Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III

Predmet projektnega natečaja: je izdelava idejne arhitekturne zasnove za objekt III.faze Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki bo zagotovil nove prostore za izvajanje dejavnosti ter omogočil tako fizično kot programsko povezavo z obstoječim objektom Zdravstvenega doma

Portal JNRazstava

Otvoritev razstave bo v petek 6.4.2018 ob 11:00 uri na Bevkovem trgu.
Razstava bo na ogled do 6.5.2018.

VabiloNaročnik: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
Rok oddaje: 02.06.2017
Zaključno poročilo komisije: 10.07.2017

2. nagrada 33733, delovna šifra: 02

 Plakati


Avtorji
Mariapia Tessarolo, univ. dipl. inž. arh.
Matteo Bandiera, univ. dipl. inž. arh.
Alessandro Tessari, univ. dipl. inž. arh.

 Sodelujoči
Ana Tepina, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Ajda Merslavič, abs. arh.
Giulia Fogolin, univ. dipl. inž. arh.

insert iz poročila komisije:

Stavba Zdravstvenega doma III. faza je oblikovana kot kompaktna štirinadstropna lamela postavljena vzporedno z glavnim delom obstoječega objekta v smeri V-Z ter locirana na severno zazidalno mejo. Z obstoječo stavbo zdravstvenega doma ZD I. faza se nad zemljo v nadaljevanju preoblikovanega vhoda povezuje v pritličju s pokritim hodnikom - pasažo , ki skupaj z zaprtim delom, kjer se nahajata jedilnica in večnamenska dvorana, tvori pritličen povezovalen trakt centralno na obe stavbi.

Stavba vzpostavlja nova razmerja znotraj prej pretežno hrbtnega prostora stavb. Z jasno umestitvijo podolgovatega volumna trapezoidnega prereza, zasnuje nova razmerja v prostoru in vzpostavi nov ambiciozen pol-urbani prostor proti severu, kot zaključek krajinske poteze. Posebno pozornost je pri oblikovanju projektnih rešitev posvečena postavitvi mej med javnimi tlakovanimi površinami ter sklenjenimi zelenimi površinami. Kot osnovi oblikovni motiv so uporabljeni 'otoki' z drevninami, ki so razporejeni znotraj celotnega območja tlakovanih zunanjih površin. Na peš in kolesarski osi vzdolž zahodnega roba objekta je umeščena tudi večja pokrita kolesarnica. Na zahodni strani predlog vzpostavi večje sklenjene tlakovane javne površine namenjene kolesarjem in pešcem, ki se kot otok zajedo v med-prostor obstoječe in nove stavbe, kjer je organiziran tudi sekundarni vhod. Organizacija dostopov do novega objekta je sicer jasno zastavljena, a iz severnega javnega prostora, težko berljiva.

Dovoz do podzemne garaže v dveh etažah, ter servisnimi, oskrbovalnimi ter tehničnimi prostori, je zagotovljen preko Ulice Gradnikove brigade in obstoječe klančine. Podzemni etaži garaže sta organizirani trodelno. V severnem delu se razvija dostopna klančina, v centralnem delu sta ob parkiriščih smiselno razporejeni komunikacijski jedri, medtem ko je južni del organiziran kot samostojen otok – njegov namen v natečajni rešitvi ni povsem jasno razpoznan.

Pred vhodom v obstoječo stavbo elaborat predvideva dostavo, parkirna mesta za invalide ter prostor za dve urgentni vozili z garažo. Tako zunanji prostor kot fasada obstoječega objekta nista posebej preoblikovani z izjemo zasaditve dodatnih drevnin vzdolž ulice.

Nadzemni del stavbe je zasnovan s centralnimi linijskimi hodniki vzdolž katerih se razvrščajo ambulante. Objekt je zasnovan kot skeletno stenska konstrukcija z osnovni rastrom 8x8 ter z AB komunikacijskim jedrom. Čakalnice so locirane v razširitvah hodnika, ki se vzpostavijo z tlorisnimi zamiki posameznih prostorov in tako uporabnikom omogočajo ustrezno stopnjo intime.

Zasteklitev je trislojna z sitotiskom, najverjetneje z namenom zastiranja, medtem ko je zaščita pred sončnim sevanjem nekoliko nejasno nakazana. Glede na osnovno dejavnost zdravstvenega doma bi bila jasneje podana smer reševanja problema senčenj, ki se sicer delno rešuje s samo orientacijo objekta, ter zastiranja, pričakovana. Sama stavba ZD III. faze v severnem delu skupaj z obstoječimi stavbami sicer ustvari novo ambiciozno zastavljeno urbano podobo, ki prej konkurira drugim centralnim javnim površinam in stavbam v mestu, kot išče ravnotežje z umirjenim značajem izteka stanovanjske soseske.

Prostori za obiskovalce in zaposlene, ki so načrtovani med obstoječo in novo stavbo zdravstvenega doma so bogato zasnovani, zračni in svetli, kar je izjemna kvaliteta, ki pa ni uravnotežena z rešitvami, ki so podane za dovoz urgentnega vozila in dostave, ki jih rešuje prisiljeno, brez potrebne stopnje funkcionalnosti, ki bi jo za tovrstno ustanovo pričakovali. Projektna rešitev kljub racionalnosti zasnove odlikuje kvalitetno oblikovanje notranjih prostorov. Poleg premišljenega umeščanja objekta v prostor posebno pozornost posveti oblikovanju javnega prostora in uravnoteženemu odnosu med stavbnimi masami, zelenimi in tlakovanimi površinami. Oblikovno čist objekt z zastekljeno fasado postavlja temeljne razmisleke oblikovanja prostora za namene zdravstvene dejavnosti. Funkcionalni sklopi so primerno organizirani. Zanimiva je predlagana rešitev umestitve skupnih prostorov v povezovalni trakt, ki jih tako približa tudi zunanjim uporabnikom.

Na osnovi navedenih ugotovitev je ocenjevalna komisija elaboratu prisodila 2. nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
izr. prof. Boštjan Vuga, univ. dipl. inž. arh. Grad. Dip. (AA)

Namestnica predsednika:
Petra Kokoravec, dr. med

Člani:
Vlatka Ljubanović univ. dipl. inž. arh.
mag. Lara Beseničar Pregelj, dr. med.
Aleksandra Torbica, univ. dipl. inž. arh.

Namestnika članov:
dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.
Andrej Markočič, dipl. ekon.

Poročevalec za arhitekturo:
Boštjan Hvala, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za investicije:
Simon Klaut, dipl. inž. grad.

Izvedenec za medicinsko stroko:
Borut Klančič

Skrbnica natečaja:
Jana Bavdaž, univ. dipl. inž. arh.