Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

stalno poklicno usposabljanje

 

ARHIV PREDAVANJ LJUBLJANA 2012

 

Kako do informacij za vstop na trge drugih držav v Evropski uniji

Sreda, 12.12.2012 ob 17.00 uri v prostorih ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana

Izhodišča:
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo predstavilo projekt EKT - Enotne Kontaktne Točke, skozi katere lahko pridobite informacije in pogojih o vstopu na trg v katerikoli državi članici EU in s pomočjo njih preko spleta opravite formalnosti, ki so potrebne za izvajanje dejavnosti (brez urejanja potrebnih dokumentov pri različnih javnih uradih). Vse države članice so zavezane, da ponudnikom storitev, vključno arhitektom, to ponudijo na čimbolj enostaven način.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je odgovorno za zagotavljanje slovenske Enotne Kontaktne Točke, vključeno pa je tudi v EU projekt SPOCS, s pomočjo katere trenutno pomaga slovenskim arhitektom na vstop v Litvo.

Prijava:
Prijave na predavanje sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslovu: izobrazevanje@zaps.si.

Predstavitev


 


na vrh

Marmomacc Stone Academy

Sreda, 14.11.2012 ob 16.30 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani v Plečnikovi predavalnici, Zoisova cesta 2, 1000 Ljubljana

Seminar, ki ga promovira Veronafiere, organizator sejma Marmomacc v Veroni in po svetu, je organiziran v sodelovanju z Italijanskim inštitutom za zunanjo trgovino in Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, potekal pa bo v sklopu Projekta Veleposlaništva Republike Italije za integrirano promocijo Italije v Sloveniji v letu 2012.
Prva izdaja seminarja v Sloveniji je posvečena tematiki uporabe in oblikovanja naravnega kamna v arhitekturi in je namenjena arhitektom, inženirjem, profesorjem, študentom, podjetjem ter strokovnemu tisku. V vlogi predavateljev bodo nastopili nekateri italijanski in mednarodni strokovnjaki s tega področja, kot je razvidno iz priloženega programa.
Prvi del seminarja bo potekal v angleškem jeziku, drugi del pa v italijanskem s konsekutivnim prevodom v slovenščino. Udeležba je brezplačna, vendar je število mest v predavalnici omejeno. Zato Vas prosimo, da za potrditev udeležbe izpolnite priloženo prijavnico in jo do 5. novembra 2012 pošljete po elektronski pošti na naslov lubiana@ice.it.

Seminar Marmomacc Stone Academy - program
Seminar Marmomacc Stone Academy - prijavnica
Seminar Marmomacc Stone Academy - vabilo
CV-Angheben
CV-Bazzo
CV-Marazita

 na vrh

Izračun odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča -
dopolnitve geodetskega načrta in projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja

Sreda, 24.10.2012 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana

Izhodišča:

15. avgusta 2012 so stopila v veljavo določila Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ-D (Ur. l. 58/2012). Četrti odstavek 3.g člena določa, da mora biti projektna dokumentacija izdelana na način, da je možno posameznim objektom nedvoumno določiti podatke, ki so potrebni za izračun odškodnine: »Poleg sestavin, ki jih določa predpis, ki ureja projektno dokumentacijo, mora projektna dokumentacija za objekte, za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti, vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, na kateri leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo« (4. odstavek 3.g člena) Te spremembe neposredno vplivajo na izdelavo geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Spremembe vplivajo tako na izdelke v naprej, kot tudi na večino geodetskih načrtov in projektne dokumentacije, ki je bila izdelana za gradbena dovoljenja izdana po sprejetju predhodnih sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C – Ur. l. 43/2011). Novela zakona ZKZ-D namreč v sedmem členu predvideva vračilo preveč plačanih odškodnin.

Program predavanja:
1. Vsebina novele zakona – primerjava ZKZ-C in ZKZ-D
2. Geodetski načrt kot del dokumentacije po ZKZ-D
3. Sprememba projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZKZ-D in primeri

Predavateljici:
mag. Marijana VUGRIN, univ.dipl.inž.geod.
Petra OSTANEK, univ.dipl.inž.arh.

