Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Dom zaščite in reševanja v Trzinu

Rok oddaje
07.11.2016

Naročnik
Občina Trzin

Sporočilo za javnost št. 1, 13.9.2016
Obveščamo vas, da je podaljšan rok za oddajo natečajnih elaboratov do ponedeljka, 7.11.2016, do 16:00 ure in rok za postavitev vprašanj do petka 30.9.2016. Več informacij na Portalu JN.

Javni, anonimni, odprti, enostopenjski arhitekturno – urbanistični natečaj z anketnim delom za urbanistično zasnovo območja ter projektnim delom za izbiro strokovno najprimernejše arhitekturne rešitve za
DOM ZAŠČITE IN REŠEVANJA V TRZINU

Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 4.000 EUR
• 2. nagrada 3.000 EUR
• 3. nagrada 1.800 EUR
• dve priznanji po 1.350 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Predmet natečaja:
Širše območje anketnega dela natečaja zavzema središčni del občine. Nekdaj nepozidan prostor med starim in novim Trzinom se je od osemdesetih let pa do danes napolnil z različnimi prostorskimi koncepti, ki so poleg rešitev pustili odprta tudi mnoga vprašanja. Namen anketnega dela natečaja je poiskati najprimernejše urbanistične rešitve, ki bodo zaokrožile centralno območje ter omogočile njegov skladen razvoj.
Projektni del natečaja obravnava Dom zaščite in reševanja (v nadaljevanju DZiR), ki se umešča v vzhodni še nepozidani del natečajnega območja. Cilj natečaja je poiskati najprimernejšo arhitekturno rešitev, ki bo s premislekom o razvoju celotnega območja soustvarjala urbani del Trzina.

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil <<povezava>> tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.

Javno odpiranje bo dne 8.11.2016 ob 14:00 uri na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Rok Benda, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:

Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Sida Valentinčič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnika članov:
Polona Gorše Prusnik, univ. dipl. prav.
Maša Živec, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec za arhitekturo:
Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalev za krajinsko arhitekturo:
Damjan Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh.
REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA OBSTOJEČEGA OBJEKTA ALUO NA ERJAVČEVI ULICI V LJUBLJANI

Rok oddaje
23.09.2016

Naročnik
Univerza v Ljubljani

Sporočilo za javnost št. 5, , 19.9.2016
Andraž Bartolj se umakne kot poročevalec za arhitekturo pri natečaju.
Javno odpiranje bo v ponedeljek 26.9.2016 ob 14:00 uri na ZAPSu.

Sporočilo za javnost št. 4, 15.9.2016
Sprememba lokacije in ure oddaje natečajnih elaboratov: Natečajne elaborate natečajniki oddajajo do dne 23.9.2016 do 16:00 ure na naslov ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana. 

Sporočilo za javnost št. 3, 4.7.2016
Obveščamo vas, da je podaljšan rok za oddajo natečajnih elaboratov do petka, 23.9.2016, do 14:00 ure.
Več informacij na Portalu JN.

Sporočilo za javnost št. 2, 8.6.2016
Odgovori na vprašanja in dodatna pojasnila v zvezi z natečajem na povezavi: www.enarocanje.si/Obrazci/

Sporočilo za javnost št. 1, 18.5.2016
Dostop do natečajnega gradiva za REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA ALUO NA ERJAVČEVI ULICI V LJUBLJANI je začasno onemogočen. V skladu z novimi pravili objav na Portalu javnih naročil šteje kot začetek javnega naročila dan objave na Evropskem portalu javnih naročil, za kar je predviden čas 1 - 5 delovnih dni od objave na državnem portalu. Ko bo razpis objavljen na Evropskem portalu javnih naročil bo naročnik natečaja - Univerza v Ljubljani ponovno aktiviral dostop do natečajnega gradiva, o čemer vas bomo takoj obvestili.

Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA ALUO NA ERJAVČEVI ULICI V LJUBLJANI

Podatki o nagradnem skladu ter odškodninah:
• 1. nagrada 8.000 EUR
• 2. nagrada 5.500 EUR
• 3. nagrada 3.500 EUR
• tri priznanja po 2.000 EUR
• odškodnine po 300 EUR
Zneski so v bruto bruto.

Natečajniki, ki bodo natečajni projekt izdelali skladno z razpisanimi natečajnimi pogoji in natečajno nalogo in bodo po mnenju ocenjevalne komisije dosegli zahtevano stopnjo obdelave ter ne bodo prejeli nagrade ali priznanja, bodo prejeli odškodnino. V kolikor bo upravičenih do odškodnine več kot 15 natečajnih del, se bo višina posamezne odškodnine ustrezno znižala.

Natečajno gradivo:
Natečajno gradivo se prevzame preko povezave s Portala javnih naročil na spletni strani UL:
https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2016051713462575/

Predmet natečaja je idejna zasnova prenove stavbe Erjavčeva 23, novega prizidka in pripadajoče zunanje ureditve. Anketno se v okviru natečaja pridobi tudi predloge za ureditev celotnega dvoriščnega prostora kareja med Erjavčevo, Prešernovo cesto, Levstikovo cesto in Vrtačo.

območje obdelave


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
doc.dr. Matej Blenkuš, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:

izr.prof. Boštjan Botas Kenda, univ.dipl. oblikovalec

Člani:
doc. Mojca Gregorski univ.dipl.inž.arh.
Irena Leban, univ.dipl.inž.arh.
Branka Arnautovič, univ.dipl.inž.arh. 

Namestnika članov:
Gregor Košorok, univ.dipl.inž.arh.
Petra Bauer, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
mag. Špela Kryžanowski univ.dipl.inž.arh.