Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dobrodoŠli

Vegova 8
1000 Ljubljana

Matična številka: 1913433
Davčna številka:
SI10754938
Transakcijski račun:
SI56 6100 0001 8357 306

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 do 12.00 ure 
torek: 12.00 do 16.00 ure

Tajništvo:
Tel:+386 (0)1 24 20 670
E-naslov: zaps@zaps.si

Imenik:
Tel:+386 (0)1 24 20 676
E-naslov: andreja.divjak@zaps.si

Natečaji:
GSM 041 751 461
Tel:+386 (0)1 24 20 672
E-naslov: natecaji@zaps.si

zaps@fb


UPORABNIK
up. ime (email):


geslo:


 
zadnje novice

Razpisan natečaj za KOPALIŠČE VEVČE

15.06.2019 22:40

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: KOPALIŠČE VEVČE

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.


Razstava natečajnih rešitev za Ureditev starega mestnega jedra Laško

10.06.2019 20:51

Otvoritev razstave bo v sredo 19.6.2019 ob 17.00 uri v Kulturnem centru Laško.
Razstava bo na ogled do 19.7. 2019 med 8.00 in 14.00 uro in v času predstav.

Vabilo
Vljudno vabljeni.


Registracija dejavnosti SKD za poslovne subjekte

07.06.2019 12:20

Registracija SKD dejavnosti za poslovne subjekte in opravljanje dejavnosti po ZAID

1.6.2019 se je iztekel rok, do katerega so člani ZAPS, ki so želeli ohraniti aktivni poklicni naziv, lahko dostavili dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev po ZAID. V bodoče bo pooblastilo pooblaščenega arhitekta, krajinskega arhitekta in prostorskega načrtovalca povezano z določenim poslovnim subjektom. Poslovni subjekti, ki po novem ne bodo izpolnjevali pogojev za opravljanje arhite...


podrobnosti >>
KAMPUS LIVADE - IZJAVA ZAPS

04.06.2019 17:40

V medijih je v zadnjih tednih ponovno izpostavljena problematika spornega naročila izdelave projektne dokumentacije za načrtovano gradnjo dveh objektov Centra odličnosti v območju Kampusa Livada v Izoli. ZAPS je v skladu z ZAID dolžan spremljati javne razpise na področju projektiranja in opozarjati na nepravilnosti, hkrati pa smo kot organizatorji natečaja za omenjeni kampus še dodatno zainteresirani za transparentnost in korektnost vseh postopkov v zvezi s tem javnim naročilom.

Glede na vsa nam znana dejstva v zvezi z oddajo naročila za Center odličnosti v območju Kampusa Livada podajamo naslednjo izjavo za javnost >>.


Spremembe in dopolnitve ZUREP-2 in GZ - pripombe in predlogi ZAPS

03.06.2019 17:15

Objavljamo pripombe in predloge ZAPS na Osnutka sprememb in dopolnitev GZ in ZUREP-2


Spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona - Pripombe in predlogi ZAPS >>
Spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona - Pripombe in predlogi ZAPS - čistopis >>

Predlog ZAPS za spremembe Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov >>

Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju prostora - Pripombe in predlogi ZAPS >>
Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju prostora - Komentar ZAPS >>


Člani ZAPS lahko svoje pripombe pošiljajo na e-naslov: zakonodaja@zaps.si do 15.06.2019.


In memoriam: Dušan Ogrin (1929–2019)

03.06.2019 15:21

Pred dvema tednoma je v devetdesetem letu starosti preminil prof. Dušan Ogrin. Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani je utemeljil in dolga leta vodil študij krajinske arhitekture v Sloveniji, brez njega pa ne bi bilo niti študija krajinske arhitekture na Hrvaškem. Predaval je na 30 univerzah po svetu, med drugim več let na Harvardu, v Zagrebu in Pekingu. Za svoje delo je prejel več priznanj, med njimi srebrni častni znak svobode Republike Slovenije, dvakrat Pl...


podrobnosti >>
Spremembe in dopolnitve ZUREP-2 in GZ

31.05.2019 17:00

Ministrstvo za okolje in prostor je 30.5.2019 objavilo osnutka sprememb in dopolnitev dveh zakonov:

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora >>
Osnutek Zakona o spremembah Gradbenega zakona >>

Pripombe in predloge je možno posredovati do 30.6.2019 na e-naslov: gp.mop@gov.si
Člani ZAPS lahko svoje pripombe pošiljajo na e-naslov: zakonodaja@zaps.si do 15.06.2019, zato da jih obravnavamo in uskladimo na organih ZAPS ter potem usklajene pravočasno posredujemo ministrstvu. Predloge in pripombe, ki jih je ZAPS že posredoval MOP bomo objavili v naslednjem tednu.