Kotizacija in način plačila:
Izobraževanje je za člane ZAPS brezplačno.
Kotizacija za izobraževanje za ostale udeležence znaša 24,00 € (z vštetim DDV). Znesek kotizacije (s pripisom DSI Ljubljana) ob prijavi nakažite na TRR SI56 0310 0100 1291 427, odprt pri SKB banki. Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju. Pisna odjava, na podlagi katere bomo izvedli vračilo že plačane kotizacije, je možna najkasneje dva dni pred prijavljeno delavnico. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo stroške kotizacije vseeno zaračunali.

Prijava:
Prijave na predavanje (s potrdilom o plačani kotizaciji za nečlane ZAPS) sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslovu: izobrazevanje@zaps.si.

 


 


na vrh

Strukturalizem: Osnova sodobne arhitekturne misli

Sreda, 06.06.2012 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Izhodišča:
Strukturalizem je izrazito intelektualno gibanje, ki ga je težko natančno definirati. V filozofskem smislu gre za idejo zavračanja absolutne svobode človeka, kar je pred tem razglašal eksistencializem. Namesto tega pojasnjuje svobodo kot posledico strukturnih povezav, v katere je človek vpet- okolje, družba, jezik...  Svet opazuje in analizira na semiotični način, kot sistem znakov, simbolov, ki tvorijo nasprotja: vroče-hladno, gladko- hrapavo, moško-žensko, staro-mlado... Zajelo je različne discipline: filozofijo, psihologijo, fiziko, antropologijo, lingvistiko, literarno kritiko. V arhitekturi sta sredi 20.stol. pojem utemeljila holandska arhitekta Aldo van Eyck in Nikolas Habraken. Na podlagi tega gibanja so socialni vzorci, življenjske okoliščine, interakcije pojmovani kot enakovredni elementi prostorskega snovanja, arhitektura pa je postala proces iskanja razmerij med posameznimi binarnimi pari. Dela posameznih protagonistov gibanja kažejo na genezo sodobnega arhitekturnega snovanja od prvih primerov do post-strukturalističnih zasnov sedanjosti.

Predavatelj:
Bogdan Reichenberg, univ.dipl.inž.arh.

 na vrh

Priprava OPPN - problematika in predlogi

Četrtek, 31.5.2012 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Uvodne predstavitve:
- Karla Jankovič in Janja Solomun: Priporočena vsebina OPPN
- Alenka Pavlin:  Vodenje priprave in usklajevanje OPPN

- Leon Kobetič: Načrt parcelacije kot temeljni mehanizem urejanja prostora
- mag. Irena Hočevar: Merila za opredelitev OPPN v OPN

Okrogla miza bo priložnost za izmenjavo pogledov in oblikovanje predlogov, ki jih bomo pripravili na osnovi razprave.

 na vrh

Urbanizem po meri človeka; o celovitem branju in dopolnjevanju prostorskega konteksta

Sreda, 25.4.2012 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Sodobna gradnja je polna predvsem vase zagledanih stavb (»tehnotekture«/T. Hribar) raznolikih meril, ki ne izhajajo iz širšega branja prostora, niti iz antropomorfnega merila, saj preigravajo le izplen in ožje danosti lokacije, večinoma pa niti tega ne: so predvsem ujetnice lastne podobe. A kakovostna arhitektura se prične prav tu: pri natančnem branju večplastnega konteksta, v katerega se umešča- ter seveda pri kreativni, celostni umestitvi kompozicije objekta, niza stavb ali celega kvarta v prostorsko tkivo naselbine: prične se pri urbanizmu po meri človeka.

Predavatelj: Aleksander OSTAN, udia

 na vrh

Japonski vrtovi, zgodovina razvoja in principi urejanja

Sreda, 18.4.2012 ob 18.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Japonski vrt je kot zgodba, ki pripoveduje in razkriva religijo in filozofijo , zgodovino, kulturo, geomantijo, zgodba o spoštovanju do narave, spoštovanju obredov, duhovnemu užitku, razvedrilu, strahu pred naravnimi pojavi in je tudi zgodba o tabujih. Predstavljeni bodo principi urejanja vrtov, navodila priročnika Sakuteiki, bistvene značilnosti oblikovanja, pomeni rabe kamnov, rastlinskega materiala, barve v vrtu.

Predavateljica: mag. Alenka Kocuvan Polutnik

 


 


na vrh

Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim

Četrtek, 12.4.2012 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Izhodišča:
Premišljeno načrtovan javni odprti prostor je dostopen tudi slepim in slabovidnim uporabnikom. V državah, kjer je izhodišče načrtovanja omogočanje dostopnosti javnega odprtega prostora vsem skupinam uporabnikom, torej tudi gibalno oviranim in uporabnikom s posebnimi potrebami, so že vrsto let v veljavi priporočila, smernice in določila, ki jih projektanti upoštevajo z namenom zagotavljanja prostora brez ovir. Nuja po oblikovanju tovrstnih smernic je izražena tudi v Sloveniji. Na predavanju bodo predstavljena izhodišča ter primeri dobre prakse iz tujine, ki omogočajo boljšo dostopnost prostora tudi slepim in slabovidnim. Predstavljene bodo tudi težave, ki so nastale zaradi neupoštevanja raznolikosti potreb uporabnikov prostorov. Izkušnje iz tujine bodo predstavljene kot eno od izhodišč za pripravo smernic, ki lahko omogočajo boljšo dostopnost prostora vsem uporabnikom tudi v Sloveniji. Podrobneje bo predstavljen projekt, ki je potekal v letu 2010 v Mariboru. Mestna občina Maribor je s pomočjo Evropskih skladov za regionalni razvoj v tem letu prevzela pobudo za prvo celostno dejavnost v zvezi z načrtovanjem javnega prostora brez ovir. Skupina strokovnjakov s predstavniki posameznih skupin invalidov, ki je sodelovala pri projektu, se je problema lotila celostno tako v postopkovnem smislu (od teorije k praksi) kot tudi v pogledu vključitve in soočanja vseh skupin uporabnikov s posebnimi potrebami.

Predavateljici: dr. Andreja Zapušek Černe, Andreja Albreht

 na vrh

Priprava občinskih prostorskih načrtov

Sreda, 11.4.2012 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Najavljamo okroglo mizo: Priprava OPN, veljavni OPN – problemi in možne rešitve

O problematiki in možnih rešitvah pri pripravi OPN smo v okviru okrogle mize ZAPS že razpravljali. Odtlej je bilo sprejetih le malo število OPN, vendar pa so ti pomemben pokazatelj zakonodajne osnove in družbene realnosti, v katerih so nastali. Večje število občin OPN še pripravlja, zato bomo razpravljali o problematiki, podajali izkušnje in oblikovali predloge. Dogodek bo organiziran v okviru parterstva »Odgovorno do prostora!«

Uvodne predstavitve:
- dr. Liljana Jankovič Grobelšek: Nagovor, mnenja in predlogi članov
- Aleksandra Geršak Podbreznik: Sklepi okrogle mize ZAPS o problematiki OPN
- Leon Kobetič: Sodelovanje MSP ZAPS pri spremembah Pravilnika o pripravi OPN
- Izidor Jerala: Predstavitev izkušenj z veljavnim OPN Mestne občine Novo mesto

Okrogla miza bo priložnost za izmenjavo pogledov in oblikovanje predlogov, ki jih bomo pripravili na osnovi sklepov okrogle mize. Zato Vas vabimo, da nam svoje predloge ali problematiko, s katero se srečujete pri delu, pošljete še pred okroglo mizo, do najkasneje 6.4.2012, na naslov izobrazevanje@zaps.si. Prosimo, da kot zadevo vpišete "Priprava OPN".na vrh

Nekaj značilnosti in dilem sodobnih oblikovanih krajin

Četrtek, 5.4.2012 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Izhodišča:
Zadnjih dvajset let uspešnega gospodarskega razvoja pred izbruhom svetovne krize, je vplivalo tudi na oblikovanje odprtega prostora. Krajinski arhitekti so v svojih delih skušali slediti senzacionalistični ali celo eksibicionistični arhitekturi, ki je nastajala v tem obdobju, z izrazito avtorskimi deli, ki pa so po svojih značilnostih v resnici bližje globalnim, včasih celo brezosebnim prostorskim rešitvam. Izrazit avtorski pristop namreč pogosto ne upošteva prostorskega konteksta in značilnosti krajine, kjer nastaja novi oblikovani odprti prostor. Drug problem je, da se krajinski oblikovalci danes soočamo s problemom določanja programskih sklopov, ki se umeščajo v park in imajo za posledico specifično krajinsko zgradbo in z njo povezane oblikovalske značilnosti. Brez ustreznega programa, so sodobne prostorske rešitve pogosto napolnjene s prostorskimi strukturami, ki ne predstavljajo izboljšave bivalnega okolja v mestih in so lahko tudi moteče v kulturni in naravni krajini, za katero so sicer značilni določeni tehnološki, predvsem pa naravni procesi. Pomanjkanje kritične presoje kakovosti krajinsko oblikovalskih dosežkov vpliva na posnemanje nekaterih razvpitih projektov ne glede na njihovo smiselnost in dejansko ali pravo vrednost, še posebej, kadar se megalomanske rešitve skrivajo za vzdržnostnimi/trajnostnimi ali ekološkimi floskulami. Posebna pozornost bo v predavanju namenjena najnovejšim kitajskim oblikovanim krajinam, ki v zadnjih nekaj letih vsebolj narekujejo trende krajinskega oblikovanja v svetovnem merilu, saj so mnoge nagrajene s svetovnimi, predvsem ameriškimi nagradami (npr. ASLA Awards). Svetovnemu dogajanju bo na rob postavljena slovenska realnost...

Predavatelj: prof.dr. Davorin Gazvoda

 na vrh

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse Dobre prakse in vloga arhitektov

28.3.2012 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Teme:
- Špela Kern, Umanotera: Uvod v ogljični odtis
- Karmen Kogoj Ogris, Umanotera: Predstavitev projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse
- Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS: Trajnostna mobilnost
- Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta UL: Vrednostna veriga lesa
- Matej Drobež, Občina Zagorje: Raziskovalna enota OLEA
- Razprava (moderira Karmen Kogoj Ogris)

 

Več o dogodku.


na vrh

 


na vrh

KI ENERGIJA 2010 (po PURESU 2010) - praktična delavnica

21.3.2012 ob 17.00 v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Novi PURES nas je vse skupaj postavil pred dejstvo, da se njegovih strokovnih smernic od 1.1.2011 tudi natančno držimo. Gradbeno fizikalni izračuni potrebni pri izdelavi projektov so vse kompleksnejši in tudi zamudni. Z namenom, da projektantom olajšajo delo, so v podjetju Knauf Insulation izdelali software imenovan KI-ENERGIJA 2010, ki vas na preprost in razumljiv način pelje skozi vse potrebne parametre. Če ste zamudili katero od njihovih splošnih predstavitev, ali bi želeli program konkretno spoznati na praktičnem primeru, vas vabimo, da skupaj s soustvarjalcem programa g. Primožem Bernardom d.i.s. iz podjetja Knauf Insulation, to naredite na naši delavnici.

Vsebina:
- skupna izdelava konkretnega projektnega primera s komentarji
- diskusija in vprašanja

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslovu: izobrazevanje@zaps.si.

Delavnica je za člane in članice ZAPS brezplačna.

Cena delavnice za nečlane ZAPS znaša 32 € z davkom. Prijave s potrdilom o plačani kotizaciji pošljite na elektronski naslov: izobrazevanje@zaps.si. Znesek kotizacije (s pripisom KI ENERGIJA) ob prijavi nakažite na TRR SI56 0310 0100 1291 427, odprt pri SKB banki. Pisna odjava, na podlagi katere bomo izvedli vračilo že plačane kotizacije, je možna najkasneje dva dni pred prijavljeno delavnico.

