Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dobrodoŠli

Vegova 8
1000 Ljubljana

Matična številka: 1913433
Davčna številka:
SI10754938
Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8357 306

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 do 12.00 ure 
torek: 12.00 do 16.00 ure

Tajništvo:
Tel:+386 (0)1 24 20 670
E-naslov: zaps@zaps.si

Imenik:
Tel:+386 (0)1 24 20 676
E-naslov: andreja.divjak@zaps.si

Natečaji:
GSM 041 751 461
Tel:+386 (0)1 24 20 672
E-naslov: natecaji@zaps.si

zaps@fb


UPORABNIK
up. ime (email):


geslo:


 
zadnje novice

Future Architecture: Poziv za ideje

07.01.2019 13:52

Predstavite svoje delo na najpomembnejših arhitekturnih dogodkih in dejavnostih v okviru Evropskega arhitekturnega programa za leto 2019. Future Architecture ni zgolj še eno tekmovanje. Future Architecture spreminja same temelje arhitekture v Evropi in drugod. Premika meje. Podira zidove. Gradi nove...


podrobnosti >>
Delo v ACE

10.12.2018 17:31

ACE je trenutno vključena v 7 projektov, ki jih financira EU. Vsi projekti se nanašajo na visokokakovostno arhitekturo in vprašanja, kot so trajnost, energetska učinkovitost in prenova stavb, BIM, razvijanje, na primer inovativni materiali in tehnologije, CPD, usposabljanje in boljše arhitekturno izobraževanje.

ACE si s tem prizadeva spodbuditi vlogo arhitektov pri izgradnji obnovljivih virov energije in energetike. Za podporo tem dejavnostim ACE zaposluje nov...


podrobnosti >>
Konferenca: ponovna uporaba grajene dediščine

10.12.2018 17:25

V okviru Evropskega leta kulturne dediščine (EYCH) je Arhitekturni svet Evrope (ACE) v petek, 23. novembra, v Leeuwardnu ​​(Nizozemska) organiziral javno konferenco o ponovni uporabi grajene dediščine.

Z razvojem evropskih družb so številna območja v našem grajenem okolju (predvsem industrijska, verska in vojaška) izgubila prvotno funkcijo. S pametnimi prenovamii, obnovo ali preoblikovanjem lahko te zgradbe in mesta najdejo nove, mešan...


podrobnosti >>
Osnutek Pravilnika o elaboratu ekonomike v javni obravnavi

30.11.2018 12:28

Na portalu e-demokraciji  in na spletni strani MOP je objavljen osnutek Pravilnika o elaboratu ekonomike, ki ga na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) sprejme minister pristojen za prostor.
Morebitne pripombe, predloge oziroma mnenja lahko po...


podrobnosti >>
Obvestilo o objavi Priporočil za izvajanje lokacijskih preveritev

28.11.2018 15:21

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je na svojih spletnih straneh objavilo Priporočila za izvajanje lokacijskih preveritev.
Občine z izdelavo prostorskih aktov opredeljujejo prostorski razvoj občine,...


podrobnosti >>
regijski zbor RO Ljubljana - posvet o problematiki izdajanja mnenj o skladnosti s prostorskimi akti

27.11.2018 21:25

 V četrtek 22.11.2018 je potekal regijski zbor RO Ljubljana, ki je bil tokrat organiziran v obliki posveta o problematiki izdajanja mnenj o skladnosti s prostorskimi akti. Mnenja v skladu z 31. členom GZ izdajajo občine, ki po novem GZ namesto upravnih enot odločajo glede skladnosti s PA. 

Posvet je organizirala ZAPS na pobudo predstavnikov Mestne občine Ljubljana (MOL). S strani MOL so se posveta udeležili mag. Miran Gajšek, vodja oddelka za urejanje prostora, ...


podrobnosti >>
Format izmenjevalnih datotek zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin

22.11.2018 09:18

Geodetska uprava RS obvešča, da se zaradi pričetka uprabe novega koordinatnega sistema D96TM spreminjajo izmenjevalni formati za Zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Pričetek uporabe vseh izmenjevalnih formatov je 19.12.2018.
1. Zemljiški kataster:
Geodetska uprava Republike Slovenije je na podlagi 8. in 25. člena Pravilnika o evidentiranju podatkov zemljiškega katastra (Ur.l. RS, &sca...


podrobnosti >>
ARHIGRAM 4

14.11.2018 10:49

V rubriki Strokovna pomoč je objavljena nova verzija programskega orodja za izračunavanje priporočenih vrednosti projektantskih storitev Arhigram 4.0 ki je zaenkrat v razvojni, beta verziji. Slednja je usklajena z Gradbenim zakonom in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Gre za testno verzijo, ki bo v pomoč projektantom v premostitvenem obdobju do uveljavitve Pravil stroke, ko bo pripravljena nova posodobitev, v kateri bodo poleg projektiranja, zajete tudi vse druge storitve, ki jih opravljajo projektanti.

 
Pripombe in predloge k testni verziji sprejemamo do konca decembra na email naslov zaps@zaps.si. Prejete pripombe bomo preučili in smiselno upoštevali. Spremembe bodo vključene v dopolnjeno oz. končno verzijo aplikacije, ki bo dostopna na spletnih straneh ZAPS.

Predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu - javna obravnava

12.11.2018 12:43

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je od dne 12.11.2018 na e-demokraciji  in na strani MOP objavljen predlog Pravilnika o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu.
Rok za posredovanje pripomb, predlogov oziroma mnenj je najpozneje do srede, 12.12.2018, na naslov gp.mop@gov.si, zato naprošamo člane ZAPS, da svoje predloge predhodno pošljejo na e-naslov: zaps@zaps.si do ponedeljka, 3.12.2018.

Vabljeni k sodelovanju.

 


zadnji izvedeni natečaj:

stanovanjska soseska JESIHOV ŠTRADON

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON

Predmet projektnega natečaja:
Naročnik natečaja JSS MOL načrtuje v Ljubljani, na območju Galjevice, izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon. Gradnja večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj bo doprinesla k zmanjševanju primanjkljaja teh stanovanj ter tudi k strnjevanju mesta, saj se načrtuje gradnja na prazni in neizkoriščeni lokaciji. Z javnim natečajem bosta izbrana strokovno najprimernejša urbanistična in arhitekturna rešitev in izdelovalec projektne dokumentacije za Stanovanjsko sosesko Jesihov štradon. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 45 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.


Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL
Rok oddaje: 25.10.2018
Zaključno poročilo komisije: 10.12.2018
podrobnosti >>

 


Razstave:
26.11.2018 do 13.12.2018
ARHITEKTURA IN ŽIVLJENJE Objekti Stanka Kristla skozi fotografije Roka Hočevarja

28.11.2018 do 30.01.2019
100 del v 100 letih: Evropske ženske v arhitekturi in oblikovanju


Razpisi:
25.10.2018 do 14.12.2018
Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino 2018 - 2019

06.11.2018 do 20.12.2018
Povabilo k sodelovanju - 10. festival OHS


Drugi dogodki:


koledar dogodkov: