Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

zakonodaja

 
03.03.2014 13:12

0. Priprava zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve

Po zaporedju aktivnosti v letu 2013 je Vlada RS na seji 14.11.2013 potrdila dokument: Izhodišča normativnih sprememb na področju urejanja prostra in graditve objektov. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je imenovalo delovne skupine znotraj MzIP in k aktivni udeležbi povabilo predstavnike strokovne javnosti.
ZAPS je v delovne skupine vključila svoje predstavnike. Nosilec aktivnosti v ZAPS je Komisija za zakonodajo.
Usklajevanja stališč in predlogov potekajo na treh nivojih: znotraj ZAPS, v okviru ODP in v okviru delovnih skupin ter na plenarnih sejah na MzIP. Stališča se poskušajo čim bolj zbližati na vsakem nivoju usklajevanja.
Za koordinacijo predstavnikov ZAPS v posamezni delovni skupini skrbi koordinator, ki bo obenem urednik rubrike za posamezno področje.
Zaradi čim boljše informiranosti svojih članov, transparentnosti in odzivnosti je ZAPS na svoji spletni strani odprla posebno temo - ZAKONODAJA z rubrikami za posamezno področje/delovno skupino.
V posamezni rubriki so navedeni člani delovnih skupin, izhodiščni dokumenti, ki jih je pripravilo MzIP ter kronološko vsi merodajni dokumenti. Člani ZAPS lahko tvorno prispevajo k stališčem ZAPS, tako da podajo svoja mnenja in predloge.
 

Dokumenti:

16.09.2013
Sklep o ustanovitvi projektnih skupin

14.11.2013
Izhodišča normativnih sprememb

29.01.2014
Člani delovnih skupin ZAPS


05.11.2014
Intervju z novo ministrico MOP ob začetku mandata

12.02.2015
Regijski posveti upravnih enot, občin, projektantov in inšpektorjev

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor graditev in stanovanja je ob zaključku regijskih posvetov o prostoru in graditvi, katerega so se udeležili predstavniki ministrstev, upravnih enot, inšpektorata, občin in projektantov objavilo povzetek in prispevke udeležencev.
Povzetek posvetov>
Prispevki udeležencev>

Poleg tega je Direktorat za prostor graditev in stanovanja, Sektor za graditev objavil posodobljeno zbirko najpogostejših odgovorov na vprašanja v zvezi z izvajanjem Zakona o graditvi objektov in pripadajočih podzakonskih predpisov.
Povezava>

03.02.2017
Spoštovani bralci rubrike Zakonodaja!
Vse podrubrike namenjene delovnim skupinam na določenih področjih, ki niso zaživele, smo izbrisali, in sicer:
6. Področje inšpekcijskih ukrepov in postopka
9. Področje gradbenih predpisov in vgrajevanja gradbenih proizvodov
10. Redakcija in nomotehnična priprava ZUP
11. Redakcija in nomotehnična priprava ZGO

Celoten postopek in vse aktivnosti so se osredotočile na posamezne zakone, zato vas usmerjamo v sledeče podrubrike (katerih številko smo obdržali zaradi sledljivosti), in sicer:
2. ZUREP
5. GZ
7. ZPAI

 tema je zaklenjena
 0. Priprava zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve
komentarjev: 0

1. Celostna koordinacija projekta
komentarjev: 0

2. ZUREP - Področje prostorskega načrtovanja
komentarjev: 0

3. Področje aktivne zemljiške politike
komentarjev: 0

4. Področje prostorskega inf. sistema
komentarjev: 0

5. GZ - Področje postopka dovoljevanja
komentarjev: 0

7. ZPAI - Področje udeležencev pri graditvi objektov in načrtovanju
komentarjev: 0

8. Načrtovanje in dovoljevanje objektov in ureditev državnega pomena
komentarjev: 0

12. Zakon o ravnanju z nelegalnimi gradnjami
komentarjev: 0


prikaži vse