Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

CELOVITA PRENOVA SNG DRAMA LJUBLJANA

Rok oddaje
03.02.2017

Naročnik
SNG DRAMA LJUBLJANA

Javni, anonimni, odprti, projektni, dvostopenjski, arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: CELOVITO PRENOVO SNG DRAMA LJUBLJANA

Podatki o nagradnem skladu:
I. stopnja
• tri priznanja po 2,500 €

V I. stopnji se podelijo priznanja, v drugi stopnji nagrade. Izmed prispelih natečajnih rešitev bo ocenjevalna komisija izbrala tri (3) najprimernejše in izbrane kandidate povabila v II. stopnjo.

II. stopnja
• 1. nagrada 12.000 €
• 2. nagrada 9500 €
• 3. nagrada 7000 €

V primeru, da se nagrade podelijo že na prvi stopnji, je vsaka posamezna nagrada nižja za 2000 €. Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
prenova historičnega objekta Drama in preveritev različnih variant in konceptov celovite prenove ter pridobiti najkvalitetnejšo rešitev in izbrati izdelovalca projektne dokumentacije.

Predmet natečaja v posameznih stopnjah je:
I. stopnja: zasnova celovite prenove SNG Drama Ljubljana,
II. stopnja: korekcija zasnove v skladu s priporočili ocenjevalne komisije.
Izmed prispelih natečajnih rešitev na I. stopnji bo ocenjevalna komisija izbrala 3 (tri) najprimernejše rešitve, izdelala zanje priporočila v skladu s projektno nalogo in povabila izbrane kandidate na II. stopnjo.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 3.2.2017 ob 17:00 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika:
Igor Samobor

Člani:
prof. Gangoly, univ. dipl. inž. arh.
Jadranka Grmek, univ. dipl. inž. arh.
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.
prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. arh.
Miroslav Benulič, univ. dipl. inž. arh.

Namestnika članov:
Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh.
Iztok Vadnjal

Poročevalec za arhitekturo:
Primož Hočevar, univ.dipl.inž.arh.

Izvedenec za tehnologijo:
Ivica Fulir

Izvedenec za strojne instalacije:
Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. stroj.

Izvedenec za kulturno dediščino:
Marija Režek Kambič

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ. dipl. inž. arh.
Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini

Rok oddaje
10.01.2017

Naročnik
Občina Ajdovščina

Javni, projektni, anonimni, odprti, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA – KASTRE V AJDOVŠČINI

Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 5.000 EUR
• 2. nagrada 4.000 EUR
• 3. nagrada 2.500 EUR
• tri priznanja po 1.000 EUR
• odškodnine 500 EUR
skupaj nagradni in odškodninski sklad 21.500 EUR

V kolikor bo upravičenih do odškodnine več kot 14 natečajnih del, se bo višina posamezne odškodnine ustrezno znižala.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Izdelava arhitekturne zasnove za celovito prenovo odprtih javnih površin v starem mestnem jedru na območju Kastre v Ajdovščini s poudarkom na ureditvi Lavričevega trga in vstopnih ulic nanj.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 10.1.2017 ob 17:00 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

natečajno območje


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Matej Vozlič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Tadej Beočanin, Župan Občine Ajdovščina

Člani:
Rok Jereb, univ.dipl.inž.arh.
Irena Raspor, univ.dipl.inž.arh.
Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Polona Filipič, univ.dipl.inž.arh.
Marica Žen Brecelj, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
Polona Marinček, univ.dipl.inž.kraj. arh.
Prenova mestnega središča Murske Sobote

Rok oddaje
16.12.2016

Naročnik
Mestna občina Murska Sobota

Javni,odprti, anonimni, idejni in projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovanca projektne dokumentacije za  PRENOVO MESTNEGA SREDIŠČA MESTA MURSKA SOBOTA

Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 6.000 EUR
• 2. nagrada 4.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• dve priznanji po 1.500 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Predmet natečaja je celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno urejanje odprtih javnih površin mestnega središča Murske Sobote od Trga zmage na severu, Slovenske ulice na vzhodu, Slomškove ulice na jugu in Kocljeve ulice za zahodu. Natečaj zajema projektni in idejni del. Natečajniki obdelajo oba dela.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil >> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 19.12.2016 ob 16:30 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

natečajno območje
Natečajno območje A1, A2 – projektni del natečaja; natečajno območja B1,B2 – idejni del natečaja.


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Angelca Dokl Mir, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Aleksandra Geršak Podbreznik, univ.dipl.inž.arh.MA
Andrej Kalamar, univ.dipl.inž.arh.
dr. Aleksander Jevšek

Namestnika članov:
Sergej Hiti, univ.dipl.inž.kraj.arh.
mag. Brigita Perhavec

Izvedenec za kulturno dediščino:
Srečko Štajnbaher, vodja OE Maribor

Izvedenec za oceno investicije:
Robert Pangeršič, gr.teh.

Poročevalec za arhitekturo:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Nika Cigoj Sitar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
Klara Sulič Fister univ.dipl.inž.kraj.arh.

 
Dom zaščite in reševanja v Trzinu

Rok oddaje
07.11.2016

Naročnik
Občina Trzin

Sporočilo za javnost št. 1, 13.9.2016
Obveščamo vas, da je podaljšan rok za oddajo natečajnih elaboratov do ponedeljka, 7.11.2016, do 16:00 ure in rok za postavitev vprašanj do petka 30.9.2016. Več informacij na Portalu JN.

Javni, anonimni, odprti, enostopenjski arhitekturno – urbanistični natečaj z anketnim delom za urbanistično zasnovo območja ter projektnim delom za izbiro strokovno najprimernejše arhitekturne rešitve za
DOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA V TRZINU

Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 4.000 EUR
• 2. nagrada 3.000 EUR
• 3. nagrada 1.800 EUR
• dve priznanji po 1.350 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Širše območje anketnega dela natečaja zavzema središčni del občine. Nekdaj nepozidan prostor med starim in novim Trzinom se je od osemdesetih let pa do danes napolnil z različnimi prostorskimi koncepti, ki so poleg rešitev pustili odprta tudi mnoga vprašanja. Namen anketnega dela natečaja je poiskati najprimernejše urbanistične rešitve, ki bodo zaokrožile centralno območje ter omogočile njegov skladen razvoj.
Projektni del natečaja obravnava Dom zaščite in reševanja (v nadaljevanju DZiR), ki se umešča v vzhodni še nepozidani del natečajnega območja. Cilj natečaja je poiskati najprimernejšo arhitekturno rešitev, ki bo s premislekom o razvoju celotnega območja soustvarjala urbani del Trzina.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil <<povezava>> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 8.11.2016 ob 14:00 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Rok Benda, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:

Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Sida Valentinčič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnika članov:
Polona Gorše Prusnik, univ. dipl. prav.
Maša Živec, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalev za krajinsko arhitekturo:
Damjan Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh.