Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Usklajevalne aktivnosti po ZAID

19.10.2018 16:28

Spoštovane članice in člani ZAPS,

Nova prostorska in gradbena zakonodaja je zbornicam in njihovim članom naložila določene zahteve, ki jih morajo izpolniti v določenih rokih. Objavljamo povzetek ključnih tem, rokov in predvidenih aktivnostih:

1.    Prilagoditveno obdobje
Zaradi neskladnosti prilagoditvenega obdobja določenega za posameznike v 55. členu (6 mesecev) in prilagoditvenega obdobja za gospodarske subjekte v 60. členu je Upravni odbor ZAPS sprejel sklep, da ne bo pričela z izdajanjem odločb o mirovanju po uradni dolžnosti v imenik ZAPS vpisanim posameznikom na dan 1.6.2018, ki ne bodo predložili dokazil, ki jih zahteva 55. člen ZAID do 1.12.2018 , temveč bo takšne odločbe pričela izdajati 1.6.2019. podrobnosti>>
Zaključek: V imenik ZAPS vpisani člani morajo dokazila  o načinu opravljanja poklicnih nalog in sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo predložiti do 31. 5. 2019. Člani, ki se vpisujejo na novo morajo ta dokazila priložiti vlogi za vpis.

2.    Prostorski načrtovalci, nosilci licence P po ZGO-1
ZAID je regulacijo opravljanja poklicnih nalog na področju prostorskega načrtovanja uredil na novo. Ohranjena je regulacija le izvedbenega prostorskega načrtovanja (in ne več strateškega), predviden je le en poklicni naziv (namesto prejšnjih treh), in sicer pooblaščenega prostorskega načrtovalca (PPN). Licenca  P je ukinjena s 1. 6. 2018, posledično ne morejo nosilci tega pooblastila ostati člani ZAPS. Prenehanje članstva je potrebno urediti v statutu ZAPS, do takrat te osebe ostajajo člani ZAPS. Kljub temu je ZAPS vsem nosilcem licence P vrnil sorazmerni del članarine za leto 2018. ZAPS bo v bodoče še naprej hranil evidenco teh pooblastil.

3.    Občinski urbanisti
Osebe, ki so s 1. 06. 2018 izpolnjevale pogoje za občinskega urbanista v skladu z ZUreP-1 in bodo v bodoče opravljale naloge občinskega urbanista na podlagi 298. člena ZUREP, pridobijo poklicni naziv na podlagi zahteve za vpis v imenik ZAPS, kateri je potrebno predložiti dokazilo, da so pred 1. 6. 2018 za občino opravljale naloge občinskega urbanista. Osebam, nosilcem licence P, ki so bile vpisane v imenik ZAPS, dokazil ki so jih že predložile ZAPS ni potrebno ponovno prilagati. Za opravljanje poklicnih nalog v tej obliki ni potrebno imeti sklenjenega zavarovanja za škodo iz poklicne odgovornosti. Seznam občinskih urbanistov bo na spletni strani ZAPS objavljen v kratkem.

4.    Pooblastilo za vodenje del / vodenje gradnje
Članom ZAPS je bila pot do pooblastila vodje del onemogočena že kmalu po izločitvi MSA iz IZS. V času priprave ZAID je ZAPS večkrat poskusil urediti problematiko teh pooblastil za člane ZAPS, vendar neuspešno. Zato bomo v času do predvidenih sprememb ZAID pripravili ustrezno rešitev in jo poskusili uskladiti z MOP in IZS. V mesecu novembru bomo organizirali sestanek na temo pooblastila za vodenje del s člani, ki jih ta tema posebej zanima. Prizadete člane pozivamo, da nam posredujejo svoje kontaktne podatke.

5.    Strokovni izpiti
Zaradi velikega števila prijav kandidatov na novembrski rok strokovnega izpita bo ZAPS v kratkem razpisala več terminov. Za že prijavljene kandidate so predvideni dodatni roki v novembru 2018 in januarju 2019. ZAPS bo roke za opravljanje izpitov za leto 2019 objavila najpozneje do konca januarja in zagotovila rok za opravljanje izpita že v februarju in dodatno še v marcu in / ali aprilu 2019.
V mesecu marcu in aprilu 2019 bomo organizirali tudi dodatne izpitne roke za opravljanje strokovnega izpita za pridobitev polnega poklicnega naziva pooblaščenega arhitekta za tiste, ki v vmesnem obdobju veljave ZGO-1 niso opravljali dodatnega strokovnega izpita za prostorsko načrtovanje - licenco A in so trenutno imetniki poklicnega naziva »pooblaščeni arhitekt brez pooblastila za vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov«.

6.    Zavarovanje poklicne odgovornosti
Združenje zavarovalnic je pripravilo osnutek zavarovalnih pogojev, ki jih namerava posredovati zavarovalnicam kot izhodišče za izoblikovanje njihovih zavarovalnih pogojev. Usklajevanje z MOP in zbornicami še poteka. Zavarovalnice trenutno še ne ponujajo zavarovanj v skladu z ZAID, zato jih zbornici tudi ne moreta zahtevati od svojih članov vse dokler ustrezen zavarovalni produkt ne bo možno pridobiti na trgu.
Zaključek: ZAPS trenutno od novo vpisanih članov zahteva dokazilo o sklenjenem zavarovanju (po starem), do 31. 5. 2019 morajo vsi člani posredovati dokazilo o sklenjenem zavarovanju (po starem ali novem, če bo to mogoče). Če v ustreznem roku ne bo prišlo do ustreznih zavarovalnih produktov, bomo predlagali v spremembah in dopolnitvah ZAID podaljšanje roka, po katerem police »po starem« ne bodo več ustrezne.

7.    Stalno poklicno usposabljanje
Do 31. 1. 2019 bo ZAPS objavila letni program stalnega poklicnega usposabljanja in opravila vse ostale pripravljalne aktivnosti za izvajanje programa izobraževanj. Člani bodo lahko uveljavljali kreditne točke iz izobraževanj, ki so se jih udeležili v letu 2018. Točke iz izobraževanj ZAPS in IZS o novi zakonodaji bomo v programsko aplikacijo vnesli avtomatsko (ko bo pripravljena), saj hranimo vse liste prisotnosti na izobraževanjih, zato članom ni treba posredovati podatkov o teh izobraževanjih.

8.    Žigi
Nove žige s poklicnimi nazivi v skladu z ZAID bo ZAPS začela pošiljati članom takoj po sprejetju novega Akta o žigih. V skladu s trajnostnimi načeli smo se odločili članom predlagati, da ne zavržemo žige v celoti ampak, da zamenjamo le odtisne blazinice. Vsak član bo prejel blazinico in navodilo za zamenjavo (potreben čas 1 min). Člani, ki niso pripravljeni sami opraviti zamenjavo blazinice, naj nam to sporočijo. Podrobnejšo informacijo bomo objavili pred začetkom pošiljanja.

Vlado Krajcar
generalni sekretar
PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM -PIS

12.10.2018 16:06

Objavljeno je javno spletno mesto Prostorskega informacijskega sistema (PIS) s podatki iz prostorskih in nepremičninskih evidenc na enem mestu

V Prostorskem informacijskem sistemu bodo do leta 2021 zbrani vsi podatki o prostorskih aktih države in lokalnih skupnosti, podatki o gradbenih in uporabnih dovoljenjih ter podatki o inšpekcijskih ukrepih na področju gradnje, podatki  iz Evidence stavbnih zemljišč (ESZ) in evidence dejanske rabe poseljenih zemljišč, nabor zbirk, ki vodijo podatke o pravnih režimih.
V tem trenutku kar nekaj od zgoraj naštetih podatkov še manjka, bodo pa v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) vnešeni v PIS do leta 2021.
V katere podatke pa lahko preko spletne povezave http://www.pis.gov.si/ vpogledujemo že danes?
Omogočen nam je vpogled v podatke o prostorskih aktih v pristojnost države in občin ter podatke o gradbenih in uporabnih dovoljenjih, ki so bili pravnomočni po 1. juniju 2015, in je bilo na podlagi izreka odločbe možno opredeliti njihovo lokacijo. Poleg tega je možen vpogled tudi v Evidenco stavbnih zemljišč (ESZ) za tista območja, kjer so podatki že na razpolago (Prekmurje).
Čeprav so podatki, ki jih vpogledujemo preko javnega spletnega mesta Prostorskega informacijskega sistema (PIS), opredeljeni kot informativni in nimajo pravne veljave, pa so nam lahko v pomoč pri našem delu in nam lahko prihranijo marsikatero nevšečnost.
 
