Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dogodki

 
PRIMORSKA

 

SEDEŽ UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE / University Koper

Foto: M.K.

arhitekti: Nataša Štrukelj, Barbara Debevec, Lara Može, Bernard Podboj, Jure Melon / Plusminus30
naslov: Titov trg 6, Koper izvedba: 2006
nagrada: Zlati svinčnik 2007 

Obravnavano območje Univerze na Primorskem (UP) in Fakultete za humanistične študije (FHŠ) z objekti Armerije, Foresterije in novim nadomestnim objektom na lokaciji Pretorske palače, v zgodovinskem jedru Kopra se prostorsko prepleta z dejavnostjo mestne občine v Pretorski palači.
Vodilo prostorskega snovanja je plemenitenje obstoječih prostorskih kvalitet v dialogu z zahtevami sodobnega študija, kjer sodobni detajli podpirajo izraznost historičnih elementov. Obstoječe notranje dvorišče se odpira na Garibaldijevo ulico, s podhodom je povezano z Giardinettom, s Portalom del Corte in tremi prehodi skozi pritličje Foresterie pa je vzpostavljena komunikacija z javnim Titovim trgom. Pritlični prostori Foresterie so bolj javni in prehodni. Rekonstrukcija Armerie in Foresterie v obstoječih gabaritih je rezultat prepleta funkcionlnih potreb in spomeniškovarstvenih zahtev po prezentacijah historičnih elementov. Nadomestni objekt ohranja ulično pozidavo porušenega objekta in oblikuje intimnejše notranje dvorišče, višinsko se prilagaja Aneksu k Pretorski palači. Ustvarili smo čitljivo funkcionalno zasnovo, ki obiskovalcem omogoča orientacijo v prostoru. Armeria, namenjena UP, je zaključena celota, v kateri značaj namembosti gradira od javnega pritličja do pisarne rektorja na vrhu. Foresteria in nov objekt, oba namenjena FHŠ, se povezujeta preko dvoetažnega mostovža nad notranjim dvoriščem in tvorita drugo tematsko celoto.
V Foresterii, kamor je umeščena dvoetažna knjižnica po princip prostora v prostoru omogoča razumevanje zgodovinskega razvoja stavbe in sožitja sodobnih potreb v starem »oklepu«. V novem objektu smo poleg funkcionalnih potreb in jasne zasnove izpostavili igro svetlobe in senc. Objekt je zasnovana v tri funkcionalne sklope: kabineti na strani notranjega dvorišča, komunikacijske poti okoli svetlobnega zračnega »stebra« in predavalnice ob Garibaldijevi.
Steklene površine smo razbili na vertikalne “trakove” – betonske slope v enovito členjeno in hkrati nosilno fasado, ki se istočasno odpira in zastira proti uličnemu prostoru.
Dvoriščna fasada novega objekta s prepletom oken in rdečih fasadnih plošč odraža notranji karakter prostorov (kabineti), izbrana barva pa tvori “rdečo nit” novih elementov tudi v Armerii in Foresterii.
Oblikovanje z enostavnimi linijami fasade, interierjev in pohištva je poudarja dialog med sodobnim in historičnim ter zahtev po vzdržljivosti elementov. S projektno predvidenimi umestitvami umetniških izdelkov domačih umetnikov smo simbolno počastili rojstvo nove univerze.


HOTEL PALACE
/ Hotel Palace

Foto: M.K.

arhitekta: Uroš Birsa, Goran Čala; zunanja ureditev Gregor Vreš, Tina Demšar Vreš, Mitja Škrjanec / Landscape
naslov: Obala 45, Portorož
izvedba: 2008
Nagrada: Zlati svinčnik 2008

Avtorji prenove in dograditve hotela Palace so uspešno razrešili problem sobivanja starega in novega objekta, s tem, da je novi objekt likovno členjen na način, ki zagotavlja njegovo ustrezno vključevanje v širši krajinski prostor in hkrati ohranja dominantno pojavnost kvalitetno obnovljenega historičnega objekta. Kljub diskretnosti vzpostavlja novi objekt lastno arhitekturno kvaliteto.


ODPAD PIVKA /
Metal recycling plant

Foto: M.K.
 

arhitekti: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič in Lea Kovič / Dekleva Gregorič arhitekti
naslov: Velika pristava 23, Pivka
izvedba: 2007
nagrada: Plečnikova medalja 2008, Zlati svinčnik 2009

Reprodukcijski plato za reciklažo kovin novega odpada v Pivki se nahaja na mestnem obrobju, v skriti coni ‘nevidnega’, a vitalnega tkiva. Obrobnost razmer in v enaki meri tudi obrobnost vsebine, s čimer se v načrtovalski praksi srečamo le ob redkih priložnostih, sta umeščeni v tipično proizvodno- obrtno cono lokalnega pomena, ki so v zadnjih desetletjih preplavile Slovenijo. Kompleks je sestavljen iz velike manipulacijske ploščadi, upravne stavbe in servisnega objekta. Gore odpadnih kovin prekrivajo celoten prostor ploščadi, kot nekoliko nenavaden ‘spomenik’ naši pogosto nekritični porabniški družbi. Oba objekta sta umeščena na rob ploščadi, na črti subtilnega prevoja terena, na meji reciklažnega kompleksa z javno cesto. Dvojnost programov - pisarne in uprava v enem, delavnice v drugem objektu - je jasno artikulirana v dvojnosti materialne podobe. Obe stavbi sta enakih volumnov, vendar v materialu različni: ena je v celoti betonska, namenjena skladišču in delavnici, druga v celoti jeklena — od konstrukcije do fasade. Slednja vsebuje pisarne, ki nadzirajo dogajanje na platoju, obenem pa vzpostavlja neposreden materialni dialog z osnovnim materialom predelave. Objekt, artikuliran kot polprosojna košara iz ekspadirane pločevine, objema vse prostore, prekriva vsa okna in kot robustna ‘tančica’ zastira srce celotnega kompleksa. Zdi se, da so več kot tri tisoč kvadratnih metrov jeklenih odpadkov in dve materialno diferencirani prizmi nekoliko nenavaden kraj poetičnega izraza arhitekture, a odpad Pivka v resnici ponuja prav to — poetiko arhitekturne artikulacije, ki s svojim brezkompromisnim obstojem in izrazom preglasi siceršnjo izrazito neuglednost programa kakor tudi lokacije. Ta projekt dokazuje, da se arhitektura lahko ‘zgodi’ povsod — tudi na najbolj zapostavljenih delih našega okolja, ter da vsak program v resnici ‘zasluži’ arhitekturo.