Problematika vodje projekta

31.05.2019 15:35

Od začetka uporabe nove zakonodaje veliko prahu dvigujejo prenovljena pravila, kdo lahko nastopa kot vodja projekta. Nejasna pravila v ZGO-1 in nedosledna praksa na upravnih enotah so omogočili, da se je v polpreteklem obdobju razbohotila praksa, da so storitve arhitekturnega projektiranja v veliki meri prevzemali projektantski biroji brez arhitektov z utemeljitvijo, da so zagotovili vodjo projekta in koordinacijo celega projekta, načrte arhitekture pa je domnevno izdeloval podizvajalec.

Ker sta GZ v kombinaciji z ZAID postavila jasnejša pravila, po katerih je nosilec vodilnega načrta tudi vodja projekta, je prej omenjena praksa naletela na prepreke. "Arhitekturni biroji" brez arhitektov so sprožili medijsko kampanjo, ki jo ob začetku priprave  dopolnitev GZ še stopnjujejo. ZAPS se na prispevke v medijih ni odzival, ker smo računali na korektno medstrokovno usklajevanje stališč, ko pa so protagonisti te akcije začeli objavljati polresnice in pošiljati pravna mnenja na upravne enote, se je vendarle bilo potrebno odzvati, demantirati neresnične navedbe in strokovno utemeljiti vlogo vodje projekta - vodilnega projektanta in vodilnega načrta.

Medijska kampanja:
Privilegirani arhitekti, degradirani gradbeniki >>       Prikaz nasprotnih dejstev >>
Nova gradbena zakonodaja je gradbeno stroko močno udarila, zato ta kliče po spremembah >>

Dopisa ZAPSa MOPu v zvezi s pravnim mnenjem posredovanim na upravne enote in širšo problematiko funkcije vodje projekta:
Seznanitev s pravnim mnenjem in prošnja za odziv >>
Problematika funkcije vodje projekta za stavbe >>


Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti po ZAID

30.05.2019 00:00

Spoštovane članice in člani ZAPS,

želimo vas opomniti, da je do 31. 5. 2019 na ZAPS potrebno dostaviti dokazila o ustreznem načinu opravljanja poklicnih nalog in sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo. Navodila so priložena v vlogi na spodnji povezavi:

Vloga: Podatki o opravljanju poklicnih nalog in zavarovanju odgovornosti

Obrazec izpolnite, priložite ustrezna dokazila in vse skupaj z navadno pošto pošljite na ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana najpozneje do zgoraj navedenega datuma. Prosimo, da vlogo oddate pravočasno, saj bo zbornica vsem članom, ki ne bodo pravočasno predložili dokazil, po uradni dolžnosti izdala odločbo o mirovanju poklicnega naziva in vpisala mirovanje v imenik.
 

Informacija v zvezi z zavarovanjem:

Usklajevanje zavarovalnih pogojev s Skupnostjo zavarovalnic se je zavleklo, zato ni možno zahtevati zavarovalnih polic v skladu s 15. členom ZAID. Do izdaje natančnih navodil za ravnanje s strani MOP bomo upoštevali tudi zavarovalne police po prejšnjih predpisih. Na spodnji povezavi objavljamo usklajeni vzorec zavarovalnih pogojev, ki ga bodo zavarovalnice upoštevale pri oblikovanju svojih zavarovalniških produktov.

Vzorec zavarovalnih pogojev


Volitve 2019 - Poročilo o rezultatih volitev za predsednika in člane skupščine

21.05.2019 13:28

Glasovanje za predsednika zbornice in člane skupščine je zaključeno.Volilna komisija ZAPS je dne 17.5.2019 ob navzočnosti odvetniške kandidatke Cyndi Ovsec Marenče pregledala prispele glasovnice na razpisane funkcije. Volilna udeležba na tokratnih volitvah za funkcionarje ZAPS je bila 23,6%.  Vsem članom se zahvaljujemo za sodelovanje na volitvah. 

Skladno s sklepom o razpisu volitev z dne 21.2.2019 bodo rezultati volitev in poročilo predan...


podrobnosti >>
30. Sedlarjevo srečanje

16.05.2019 09:51

DUPPS v sodelovanju z UIRS vabi na jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje z naslovom "Razvojni trajnostni projekti - primeri dobrih praks za mesta in podeželje", ki bo v petek, 31. maja 2019 2019, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje - MAO, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana (na gradu Fužine).

Vljudno vabljeni!

Program
Prijava


PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2019 - razpis

14.05.2019 13:03

Člane ZAPS vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo v petek, 11. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).
Rok za oddajo 18.6.2019.
Več o razpisu


Razpisana natečaja za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo, 2. faza arhitektura

14.05.2019 08:51

Univerza v Ljubljani in investitorja UL Fakulteta za farmacijo in UL Fakulteta za strojništvo  sta v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
2. faza arhitektura : UL FFA in 2. faza arhitektura : UL FSpodrobnosti >>
SPU - Način zbiranja in evidentiranja kreditnih točk

09.05.2019 21:53

Spoštovane članice, cenjeni člani.