Razpisan natečaj za Center znanosti

10.10.2018 07:25

RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisal mednarodni, odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: CENTER ZNANOSTI

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Nagrade ZAPS 2018

04.10.2018 15:30

Čestitamo letošnjim nagrajencem!

Nagrade ZAPS 2018
 

 
Razstava natečajnih rešitev za Izgradnjo 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje

04.10.2018 15:03

Otvoritev razstave bo v četrtek 11.10.2018, ob 17.00 uri v prtličju Knjižnice Kočevje. Razstava bo na ogled do 30.10.2018.
Vabilo
Vljudno vabljeni.
Dan arhitektov 2018:javna arhitektura, javni prostor

24.09.2018 22:06

Dan arhitektov 2018 bo v petek, 12. oktobra 2018, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana.

Tema letošnjega dneva arhitektov je »javna arhitektura, javni prostor«. Arhitektura, krajinska arhitektura in urbanizem so stroke, ki gradijo ozadje naših življenj. Oblikujejo prostor, ki ga uporabljamo vsi, in so stroke, ki imajo med vsemi inženirskimi in umetniškimi zvrstmi najdaljnosežnejše posledice. Javna stavba ali trg, ki ju zgradimo danes, bosta na tem mestu stala mnogo dlje, kot trajajo življenja tistih, ki so odgovorni za njuno izgradnjo. Tudi zato je ta odgovornost še toliko večja. Na to dejstvo je treba opozoriti zlasti sedaj, ko se število investicij ponovno povečuje in obstaja nevarnost, da bodo sredstva, namenjena arhitekturi in prostoru, porabljena prehitro in nepremišljeno.

Javne stavbe in javni prostori so ogledalo družbe in države. Institucije, ki porabljajo javna sredstva, bi morale biti zgled tega, kako izbrati najboljšo arhitekturno rešitev in kako skrbeti za njeno kvalitetno izvedbo. Arhitektura mora zajeti in posredovati interese različnih vpletenih akterjev, zaradi česar pogosto nastaja v zapletenem in včasih celo bolečem procesu. Njen nastanek in obstoj lahko dolgotrajno vplivata na skupnost, v kateri obstaja, in globoko posežeta v vprašanja osebne ali skupinske identitete; njena otvoritev ali njeno uničenje sta lahko pomemben simbolni dogodek. Takšna arhitektura je lahko (tudi stoletja) aktiven del življenjskih praks skupnosti, lahko je vključena v vsakdan ali praznik, v oblikovanje kolektivnega spomina ali pozabe, v razpravo o vrednotah, o tem, kaj je prav in kaj je narobe.

PROGRAM DOGODKA

9.00-14.00
Ogled nagrajenih objektov v Veliki Loki pri Čatežu (Tem Čatež) in Ljubljani (Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo, Ljubljana in hiša na Celovški).
Odpeljali se bomo s Trga francoske revolucije v Ljubljani ob 9.00 uri, predviden prihod nazaj je ob 14:00 uri.

Za ogled so potrebne prijave in plačilo kotizacije. Kotizacija za ogled znaša 10€ z davkom. Znesek nakažite na TRR SI56 0310 0100 1291 427, odprt pri SKB banki. Prijave sprejemamo do 4.10.2018 na povezavi.
Pisna odjava, na podlagi katere bomo izvedli celotno vračilo že plačane kotizacije, je možna do 4.10. 2018 na elektronski naslov: barbara.pungercar@zaps.si. Vračilo kotizacije ob odjavi po tem datumu ne bo več možno. V primeru nezadostnega števila prijav, bo ogled odpadel.

16.30
Nagovor:
Aleš Prijon, arhitekt


Predavanja:
Ana Kreč, arhitektka
Matija Bevk, arhitekt
Matej Vozlič, arhitekt
prof. dr. Ana Kučan, krajinska arhitektka
Predavanja se bodo snemala.

19.30
Slavnostna podelitev priznanj ZAPS in otvoritev razstave Slovenska arhitektura in prostor 2018

Dogodek bo odprl minister za okolje in prostor RS Jure Leben.

Povezovala bo Vesna Milek. Za glasbo bo skrbel Trije violinski trii.

Vabljeni!

NAROČILO KATALOGA

Ob razstavi bo izšel katalog razstave Slovenska arhitektura in prostor 2018. Katalog prinaša pregled arhitekturne produkcije zadnjega leta. Razstavljalci prejmejo en brezplačni izvod kataloga na projekt. Prevzem je možen samo na dogodku Dan arhitektov!!

Cena kataloga v prednaročilu do četrtka 11. oktobra znaša 12,00 EUR z DDV (brez poštnine, prevzem na Dan arhitektov ali osebni prevzem na ZAPS). Redna cena kataloga od petka 12. oktobra bo 17,00EUR z DDV za člane ZAPS ter 20,00EUR z DDV za nečlane. Prevzem kataloga bo možen po 12.10.2018.
Katalog lahko naročite tako, da izpolnite naročilnico in nam jo pošljete na elektronski naslov: barbara.pungercar@zaps.si.

 

 
Obvestilo predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

21.09.2018 14:30

Spoštovane kolegice in kolegi,

prejel sem povabilo, da se vključim v delo vlade kot državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. Povabilo sem razumel kot priznanje za minulo delo naše zbornice. Ne samo svojega, temveč vseh nas, članic in članov, ki smo v preteklem letu in pol, pa tudi že pred tem - skrbeli za prostor ter se borili za kvalitetno okolje, urejen prostor in odgovorno stroko, ki je sposobna reševati najkompleksnejša vprašanja arhitekture, gradnje in urejanja prostora.

Z zavedanjem, da bom lahko ta prizadevanja še intenzivneje uveljavljal na ministrstvu, sem povabilo sprejel. Izziv sprejemam s prepričanjem, da bo lahko na ta način vpliv naše stroke v družbi še večji, ter da bodo naši argumenti še bolje slišani.

Funkciji državnega sekretarja in v poklicni zbornici nista združljivi. Zaradi tega sem kot predsednik naše poklicne zbornice moral odstopiti. To sem storil z obžalovanjem, saj sem v tem delu resnično užival. Prepričan sem, da smo v tem času naredili veliko dobrega in se vam vsem, kolegicam in kolegom, ki ste pri tem delu sodelovali, najlepše zahvaljujem.

Naše delo s tem ne bo prekinjeno. V zbornici bomo izvedli volitve novega predsednika. Na teh volitvah bomo tudi iz naše dosedanje ekipe predlagali kandidata. In če mu boste na volitvah namenili podporo, se bodo vsi naši zastavljeni projekti nadaljevali naprej. Tudi sam bom seveda pri delu zbornice še naprej zelo aktiven član.

Čaka nas veliko izzivov in če bomo kot stroka strnili vrste, smo sposobni ogromno doseči.

Še enkrat se zahvaljujem vsem, kolegicam in kolegom za sodelovanje, vložen čas in znanje v za stroko pomembnih projektih. V veliko veselje mi je bilo sodelovati z vami in ponosen sem, da sem lahko vodil Zbornico v - za našo stroko tako pomembnih časih.

Aleš Prijon
Nagrada Piranesi 2018 - razpis

21.09.2018 09:12

Na spletni strani PIDA je objavljen letošnji razpis za nagrado Piranesi, ki nagrajuje najboljše arhitekturne realizacije, nastale v zadnjih dveh letih na območju centralne Evrope. Sodelujoče dežele so Avstrija, Češka, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Slovaška in Slovenija. Sodelujoče fakultete so Ljubljana, Maribor, Zagreb, Split, Trst, Pescara, Gradec, Dunaj, Spittal, Budimpešta, AA London in Thessaloniki.
Arhitekti zgoraj naštetih dežel se lahko prijavijo za nagrado Piranesi preko nacionalnih selektorjev. Vsak nacionalni selektor bo izbral 5 realiziranih arhitekturnih del, zgrajenih v zadnjih dveh letih. Letošnji slovenski selektor je arhitekt in dolgoletni direktor galerije Dessa Andrej Hrausky.
Izbrani nominiranci bodo s strani selektorja ali organizatorja pravočasno obveščeni o nominaciji. Pripraviti bodo morali svoj razstavni plakat v pdf formatu in ga preko WeTransferja poslati organizatorju.
Rok za oddajo predlogov se izteka v četrtek, 4.10.2018.

Vabljeni k prijavi svojih arhitekturnih del.
Razpis>>

Hkrati vas vabimo  tudi na Piranske dneve arhitekture 2018.
Program>>
Razstava projektov članov ZAPS celjske regije

17.09.2018 08:43
PROF/TRAC 2018 - seminar za načrtovanje sNES - odpovedano

07.09.2018 17:33

3. seminar PROF / TRAC-  Izobraževanje za načrtovanje SnES bo potekal 26. septembra, 16. in 18. oktobra na ZAPS in 20. oktobra v OŠ Brezovica.

Projekt PROF/TRAC je triletni projekt, ki ga financira EU in se je začel izvajati marca 2015. Projektna skupina je razvila evropski program usposabljanja, kot dopolnitev nacionalnih programom dodatnega strokovnega izobraževanja strokovnjakov, ki sodelujejo pri načrtovanju in gradnji skoraj nič-energijskih stavb, v prvi vrsti arhitektom, strojnikom in vodjem projektov.

Za doseganje ciljev SnES, ki so opredeljeni v EU Direktivi o Energetski učinkovitosti stavb in Energetskem zakonu ter v skladu z Akcijskim načrtom za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 bo potrebno posodobiti obstoječa znanja, zlasti pa razviti oblike in veščine multidisciplinarnega sodelovanja.

Projekt PROF / TRAC je razvil metodologijo evidentiranja obstoječih in potrebnih znanj za uspešno delovanje pri načrtovanju in gradnji SnES, razvil skupno platformo in certifikacijski sistem ter zbral učno gradivo iz prejšnjih, že zaključenih EU projektov in oblikoval spletni učni center.

Vabilo>
Program>

Na seminar se lahko prijavite preko povezave:
Prijava na PROF / TRAC 2018

Vabljeni!

ZARADI PREMAJHNEGA ŠTEVILA PRIJAV ODPOVEDANO !
Razstava natečajnih rešitev za mosta na novi štiripasovni cesti pri Novem mestu

05.09.2018 08:43

Otvoritev razstave bo v četrtek 13.9.2018 ob 17:00 uri v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu. Razstava bo na ogled do 29.9.2018 vsak delovni dan med 8:00 in 19:00 uro in ob sobotah med 8:00 in 13:00 uro.
Vabilo
Vljudno vabljeni.
Razstava natečajnih rešitev za Kulturno upravni center Ivančna Gorica

03.09.2018 11:51

Otvoritev razstave bo v petek 7.9.2018 ob 20:00 uri v Kulturnem domu Ivančna Gorica. Razstava bo na ogled do 14.9.2018.
Vabilo
Vljudno vabljeni.
Razpisan natečaj za stanovanjsko sosesko JESIHOV ŠTRADON

28.08.2018 10:01

Javni stanovanjski sklad MOL je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisal odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Pravilnik in uredba - vprašanja in odgovori

08.08.2018 12:28

Objavljamo odgovore na vprašanja vezana na Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Uredbo o razvrščanju objektov ter novo zakonodajo nasploh povezava>>.

Dodatne informacije in odgovori na spletni strani MOP povezava>>.
CENTER ZA KREATIVNOST VABI K SODELOVANJU MENTORJE IN PARTNERJE S PODROČJA KULTURNEGA IN KREATIVNEGA SEKTORJA

03.08.2018 08:27

Ministrstvo za kulturo RS (MK) bo jeseni 2018 začelo z izvedbo finančnih podpor oz. javnih razpisov CzK za razvoj kreativnih podjetij in sodelovanja med podjetji ter kulturnim in kreativnim sektorjem - za katere je do leta 2022 namenjenih 5.290.000€. Platforma Center za kreativnost, ki jo preko neposredne potrditve operacije s strani Ministrstva za kulturo RS izvaja javni zavod MAO, bo strokovno podpiral finančne instrumente Ministrstva za kulturo z izvedbo strokovnega dela predselekcijskih postopkov, kot so npr. koordinacija dela strokovnih komisij, podjetniških delavnic in drugih podpornih aktivnosti s pomočjo katerih lahko prijavitelji pridobijo pomembno število točk za sodelovanje na tem razpisu.

V ta namen platforma Center za kreativnost (CzK), ki deluje v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabi zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo mentorjev v sklopu aktivnosti in programov CzK v letu 2018 in 2019. Namen vključevanja izkušenih strokovnjakov - mentorjev s področja kulturnega in kreativnega sektorja v CzK je prenos izkušenj in znanj ter družbenih povezav v proces uspešnega razvoja novih projektov oziroma podjetij na področju kulturnega in kreativnega sektorja (KKS). Izbrani mentorji bodo projektne skupine vodili od samega začetka, torej tudi že v fazi priprav na razpise, s čimer bodo povečali njihove možnosti za uspeh.

Za vzpostavitev platforme Centra za Kreativnost (CzK), ki je namenjena razvoju kulturnega in kreativnega sektorja, pa smo objavili tudi javno povabilo zainteresiranim partnerjem. Platforma CzK vabi vse zainteresirane organizacije, ki aktivno delujejo na področju povezovanja in razvoja kulturnega in kreativnega sektorja, da s svojo vizijo in predlogi prispevajo k soustvarjanju nacionalnega podpornega okolja za uspešen in dinamičen razvoj kulturnega in kreativnega sektorja ter podpirajo cilje projekta Platforma Center za kreativnost v letu 2018.

Več o obeh povabilih si lahko preberete na spletni strani www.czk.si in tu:
CzK_Predstavitev
CzK_Vabilo mentorji partnerji

Dodatne informacije: Mika Cimolini, mika.cimolini@mao.si
Obvestilo o javni obravnavi osnutka smernice TSG-1-001:2018

24.07.2018 13:20

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je do 20.9.2018 v javni obravnavi osnutek tehnične smernice s področja graditve objektov TSG-1-001:2018 Požarna varnost v stavbah
Osnutek smernice je dostopen tukaj.
Pripombe in predloge lahko pošljete na e-naslov: gp.mop@gov.si

Vabljeni k sodelovanju!
Javno pismo predsednikom izvoljenih strank

13.07.2018 12:11

Pišemo vam v času, ko se oblikuje novo vodstvo naše države, s čimer se odpira možnost za uspešnejše vodenje vseh resorjev, kot so to pokazale mnoge dosedanje vlade in sklici parlamentov. Kot predstavniki stroke nas posebej zanima oziroma prizadene oblikovanje resorjev prostora in kulture. Imenovana resorja sta v resnici zelo tesno povezana. Pojem kultura zajema tudi kulturo prostora. In če nam kultura, kot je to slučaj danes, predstavlja predvsem breme našega gospodarstva, se takšno pojmovanje prenaša tudi na obravnavo prostora. Danes smo priče:
a. Drastičnemu zmanjševanju sredstev, namenjenih kulturi
b. Popolnem pomanjkanju volje, da se tako kot v naši preteklosti , prostoru in gradnjam posveti ustrezno pozornost
a.
. Samo v letošnjem letu, v letu, ko beležimo nadpovprečno ekonomsko rast, je Ministrstvo za kulturo ukinilo vsakoletna sredstva nekaterim našim mednarodno uveljavljenim kulturnim ustanovam in kulturnim združenjem, ki z velikim uspehom predstavljajo našo državo v svetu.
. Nekaterim uveljavljenim galerijam vrhunskega nacionalnega pomena je MK ukinilo sredstva za normalno vsakoletno bogatitev seznama svojega fonda.
. MK se ni v ničemer angažiralo v oblikovanje zakonodaje, ki bi bila na področju sponzorstva v kulturi na nivoju državne davčne politike primerljiva z razvitimi državam.
. SDH je pravkar podjetjem v pretežno državni lasti prepovedala sponzorstvo kulturnim dogodkom.
Vse to so povsem nesprejemljive napake, ki bodo imele posledice tudi v prihodnosti
b.
. V pomanjkanju volje, da se huda devastacija naše pokrajine zaustavi, je Državni zbor izglasoval zakon, ki dopušča, da se marsikateri povsem nedopusten poseg v prostor, 'nedovoljena gradnja' legalizira. S tem se pravzaprav spodbuja k nadaljnjim podobnim posegom. Razpršena in nekontrolirana gradnja namreč ne predstavlja le polucije naših naravnih danosti temveč zvečuje potrebe po komunalnih napravah in prometnih površinah, kar je povsem nepotrebno breme države, a to je breme, ki ga danes država s takšnim ravnanjem tako rekoč podpira.
. Še več: v imenu kratkoročnega reševanja ekonomskega resorja smo še letos spreminjali z zakonom opredeljena nezazidljiva kmetijska območja v površine, namenjene industriji, ki smo jim dodali tudi industrijske tire! Še enkrat: to ni le trenutne odločitev! Takšna odločitev oblikuje način razmišljanja!
. imamo seznam državotvornih gradenj, gradenj, ki spodbuja državljansko zavest. To je tista zavest, ki se je prav ob letošnjih državnozborskih volitvah izkazala za porazno. V seznamu so projekti : Ministrstvo na Dunajski cesti, Prenova SNG Drama, Potniški center Ljubljana, Tivolski železniški lok, Center za razvoj znanosti, Umetniške akademije, NUK II, Upravno središče RS in MOL na Poljanski cesti, Državni arhiv RS na Poljanski cesti,…, ki so vsi že dalj časa v zaključnih fazah projektiranja, a za njihovo realizacijo že več mandatov vlad in DZ ni volje. Tu nismo našteli strateško pomembnih objektov infrastrukture, ki bi lahko opredeljevali našo razvojno pot, kar bi lahko opredeljevala le resnična strategija družbenega in prostorskega razvoja države.

