Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

natečaji

 

Ureditev Glavnega trga v Vipavi

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV GLAVNEGA TRGA V VIPAVI

Predmet projektnega natečaja:
Osrednji predmet natečaja je celovito arhitekturno, krajinsko in likovno urejanje odprtih javnih površin v središču naselja Vipava, ki ga določa območje Glavnega trga od Ulice Vojana Reharja na severu do Vojkove ulice na jugu, v drugem, idejnem delu natečaja, pa urbanistična navezava širšega območja do Goriške ceste na zahodu. Natečaj zajema ureditev med seboj povezanih sklopov: Območje A: Glavni trg | Projektni del natečaja, območje B: okolica občinske stavbe | Idejni del natečaja, območje C: območje ob Goriški cesti | Idejni del natečaja.

Naročnik: OBČINA VIPAVA
Rok oddaje: 20.04.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=388006


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 6.000 EUR
• 2. nagrada 4.500 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 1.500 EUR
• devet odškodnin po 600 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 18.000 EUR.
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 5.400 EUR.
V primeru, da bo podeljenih več kot 9 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):
doc. Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): 
Goran Kodelja, župan

Član (naročnik):
Rajko Bajc, univ.dipl.inž.arh.

Član (naročnik) in skrbnik:
Luka Lango, mag.inž.arh.

Članica (ZAPS):
dr. Andreja Zapušek Črne, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Matevž Zalar, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik članov (naročnik):
Rafael Bizjak, univ.dipl.inž.arh.

Poročevalec A in so-skrbnik:
dr. Jernej Markelj, univ, dipl.inž.arh.

 
Gimnazija Šentvid in telovadnica Osnovne šole Šentvid

Javni, projektni, enostopenjski natečaj za za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: NOVOGRADNJO GIMNAZIJE ŠENTVID IN TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE ŠENTVID

Predmet projektnega natečaja:
ureditev kompleksa Gimnazije Šentvid in Osnovne šole Šentvid, ki vključuje novo stavbo gimnazije, novo stavbo telovadnice osnovne šole, obstoječo stavbno lamelo osnovne šole, obstoječo športno dvorano Gimnazije Šentvid ter pripadajoče zunanje javne in športne površine. Novogradnja Gimnazije Šentvid predvideva neto površino 4.891 m2, telovadnica Osnovne šole Šentvid pa 2.216 m2. Načrtovano je rušenje štirih obstoječih stavb na severozahodnem delu kareja, ohrani pa se arhitekturno kakovostna stavbna lamela na jugovzhodu. Vanjo posegi v sklopu natečaja niso predvideni. Sestavni del kompleksa je tudi športna dvorana Gimnazije Šentvid, v katero posegi prav tako niso predvideni, razen morebitne izvedbe povezovalnega hodnika med obstoječo dvorano in novim objektom gimnazije. Poleg novih stavb je potrebno učencem in dijakom zagotoviti varno pot v šolo, urediti skupne zunanje športne površine, vstopno ploščad/dvorišče Gimnazije Šentvid ter zadostne in ustrezno umeščene parkirne površine za potrebe obeh programov.

Naročnik: RS MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT in MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Rok oddaje: 25.03.2021
Povezava na Portal JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=378907

Obvestila:

Sporočilo za javnost št. 1, 1.2.2021
Naročnik je podaljšal rok za oddajo elaboratov do 25.3.2021 do 16:00 ure.

Sporočilo za javnost št. 2, 26.2.2021
Objavljena je popravljena C_02_PREGLEDNICA POVRSIN_skupna_pop.


Podatki o nagradnem skladu, priznanjih in odškodninah:

• 1. nagrada 14.000 EUR
• 2. nagrada 11.200 EUR
• 3. nagrada 8.400 EUR
• tri priznanja po 4.200 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 46.200 EUR.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.


Dodatne informacije in vprašanja:

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko ponudniki posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil  tako, da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku". Naročnik bo odgovore na vprašanja objavil na Portalu javnih naročil v skladu z določenimi roki.


natečajno območje
  DokumentacijaOCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (MOL):
prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh., podžupan MOL

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (ZAPS): 
Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh.

Članica (naročnik-MIZŠ):
Sabina Čamernik, univ.dipl.inž.arh.

Član (naročnik-MIZŠ):
Jaka Erker, ravnatelj Gimnazije Šentvid

Članica (MOL):
Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh.

Članica (ZAPS):
Maja Ivanič, univ.dipl.inž.arh.

Članica (ZAPS):
Jerneja Fischer Knap, univ.dipl.inž.arh.

Namestnik članov (ZAPS):
Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Namestnica članov (naročnik-MIZŠ):
Janja Smrke Šikovc, univ.dipl.inž.arh.

Namestnica članov (naročnik-MOL):
Nada Paj, ravnateljica Osnovne šole Šentvid

Poročevalka A:
Špela Nardoni Kovač, univ, dipl.inž.arh.

Poročevalka KA:
Damjan Černe, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Izvedenka za urbanizem:
mag. Katarina Konda, univ. dipl. inž. arh.

Skrbnica natečaja:
Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.