Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN LOVSTVO


4.1. Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)

Ur. l. RS, št. 45/2008 in naslednji
ZKme-1 – neuradno prečiščeno besedilo 3 (apr. 2014)

Opombe:
Spremenjena določba četrte alineje četrtega odstavka 177. člena zakona se začne uporabljati 12 mesecev od uveljavitve tega zakona (glej 66. člen ZKme-1D). Spremenjeni 61.f, nova 61.g in 61.h člen se začnejo uporabljati 1. januarja 2019; novi 105.a, 105.b, 105.c, 105.č, 105.d in 105.e člen se začnejo uporabljati 1. julija 2018 (glej 14. in 15. člen ZKme-1E).


4.1.1. Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

Ur. l. RS, št. 122/2008 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2010)


4.1.2. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev

Ur. l. RS, št. 83/2016
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2017)


4.1.3. Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Ur. l. RS, št. 16/2016 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 6  (jan.2018)


4.1.4. Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Ur. l. RS, št. 47/2017


4.1.5. Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Ur. l. RS, št. 3/2017 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (mar. 2018)


4.1.6. Pravilnik o podrobnejših pogojih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter o podrobnejši vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva

Ur. l. RS, št. 55/2017


4.2. Zakon o gozdovih (ZG)

Ur. l. RS, št. 30/1993  in naslednji
ZG - neuradno prečiščeno besedilo 10 (dec. 2016)


4.2.1. Pravilnik o varstvu gozdov

Ur. l. RS, št. 114/2009
Pravilnik - neuradno prečiščeno besdilo 1 (apr. 2016)


4.2.2. Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Ur. l. RS, št. 88/2005  in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 5 (jun. 2015)


4.2.3. Pravilnik o gozdnih prometnicah

Ur. l. RS, št. 4/2009


4.2.4. Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 7. 2016

Ur. l. RS, št. 98/2010 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 4 (dec. 2013)

Opomba:
Neveljaven, predpis, ki se še uporablja


4.2.5. Pravilnik o določitvi gozdne združbe in rastiščnega koeficienta za gozdno parcelo

Ur. l. RS, št. 11/2017


4.3. Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (ZGRM)

Ur. l. RS, št. 58/2002 in naslednji
ZGRM – neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2011)


4.3.1. Odredba o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev

Ur. l. RS, št. 4/2010


4.3.2. Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov iz gozdov v lasti Republike Slovenije

Ur. l. RS, št. 30/2017


4.3.3. Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Ur. l. RS, št. 104/2015
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 5 (mar. 2018)


4.4. Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR)

Ur. l. RS, št. 86/1998 in naslednji
ZVNSR – neuradno prečiščeno besedilo 3 (nov. 2012)


4.5. Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)

Ur. l. RS, št. 38/2013 in naslednji
ZZZiv – neuradno prečiščeno besedilo 8 (mar. 2018)


4.5.1. Pravilnik o zaščiti hišnih živali

Ur. l. RS, št. 51/2009
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2014)


4.6. Zakon o sladkovodnem ribištvu (ZSRib)

Ur. l. RS, št. 61/2006


4.6.1. Pravilnik o komercialnih ribnikih

Ur. l. RS, št. 113/2007
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2012)


4.7. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)

Ur. l. RS, št. 45/2001 in naslednji
ZZVR-1 - neradno prečiščeno besedilo 9 (mar. 2018)
 

4.7.1. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga

Ur. l. RS, št. 50/2014


4.7.2. Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia

Ur. l. RS, št. 63/2010


4.7.3. Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo

Ur. l. RS, št. 71/2016


4.7.4. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019

Ur. l. RS, št. 73/2016


4.8. Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1)

Ur. l. RS, št. 16/2004 in naslednji
ZDLov-1 - neuradno prečiščeno besedilo 4