V celoti je bila usmerjenost vodenja države po osamosvojitvi načeloma drugačna od tiste iz časov naše oblike socializma. Po letu 1945 sta kultura in z njo tudi kultura prostora v slovenski politični prostor vstopila kot bistvena elementa v shemi oblasti, ki je bila formirana že med NOB. In ta njuna vloga svoje pomembnosti v naslednjih letih ni izgubila: bila je element državotvornosti. Po osamosvojitvi smo z nepotrebnimi opustili marsikatero koristno obliko vodenja kulture in upravljanja s prostorom. Res je danes, v razvijajoči demokratični ureditvi kot je naša, težje uresničevati daljnoročnejše cilje. Mednje namreč sodi tako nacionalna kultura na sploh kot kultura prostora, ki mnogokrat tako v zakonodaji, kot ob konkretnejših investicijah zahteva odločitve na daljši rok. To so mnogokrat tiste, ki jih ni mogoče realizirati v kratkem obdobju, v obdobju enega mandata. Takšne odločitve niso predmet sprotnega reševanja trenutnih problemov, ki kot prav danes vidimo, kako delujejo prav obratno od strateškega razmišljanja. Za takšne odločitve pa je potrebna večja modrost in pogum!
Pred vsem pa potrebujemo resnično strateško razmišljanje na obeh področjih!

Oboje našteto v uvodu rezultira v dejstvu, da na obeh področjih drastično zaostajamo za vsemi sosednjimi državami - tako na zahodu, kot na vzhodu! Nov čas nam omogoča, da to popravimo. Zato apeliramo na skrbne odločitve! Odločitve na omenjenih dveh poljih bodo namreč močno vplivale tudi na modro presojo pri ostalih resorjih odločanja o bodočnosti države!

Društvo arhitektov Ljubljane, prof. Jurij Kobe, predsednik
Zveza društev arhitektov Slovenije, Maja Ivanič, predsednica
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Matej Blenkuš, dekan
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Aleš Prijon, predsednik


Javno pismo predsednikom izvoljenih strank
CONNECTARH & CREATIVE EUROPE

11.07.2018 12:58

V okviru  evropskega projekta CONNECTARH pod okriljem programa CREATIVE EUROPE je Evropski svet arhitektov - ACE razvil vrsto novih spletnih strani v podporo evropskim arhitektom in študentom pri strokovnem udejstvovanju.
Podatki so dosegljivi na sledečih povezavah:

- Zaposlitve v Evropi
- Strokovna praksa v Evropi
- Dodatno strokovno izobraževanje v Evropi
- Natečaji

Delovna skupina ACE - Internationalisation & New Business Models (IBM) je objavila letak, ki izpostavlja ključne razloge za sodelovanje z evropskim arhitektom - povezava>.
Razpisan natečaj za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo, 1.faza urbanizem

10.07.2018 16:16

Univerza v Ljubljani in investitorja UL FAKULTETA ZA FARMACIJO in UL FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO  so v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisali odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev in izbiro izdelovalcev dokumentacije za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
UL FFA IN UL FS 1.faza urbanizem: UL FFA IN UL FS

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Davoška deklaracija

28.06.2018 14:49

V okviru letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma je v začetku leta v Davosu v Švici potekala ministrska konferenca z naslovom Visokokakovostna kultura grajenega prostora (»Baukultur«).

Tematske razprave so izpostavile pomen kulture za sodobno družbo in vpliv kulture grajenega prostora na trajnostni razvoj, kakovost bivanja in družbeno kohezijo. Zagotavljanje kakovosti grajenega prostora je skupna naloga in odgovornost vseh, izvaja se lahko le z izvajanjem politik, sodelovanjem stroke in vključevanjem javnosti.

V okviru zaključka konference so udeleženci oblikovali in podpisali Davoško deklaracijo, v katero so vključeni sprejeti sklepi konference. Deklaracija temelji na izhodiščih, da je kakovost grajenega prostora kot skupno dobro tudi skupna odgovornost vlad, organizacij in zasebnega sektorja ter da je nujno okrepiti zavest o kulturnih, socialnih, gospodarskih, okoljskih in tehničnih vprašanjih, udeležence pa zavezuje k:

- spodbujanju in promociji idej in načel kulture grajenega prostora vsem deležnikom, vključno z drugimi člani vlade in širše javnosti, zlasti mladim, ter poudarjanju njenega koristnega vpliva na družbo;
- izvajanju boljših politik, ki vključujejo koncept kulture kakovostnega grajenega prostora, ter vključevanju vizije kulture kakovostnega grajenega prostora med osrednje cilje politike;
- podpori nadaljnjim ukrepom in aktivnostim, ki prispevajo k spodbujanju in izvajanju vizije kulture kakovostnega grajenega prostora;
- pozivu vsem zainteresiranim deležnikom, tako javnim kot zasebnim, da prepoznajo pozitivni učinek kulture kakovostnega grajenega prostora za skupno dobro in priznajo svojo odgovornost, da prispevajo k njenemu izvajanju, zlasti v zvezi z naložbami, povezanimi s kakovostjo grajenega prostora;
- ponovnemu srečanju v roku največ 10 let, na katerem bo izvedena ocena in razprava o napredku, doseženem pri zagotavljanju kulture kakovostnega grajenega prostora v Evropi.

Slovenski prevod Davoške deklaracije lahko preberet na povezavi >>
 
Razstava natečajnih rešitev za brv čez Sočo

22.06.2018 17:23

Otvoritev razstave bo v sredo 4.7.2018 ob 18:00 uri v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Razstava bo na ogled do 27.7.2018.
Vljudno vabljeni.
Nova gradbena zakonodaja - Podzakonski akti GZ

22.06.2018 13:36

V zvezi z implementacijo nove gradbene zakonodaje smo 21. 6. 2018 skupaj s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor pripravili predstavitev podzakonskih aktov Gradbenega zakona. Program strokovnega predavanja je obsegal naslednje predstavitve:
1. zakonski okvir za izdelavo dokumentacije in projektiranje,
2. Uredba o razvrščanju objektov,
3. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Program predavanja >>

Gradivo iz predavanja:

- Splošni zakonodajni okvir Gradbenega zakona na področju projektiranja in dovoljevanja >>
- Predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov (klasifikacija, razvrščanje, prehod) >>
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov >>
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov - PRILOGE >>
- Predstavitev zahtev Gradbenega zakona glede legalizacij nelegalnih gradenj >>

Obveščamo vas, da lahko vprašanja vezana na novo zakonodajo pošljete preko povezave >>
Odgovori na vprašanja se bodo pripravljala po sklopih, po potrebi po posvetovanju z ministrstvom in bodo objavljena na spletni strani ZAPS.

Priloge k Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih so objavlljene na tej povezavi >>
LEVEL(S) - orodje za vrednotenje trajnostnih vidikov stavb WEBMINAR

19.06.2018 18:09

ACE organizira webinar na temo LEVEL(S) v ponedeljek, 25. junija od 12h00 do 13h00.
 
LEVEL(S) je orodje za vrednotenje trajnostnih vidikov stavb, ki ga je razvila Evropska komisija. Z uporabo obstoječih standardov Level(s) ponuja skupni pristop EU za vrednotenje in poročanje okoljske učinkovitosti v gradbenega sektorja.

Cilj webinarja je obrazložitev in diskusija o tem, kaj Level(s) je, kako deluje in kakšna je mogoča uporabnost Level(s) za arhitekte.
Webinar je namenjen arhitektom in vsem strokovnjakom v gradbenem okolju, ki jih zanima trajnostna gradnja.
 
Predavatelji:
    - Dr. Judit KIMPIAN: Predsednica ACE Sustainability Work Group
    - Josefina LINDBLOM: EU Komisija (DG Environment)
    - Dr. Esfand BURMAN: University College London (UCL), Institute for Environmental Design and Engineering (IEDE)
    - Dr. Peter Andreas SATTRUP: Višji svetovalec pri Danish Association of Architectural Firms - danskem združenju arhitekturnih podjetij
 
Program:
    - 12h00: Dobrodošlica in uvod s strani Judit KIMPIAN
    - 12h05: Josefina LINDBLOM - Splošni uvod v Level(s)
    - 12h15: Esfand BURMAN - Level(s): prednosti holističnega pristopa do podatkov o učinkovitosti stavb
    - 12h25: Peter Andreas SATTRUP - Kakšna je mogoča uporabnost Level(s) za arhitekte?
    - 12h35 : Josefina LINDBLOM: Kako se lotiti testne faze Level(s)?
    - 12h40: Diskusija s spletnim občinstvom
    - 13h00: Konec
 
Registracija
Za registracijo prosimo pošljite elektronsko sporočilo na contact@buildup.eu, posredovali vam bodo navodila za dostop do webminarja.
Javna razprava avtorstvo in etični kodeks - PRESTAVLJENO!

12.06.2018 10:58

Zaradi premalo prejetih prijav, javno razpravo prestavljamo na novi termin:
v torek 25.9. 2018 ob 17.00 uri v Plečnikovi predavalnici na FA (Zoisova cesta 12, Ljubljana).
Prijava na javno razpravo AVTORSTVO IN ETIČNI KODEKS

V skladu z dano zavezo ob sprejemanju novega Kodeksa poklicne etike članov ZAPS in na kodeksu temelječega Disciplinskega pravilnika, ki ju je skupščina ZAPS sprejela na svoji 46. seji, bomo v sredo 20.6. 2018 ob 16.00 uri v Plečnikovi predavalnici na FA (Zoisova cesta 12, Ljubljana) organizirali javno razpravo z naslovom AVTORSTVO IN ETIČNI KODEKS.
V okviru posveta bomo na kratko predstavili nov kodeks in rezultate primerjalne analize štirih režimov varovanja avtorskih pravic, na podlagi katerih je bil v nov kodeks vgrajen varovalni režim, ki je predstavljen v razpredelnici pod št.2. Cilj posveta je soočenje različnih stališč članov o smotru dodatnega varovanja avtorskih pravic na zgrajenih objektih, ki presega zakonsko določeno stopnjo. K razpravi bomo pritegnili tudi pravnike, ki nam bodo pomagali razjasnjevati pravne vidike in trasirati varno pot do višje stopnje varovanja kakovostnih realizacij ter predstavnike Ministrstva za kulturo. Program dogodka z imeni razpravljalcev bomo objavili naknadno.

Vse, ki bi želeli sodelovati kot razpravljavci prosimo, da svoj kratek prispevek (do 5 min govora) v obliki *ppt. prezentacije posredujete na naslov zaps@zaps.si, najkasneje do petka 16.6.2018.

Prijavite se na spletni povezavi: Prijava na javno razpravo AVTORSTVO IN ETIČNI KODEKS

Vljudno vabljeni!
Priloge:
Etični kodeks ZAPS
Disciplinski pravilnik ZAPS
Scenariji varovanja avtorskih pravic zgrajenih objektov
PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2018 - razpis

06.06.2018 11:00

Člane ZAPS vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo v petek, 12. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).
Rok za oddajo 20.6.2018.
Več o razpisu
Razpisan natečaj za SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR

05.06.2018 16:22

Stanovanjski sklad RS je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisal odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: SOSESKA NOVO POBREŽJE _ MARIBOR

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Pravilnik o dokumentaciji - program za izpolnjevanje obrazcev

05.06.2018 10:58

Danes so na Ministrstvu za okolje in prostor objavili priloge k Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Priloge so objavljene v treh oblikah:

- Program za izpolnjevanje obrazcev in pripravo dokumentacije v obliki .xlsm (Microsoft Excel z omogočeno uporabo makrov), za napredno uporabo,

- posamezne priloge v obliki .xlsx (Enostavne Microsoft Excel tabele),

- priloge v obliki .pdf za ročno izpolnjevanje (objavljane kot priloge Pravilnika).

Dodatno so objavljeni tudi izpolnjeni primeri obrazcev.

 
Uredba o razvrščanju objektov

01.06.2018 19:14

Danes, 1. junija 2018 je objavljena Uredba o razvrščanju objektov

Uredba o razvrščanju objektov
Ur.l. RS. št. 37/18
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije

01.06.2018 15:15

Včeraj, 31. maja 2018 je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov:

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
Ur.l. RS, št.. 36/18

Bistvena sprememba, ki jo prinaša Pravilnik, je, da se dokazovanje bistvenih zahtev prestavlja v fazo izdelave projekta za izvedbo. Na ta način bo pot do gradbenega dovoljenja enostavnejša, spremenilo  pa se bo tudi razmerje stroškov izdelave projektne dokumentacije, ki večino projektantskega dela prestavlja v fazo izdelave projekta za izvedbo. Projekt za izvedbo je odslej tudi obvezna priloga ob prijavi gradbišča za vse zahtevne in manj zahtevne objekte.

Novost je tudi digitalizacija postopka dovoljevanja, ki se bo postopoma uvajala do leta 2021, ko bo pričel delovati prostorski informacijski sistem (PIS) v državnem računalniškem oblaku (DRO). V prehodnem obdobju bo na voljo interaktivni pripomoček za pripravo dokumentacije in obrazcev, ki so ga pripravili na MOP v sodelovanju z ZAPS. Pripomoček bo objavljen na spletni strani ZAPS takoj po potrditvi s strani MOP.

Novi Pravilnik določa le vsebino projektne dokumentacije za dovoljevanje, torej tiste vsebine, ki so potrebne za presojo mnenjedajalcev oziroma upravnega organa. Vsebino celotnega projekta pa po novem Gradbenem zakonu dopolnjujejo Pravila stroke, ki jih na ZAPS skupaj z IZS pospešeno pripravljamo na podlagi včeraj objavljenega Pravilnika. Zakonski rok za pripravo Pravil, ki bodo poleg podrobnejše vsebine posameznih načrtov glede na vrsto gradnje, namen, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določala tudi obseg drugih arhitekturnih in inženirskih storitev, je pet mesecev po objavi pravilnika. V pripravi so tudi tehnična navodila za izdelavo načrtov, vzorci projektne dokumentacije po novem in vzorci pogodb za projektiranje.

Več o bistvenih izhodiščih Pravilnika lahko preberete v članku ob objavi osnutka Pravilnika v mesecu aprilu.

Kot smo že pisali, Pravilnik, ki mora v celoti slediti zakonu, povzema tudi nekaj določil GZ, ki so po našem mnenju problematična in ne varujejo javnega interesa pri urejanju prostora v smislu evidentiranosti, varnosti in oblikovanja. Tako iz določil GZ izhaja, da lahko dokumentacijo za spremembo namembnosti, kadar se ta izvaja samostojno oziroma skupaj z vzdrževalnimi deli, izdela »druga oseba« in ne nujno projektant. Problematična je tudi vsebina dokumentacije za legalizacijo, ki jo določa GZ in ne Pravilnik in je v primerjavi z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja precej enostavnejša. Omeniti je potrebno še, da GZ ne opredeljuje projektantskega nadzora pri gradnji, kar postavlja projektante v neroden položaj, saj nimamo zakonske podlage za vstop na gradbišče. V prilogi objavljamo še odgovore MOP na pripombe k osnutku Pravilnika.

 

Pripravila Mima Suhadolc, vodja Skupine ZAPS za pravilnike po GZ
Izobraževanje STROKOVNIH SODELAVCEV NATEČAJEV - zasedeno

01.06.2018 14:36

Spoštovane članice in člani ZAPS,

ponovno vas vabimo, da se nam kot strokovni sodelavci pridružite pri izvedbi natečajev, in sicer kot izdelovalci NATEČAJNIH NALOG, POROČEVALCI, SKRBNIKI ali ČLANI OCENJEVALNIH KOMISIJ.
Povezava do spletne oddaje referenc in prijava na izobraževanje.

