Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Nova sodna stavba

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za NOVO SODNO STAVBO V LJUBLJANI

Predmet natečaja
Predmet natečaja je gradnja nove sodne stavbe v Ljubljani vključno z zunanjo ureditvijo.
Republika Slovenija oz. Ministrstvo za pravosodje namerava na območju ob Dunajski cesti in Topniški ulici zgraditi novo sodno stavbo, ki bo združevala Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrajno sodišče v Ljubljani ter Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.

 

 

Naročnik: Ministrstvo za pravosodje
Rok oddaje: 14.10.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=405949

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 1, 29. 7. 2021:
Prikaz poteka sodnega postopka si lahko ogledate na spletni strani: https://nasodiscu.si/prica#trajanje-in-stroski


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 25.000 EUR
• 2. nagrada 20.000 EUR
• 3. nagrada 14.500 EUR
• tri priznanja po 7.500 EUR
• enajst odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 82.000 EUR.
V primeru, da bo podeljeno več prvih, drugih ali tretjih nagrad in več kot tri priznanja bodo zneski nagrad in priznanj ustrezno nižji.

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 11.000 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 11 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
izr. prof. Jurij Kobe, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): 
Lucija Remec, univ. dipl. inž. grad.

Članica (naročnik):
Barbara Pretnar, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik):
Beti Potparić, univ. dipl. prav.

Članica (naročnik):
Martina Hrovat, univ. dipl. prav.

Članica (naročnik):
Nataša Kosec, univ. dipl. prav.

Članica (ZAPS):
doc. Mojca Gregorski, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Rok Jereb, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Rok Benda, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Damjan Černe, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica članov (naročnik):
Sonja Jurjavčič, univ. dipl. ekon.

Poročevalka A:
Andrej Mlakar, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za urbanizem:
mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za varstvo kulturne dediščine:
mag. Darja Pergovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za oceno investicijo:
Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnica:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
Potniško središče Bohinjska Bistrica

Javni, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za POTNIŠKO SREDIŠČE BOHINJSKA BISTRICA - MULTIMODALNO VOZLIŠČE NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI

Predmet natečaja je umestitev avtobusne postaje in ureditev vseh prometnih in zunanjih površin, zasnova širšega območja centralne avtobusne in železniške postaje. Vključuje naj tudi parkirišča za osebne avtomobile, avtodome, taksije, shuttle, kolesa ter ureditev dostopa na avtovlak. Novo potniško središče naj poleg ureditev, namenjenih različnim oblikam mobilnosti, vsebuje pokrito čakalnico, trgovsko gostinski program ter turistično informacijsko točko. Predlog naj prav tako vsebuje idejno rešitev vseh zunanjih površin z zasnovo urbane opreme in predlog ureditve Triglavske ulice znotraj natečajnega območja.

Naročnik: Občina Bohinj
Rok oddaje: 23.09.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=404857

Obvestila:

 

 


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 6.000 EUR
• 2. nagrada 4.800 EUR
• 3. nagrada 3.600 EUR
• tri priznanja po 1.800 EUR
• deset odškodnin po 800 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 19.800 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 8.000 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): 
Nataša Pavlin, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik):
Darinka Maraž Kikelj, univ. dipl. geog.

Članica (naročnik):
mag. Suzana Habjanič Gorše, univ.dipl. inž pom.

Članica (ZAPS):
dr. Petra Vertelj Nared, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnica članov (ZAPS):
Mima Suhadolc, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):
Klemen Langus, univ. dipl. zgod.

Poročevalka A:
Mia Crnič, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec KA:
Janez Dolinar, univ. dipl. inž.kraj. arh.

Izvedenec za promet:
mag. Andrej Cvar, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenka za varstvo kulturne dediščine:
Nataša Ülen, univ. dipl. inž. arh., konservatorka

Skrbnica:
Katja Ševerkar, mag. inž. arh.    
Stanovanjska soseska Zlati grič v Velenju

Javni, enostopenjski natečaj za programsko, urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditev podrobne enote urejanja prostora:
ZLATI GRIČ VELENJE

Predmet natečaja:
Predmet natečaja je izdelava idejne urbanistične, arhitekturne, krajinsko arhitekturne in programske zasnove območja pozidave »Zlati grič« v Velenju, ki je v OPN Mestne občine Velenje opredeljeno kot območje pretežno stanovanjske gradnje.
Natečajne rešitve naj s celovito obravnavo prostora predvidijo stanovanjsko območje z vsemi potrebnimi programi, ki bo dobro vpeto v mestno tkivo in bo prebivalcem omogočalo kakovostno bivanje na eni lepših lokacij v Velenju z dobro osončenostjo, lepimi pogledi na Velenjski grad in gozdove Kožlja, v neposredni bližini mestnega gozda z možnostjo za rekreacijo v naravi in vsemi prednostmi središča mesta.