 


 


na vrh

Kako izdelati elaborat in izkaz gradbene akustike

19.3.2012 ob 17:00 uri v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Delavnico o izdelavi elaborata in izkaza gradbene akustike bo vodil Saša Galonja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslovu: izobrazevanje@zaps.si

Delavnica je za člane in članice ZAPS brezplačna.

Cena delavnice za nečlane ZAPS znaša 32 € z davkom. Prijave s potrdilom o plačani kotizaciji pošljite na elektronski naslov: izobrazevanje@zaps.si. Znesek kotizacije (s pripisom Akustika) ob prijavi nakažite na TRR SI56 0310 0100 1291 427, odprt pri SKB banki. Pisna odjava, na podlagi katere bomo izvedli vračilo že plačane kotizacije, je možna najkasneje dva dni pred prijavljeno delavnico.

Povzetki delavnice;
gradbena akustika 1
gradbena akustika 2
gradbena akustika 3na vrh

Akustika v arhitekturi

14.3.2012 ob 16.00 v Vurnikovi predavalnici na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani

Predavanje prof. dr Miomira Mijića bo potekalo po naslednjih sklopih, predavanje bo v srbskem jeziku:
1. del – teorije o zvoku (kaj je zvok, kako se širi zvok, kaj je hrup, zaščita zgradb pred hrupom…),
2. del – pomembnost konstrukcije objekta pri akustiki in zaščiti pred zvokom,
3. del – merjenje zvoka v prostorih (kako se meri zvok, prehod zvoka skozi različne pregrade…),
4. del – predstavitev dosežkov pri pripravi novega standarda, ki se pripravlja na osnovi Evropskega projekta,
5. del – akustično oblikovanje prostorov - sinteza arhitekture in psihoakustike,
6. del – primer: rekonstrukcija operne dvorane v Ljubljani.

Sledile bodo predstavitve akustičnih rešitev podjetij Armstrong, AMF in Ursa.

Predavatelji: prof. dr Miomir Mijić, Edvard Plut, Aleš Gabrovšek, Peter Kostrevc.


Video posnetek predavanja 1. del
Video posnetek predavanja 2. del

Pdf. Predstavitev 1. del
Pdf. Predstavitev 2. del 

 na vrh

Predstavitev Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta

29.2.2012 ob 17.00 uri v prostorih Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10b, Ljubljana

V Uradnem listu RS, št. 106/11, je bil objavljen Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta, ki je stopil v veljavo 11.1.2012. Na predstavitvi bodo predstavljene bistvene vsebine priprave državnega prostorskega načrta, predvsem priprave pobude in primerjalne študije variant.
Predstavitev je namenjena članom ZAPS (prostorskim načrtovalcem), članom IZS (projektantom idejnih rešitev) ter izdelovalcem okoljskih poročil za CPVO. Predstavitev bo priložnost za izmenjavo njihovih pogledov na pripravo državnih prostorskih načrtov in spremljajočih strokovnih podlag.
Pri predstavitvi bodo sodelovali: - ga. Barbara Radovan, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - ga. Marjetica Ilich Štefanec, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - mag. Milojka Burkeljca, Ministrstvo za finance - dr. Aleš Mlakar, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije - g. Ivan Leban, Inženirska zbornica Slovenije

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslovu: polona.okretic@izs.si.

Vljudno vabljeni!na vrh

Prenova

Izzivi pri načrtovanju obnove in sanacije poškodovanih zidov z vidika izbora materialov

15.2.2012 ob 17:00 uri v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Na predstavitvi bodo predstavljena:
* vprašanja s katerimi se sooči arhitekt pri obnovah in sanacijah
* vloga posnetka obstoječega stanja
* analiza vzrokov poškodb
* prikaz praktičnih rešitev z CAD detajli (pravilne in napačne rešitve)
* vzorci popisov del

Predavatelj: Roman Granfol, univ.dipl.inž.grad., Strokovni direktor Kema Puconci, d.o.o.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslovu: izobrazevanje@zaps.si

Ponovitev predavanja bo v Kopru in Mariboru.

