Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

KOPALIŠČE VEVČE

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: KOPALIŠČE VEVČE

Predmet projektnega natečaja
Naročnik Mestna občina Ljubljana želi celovito urediti območja nekdanjega kopališča Vevče. Mestna občina Ljubljana je pred kratkim postala lastnica tega območja in ga želi ponovno revitalizirati z izgradnjo novega kopališča. Z izvedbo odprtega, enostopenjskega, -projektnega natečaja želi naročnik MOL v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije:
-pridobiti strokovno najprimernejšo urbanistično in arhitekturno rešitev ureditve novega letno-zimskega kopališča Vevče
-pridobiti informativne predloge za ureditev razširjenega natečajnega območja – ureditev brežin Ljubljanice v športno rekreacijske površine izbrati izdelovalca projektne dokumentacije.
Namen te natečajne naloge je podaja usmeritev za izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije za izgradnjo novega kopališča s pripadajočimi objekti in ureditvami. Pri izdelavi natečajne rešitve ter kasneje projektov za gradnjo je potrebno upoštevati zahteve iz OPN in omejitve zaradi priobalnega pasu reke Ljubljanice.Razstava

Otvoritev razstave bo v ponedeljek 11. 11. 2019 ob 16.00 uri v Osrednjem atriju ljubljanske Mestne hiše.
Razstava bo na ogled vsak dan do 21.11. 2019 od 8.00 do 20. ure.
Vljudno vabljeni.
Vabilo
 Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 19.09.2019
Zaključno poročilo komisije: 25.10.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=3120621.nagrada: 40801, delovna šifra: 07

 Plakati


Avtorji
Mojca Gužič Trplan, univ. dipl. inž. arh.
Gregor Trplan, univ. dipl. inž. arh.


Sodelujoči
Anže Čuden, mag. inž. arh.
Lara Pišl Ptičak, mag. inž. arh.
Bojan Rizman, univ. dipl. inž. str. - bazenska tehnologija
CBD gradbeno in poslovno projektiranje d.o.o. - gradbene konstrukcije
EMINEO d.o.o. - strojne instalacije
WINKY d.o.o. - elektro instalacije

insert iz poročila komisije:

Predlagana zasnova kopališča se odpira proti težišču naselja na eno, in na drugo stran proti odprti krajini, čemur sledi tudi gravitacija funkcij in razporeditev programov kopališča. Območje je razporejeno na programske pasove, ki se nizajo zaporedno med cesto in reko oziroma med objektom in zunanjimi površinami. Sosledje iz severa proti jugu začenja pas prometnih površin s parkiriščem uvozi in dovozi, večnamenskim servisnim paviljonom in ozelenjenimi nabrežnimi terasami, ki vodijo po klančini do priveza in povezovalne poti ob reki. Naslednji pas je javna ploščad ki služi vhodu v stavbo kopališča, od koder se preko stopnišča spušča k brvi, ki povezuje kopališče z obstoječim športnim centrom na desnem bregu Ljubljanice. Na jugu zaključuje niz zunanje ureditve z bazeni, zabavnimi in športnimi programi.

Dovoz avtomobilov do klančine v kletno garažo in naprej do veslaške ploščadi ob reki je na skrajnem severu, medtem ko je občasen dovoz za dostavo in nujne primere možen tudi iz parkirišča preko vhodnega trga. Na ploščadi vhodnega trga se lahko odvijajo različne prireditve in dogodki, ki jih podpirajo funkcije servisnega paviljona, javni programi kopališča in spremljajoče ureditve nabrežja za šport in rekreacijo ob vodi.

Razporeditev in vrste zelenja spremljajo robove stavbe in zunanjih površin. Ob cesti je predvidena zasaditev novega drevoreda s pasovi grmovnic, ki se ob vhodnem trgu razširi v zelen zastor. Središče zasnove je proti jugu in okoliškim poljem odprta kopališka in igralna krajina, ki jo povezujejo poti in v naklonu tekoče prehodni bazenski ploščadi. Obvodni rob kopališča oblikuje tribuna s pergolo, ki zaslanja obstoječim nizom dreves dodane skupine nižjih več stebelnih dreves in grmovnic. Zatravljena površina na jugu je členjena s skupinami dreves, namenjena je druženju, igri in športu. Obvodni pas kopališča, namenjen za sončenje in poležavanje na ležalnikih pod obstoječimi drevesi je zamejen z ograjo, ki ga spremlja zasaditev nižjih grmovnic na brežin. Kopališka krajina je odprta na jug in proti jugozahodu ter je povezana z obvodnim delom kopališča v naravi.