Naročnik: Mestna občina Velenje
Rok oddaje: 30.09.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=403234

Obvestila:

 

 


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
• devet odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 9.000 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 9 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS):
izr. prof. dr. Ilka Čerpes, univ.dipl.inž.arh.

Članica (naročnik): 
mag. Branka Gradišnik, univ.dipl.inž.arh.

Član (naročnik):
Goran Semečnik, univ.dipl.inž.arh.

Član (naročnik):
Maksimiljan Arlič, univ.dipl.inž.arh.

Članica (ZAPS):
Monika Fink Serša, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Gašper Habjanič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnik članov (naročnik):
Danijel Petric, univ. dipl. gr.

Poročevalec A, U:
Damijan Gašparič, univ, dipl.inž.arh.

Poročevalka KA:
Alenka Padežnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Skrbnik natečaja:
asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.

 
AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za AVTOBUSNO POSTAJO LJUBLJANA

Predmet natečaja:
Predmet natečaja je izdelava rešitve za izgradnjo novega objekta avtobusne postaje Ljubljana, parkirne hiše in poslovnih prostorov skupine Slovenske železnice ob Vilharjevi cesti v Ljubljani, ki zajema naslednje sklope:
1. Nova glavna avtobusna postaja Ljubljana,
2. Parkirna hiša,
3. Poslovni prostori za potrebe skupine Slovenske železnice.
Poleg objektov nove avtobusne postaje morajo natečajniki zasnovati tudi anketno/idejno prometno rešitev priključevanja notranjega prometa na Vilharjevo cesto.

Naročnik: Slovenske železnice, d.o.o.
Rok oddaje: 16.09.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=401548

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 1, 22. 7. 2021:
Rok za oddajo natečajno ponudbene dokumentacije se podaljša in sicer:
- natečajno ponudbena dokumentacija mora prispeti najpozneje do četrtka, 21. 10. 2021, do 16.00 ure.
Podaljšajo se tudi preostali roki in sicer:
- rok za postavljanje vsebinskih vprašanj: 21. 9. 2021,
- rok za odgovore na vsebinska vprašanja: 27. 9. 2021,
- rok za postavljanje formalnih vprašanj: 13. 10. 2021,
- rok za odgovore na formalna vprašanja: 15. 10. 2021,
- odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma: 23. 11. 2021,
- razstava natečajnih elaboratov predvidoma: december 2021.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 26.000 EUR
• 2. nagrada 20.800 EUR
• 3. nagrada 15.600 EUR
• tri priznanja po 7.800 EUR
• štirinajst odškodnin po 1.500 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 85.800 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 21.000 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 14 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (naročnik):
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., podžupan MOL

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): 
izr. prof. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):
Dušan Mes, generalni direktor

Član (naročnik):
Valentin Slaček, mag. inž. arh.

Član (naročnik):
Ivan Gosarič, univ.dipl.prav.

Članica (ZAPS):
Vlatka Ljubanović, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
MArch Matthias Bressellers

Namestnica članov (ZAPS):
Martina Ferfila, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica članov (naročnik):
Vida Bolha, dipl.ekon.

Namestnik članov (naročnik):
mag. Adnan Genjac, univ. dipl. ekon.

Poročevalka A:
Lenka Kavčič, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec A:
dr. Jernej Markelj, mag. inž. arh.

Poročevalec A:
Denis Rovan, mag. inž. arh.

Izvedenka za urbanizem (MOL):
Barbara Jovan, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za promet:
mag. Andrej Cvar, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenka za požar:
Biba Muhič Gomezelj, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenec za investicijo: 
Primož Kunstič, univ. dipl. inž. grad.      

Skrbnica:
Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.             


 
Most čez Krko na obvoznici Novega mesta

Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, DGD in PZI za most čez Krko od km 6+600 do km 7+100, 1. faza Z obvo. NM (od Brezij do Regrških Košenic)

Predmet projektnega natečaja:
Predmet natečaja je izdelava predloga za celovito oblikovanje novih dveh mostov s skupno oznako Z5-01. Predlog mora vsebovati arhitekturno, krajinsko-arhitekturno in konstrukcijsko zasnovo mostov za vodenje prometa, kolesarjev in pešcev preko reke Krke ter urbanistično in krajinsko-arhitekturno oblikovanje obvodnega prostora Krke, prostora pod mostovoma in obcestnega prostora zahodne obvoznice.

Naročnik: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Rok oddaje: 15.06.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=393549

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 2, 10.4.2021
Naročnik je objavil novo javno naročilo: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=393549

Sporočilo za javnost št. 1, 9.4.2021
Postopek naročila je bil prekinjen. Številka objave JN001985/2021-J01 z dne 6.4.2021.
Naročnik bo objavil novo javno naročilo.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 12.000,00 EUR
• 2. nagrada 9.600,00 EUR
• 3. nagrada 7.200,00 EUR
• tri priznanja po 3.600,00 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 39.600,00 EUR

• odškodnine po 1.000,00 EUR (največ 4)
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 4.000,00 EUR

V primeru, da bodo podeljene več kot 4 odškodnine se zneski ustrezno znižajo.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.

Član (DRSI):
Djordje Pejanovič, univ. dipl. inž. grad.

Član (DRSI):
Christian Močnik, univ. dipl. inž. grad.

Član (DRSI- MONM):
doc.dr. Tomaž SLAK, univ. dipl. inž. arh.

Član (IZS):
Branko Bandelj, univ. dipl. inž. grad.

Namestnica članov (DRSI):
mag. Mojca Novak, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Damjan Bradač, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec arhitekturo:
Klemen Vodnik univ. dipl. inž. arh.

Poročevalec za konstrukcijo:
Iztok Likar, univ. dipl. inž. grad.

Poročevalec za krajinsko arhitekturo:
Damjan Černe univ. dipl. inž. kraj. arh.

Izvedenec za hidrologijo:
mag. Rok Fazarinc, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenec za naravo:
Andrej Hudoklin, univ. dipl. biolog (ZRSVN OE NM)

Izvedenec za konstrukcijo in investicijsko vrednost:
Aleš Berkopec, univ. dipl. inž. grad.

Skrbnika:
Damjana Zaviršek Hudnik, univ. dipl. inž. arh.
Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

 

 
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA

Javni, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)

Predmet projektnega natečaja:
Bistveni predmet natečaja je funkcionalno - tehnološka, arhitekturna, konstrukcijska, tehnična in požarno-varstvena zasnova dozidave k obstoječemu objektu in ureditev okolice objekta z upoštevanjem priklopov na gospodarsko javno infrastrukturo. Poleg tega bo del programa umeščen v obstoječi objekt, kjer bo potrebna celostna rekonstrukcija, oziroma se bo manjše dele programa umeščalo v obstoječi objekt tako, da bodo potrebni le manjši posegi znotraj omejitve vzdrževalnih in investicijskih del.
Pomembna je tudi obdelava stikov novega objekta z obstoječim, kjer bo potrebno rekonstruirati del obstoječega objekta, a hkrati ohranili funkcionalnost oddelkov, ki se v obstoječem objektu koreniteje ne spreminjajo. Vsa navedena dela bo potrebno smiselno in finančno smotrno povezati s posegi, ko bodo potrebni zaradi energetske sanacije obstoječega objekta.
Dozidava bo omogočala povezavo z obstoječim objektom in predvidela širitev KIBVS v drugi gradbeni fazi. Predmet natečaja je tudi idejna zasnova 2. gradbene faze razvoja KIBVS, pri čemer se del programov, umeščenih v obstoječi objekt, v 2. fazi premešča v novo razširitev (odvisno od umestitve potrebnega programa v novi ali obstoječi del).
Novi objekt se bo priključeval na podzemni tunel DTS, pri čemer je potrebno ohranjati povezavo tunela do obstoječe Gastroenterološke klinike. Predmet zunanje ureditve so zelene in prometne površine ter posegi v infrastrukturne vode. V natečaju je potrebno zasnovati dovoze (obiskovalci, taksi, urgentni, dostave, uvoz v klet…) in dostope za zunanje uporabnike, obiskovalce, paciente, zaposlene.

Rok za oddajo druge stopnje je podaljšan do 2. 9. 2021.

Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Rok oddaje: 26.05.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=389057

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 10, 11.6.2021:
V dokumentu »A_natečajni pogoji_KIBVS« je pri točki 6.3 »Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata ter spremljajoče ponudbene dokumentacije za 2. stopnjo«, po pomoti izpadla navedba obvezne sestavine: Kuverta »KONTAKT«. Prosimo, da ob oddaji natečajnega elaborata za 2. stopnjo, priložite tudi prilogo »KONTAKT«!

Med dokumentacijo sta objavljeni podloga: »C_12 Tehnično poročilo 2. stopnja« ter priloga: »D_6 Geotehnično poročilo«.

Sporočilo za javnost št. 9, 10.6.2021:
Objavljamo šifre natečajnih elaboratov, ki so se uvrstili v 2. stopnjo:
• elaborat s šifro 357BG,
• elaborat s šifro JK082,
• elaborat s šifro CC207,
• elaborat s šifro IK086,
• elaborat s šifro LT333.
Vabilo v 2. stopnjo natečaja bodo izbrani kandidati prejeli po elektronski pošti na naslov, naveden v prilogi KONTAKT.

Sporočilo za javnost št. 8, 16.4.2021:
Med gradivom je objavljena popravljena programska shema v .pdf in .dwg formatu (C_9 Programske sheme_DOP).

Sporočilo za javnost št. 7, 6.4.2021:
Za udeležbo na posvetu preko spleta, ki bo v angleškem jeziku, v petek, 9. 4. 2021, ob 11h, se je potrebno prijaviti na e-naslov: natecaji@zaps.si.
Predviden je dodatni termin za vodeni ogled na lokaciji (v kolikor bodo epidemiološke razmere le-to dovoljevale), v slovenskem jeziku ter po potrebi tudi v angleškem jeziku, in sicer: četrtek, 15. 4. 2021, ob 14h. Za ogled se je potrebno prijaviti, najkasneje do srede, 14. 4. 2021, na e-naslov: natecaji@zaps.si.

Sporočilo za javnost št. 6, 2.4.2021:
Med gradivom so objavljena dopolnjena navodila za maketo ter dopolnjeni načrti obstoječe stavbe (C_6 Podloga za maketo_DOP; C_11 Načrti obstoječega objekta_DOP).

Sporočilo za javnost št. 5, 29.3.2021: Zaradi trenutnih epidemioloških razmer in v skladu z Odlokom vlade, je organizirani ogled lokacije in posvet, v četrtek, 8. 4. 2021, ob 14h, odpovedan.

Sporočilo za javnost št. 4, 19.3.2021:
Roki za oddajo natečajnih elaboratov se podaljšajo in sicer:
- natečajni elaborat 1. stopnje mora prispeti najpozneje: do srede, 26. 5. 2021, do 16.00,
- maketa 1. stopnje mora prispeti najpozneje: do srede, 2. 6. 2021, do 16.00,
- dokumentacija za ugotavljanje usposobljenosti za sodelovanje na 2. stopnji (velja samo za povabljene) naj bi prispela: do srede, 23. 6. 2021, do 16.00,
- natečajni elaborat 2. stopnje mora prispeti najpozneje: do četrtka, 2. 9. 2021, do 16.00.

Sporočilo za javnost št.3, 19.3.2021: V angleškem jeziku je objavljena popravljena (v celoti prevedena) karta iz natečajne naloge na strani 30-31.

Sporočilo za javnost št. 2, 12.3.2021
Objavljena je popravljena C_8 Tabela površin_DOP. Prosimo, da predhodno verzijo tabele zavržete.

Sporočilo za javnost št. 1, 11.3.2021
Za organiziran fizični ogled lokacije, dne 16.3.2021 se je potrebno predhodno prijaviti na elektronski naslov natecaji@zaps.si najpozneje en dan pred ogledom. Potrditev termina z navedbo ure za ogled vam bomo poslali po e-pošti.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

1. stopnja
• odškodnina na elaborat v 1.stopnji 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada 1. stopnje je: 26.000,00 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 26 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

2. stopnja
• 1. nagrada 29.000 EUR
• 2. nagrada 23.200 EUR
• 3. nagrada 17.400 EUR
• 3 priznanja po 8.700 EUR
• 4 odškodnine po 6.000 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 95.700 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada 2. stopnje je: 24.000,00 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  Dokumentacija

A_NATEČAJNI POGOJI (4.67 MB) [484]
A_natecajni_pogoji_KIBVS_KONCNI_odklenjeno (1.70 MB) [88]
B_NATEČAJNA NALOGA (11.12 MB) [422]
C_NATEČAJNE PODLOGE (6.58 MB) [315]
D_NATEČAJNE PRILOGE (39.84 MB) [251]
C_8 Tabela površin_DOP (389.51 KB) [165]
C_11 Načrti obstoječega objekta_DOP (2.36 MB) [79]
C_6 Podloga za maketo_DOP (1.15 MB) [81]
C_9 Programske sheme_DOP (820.76 KB) [59]
C_9 A5.1 Oddelek intenzivne terapije_DOP1 (38.84 KB) [40]
C_8 Tabela površin_DOP1 (388.71 KB) [86]
Seznam popravkov_TABELA C_8 (9.49 KB) [51]
D_6 Geotehnično poročilo (12.38 MB) [38]
C_12 Tehnično poročilo 2. stopnja (16.67 KB) [45]
C_11.1 Fabianijeva stavba_prerez (40.90 KB) [16]
C_5 Vzorec plakata - 2.stopnja_DOP (24.85 KB) [15]
Competition documentation_ENG (26.62 KB) [133]
A_ COMPETITION RULES (1.40 MB) [201]
B_COMPETITION BRIEF (31.02 MB) [475]
C_ COMPETITION BASIS (6.33 MB) [170]
Situation plan_Competition brief page30_31 (1.09 MB) [112]
C_11 Existing building plan_SUPP (2.38 MB) [67]
C_6 Model instructions_SUPP (1.15 MB) [59]
C_9 Program scheme_SUPP (820.74 KB) [40]
C_9 A5.1 Intensive Care Unit_SUPP1 (38.84 KB) [41]
C_8 Areas spreadsheet_SUPP1 (388.02 KB) [77]
List of corrections_TABLE C_8 (9.51 KB) [52]
C_12 Technical report 2nd stage (13.61 KB) [28]
C_11.1 Fabiani building_section (40.90 KB) [15]
C_5 Poster scheme - 2nd stage_SUPP (18.16 KB) [14]
Natečaj DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE_2.st._Odgovori na vprašanja_1.sklop (136.87 KB) [60]
Q&A_2nd stage_1st set (210.97 KB) [42]
Natečaj DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE_2.st._Odgovori na vprašanja_2.sklop (441.10 KB) [59]
Q&A_2nd stage_2nd set (691.72 KB) [31]
Natečaj DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE_2.st._Odgovori na vprašanja_3.sklop (818.91 KB) [23]
Q&A_2nd stage_3rd set (881.24 KB) [14]
Natečaj DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE_2.st._Odgovori na vprašanja_4.sklop (146.47 KB) [29]
Q&A_2nd stage_4th set (711.97 KB) [14]
Natečaj DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE_2.st._Odgovori na vprašanja_5.sklop (435.66 KB) [19]
Q&A_2nd stage_5th set (685.30 KB) [7]


OCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
Robert Potokar, univ. dipl. inž. arh.

Namestnica predsednika ocenjevalne komisije (naročnik UKCL):
Veronika Ule, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik UKCL):
Peter Habjan, univ. dipl. inž. arh.

Članica (naročnik UKCL):
doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.

Član (naročnik UKCL):
Jure Dolinar, univ. dipl. inž. str.

Član (ZAPS):
prof. mag. Tadej Glažar, univ. dipl. inž. arh.

Član (ZAPS):
Davor Katušić, dipl. inž. arh. MA BiA

Namestnica članov (naročnik MZ):
mag. Simona Hribar Motore, univ. dipl. prav.

Namestnik članov (naročnik UKCL):
prof. dr. Matjaž Jereb, dr. med.

Namestnica članov (naročnik UKCL):
Jolanda Munih, prof. zdr. vzg.

Namestnik članov (naročnik UKCL):
Marcel Turk, univ. dipl. inž. str.

Namestnik članov (ZAPS):
Aleš Vodopivec, univ. dipl. inž. arh. (Stvar d.o.o.)

Poročevalec A:
Blaž Babnik Romaniuk, mag. inž. arh.

Poročevalec A:
asist. Jure Henigsman, mag. inž. arh.

Poročevalka za tehnologijo:
Marja Konečnik, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenska skupina za medicinsko tehnologijo:
Patrick Hedwig, Dipl.-Ing. Architekt (SWECO Gmbh)
Thomas Fischer, Dipl.-Ing. (SWECO Gmbh)
Primož Stražar, univ. dipl. inž. arh. (SWECO Gmbh)

Izvedenec za gradbena dela (naročnik UKCL):
Denis Kegl, univ. dipl. inž. grad.

Izvedenka za OPN MOL ID:
mag. Maja Brusnjak Hrastar, univ. dipl. inž. arh.

Izvedenka za področje varstva kulturne dediščine:
Tatjana Adamič, univ. dipl. umet. zgod.

Izvedenec za oceno investicijske vrednosti:
Robert Pangršič, grad. teh.

Izvedenec za osončenje:
Urh Vidmar, dipl. inž. pom.

Izvedenska skupina za posebna področja medicinske stroke:
doc. dr. Mateja Logar, dr. med. asist.
dr. Tadeja Kotar, dr. med.
Janja Perme, dipl. med. ses., mag. posl. in ekon. ved.
Nina Maksimović, mag. zn.

Skrbnica natečaja:
Veronika Ščetinin, univ. dipl. inž. arh.