naročil v gradbeništvu. Smernice bodo strokovni sodelavci Direktorata za javna naročila v prihodnje postopoma predstavili različnim deležnikom, ki bi jim utegnile biti uporaben in dobrodošel priročnik pri delu.

Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa ZJN-3, vsebujejo pa pravne podlage, ki so pomembne pri javnem naročanju gradenj, napotila za vodenje in načrtovanje gradnje, način izračuna ocenjene vrednosti, prav tako zajemajo primerne načine določanja pogojev za sodelovanje, tako tehničnih, kot tudi kadrovskih in finančnih. Vsebujejo tudi primere ustreznega definiranja referenc za različne objekte. Velik poudarek smernic je zlasti na naboru in opisu meril za izbor ponudnika, ki niso zgolj kakovostne narave, temveč tudi okoljske in socialne. Smernice pojasnijo tudi vidike neobičajnih nizkih ponudb in napotila glede primerne uporabe gradbene pogodbe.
Namen smernic, ki so že tretje v nizu, ki jih je ministrstvo pripravilo v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo, je tako povečati kompetence uslužbencev, ki se ukvarjajo z oddajo javnih naročil na področju gradnje in dvigniti kvaliteto investicij v javnem naročanju.

Smernice >>
 arhiv novic:

marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009