Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC CERKLJE OB KRKI

Razstava
Občina Brežice z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v sredo, 9.7.2014, ob 18.30 uri v v telovadnici OŠ Cerklje ob Krki. Razstava bo odprta vsak delovni dan od 10.7. do vključno 1.9.2014 od 8.00 ure do 13.00 ure na tej lokaciji, potem bo prestavljena v Brežice. Kraj in datum razstave bo objavljen na spletni strani www.zaps.si.
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Predmet razpisanega natečaja je rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole in vrtca v Cerkljah ob Krki ter ureditev zunanjih površin kompleksa z namenom zagotoviti pogoje za nemoteno in kakovostno izvajanje programa predšolske vzgoje in osnovne šole. Natečaj zajema ureditev površin enorazredne osnovne šole in vrtca s 5 oddelki ter pripadajočih zunanjih površin.
Natečajna naloga obsega investicijsko optimalno in strokovno najustreznejšo rešitev za predvideni program. Vsi posegi, obseg rekonstrukcije in dograditve oz. novogradnja morajo biti investicijsko upravičeni in morajo zagotavljati nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca. Natečajna naloga obsega rekonstrukcijo obstoječih objektov Osnovne šole Cerklje ob Krki z dograditvijo novih manjkajočih površin za nemoteno in kakovostno delovanje osnovne šole in vrtca.
Organizacija novega šolskega kompleksa naj zagotavlja ustrezno povezanost in avtonomijo posameznih programskih sklopov in ustrezno ureditev pripadajočih zunanjih površin.


Naročnik: OBČINA BREŽICE
Rok oddaje: 24.04.2014
Zaključno poročilo komisije: 24.06.2014

rezultati natečaja

1. nagrada: 17285, delovna šifra: 07

Avtorji
Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh.
Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh.
 
Sodelavci:
Mojca Gabrič, univ.dipl.inž.arh.
Martin Kruh, abs.arh.
Samo Mlakar, univ.dipl.inž.arh.
Klara Bohinc, abs.arh.
Žiga Ravnikar, univ.dipl.inž.arh.

Konzultanti:
Krajinska arhitektura:
Iztok Kavčič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Statika:
Tomaž Habič, univ.dipl.inž.grad.

Električne instalacije:
Tomaž Javšnikar, univ.dipl.inž.el.

Strojne instalacije:
Drago Wolf, univ.dipl.inž.str.

 Plakati

insert iz poročila komisije >>2. nagrada: 18181, delovna šifra: 08

Avtorji
Jože Skok
Katja Aljaž
Matej Mejak
 Plakati

insert iz poročila komisije >>3. nagrada: 11235, delovna šifra: 02

Avtorji
mag. Peter Gabrijelčič, univ.dipl.inž.arh.
Kaja Todorovič, abs.arh.
Aleš Gabrijelčič, abs.arh.

 

Konzultanti za konstrukcijsko zasnovo:
dr. Bruno Djurič, univ.dipl.inž.grad.
Jure Jančar, univ.dipl.inž.grad.

 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 22159, delovna šifra: 10

Avtorji
Andrej Mercina, univ.dipl.inž.arh.
Tina Marn, univ.dipl.inž.arh.
Urban Petranovič, univ.dipl.inž.arh.
Davorin Počivašek, univ.dipl.inž.arh.
Ida Sedušak, univ.dipl.inž.arh.
Andrej Ukmar, univ.dipl.inž.arh.

Krajinska arhitektura: 
Zaš Brezar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Gradbene konstrukcije:
Ivo Hafner, univ.dipl.inž.grad.

Strojne instalacije:
Boštjan Rant, univ.dipl.inž.str.

 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 48955, delovna šifra: 19

Avtorji
Aljaž Šterk, univ.dipl.inž.arh.
Tomaž Šuln, univ.dipl.inž.arh.
Mitja Vovko, univ.dipl.inž.arh.
Robert Prešeren, abs.arh.
Miha Kralj, inž.grad.

 

Ostali sodelavci:
Blaž Breščak
Andrej Bregar
Jelka Hudoklin
Suzana Simič
Matic Ožbolt
Miran Markovič

 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 53518, delovna šifra: 20

Avtorji
Uroš Razpet, univ.dipl.inž.arh.
 
Arhitektura, Plan B d.o.o.:
Matej Delak, univ.dipl.inž.arh.
Anže Grubelnik, abs.arh.
Katja Martinčič, abs.arh.
Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh.
Sara Tomazin, abs.arh.

Krajina: 
Matej Kučina, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Statika:
Janko Mele, univ.dipl.inž.grad.

Elektro instalacije:
Tomaž Mikic, univ.dipl.inž.el.

Strojne instalacije:
Damir Jurak, univ.dipl.inž.str.

 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 96385, delovna šifra: 29

Avtorji
Paulo Barbaresi, univ.dipl.inž.arh.
Matevž Gazvoda, štud.arh.
Sara Hočevar, štud.arh.
Monika Homar, štud.arh.
Tjaša Jerič, štud.arh.
Jani Petrovčič, štud.arh.

 

Konzultanti:
prof. Jurij Kobe, univ.dipl.inž.arh.
Josip Konstantinović, univ.dipl.inž.arh.
Janez Tomše, dipl.inž.el.
Tanja Štajdohar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

 Plakati

insert iz poročila komisije >>ožji izbor

Elaborat povabljen k dodelavi: 18181, delovna šifra: 8

Avtorji
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Elaborat povabljen k dodelavi: 17285, delovna šifra: 7

Avtorji
 Plakati

insert iz poročila komisije >>nenagrajeni elaborati

06445_34
06093_33
01101_32

01001_31
00770_30
10446_01

11611_03
12345_04
13840_05

14080_06
18596_09
25769_11

27041_12
27182_13
27292_14

33353_15
33784_16
35847_17

40886_18
55555_21
65544_22

67681_23
74123_24
83213_25

88315_26
88888_27
96242_28  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Boris BRIŠKI, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika:
Anica HRIBAR, prof. biol.

Člani:
Maja IVANIČ, univ. dipl. inž. arh.
Mateja SUŠIN BRENCE, univ. dipl. inž. arh.
Andreja URBANČ, prof.

Namestnika članov:
Tomaž ČELIGOJ, univ. dipl. inž. arh.
Matija KOLARIČ, univ. dipl. inž. grad.

Poročevalka za arhitekturo:
Špela NARDONI KOVAČ, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka za krajinsko arhitekturo:
Klara SULIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnika natečaja:
Vlado KRAJCAR, univ.dipl.inž.arh.
Barbara PUNGERČAR
CENTER ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Sporočilo za natečajnike, 06.11.2014
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je pritožbo in predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila zavrnila. Natečaj je zaključen.
DZK_sklep

Sporočilo za natečajnike, 19.9.2014
Zaradi zahteve za revizijo se izplačila natečajnikom, ki so prejeli nagrade in priznanja zadržijo. Natečajnikom, upravičenim do odškodnine, pa se le-te izplačajo.

Razstava
Mestna občina Ljubljana in Gasilska brigada Ljubljana z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije vabijo na otvoritev razstave natečajnih rešitev. Otvoritev bo v torek, 8.7.2014, ob 18.00 uri v v atriju Magistrata, Mestni trg 1, Ljubljana. Razstava bo odprta vsak dan od 9.7. do vključno 24.7.2014 od 9.00 ure do 19.00 ure.
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Predmet  razpisanega natečaja je idejna zasnova arhitekture v katero so vključene rešitve gradbenih konstrukcij, sodobne energetske oskrbe, požarne varnosti ter zunanje ureditve v okviru podanega natečajnega območja.

Vzrok za izgradnjo novega Centra za zaščito in reševanje je, da se dejavnost umesti na bolj primerno lokacijo, posodobi vse tehnične parametre in združi na eni lokaciji vse sorodne dejavnosti s področja zaščite in reševanja. Na obstoječem kompleksu Gasilske brigade Ljubljana ob Vojkovi cesti se nahaja le del služb, funkcionalnost ni ustrezna, predvsem pa je problem slaba navezava na prometno infrastrukturo.

Projekt za gradnjo Centra zaščite in reševanja izbran z natečajem mora zagotoviti kakovostno in finančno izvedljivo umestitev v prostor in arhitekturno rešitev, ki bo:
- zagotavljala najboljšo funkcionalno zasnovo ter oblikovno sodobno in estetsko arhitekturo na osnovi uporabe racionalnih tehnoloških rešitev, kakovostnih materialov in trajnostnih principov gradnje.
- upoštevala danosti lokacije, še posebej izpostavljenost ob pomembni mestni cesti. Dobra dostopnost lokacije oziroma navezava na pomembne mestne ceste bo omogočila pravočasno in učinkovito posredovanje.
- prispevala h kulturi urejanja prostora in izpostavila družbeni pomen stavbe. Center zaščite in reševanja je izrazito funkcionalen objekt, vendar je z vidika prostorskega oblikovanja in estetike mogoče zasnovati zanimivo sodobno arhitekturo.

Pričakuje se, da bodo natečajni predlogi dosledno upoštevali natečajno nalogo in natečajne pogoje, prostorske akte ter predložene strokovne podlage in priloge.