Na podlagi sklepov komisije za izobraževanje in skupšine ZAPS, posredujemo informacije v zvezi z načinom zbiranja in evidentiranja kreditnih točk.

Letni program izobraževanj 2019 ponuja nabor raznolikih tematik vseh treh matičnih sekcij ZAPS. Objavljen je na spletni strani ZAPS in vsebuje izobraževanja iz štirih vsebinskih sklopov (A - Zakonodaja in standardi, B - Teorija in referenčna praksa, C - Tehnologija, ma...


podrobnosti >>
Obrazci za projektno dokumentacijo

18.04.2019 12:01

Na spletni strani MOP je objavljena prenovljena verzija interaktivne tabele za pripravo projektne dokumentacije in zahtevkov. V rubriki strokovna pomoč > projektna dokumentacija pa je objavljen pripomoček Informator, ki na podlagi izbire prikazuje vsebino določene vloge.


Priročnik ACE za delo na mednarodni ravni

18.04.2019 11:00

Evropski svet arhitektov ACE spodbuja dinamične in zanesenjaške aktivnosti, ki jih spremljajo potrebna prizadevanja za mednarodno rast.
Namen tega priročnika je pomagati arhitektom, da razvijejo mednarodne poslovne priložnosti in si zagotovijo dolgoročni uspeh s sprejetjem strateškega pristopa, ko vstopajo na nove trge. Priročnik predstavlja okvir za zagotavljanje arhitekturnih storitev na mednarodnem trgu.
Uspešno trgovanje preko meja lahko okrepi vašo dejavnost in prispeva k večji inovativnosti ter odpornosti proti gospodarskim nihanjem. Zato arhitektom svetujemo, da prevzamejo nadzor nad svojimi mednarodnimi dejavnostmi, tako da prvič, opredelijo tiste države, ki ponujajo najboljše potencialne trge za njihove posebne storitve, in drugič, razvijajo strategijo za pristop k tistim državam, ki ponujajo najboljše možnosti za uspeh.
Čeprav je ta priročnik pripravila ACE v Evropi, bi lahko bil prav tako dragocen za vse arhitekte, ki želijo internacionalizirati svojo dejavnost ne glede na to, kje se nahajajo. Medtem ko so nekatere podporne storitve, navedene v tem vodniku, specifične za EU, so načela univerzalna.
Priročnik so napisali člani delovne skupine ACE za internacionalizacijo in nove poslovne modele (IBM).

Tukaj preberite celotno poročilo>.


7. nagrada Maks Fabiani

02.04.2019 12:59

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) v sodelovanju z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za okolje in prostor RS in občino Komen razpisuje 7. NAGRADO MAKS FABIANI za izjemna dela na področju urbanističnega in prostorskega načrtovanja
Vabljeni k oddaji kandidatur zato nagrado. Rok za oddajo je 9.9.2019.
Namen podeljevanja NMF je pospeševati in dati javno priznanje ...


podrobnosti >>
KDO JE LAHKO VODJA PROJEKTA IN KDO VODJA NADZORA ZA STAVBE?

18.12.2018 11:12

Seznanjamo vas z odgovorom Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki ga je podalo na stališče matične sekcije gradbenih inženirjev IZS, da je vodja projekta in vodja nadzora za stavbe lahko ne le pooblaščeni arhitekt ampak tudi pooblaščeni inženir.

MOP je odgovor prenovilo v delu, ki se nanaša na vodenje nadzora v povezavi s prevladujočimi deli, medtem ko dela odgovora glede vodenja projektiranja ni spreminjalo iz razloga, »ker je bila dikcija...


podrobnosti >>
zadnji izvedeni natečaj:

Ureditev starega mestnega jedra Laško

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

Predmet projektnega natečaja:
Z natečajem želi Občina Laško pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Laškega: del Trubarjevega nabrežja pod občinsko zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod Hotelom Savinja, del Mestne ulice in del Kidričeve ter Trubarjeve ulice ter del Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga. Rešitev naj vključuje prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti. Naročnik bo v nadaljevanju postopka, upoštevajoč rezultate natečaja, izbral izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev.


Naročnik: Občina Laško
Rok oddaje: 28.03.2019
Zaključno poročilo komisije: 09.05.2019
podrobnosti >>

 
volitve
2019


Dogodki ZAPS:
19.06.2019
Vse o prezračevanju - PROSTO (Nova lokacija)

18.06.2019 do 20.06.2019
TRIPLE WOOD Seminar za arhitekte in projektante


Razstave:
20.05.2019 do 20.06.2019
Razstava mednarodne študentske delavnice NAZAJ NA VAS!

19.06.2019 do 19.07.2019
Razstava natečajnih rešitev za Ureditev starega mestnega jedra Laško


Drugi dogodki:
23.05.2019 do 21.06.2019
VURNIKOVI DNEVI 2019

11.02.2019 do 30.06.2019
30. Sedlarjevo srečanje


koledar dogodkov: