Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

DOM ZA BIVANJE NA REGENTOVI V LJUBLJANI

Predmet projektnega natečaja:

Na natečajnem območju je predvidena gradnja Doma za bivanje na Regentovi, ki predstavlja dislocirano enoto Doma upokojencev Center, Ljubljana. Dom za bivanje mora zagotoviti izvajanje treh programskih sklopov: doma starejših občanov in oskrbovanih stanovanj ter spremljajočega programa.   Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 11.10.2017 ob 10:00 uri v Domu upokojencev, Tabor 10, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan do 23.10.2017 med 8:00 in 19:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabiloNaročnik: DOM UPOKOJENCEV CENTER, LJUBLJANA
Rok oddaje: 13.07.2017
Zaključno poročilo komisije: 04.09.2017
Povezava na Portal JN: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=2073652. nagrada: 33733, delovna šifra: 06

 Plakati


Avtorji
Mariapia Tessarolo, univ. dipl. inž. arh.
Matteo Bandiera, architecto
Alessandro Tessari, architecto
Ana Tepina, univ. dipl. inž. kraj. arh.

 Sodelujoči
Ajda Merslavič, abs. arh.
Giulja Fogolin, univ. dipl. inž. arh.
Mitja Žnidarič, univ. dipl. inž. grad.
Gregor Wolf, univ. dipl. inž. el.
Boštjan Mihurko, dipl. inž. str.
Gabriele Morona, abs. arh.
Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Peter Berglez, univ. dipl. inž. grad.

insert iz poročila komisije:

Elaborat spada v skupino tistih, ki program umeščajo v dva bližnja med seboj povezana volumna s skupnim pritličnim in kletnim delom. V severni del P+3 so umeščena oskrbovana stanovanja, v južni del P+2 pa dom starejših občanov z oddelkoma demence v spodnjih etažah. Pri zasnovi stavbe avtorji izhajajo iz ideje sobivanja v domu. Z razporeditvijo programov želijo ustvariti manjšo skupnost, ki jo zaznamuje občutek povezanosti in socialnega življenja. Tej ideji sledi tudi oblikovanje notranjega ustroja stavbe z atriji. Etaže obeh volumnov vertikalno povezujeta pokrita atrija, ki poleg vizualnih povezav v notranjost spuščata tudi izobilje dnevne svetlobe in zelenja.

Kompaktna zasnova stavbe kljub neugodni obliki zemljišča ohranja dovolj odprtih površin, ki so smiselno povezane s programi pritličja. Uvoz je lociran na skrajnem severnem robu parcele in se neposredno navezuje na gospodarsko dvorišče z dostavo za kuhinjo, 8 parkirnimi mesti ter uvozno rampo. Glavni vhod je lociran centralno ob Regentovi cesti. Oblikovan je kot trg, ki povezuje program ulice z domom za bivanje. Nasproti vhoda se vstopa na teraso, ki poteka vzdolž skupnih programov ter vodi do vrta ob zahodni meji. Oddelek demence ima svoj lasten vrt na južni strani, ki se direktno navezuje na notranji atrij oddelka. Ureditev omogoča potrebno zasebnost tudi sobam v pritličju.

Uvoz v parkirno klet s 15 parkirnimi mesti je predviden preko enosmerne klančine v SV vogalu. Klet je pregledno in racionalno zasnovana. Neposredno ob parkirišču so umeščene shrambe 18 oskrbovanih stanovanj. V kleti so ustrezno locirani tudi prostor za umrlega, garderobe, pralnica ter tehnični prostori. Ob vstopni ploščadi v pritličju zavzema središčno pozicijo vhodna avla. Na jugu se nanjo navezuje oddelek demence, v severnem delu pa se nahajajo skupni prostori: jedilnica s kuhinjo, bar, knjižnica, večnamenski prostor. Samostojen vhod za oskrbovana stanovanja je lociran ob gospodarskem dvorišču poleg komunikacijskega jedra, tekom dneva pa lahko stanovalci in obiskovalci uporabljajo skupni glavni vhod. V višjih etažah so okoli dveh osrednjih atrijev nanizane sobe v južnem ter oskrbovana stanovanja v severnem delu. Vsa oskrbovana stanovanja imajo balkone, ki obkrožajo celoten severni volumen. Umestitev prostorov zdravstvenega osebja v pritličju je neustrezna zaradi prevelike oddaljenosti od oskrbovancev ter prehajanja preko skupnih prostorov. Pomanjkljivo je rešena tudi povezava oddelka demence v 1. nadstropju z zunanjimi površinami.

Oblikovanje objekta je umirjeno in zadržano. Stavba se smiselno odziva na različne lokacijske in funkcionalne danosti. Vhodni nadstrešeni del se s transparentno fasado navezuje na ulični prostor, zasebni prostori sob in stanovanj pa so zastrti z drsnimi lesenimi paneli. Ideji bivanja v skupnosti, ki je povezana z okolico, avtorji sledijo tudi pri oblikovanju podobe objekta. Namesto monobloka, ki je najbolj pogosta urbana tipologija, oblikujejo razgibano stavbo, ki uporablja tudi prispodobe iz ljudske arhitekture.

Za odlično arhitekturno zasnovo ter spretno oblikovanje se rešitvi podeli 2. nagrada.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Rok Benda, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika:
Zlata Marin, mag.

Člani:
Miloš Jeftič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnika članov:
Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh.
dr. Mitja Blaganje

Poročevalec za arhitekturo:
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.
Dalija Tanšek, univ.dipl.inž.arh.

Skrbnica natečaja:
Polona Marinček, univ.dipl.inž.kraj. arh.