Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2014
    2013
    2012
    2011
    2010
    2009
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
 

DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

Predmet projektnega natečaja
Namen natečaja je pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za povezovalno brv – Doživljajski most MUSTE, med Fužinami in Štepanjskim naseljem, s pripadajočimi ureditvami trgov na obeh bregovih Ljubljanice. Cilj natečaja je povezati odprt prostor dveh nabrežij Ljubljanice v doživljajsko in funkcionalno celoto z raznolikimi programi in ambienti ter s tem zvišati bivanjsko kakovost obstoječim bližnjim naseljem, ki jih trenutno pogosto povezujemo z negativnimi konotacijami.Razstava

Otvoritev razstave bo v sredo 4. 12. 2019 ob 12.00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše.
Razstava bo na ogled vsak dan do 11.12. 2019 od 8.00 do 22. ure.
Vljudno vabljeni.
Vabilo
 Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Rok oddaje: 19.09.2019
Zaključno poročilo komisije: 30.10.2019
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=3151861.nagrada: 19919, delovna šifra: 09

 Plakati


Avtorji
Jurij Kobe, univ.dipl.inž.arh.
Peter Plantan, univ.dipl.inž.arh.
Maja Kovačič, mag.inž.arh.
Urša Podlipnik, univ.dipl.inž.arh.
Tanja Paulin, mag.dipl.inž.arh.
Nataša Blažko, mag.dipl.inž.arh.
Ina Radšel, mag.dipl.inž.arh.
Marjan Pipenbaher, univ.dipl.inž.grad.
Tomaž Weingerl, univ.dipl.inž.grad.
Tatjana Gotovčević, univ.dipl.inž.grad.


Sodelujoči
Marija Ljuština, abs.arh.

insert iz poročila komisije:

Avtorji/ce predlagajo zasnovo obešenega mosta v dveh nivojih, ki ima za razliko od običajnih rešitev obese odmaknjene z robov proti sredini. S tem premikom se površina mosta razdeli na dve poti za pešce in kolesarje po zunanjih robovih in vmesni, srednji pas, ki je uporaben za različne namene in dejavnost.

Preko srednjega pasu mosta se boči ukrivljena plošča v obliki loka, na katerem na vešalkah visi spodnja gredna konstrukcija mosta. Navzdol prekriva plošča loka srednji pas mosta, da ustvarja zavetje, nudi pokrit prostor za počitek, prireditve, različne postavitve, ki jim je mogoče prisostvovati z obeh vzdolžnih strani mosta. Gornja stran ločne plošče oblikuje klančino, na dva bregova obrnjen avditorij.

Dvonivojski most je celovito domišljena rešitev, ki jo odlikuje logična tehnična oblika. Želena več uporabnost doživljajskega mosta izhaja iz njegove osnovne konstrukcijske zamisli same po sebi brez vsakršnih dodatkov. Oblika konstrukcije je zanimiva in jasno razvidna, potek sil in nosilnih ter nošenih elementov. Prednapeta armirano betonska plošča visi simetrično na jeklenih obesah na plitvem armiranobetonskem loku, ki ojača premo gredno konstrukcijo.

Plitva puščica loka z obesami in rahlo napeto horizontalno gredo učinkuje umirjeno in uravnoteženo v pogledih s strani ali s čela. od blizu in od daleč. Lok ustvarja zadržan poudarek v prostoru sicer enolične obvodne krajine.

Konstrukcija mosta nudi različna doživetja v gibanju čez most v ravnini in v dviganju ter spuščanju preko ločne lupine. Ta je primerna za razne dejavnosti, ležanju, sončenju, tekanju, rolkanju, opazovanju reke iz višine, razgledovanju po reki in okolici.

Premišljena konstrukcija mosta in napete površine omogočajo enostavno vzdrževanje in odvodnjavanje. Kombinacija loka in obešene grede je enostavna za izvedbo in vzdrževanje, tehnično domišljeni detajli sklopov so robustni in zaščiteni.

Most je prepoznaven od daleč, privablja in spodbuja različne rabe, je prostor dogodka, prehoda gibanja in meditacije, zavetja in druženja.

Promet čez most poteka po ločenih pasovih za pešce in kolesarje ali v ločenih prometnih smereh med osrednjih nadkritim pasom. Poti so vključene v mrežo obstoječih poti.

Zasnova krajine ohranja obstoječo konfiguracijo in se navezuje na obstoječe drevorede in obrežno vegetacijo. Krajinske ureditve so omejene na drevorede in varovanje obstoječih skupin dreves. Pod mostom je v brežini izjemoma predvidena tribuna, ki naj privablja k opazovanju in dostopu do vode. Most se na obe strani poti nadaljuje po osi niza dreves in oblikuje sprehajališče z drevoredom v sredini. Ta deli sorazmerno široko površino sprehajališča, ki izhaja iz širine mosta, na dve vzporedni poti s srednjim zelenim pasom.

Veliki trg na desnem bregu je odklonjen pravokotno na os mosta in je obrnjen proti preurejenemu avtobusnemu postajališču in krožišču. Proti cesti je trg zamejen s podolgovatim, večnamenskim paviljonom, kjer je tudi programsko težišče območja. Preko klančin in stopnic nekoliko poglobljena ploščad trga lahko služi več namenom. Mali trg na drugi strani Ljubljanice je manjša, podolgovata ploščad, ki predstavlja vstopno točko v obstoječe parkovne ureditve. Tlakovanje trgov iz umetnega kamna je zadržano na nevtralno.

Predlagana zasnova doživljajskega mosta je premišljena do te mere, da za svoj namen ne rabi nobenih dodatnih elementov, stolpa, tribune, pomolov, balkonov, razširitev, ampak jih nadomešča že sama konstrukcija. Velikost in konstrukcija mosta sta premišljeni in gospodarni. Avtorji/ce so z izborom primerne konstrukcije in njeno prilagoditvijo pogojem lokacije in namena zagotovili mostu večjo uporabnost. Obravnavali so ga kot inženirski objekt in v logiki konstrukcije prepoznali možnost različnih rab in doživetij.

Žirija je presodila, da predlog v največji meri odgovarja postavljenim merilom natečaja, kot tudi pričakovanjem razpisovalca. Zato je soglasno presodila, da podeli predlogu prvo nagrado in ga predlaga za izvedbo.

  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, podžupan MOL

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS):
Andrej Mercina, univ.dipl.inž.arh.

Članica (naročnik):
mag. Helena Regina, MOL, Oddelek za varstvo okolja

Član (naročnik):
doc. Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh.

Član (IZS):
dr. Branko Bandelj, univ.dipl.inž.grad.

Namestnica članov (naročnik):
Nataša Jazbinšek Seršen, MOL, Oddelek za varstvo okolja

Namestnica članov (ZAPS):
Suzana Simič, univ. dipl. inž. kraj.arh.

Poročevalka A:
Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Nasta Rak, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevalec konstrukcija (IZS):
Aljoša Klobučar, univ.dipl.inž.grad.

Skrbnici natečaja:
Sandra Banfi Škrbec, univ. dipl. inž. arh.
Helena Vidic Bizjak, univ.dipl.prav.