Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

CENTER ZNANOSTI

Mednarodni, odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: CENTER ZNANOSTI

Predmet projektnega natečaja:
Osrednji predmet natečaja je arhitekturna zasnova stavbe “Centra znanosti”, urbanistična zasnova umestitve “Centra znanosti” znotraj natečajnega območja, anketna rešitev za celotno območje OPPN 81 ter v nadaljevanju postopka pridobitev izdelovalca projektne dokumentacije za "Center znanosti". Programsko bo »Center znanosti”stičišče znanosti, tehnologije in kulture skozi tesno vpetostjo v gospodarstvo, raziskovalno dejavnost in izobraževanje. “Center znanosti” naj predstavlja interdisciplinarni demonstracijski objekt in omogoča preizkus in prikaz novih tehnoloških rešitev oz. inovacij, naj bo tehnološko napredna in inovativna stavba, ki bo omogočala umestitev najaktualnejših tehnologij in sistemov tudi po izgradnji in bo zasnovana kot razvijajoča se stavba skozi daljše obdobje svojega življenjskega cikla.

Spoštovani, vsem udeležencem natečaja se zahvaljujemo za sodelovanje in vas prosimo, da v četrtek dne 4.4. 2019 od 14.00 do 15.00 ure v MAO, grad Fužine, Pot na Fužine 2, Ljubljana prevzamete svoj natečajni elaborat in maketo. Za prevzem se je potrebno predhodno najaviti na e-naslov: natecaji@zaps.si in pripisati šifro vašega elaborata.

Prevzem bo možen tudi na ZAPS, Vegova ulica 8, 1000 Ljubljana v času uradnih ur (vsak delavnik med 8.00 in 12.00 uro, razen ob torkih med 12.00 in 16.00 uro) od 10.4.do vključno 26.4.2019.
Po tem datumu gradiva ne bomo več hranili!Razstava

Otvoritev razstave bo v četrtek 21.3.2019 ob 13.00 uri v MAO, grad Fužine Pot na Fužine 2, Ljubljana
Razstava bo na ogled do 4. 4. 2019, od torka do nedelje med 10. in 18. uro.
V četrtek dne 4.4.2019 bo razstava na ogled do 14.00 ure.

Vabilo
Vljudno vabljeni.Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Rok oddaje: 20.12.2018
Zaključno poročilo komisije: 22.02.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=276738Priznanje: 37519, delovna šifra: 1040

 Plakati


Avtorji
Ravnikar Potokar arhitekturni biro
Ajdin Bajrović, univ. dipl. inž. arh.
Špela Kuhar, univ. dipl. inž. arh.
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.
Mina Gutović, mag. inž. arh.
Tina Gradišer, mag. inž. arh.
Matej Fornazarič, mag. inž. arh.
Anja Patekar, mag. inž. arh.
Javier Carrera, univ. dipl. inž. arh.


Sodelujoči
Vilko Šuligoj, univ. dipl. inž. grad.
Branko Medvešek, univ. dipl. inž. str.
Andrej Fojkar, univ. dipl. inž. kem. inž.
Renato Rerečič, univ. dipl. inž. el.

insert iz poročila komisije:

Projekt izstopa s svojim sodobnim pristopom, saj so avtorji tipološko pravilno interpretirali želje naročnika po izkustvenem dojemanju znanosti in njeni povezanosti s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Kljub preprostim pravokotnim volumnom in njihovi dispoziciji so aktivni fasadni ovoji in druge rešitve za alternativno pridobivanje energije dobro zasnovani, atraktivna umestitev sfere planetarija v samostojen volumen pa primerno napoveduje privlačne vsebine v Centru znanosti.

Funkcionalno in programsko sicer ustrezno zasnovan prostor ne omogoča delovanja nekaterih programov zunaj delovnega časa, saj zanimivo prepletanje volumnov ne omogoča ločenega zapiranja prehodov med javnimi in poljavnimi programi. Izbor materialov in aktivni fasadni ovoj ter spektakularna rešitev vpetja kupole planetarija v vogale steklene kocke bistveno zvišujejo vrednost investicije. Nedefiniran stekleni ovoj pa lahko v praksi nakazuje učinek tople grede in posledično potrebo po izjemno dragem sistemu hlajenja objekta.

S stališča trajnostnosti ima projekt potencial, žal pa se zaradi nedorečenosti ponujene rešitve odpira več ključnih vprašanj. Rešitev obravnava predvsem toplotno in akustično ugodje, funkcionalnega vidika pa se ne dotakne. Z vidika finančne optimizacije ocena stroškov življenjskega cikla ni podana. Objekt vsebuje posamezne neznane, inovativne rešitve, ki so same po sebi lahko dražje, vendar jih je s premišljeno modifikacijo morda vredno uporabiti zaradi demonstracije (fasada, obešena krogla, stekleni ovoj krogle). Avtorji se zahtevam sociološkega in zdravstvenega vidika posvečajo osnovno, vendar smiselno. Malo slabše projekt obdela zahtevo po osvetlitvi z dnevno svetlobo in zahteve glede umetne osvetlitve. Z vidika poplavne varnosti je zaradi nevarnosti prelivanja Gradaščice ali za primer močnih nalivov treba rešiti vhod na koti –6 m. V natečajnem elaboratu avtorji obravnavajo vse zahteve tehnično-tehnološkega vidika, a pri tem slabše obdelajo predvsem možnost vgradnje senzorjev za les in obravnavo odpadnih voda. Vidna betonska fasada ima toplotno izolacijo predvideno na notranji strani, kar pomeni težje rešljive toplotne mostove. Poleg tega je veliko steklene fasade, a je hkrati zanimivo rešeno zunanje senčenje. Materiali, uporabljeni v objektu, so raznoliki, precej je lesa. Stavba omogoča zadostno energijsko učinkovitost in vsebuje nekatere inovativne rešitve s področja BIPV (senčila na fasadah).

Demonstracijski potencial je primeren. Platformi za paviljona »Tehnologije prihodnosti« sta umeščeni severno od objekta, kar je z vidika osončenja manj ugodno. Elaborat št. 1040 je po mnenju ocenjevalne komisije odraz dobrega razumevanja tistega dela natečajne naloge, ki govori o navdihujočem srečevanju znanosti, tehnologije in kulture. S svojimi predlogi so avtorji arhitekturo, poudarjeno z aktivnimi elementi na objektu in v njem, predstavili kot interaktivno izobraževalno platformo, kar naj bi Center znanosti tudi bil, zato se projektu podeli priznanje za prispevek k stroki. Ocenjevalna komisija je zaključila, da bi bilo treba projekt ključnim natečajnim zahtevam prilagoditi v taki meri, da bi bilo bistveno poseženo v osnovni koncept zasnove, zato ni primeren za izvedbo.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
prof. dr. Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):
Katja Korošec, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
Jurij Krpan, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS):
Fuensanta Nieto, Founding Partner Nieto Sobejano Arquitectos

Namestnica članov (naročnik):
Ajda Radinja, univ. dipl. pol.

Namestnik članov (ZAPS):
doc. Miran Mohar, slikar, grafični oblikovalec in scenograf

Poročevalka A:
Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka A:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za trajnost:
Friderik Knez, univ. dipl. fiz.

Izvedenka za trajnost:
dr. Sabina Jordan, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za investicijo:
Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenec za gradbene konstrukcije:
dr. Bruno Dujič, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenka za OPN MOL:
Monika Kovač Mesarić, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za OPN MOL:
mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnik natečaja:
Jernej Prijon, univ. dipl. inž. arh.