Stavba kopališča je zasnovana v obliki črke L. S svojim krajšim krilom povezuje funkcije vhoda z javnimi in internimi, posebej dostopnimi programi, medtem ko je podolgovato krilo namenjeno osnovnim in podpornim programom kopališča, ki jih zaključuje sklop pokritega bazena. Notranje poti so organizirane pregledno in povezano s tremi jedri vertikalnih komunikacij, ki omogočajo različne možnosti nadzora in usmerjanja dostopov do javnih in internih programov v etažah, da ne pride do mešanja poti. Sosledje programskih sklopov spremlja členitev stavbne mase v nadstropju s tremi volumni, ki so razporejeni na podolgovatem podstavku pritličja. Prečni segmenti z vmesnimi presledki teras ustvarjajo proti cesti primeren ritem sekvenc in prispevajo k čitljivosti zasnove. Glavni motiv vhodnega pročelja je prozorna vhodna avla, skozi katero se odpira neoviran pogled skozi celotno kopališče.

Konstrukcija stavbe kopališča je kombinirana, v kleti je armirano betonska, v pritličju sestavljena iz lesenih, križno-lepljenih stenskih in stropnih plošč. V nadstropju so konstrukcije večjih razponov, stropov nad bazenom in telovadnico, kasetirane mreže iz lesenih nosilcev. Lesene mreže so tudi vodilna tema oblikovanja fasadnega ovoja, ki dajejo enoten značaj podobi celotne stavbe.

Avtorji so znali ujeti duh prostora in prenesti značilnost prehajanja in doživljanja prostora v prehajanju iz težišča naselja proti odprti kulturni krajini v celotno zasnovo kopališča. Prav tako se predlagana krajinska in arhitekturna zasnova ujemata in dopolnjujeta. Zasnova konstrukcije in izraza arhitekture v zunanjosti in notranjosti kopališča sta enovita in iskrena. Povezuje ju motiv lebdečih in obdajajočih lesenih mrež, ki spominja na lahkotne paviljone kopališke arhitekture. Bistvo predlagane zasnove je smiselna ureditev ambienta večnamenske vhodne ploščadi pred kopališčem, ki pušča proste poglede in omogoča stik z obvodnih prostorom tostran in preko Ljubljanice. Trg oživljajo javni programi, gostinski lokal oskrbuje tri strani, trg, bazensko ploščad in nabrežje. Posebej kakovostno je oblikovan sklop notranjega bazena v zračnem, z dveh strani naravno osvetljenem prostoru. V višino in širino podaljšan volumen z zalivom za nizke tribune daje prijeten občutek prostornosti, kar je posebej pomembno glede to, da bo notranji bazen nadomeščal vse funkcije zunanjega kopališče najmanj polovico leta.

V primerjavi s sorodnimi rešitvami je predlagana zasnova kopališča boljše rešena predvsem po načinu razporeditve in stikovanja programskih sklopov ter po smereh gibanja. Ocenjevalno komisijo je posebej prepričala predlagana urbanistična in krajinska ureditev ter funkcionalna in strukturna celovitost zasnove, ki v največji meri odgovarjata postavljenim merilom.

Iz zgoraj navedenih razlogov je ocenjevalna komisija z večino glasov elaboratu št. 7 podelila prvo nagrado.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, podžupan MOL

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Aleš Vodopivec univ.dipl.inž.arh, Stvar projektiranje d.o.o.

Članica (naročnik):
Milena Todorić Toplišek, MOL, Služba za razvojne projekte in investicije

Član (naročnik):
Marko Kolenc, MOL, Oddelek za šport

Član (ZAPS):
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh

Namestnik članov (naročnik):
Drago Banović, Javni zavod Šport Ljubljana

Namestnik članov (ZAPS):
Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj.arh.

Poročevalec A:
Marko Mahnič, univ. dipl. inž. arh.
Dalija Tanšek, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Nika Cigoj Sitar, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za investicijo:
Robert Pangršič

Skrbnica natečaja:
Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.