Naročnik: Gasilska brigada Ljubljana
Rok oddaje: 14.02.2014
Zaključno poročilo komisije: 18.06.2014

rezultati natečaja

1. nagrada: 71949, delovna šifra: 30

Avtorji
RAVNIKAR POTOKAR ARH. BIRO
ROBERT POTOKAR, u.d.i.a.
ALENKA KRAMER, u.d.i.a.
ZALA LIKAVEC, u.d.i.a.
ANDREJ BLATNIK, u.d.i.a.
GAŠPER TOPLIČAN, u.d.i.a.
 Plakati

insert iz poročila komisije >>3. enakovredna nagrada: 11211, delovna šifra: 05

Avtorji
ALJOŠA DEKLEVA, u.d.i.a., M.Arch (AA Dist)
TINA GREGORIČ, u.d.i.a., M.Arch (AA Dist)
VID ZABEL, štud.arh.
ALESSANDRO FONTE, arch.
SILVIA SUSANNA, arch.
NAIA SINDE, arq.
 Plakati

insert iz poročila komisije >>3. enakovredna nagrada: 11586, delovna šifra: 07

Avtorji
BLAŽ BUDJA, u.d.i.a.
ROK JEREB, u.d.i.a.
ALEŠ KUDER, u.d.i.a.
NINA MAJORANC, u.d.i.a.
MIHA DOBRIN, u.d.i.a.
ANDREJ KURENT, abs.arh.
PETRA STOJSAVLJEVIČ, u.d.i.a.
MOJCA BALANT, u.d.i.ka.
JAN ŽIHER, abs. arh.
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 22713, delovna šifra: 15

Avtorji
MARKO STUDEN, u.d.i.a., M.Sc.
 
Soavtorji:
BORIS MATIĆ, m.i.a.
JERNEJ ŠIPOŠ, u.d.i.a.
JANA KRAŠEVEC, u.d.i.a.
PAUL LOUIS BOUREL, M. Land. Arch.
ALEKSANDRA RAKINIĆ, m.i.a.
PETER SOVINC, u.d.i.a.
IVAN ZULIANI, abs.arh.
 
Vizualizacije:
BINE TEKAVEC, abs.arh. (1.krog)
JAN JAZBEC, abs.arh. (2. krog)
 
 
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 49132, delovna šifra: 23

Avtorji
doc. mag. TOMAŽ KRUŠEC, u.d.i.a.
LENA KRUŠEC, u.d.i.a.
VID KURINČIČ, u.d.i.a.
prof. dr. ANA KUČAN, u.d.i.ka
JURIJ NEMEC, u.d.i.a.
NEŽA NOVAK, abs.arh.
DANIJEL MOHORIČ, abs.kraj.arh.
ANA TEPINA, u.d.i.ka.
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Priznanje: 76094, delovna šifra: 32

Avtorji
multiplan arhitekti d.o.o.
ALEŠ ŽNIDARŠIČ, u.d.i.a.
KATJA ŽLAJPAH, u.d.i.a.
DINO MUJIĆ, abs.arh.
ALJOŠA LIPOLT, abs.arh.
VESNA VRANIČAR, u.d.i.a.
GAŠPER FABJAN,vabs.arh.(1.krog)
ROK HOČEVAR, abs.arh.(1.krog)
BLAŽ BOLDIN, abs.arh.(1.krog)

statična zasnova
JANKO MELE, u.d.i.g.,Gradbeni biro Mele s.p.
 
energetska zasnova, požarna zasnova
JOŽE OBLAK, u.d.i.s., I.S.P. d.o.o.
 
konzultam za promet
GAŠPER BLEJC, u.d.i.g., Projekt GT d.o.o.
PETER BERGLEZ, u.d.i.g.
 
elektro instalacije
BORUT GLAVNIKA, u.d.i.e., Eldata d.o.o.
 
 Plakati

insert iz poročila komisije >>ožji izbor

Elaborat povabljen k dodelavi: 11211, delovna šifra: 05

Avtorji
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Elaborat povabljen k dodelavi: 71949, delovna šifra: 30

Avtorji
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Elaborat povabljen k dodelavi: 11586, delovna šifra: 07

Avtorji
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Elaborat povabljen k dodelavi: 22713, delovna šifra: 15

Avtorji
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Elaborat povabljen k dodelavi: 49132, delovna šifra: 23

Avtorji
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Elaborat povabljen k dodelavi: 57119, delovna šifra: 26

Avtorji
 Plakati

insert iz poročila komisije >>Elaborat povabljen k dodelavi: 76094, delovna šifra: 32

Avtorji
 Plakati

insert iz poročila komisije >>nenagrajeni elaborati

57119_26_2.stopnja
00112A_01
00112B_02

00386_03
01010_04
11311_06

12345_08
124578_09
14036_10

14214_11
15423_12
17771_13

18244_14
24214_16
26261_17

27115_18
28485_19
33428_20

34657_21
45489_22
54562_24

55667_25
58732_27
70717_29

73591_31
79319_33
80008_34

83937_35


  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik:
Vasa PEROVIĆ, univ.dipl.inž.arh., MA BiA

Namestnik predsednika:
prof. Janez KOŽELJ, univ.dipl.inž.arh.

Člani:
Marjan ZUPANC, univ.dipl.inž.arh.
mag. Robert KUS, univ.dipl.pol.
Jadranka GRMEK, univ.dipl.inž.arh. 

Namestnika članov:

Mika CIMOLINI, univ.dipl.inž.arh., MA BiA  
Tomaž KUČIČ, univ.dipl.pol. 

Poročevalec:
Mitja ZORC, univ.dipl.inž.arh.  

Skrbnica natečaja:
mag. Špela KRYŽANOWSKI, univ.dipl.inž.arh.