Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

stalno poklicno usposabljanje

 

arhiv predavanj koper 2012

 

 

Izračun odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča - dopolnitve geodetskega načrta in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
 

Četrtek, 11.10.2012 ob 17.00 v prostorih Primorske gospodarske zbornice (Ferrarska 2, 6000 Koper)

Izhodišča:

15. avgusta 2012 so stopila v veljavo določila Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-D (Ur. l. 58/2012). Četrti odstavek 3.g člena določa, da mora biti projektna dokumentacija izdelana na način, da je možno posameznim objektom nedvoumno določiti podatke, ki so potrebni za izračun odškodnine: »Poleg sestavin, ki jih določa predpis, ki ureja projektno dokumentacijo, mora projektna dokumentacija za objekte, za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti, vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, na kateri leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo« (4. odstavek 3.g člena) Te spremembe neposredno vplivajo na izdelavo geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Spremembe vplivajo tako na izdelke v naprej, kot tudi na večino geodetskih načrtov in projektne dokumentacije, ki je bila izdelana za gradbena dovoljenja izdana po sprejetju predhodnih sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C – Ur. l. 43/2011). Novela zakona ZKZ-D namreč v sedmem členu predvideva vračilo preveč plačanih odškodnin.

Program predavanja:
1. Vsebina novele zakona – primerjava ZKZ-C in ZKZ-D
2. Geodetski načrt kot del dokumentacije po ZKZ-D
3. Sprememba projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZKZ-D in primeri

Predavateljici:
mag. Marijana VUGRIN, univ.dipl.inž.geod.
Petra OSTANEK, univ.dipl.inž.arh.

Kotizacija in način plačila:
Izobraževanje je za člane ZAPS brezplačno. Kotizacija za izobraževanje za ostale udeležence znaša 24,00 € (z vštetim DDV). Znesek kotizacije (s pripisom DSI Koper) ob prijavi nakažite na TRR SI56 0310 0100 1291 427, odprt pri SKB banki. Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju. Pisna odjava, na podlagi katere bomo izvedli vračilo že plačane kotizacije, je možna najkasneje dva dni pred prijavljenim izobraževanjem. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo stroške kotizacije vseeno zaračunali.

Prijava:
Prijave na predavanje (s potrdilom o plačani kotizaciji) sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslovu: izobrazevanje@zaps.si.
 

 na vrh

Kako izdelati elaborat in izkaz gradbene akustike

23.4.2012 ob 17:00 uri v prostorih Univerze na Primorskem, Znanstveno raziskovalni središče, Koper (Garibaldijeva ul.1, Koper).

Delavnico o izdelavi elaborata in izkaza gradbene akustike bo vodil Saša Galonja.

Delavnica je za člane in članice ZAPS brezplačna.

Cena delavnice za nečlane ZAPS znaša 32 € z davkom. Prijave s potrdilom o plačani kotizaciji pošljite na elektronski naslov: izobrazevanje@zaps.si. Znesek kotizacije (s pripisom Akustika) ob prijavi nakažite na TRR SI56 0310 0100 1291 427, odprt pri SKB banki. Pisna odjava, na podlagi katere bomo izvedli vračilo že plačane kotizacije, je možna najkasneje dva dni pred prijavljeno delavnico.

Povzetki delavnice;

gradbena akustika 1
gradbena akustika 2
gradbena akustika 3

 na vrh

Prenova

Izzivi pri načrtovanju obnove in sanacije poškodovanih zidov z vidika izbora materialov

22.3.2012 ob 17:00 uri v prostorih Univerze na Primorskem, Znanstveno raziskovalni središče, Koper (Garibaldijeva ul.1, Koper) sodelovanje z Društvom arhitektov obale Na predstavitvi bodo predstavljena:
* vprašanja s katerimi se sooči arhitekt pri obnovah in sanacijah
* vloga posnetka obstoječega stanja
* analiza vzrokov poškodb
* prikaz praktičnih rešitev z CAD detajli (pravilne in napačne rešitve)
* vzorci popisov del

Predavatelj: Roman Granfol, univ.dipl.inž.grad., Strokovni direktor Kema Puconci, d.o.o.

 na vrh

Predavanje o Berlinu

7.3.2012 ob 16.00 v Knjižnici Znanstveno raziskovalnega središča UP, Garibaldijeva 1 v Kopru.

Predavala bo Majda Skrinar univ. dipl.inž.arh.

Vabilo pdf.


na vrh
 
Izračun odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča - dopolnitve geodetskega načrta in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
 


Kako izdelati elaborat in izkaz gradbene akustike

Prenova

Predavanje o Berlinu