 


 


na vrh

Vizija gradnje trajnostnih objektov od stanovanjske do gorske arhitekture / predavanje
Visokogorska arhitektura: gorska koča Monte Rosa / razstava

9.2.2012 ob 17:00 uri v Gledališki dvorani v Vetrinjskem dvorcu, Vetrinsjka ulica 30, Maribor
Predavanje se bo nadaljevalo z ogledom razstave do 19.00 ure.

Nova gorska koča Monte Rosa, ki kraljuje pod istoimenskim skalnim grebenom nad pogorjem Zermatta v Švici, predstavlja nov mejnik v visokogorski arhitekturi. Potujočo razstavo, ki dokumentira zahtevno gradnjo koče, je zasnoval inštitut ETH Zürich v sodelovanju z ETH-Studio Monte Rosa. Razstava je bila videna v mnogih državah sveta, svoje potovanje pa zaključuje z obiskom v Sloveniji.

Ob tej priliki vas podjetje VELUX Slovenija vabi na predavanje z naslovom: »Vizija gradnje trajnostnih objektov od stanovanjske do gorske arhitekture«.

Predavateljica: Neža Močnik u.d.i.a..

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslovu: izobrazevanje@zaps.sina vrh

Interjer v arhitekturi

1.2.2012 ob 19:00 uri v prostorih ZAPS, Vegova 8, Ljubljana

Izhodišča:

O stvareh, o katerih se pri oblikovanju interjerjev v Sloveniji ne pogovarjamo...
Ukvarjanje z notranjo opremo je področje, ki je pri nas izrazito podcenjeno. Vprašanje se zastavlja na več ravneh - si arhitekti pri oblikovanju sploh zastavljamo prava vprašanja in o njih govorimo s kompetentnimi izvajalci, se zavedamo največjega izziva, ki ga danes predstavlja ekologija in še posebej, ali smo arhitekti sploh pravi strokovni profil za vsa vprašanja, ki jih poraja izdelava prijetnega bivalnega okolja?
Predavatelj: Aleš Vrhovec, GregorcVrhovec arhitekti

Razstave, muzeji, poslovni in bivalni interjerji
Sodobni principi postavitev razstav in muzejev ter prenos teh znanj v poslovne in bivalne interjerje, s poudarkom na sodobni tehnologiji in doživetju.
Predavatelj: Brane Filipič, RPS 

Kerrock - neskončna moč domišljije
Kerrock je sodoben kompozitni material, ki se uporablja v opremi interjerjev in eksterijerjev. Uporaba kerrocka v mokrih prostorih. Kerrock kot obloga ventiliranih fasad. Kerrock medical + kot obloga čistih prostorov in operacijskih dvoran.
Predavatelj: Matej Kulovec, Kerrock

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslovu: izobrazevanje@zaps.si

 

 


na vrh
 
Kako do informacij za vstop na trge drugih držav v Evropski uniji

Marmomacc Stone Academy

Izračun odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča -
dopolnitve geodetskega načrta in projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja


Strukturalizem: Osnova sodobne arhitekturne misli

Priprava OPPN - problematika in predlogi

Urbanizem po meri človeka; o celovitem branju in dopolnjevanju prostorskega konteksta

Japonski vrtovi, zgodovina razvoja in principi urejanja

Prostor, dostopen tudi slepim in slabovidnim

Priprava občinskih prostorskih načrtov

Nekaj značilnosti in dilem sodobnih oblikovanih krajin

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse Dobre prakse in vloga arhitektov

 

KI ENERGIJA 2010 (po PURESU 2010) - praktična delavnica

Kako izdelati elaborat in izkaz gradbene akustike

Akustika v arhitekturi

Predstavitev Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta

Prenova

Vizija gradnje trajnostnih objektov od stanovanjske do gorske arhitekture / predavanje
Visokogorska arhitektura: gorska koča Monte Rosa / razstava


Interjer v arhitekturi