Pri izboru novih strokovnih sodelavcev bodo imeli prednost kandidati, ki so opravili izobraževanje, in tisti z boljšimi referencami s predmetnega področja, npr. z izkušnjami pri izdelavi natečajnih nalog ali s poročevalsko vlogo. Pri naboru kandidatov za ocenjevalne komisije so pomembne predvsem realizacije s podobno vsebino, kot jo ima razpisani natečaj, ali vsaj realiziran tovrstni PGD, PZI projekt. Štejejo tudi prejete nagrade. Zato vas prosimo, da v anketi posebno pozorno izpolnite tiste rubrike referenc, ki se navezujejo na mesto, za katero kandidirate.

Prosimo, da svoje reference osvežite in ponovno posredujete tudi tisti kandidati, ki ste se lani že udeležili podobnega izobraževanja in se ga ne nameravate ponovno udeležiti.

Na novo izobraževanje se lahko prijavite arhitekti in krajinski arhitekti z opravljenim strokovnim izpitom, izjema so kandidati za skrbnike, pri katerih se strokovni izpit ne zahteva. Prav skrbnikov nam med natečajnimi strokovnimi sodelavci najbolj primanjkuje, zato še posebej vabljeni.

Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 21. 6. 2018, v prostorih ZAPS na Vegovi 8 v Ljubljani s pričetkom ob 9. uri.
Izobraževanje je sestavljeno iz treh sklopov:

A. predavanje za izdelovalce natečajnih nalog in poročevalce,

B. splošni del: javno naročanje in natečaji,

C. predavanje za skrbnike.

Sklop B je obvezen za vse udeležence in je umeščen med ostala dva zato, da se ga lahko brez prekinitve udeležita obe skupini – tako izdelovalci nalog in poročevalci (A) kot skrbniki (C).

Zelo priporočamo, da se na izobraževanje pripravite tako, da preberete Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov na povezavi ter Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev na povezavi.

Poglavitna cilja izobraževanja sta posodobitev znanj strokovnih sodelavcev natečajev ter okrepitev kakovosti in organizacijske sposobnosti ZAPS. Z udeležbo na izobraževanju se zavezujete, da boste v naslednjih dveh letih kot strokovni sodelavci (izdelovalci natečajnih nalog, poročevalci in skrbniki) sodelovali le pri natečajih, ki jih organizira ZAPS. V nadaljevanju bomo, odvisno od konkretnih rešitev v prenovljenem Pravilniku, po potrebi organizirali usposabljanje tudi za druge udeležence.

Če se izobraževanja kljub prijavi ne boste mogli udeležiti, vas prosimo, da nam to sporočite na e-naslov natecaji@zaps.si do 18. 6. 2018.

PROGRAM

Četrtek, 21. 6. 2018                                         ZAPS

 

      Uvod                                                             Vlado Krajcar

      Predstavitev izobraževanja                      

09.00–09.10

A. Izdelovalci natečajnih nalog,                  Damjana Zaviršek Hudnik

      poročevalci

09.10–09.50

09.50–10.30

       Odmor

10.30–10.50

B. Splošni del                                                   Vlado Krajcar

      Javno naročanje in natečaji

10.50–11.30

C. Skrbniki                                                       Špela Kryžanowski      

11.30–12.50

      Zaključek

13.00

 
Izvajanje geodetskih storitev v povezavi z ZAID in ZEN-A

29.05.2018 10:37

Geodetska uprava RS je  izdala pojasnila in usmeritve glede izvajanja geodetskih storitev po 1.6.2018 z namenom, da se zagotovi enotno izvajanje zakona, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ter zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin.
Več>>
Obvestilo o spremembah na področju varstva osebnih podatkov

24.05.2018 13:38

Spoštovani člani ZAPS!

V skladu s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki stopi v veljavo 25.5.2018, vas obveščamo o naslednjih zadevah:
Obdelava osebnih podatkov v zvezi s članstvom v ZAPS
ZAPS vodi bazo podatkov članov v skladu z javnimi pooblastili ZAPS na podlagi Zakona o graditvi objektov ZGO-1, ki ga bo 1. 6. 2018 nadomestil Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). V ZAID so v 11. in 12. členu opredeljeni podatki, ki se morajo zbirati in obdelovati za namen izvajanja javnih pooblastil ter podatki, ki so javno dostopni. Posodabljanje teh podatkov bo ZAPS izvajala v skladu z roki, ki so določeni v prehodnih določbah ZAID.
Poleg javnih pooblastil ZAPS izvaja informiranje svojih članov tako, da jim pošilja obvestila o delovanju in organiziranosti zbornice, delovanju zbornice v zvezi z zagotavljanjem javnega interesa, strokovnih dogodkih, dnevni kliping ter občasno novičnik s pregledom aktivnosti ZAPS.
Odjava od splošnih novic

V kolikor v nadaljevanju več ne želite prejemati novic o splošnih novicah ZAPS lahko to možnost sami uredite v vašem uporabniškem profilu na spletni strani ZAPS.
Odjava od dnevnega klipinga in novičnika
V kolikor se želite odjaviti od prejemanja dnevnega klipinga ali novičnika nas o tem prosim obvestite na elektronski naslov zaps@zaps.si ali po pošti na naslov: ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana.
Obveščanje glede nujnih zadev, vezanih na članstvo v ZAPS
Zgoraj navedene odjave veljajo za splošne novice ZAPS, novičnik in kliping. V zvezi z zadevami, ki so vezane neposredno na vaše članstvo v ZAPS (npr. delovanje in organiziranost ZAPS, delovanje zbornice v zvezi z zagotavljanjem javnega interesa, pošiljanje računov, kontaktiranje v zvezi z vašim članstvom v organih ZAPS, ipd.), vas bomo še naprej obveščali z uporabo vaših kontaktnih podatkov, ki so skladno z zgoraj navedeno zakonodajo vpisani v imenik ZAPS.
Več o varstvu osebnih podatkov si preberite v Politiki zasebnosti.
Vstopnice za Biennale Architettura 2018

21.05.2018 13:42

MAO (Muzej za arhitekturo in oblikovanje) nam je podaril osem vstopnic za Biennale Architettura 2018, vstop v Arsenale na otvoritev slovenskega paviljona Živeti z vodo, dne 24.5.2018 med 13:30 in 14:30 uro.
V kolikor želite prejeti brezplačno vstopnico kontaktirajte barbara.pungercar@zaps.si.
Prostorski informacijski sistem

15.05.2018 14:52

Ministrstvo za okolje in prostor je vzpostavilo javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema.
Spletni portal omogoča dostop do podatkov, ki jih na ministrstvu vodijo in vzdržujejo v okviru spremljanja postopkov priprave prostorskih aktov ter izdaje upravnih aktov s področja graditve objektov (gradbena in uporabna dovoljenja). S tem prvič na enem mestu omogočen vsakomur dostop do podatkov o prostorskih aktih in upravnih aktih s področja graditve.
Več>>

 
Arhitekt Stanko Kristl je prejel državno odlikovanje, srebrni red za zasluge

03.05.2018 16:27

Predsednik republike Borut Pahor je podelil državna odlikovanja. Srebrni red za zasluge je prejel arhitekt Stanko Kristl, medalje za zasluge pa Aleksander Bassin, Boštjan Noč, Peter Raspor ter Miha Kos in Hiša eksperimentov.


(Foto: Nebojša Tejič/STA)

Arhitekt, profesor, raziskovalec, inovator, humanist in akademik Stanko Kristl je iz rok predsednika republike Boruta Pahorja prejel srebrni red za zasluge. Odlikovanje je prejel za svoj prispevek k razvoju slovenske arhitekture in izjemen ustvarjalni opus. Kot so zapisali v uradu predsednika republike, Kristlova arhitektura s svojo izjemnostjo in relevantnostjo pomembno določa slovensko arhitekturno dediščino 20. stoletja in je dragocen prispevek k eksperimentalni arhitekturi povojne Evrope.

Več

 
Plečnikova odličja 2018

19.04.2018 08:37


Ureditev nabrežij Ljubljanice od Tromostovja do Zoisove ceste, vključno z ureditvijo Novega trga /Foto: Matej Vozlič/

Žirija v sestavi: Lena Krušec - predsednica, Jadranka Grmek, prof.dr. Ana Kučan, Vlatka Ljubanovič in Miloš Kosec - člani je podelila letošnjo Plečnikovo nagrado za ureditev nabrežij Ljubljanice od Tromostovja do Zoisove ceste, vključno z ureditvijo Novega trga - delo avtorjev Vesne in Mateja Vozliča.
Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo so prejeli: Katja Cimperman, Matej Blenkuš in Anja Cvetrežnik za Hišo za preživetje na Trebčah ter Majda Kregar in Miha Kerin za Prenovo Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu.
Plečnikovo medaljo za pomembno delo s področja arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike je podeljena za Raziskovalni projekt "Soseske in ulice. Vladimir Braco Mušič in arhitektura velika merila." ter strategije njegove predstavitve strokovni in širši javnosti (razstava s katalogom) avtorjev: Luka Skansi, Bogo Zupančič, Martina Malešič, Primož Fijavž, Boštjan Botas Kenda.

Iskrene čestitke nagrajencem!

Več v končnem poročilu žirije
Osnutek Pravilnika o univezalni graditvi in uporabi objektov

17.04.2018 09:03

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov, ki je objavljen na portalu e-demokraciji.
Rok za oddajo pripomb je 14 dni.

Osnutek Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov


 
Osnutek Pravilnika o dokumentaciji

13.04.2018 14:00

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je bil včeraj objavljen osnutek Pravilnika o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov. Gradivo je dostopno na povezavi>.
 
Pravilnik je pripravila operativna delovna skupina za pripravo pravilnika o projektni dokumentaciji, sestavljena na podlagi sklepa MOP 23.11.2017. V skupino so bili imenovani Sandi Rutar (MOP), Pavli Koc (MOP), Varja Majcen Ljubič (MOP), Samo Peter Medved (IZS) in Slavko Gabrovšek (ZAPS). UO ZAPS je dne 27.11.2017 imenoval ožjo delovno skupino ZAPS za pripravo pravilnika. V delovno skupino so bili imenovani: Mima Suhadolc, Slavko Gabrovšek, Vlado Krajcar, Aleš Prijon. Na povabilo predsednika k sodelovanju pri projektih z dne 23.2.2018 se je k sodelovanju pri pripravi Pravilnika prijavilo 18 članov. Na podlagi prijav je bila 5.4.2018 organizirana okrogla miza, na kateri je bil sodelujočim predstavljen osnutek, udeleženci pa so kasneje nanj podali pisne pripombe.
 
 
Bistvena izhodišča pravilnika
 

1. Dokazovanje izpolnjevanja bistvenih zahtev se prestavi v fazo izdelave izvedbenega projekta:

v dokumentaciji za dovoljevanje se obdelajo predvsem tiste bistvene zahteve, ki vplivajo na umeščanje objekta v prostor, 
v dokumentaciji za izvedbo je potrebno v celoti dokazovati vse bistvene zahteve glede na namen, vrsto, zahtevnost, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta,
― v dokumentaciji za izvedbo se bistvene zahteve dokazujejo z načrti in izkazi, elaborati niso več sestavni del projektne dokumentacije.
 

2. Vsebina dokumentacije za dovoljevanje gradnje bo omejena le na bistvena vprašanja v zvezi z umeščanjem v prostor. Podani bodo odgovori na naslednja vprašanja

kdo so udeleženci pri graditvi?
kaj in kje se gradi?
― ali je predvidena gradnja skladna s prostorskimi akti in drugimi veljavnimi predpisi?
― ali je predvidena gradnja skladna z zahtevami mnenjedajalcev?
― ali so na ravni izdelane dokumentacije izpolnjene tiste bistvene zahteve, ki vplivajo na umeščanje objekta v prostor?
 
3. Projekt za izvedbo je potrebno oddati ob prijavi gradbišča za vse zahtevne in manj zahtevne objekte. 
 
4. Dokumentacija za postopke bo imela po novem zmanjšan obseg. Da ne bi prišlo do zamenjave s projektno dokumentacijo, ki jo izdelujemo projektanti, je spremenjeno njeno poimenovanje. Poimenovanje celotne projektne dokumentacije, ki jo bomo pripravljali projektanti, ostaja nespremenjeno, poimenovanje dokumentacije za dovoljevanje, ki praviloma predstavlja le izvleček celotne projektne dokumentacije, pa se po novem glasi:
 
― IZP: Idejna Zasnova za pridobitev projektnih Pogojev,
― DGD: projektna Dokumentacija za pridobitev mnenj, predodločb in Gradbenega Dovoljenja,
― PZI: Projekt Za Izvedbo,
― PID: Projekt Izvedenih Del.
 
5. Pravilnik določa le vsebino dokumentacije za postopke, vsebino in način izdelave celotne projektne dokumentacije pa bodo po novem določala Pravila stroke, ki jih bosta skupaj pripravili IZS in ZAPS, potrdilo pa Ministrstvo za okolje in prostor. Pravila stroke bodo poleg vsebine celotne dokumentacije (IDZ, IDP, PZI, PZR, PID, …) vsebovala tudi pravila o izdelavi, kvaliteti in vrednotenju strokovnega dela – načrtov in ostalih uslug pooblaščenih inženirjev in arhitektov.
 
6. Namesto vodilne mape bomo na ZAPS pripravili enotne digitalne obrazce v skladu s prilogami Pravilnika, ki se bodo modularno povezovali z obrazci za vloge, ki jih bodo pripravili na MOP. Izhodišča pri pripravi obrazcev so:
 
― vsak podatek se vnaša samo enkrat,
― izpolnjene obrazce bo do leta 2021 mogoče oddajati v elektronski ali pisni obliki,
― po letu 2021 se bodo ob prijavi znani podatki iz baze podatkov PIS (prostorski informacijski sistem) izpolnili avtomatično, ob oddaji vloge pa se bodo novi podatki prenesli v bazo.
 
 
 
Čeprav ocenjujemo novi GZ in njegove podzakonske akte kot korak v pravo smer, bo potrebno nekatera poglavja ponovno odpreti in predlagati amandmaje k nekaterim členom Zakona in posledično Pravilnika. Pravilnik mora namreč v celoti slediti zakonu, zato žal povzema tudi nekaj določil GZ, ki so po mnenju ožje skupine ZAPS problematična in ne varujejo javnega interesa pri urejanju prostora v smislu evidentiranosti, varnosti in oblikovanja. Tako iz določil GZ izhaja, da lahko dokumentacijo za spremembo namembnosti, kadar se ta izvaja samostojno, izdela »druga oseba« in ne nujno projektant. Problematična je tudi vsebina dokumentacije za legalizacijo, ki jo določa GZ in ne Pravilnik in je v primerjavi z dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja precej enostavnejša. Omeniti je potrebno še, da GZ ne opredeljuje projektantskega nadzora pri gradnji, kar postavlja projektante v neroden položaj, saj nimamo zakonske podlage za vstop na gradbišče in posledično možnosti sledenja izvedbi objekta, za katerega moramo po Obligacijskem zakoniku jamčiti še dve oziroma deset let po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
 
Pravilnik je potrebno brati tudi skupaj z Uredbo razvrščanju objektov, za katero se je rok za pripombe iztekel prav včeraj. GZ namreč na novo definira pojma vzdrževanje objekta in vzdrževalna dela v javno korist, za katere ni potrebna nikakršna dokumentacija. Kako široko manevrsko polje bodo takšna dela postala, pa je odvisno od končne oblike določil v Uredbi.
 
 
Pripravila Mima Suhadolc,
vodja Skupine ZAPS za pravilnike po GZ
 

 
Razpisan natečaj za Kulturno upravni center Ivančna Gorica

04.04.2018 18:19

Občina Ivančna Gorica je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Kulturno upravni center Ivančna Gorica

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Razstava natečajnih rešitev za ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III

04.04.2018 18:00

Otvoritev razstave bo v petek 6.4.2018 ob 11:00 uri na Bevkovem trgu.
Razstava bo na ogled do 6.5.2018.

Vabilo
Razpisan natečaj za Vrtec Kočevje

30.03.2018 16:18

Občina Kočevje je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo 16-oddelčnega vrtca v Občini Kočevje

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
ANKETA O PONOVNI UVEDBI RAZSTAVNEGA PROSTORA ZAPS

29.03.2018 12:57

 

Spoštovane članice in člani ZAPS.

Ankete o ponovni uvedbi razstavnega prostora ZAPS in Kluba arhitektov, se vas je udeležilo 139 članov. Pobudo so podprli 104 člani (75 %), proti je bilo 35 članov (25 %). Opredeljeni člani ste večinsko prepričljivo podprli projekt. Res pa je, da je bila udeležba v anketi relativno skromna (pribl. 10 % članov). Kar je sicer povprečen odziv v anketah ZAPS. Manjša udeležba je morda tudi posledica nekoliko nerodne grafične postavitve vprašanja, saj je bilo na spletni strani le eno vprašanje in še to skrito na spodnjem robu strani, da ga je bilo moč spregledati. Obenem pa smo zaznali tudi probleme z gesli za dostop do spletne aplikacije, saj je precej naših članov geslo založilo. Zato prosimo vse člane, ki nimajo gesla, da to sporočijo zbornici, ki jim bo takoj dodelila novega. Najbolje je, da se na spletni strani označi, naj si računalnik geslo zapomni in bo potem vedno delovalo. To je pomembno tudi zato, ker se je zbornica odločila, da bodo določene spletne vsebine dostopne le z geslom, saj to od nas zahtevajo določeni zunanji avtorji gradiva, v primeru predavanj ali pisnih dokumentov.

Za sodelovanje v anketi se vam vsem lepo zahvaljujemo. Rezultat sprejemamo kot potrditev in spodbudo projektu. Mogoče ga sicer ne bomo mogli izvesti v tem letu, saj imamo pogoje odpovedi sedanjemu najemniku. Poleg tega smo se na Skupščinsekm svetu tudi dogovorili, da o projektu izvedemo še poglobljeno razpravo na Skupščinskem svetu. Izvedbo projekta tako ocenjujemo za konec tega leta ali začetek naslednjega. Vse člane vas vljudno vabimo k sodelovanju v sami vsebinski pripravi projekta, kot tudi k realizaciji vsebin.
REŠENA ARHITEKTURNA DEDIŠČINA

16.03.2018 19:00


avtor (M. Zupanc, Arhiv ZAG)

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je nameravalo prodati na dražbi vilo Rafut v Novi Gorici. Vilo je zgradil leta 1909 arh. Anton Laščak, dvorni arhitekt v Kairu pred prvo svetovno vojno. Narejena je v romantično-secesijskem neoislamskem slogu, z bogatim vrtom in parkom.
Proti prodaji je nastopala tako stroka, kot civilne iniciative. Ker ministrstvo za vilo ni primerno skrbelo, je v zadnjih desetletjih propadala. Ocena stroškov obnove je tako sedaj že skoraj dva milijona evrov. Upravičena je bila skrb, da bi novi , privatni lastnik, vilo kupil iz špekulativnih nagibov, jo pustil propasti in izredno lokacijo uporabil za novo gradnjo, po svojih kulturnih in estetskih predstavah. V tranzicijskih družbah žal ni bogatašev, ki bi bili toliko kulturno osveščeni, da bi vložili tako velika sredstva v prenovo dediščine. Če tega ne stori država ali lokalna skupnost, je dediščina pogosto uničena.
Takih primerov imamo v Sloveniji kar nekaj.
Zbornica se je pridružila protestu kolegov in poslala ministrici, županu Nove Gorice in mestnim svetnikom pismo s pozivom po zaščiti vile in njeni ohranitvi v javni lasti (objavljeno v priponki). Poziv je bil uspešen, saj so mestni svetniki soglasno zavrnili prodajo, kljub prejšnjim drugačnim napovedim. Župan je tudi predlagal, da Občina Nova Gorica sprejme brezplačni prenos vile z države na občino, ter v vilo vloži potrebna sredstva za obnovo. V tem trenutku tako izgleda, da bo to ena izmed usod naše stavbne dediščine s srečnim koncem. Za podporo zaščiti stavbne dediščine se je Zbornica zahvalila mestnim svetnikov in županu Nove Gorice.
Na tem mestu pa se zahvaljujemo predvsem vsem našim kolegicam in kolegom z Goriške, ki so v vseh zadnjih letih aktivno sodelovali pri reševanju vile Rafut. Posebej pa predsednici RO Nova Gorica Jani Bavdaž in predsednici Društva primorskih arhitektov Ines Bonutti, za tokratno akcijo.

Poziv (peticija) za Vilo Rafut

Aleš Prijon, predsednik ZAPS
NOVA ZAKONODAJA - izobraževanja

14.03.2018 16:26

Izobraževanja članov ZAPS na temo nove zakonodaje potekajo na regijskih dogodkih, prvi sklop organiziran v sodelovanju z MOP in MJU še za občine, upravne enote se je končal z še zadnjim predavanjem v Murski Soboti prejšnji teden.
Predstavitve zakonov z omenjenih regijskih posvetov najdete na povezavi >>

Drugi sklop izobraževanj poteka v skupni organizaciji ZAPS in IZS za člane obeh zbornic. Za zdaj smo uspešno izvedli izobraževanje v Mariboru in Novem mestu, razpisani so še naslednji termini:

četrtek, 22. 3. 2018, 12.00 - 17.00 v prostorih Osrednje knjižnice Celje, Muzejski trg 1 a, 3000 Celje - ZASEDENO;
torek, 27. 3. 2018, 12.00 - 17.00 v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica – ZASEDENO;

torek, 10. 4. 2018, 12.00 - 17.00 v prostorih OŠ Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran v konferenčni dvorani v Samoupravni skupnosti italijanskih narodnosti Koper, Ulica Osvobodilne Fronte 10, Koper

torek, 24. 4. 2018, 12.00 - 17.00 v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj - prijava >>,

četrtek, 10. 5. 2018, 12.00 – 17.00 v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice v Sežani, Kraška ulica 6, 6210 Sežana - prijava >>.

Izobraževanja so v prihodnjih mesecih planirana še v drugih regijah, datume in lokacije še usklajujemo.
Izobraževanja so namenjena članom ZAPS in IZS, v primeru prostih mest dobrodošli vsi, ki jih tematika zanima. 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA
Začenši z decembrom smo odgovore na vprašanja v povezavi z novo zakonodajo pričeli objavljati v zavihku VPRAŠANJA IN ODGOVORI v rubriki NOVA ZAKONODAJA >>
Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov

14.03.2018 10:17

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo osnutek Uredbe o razvrščanju objektov.
Gradivo si lahko ogledate na povezavi>

Uredba obravnava stavbe, gradbeno inženirske objekte in druge gradbene posege, ki niso objekti ter določa pogoje za razvrščanje vzdrževalnih del. Osnova za pripravo predpisa je evropska kllasifikacija objektov, pri nekaterih objektih so zaradi potrebe po dodatnem razvrščanju in možnosti uporabe dodatnih kriterijev dodane podskupine (nacionalna raven), osnutek dokumenta pa je izdelan na podlagi načel in izhodišč, ki so bila pripravljena in sprejeta v medresorski delovni skupini MOP. Meje zahtevnosti so večinoma prevzete iz dosedanjega sistema.

Povzetek rešitev v Uredbi:

- opredeljeni so pojmi elementov za ugotavljanje lastnosti objektov (višina, površina, prostornina...);
- določena so pravila osnovnega razvrščanja na komplekse, glavne objekte, objekte, pripadajoče objekte in dele objektov,
- zapisano je pravilo, da gradnja novih objektov ne sme zmanjšati izpolnjevanja bistvenih zahtev obstoječim objektom, tudi če gre za enostavne ali nezahtevne objekte, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje;
- zahtevni objekti so konstrukcijsko ali dimenzijsko zahtevni, jih uporablja večje število oseb in so prostorsko močno zaznavni;
- manj zahtevni objekti so vsi objekti ki niso razvrščeni med enostavne, nezahtevne in zahtevne objekte;
- nezahtevni objekti so nezahtevne konstrukcije, omejenih dimenzij, razponi konstrukcijskih delov pa ne presegajo 5 m, objekti so predmet dovoljevanja, preverja se skladnost s prostorskimi akti;
- enostavni objekti so enostavne konstrukcije in prostorsko nezaznavni, njihova odstranitev ne povzroči veliko škode investitorju, za umestitev je potrebno pridobiti mnenja soglasodajalcev, niso predmet dovoljevanja.

ZAPS bo obravnaval osnutek predpisa na delovnih telesih in pripravil pripombe in predloge, ki jih bo potem posredoval ministrstvu. Rok za posredovanje pripomb je 12. april 2018. Člani ZAPS lahko posredujete vaše pripombe na e_naslov zakonodaja@zaps.si do 02. aprila 2018.
Simpozij DRUŽBA, PROSTOR, GRADITEV - Nova zakonodaja in stanovanjska gradnja

08.03.2018 11:36

Grajeni prostor je eden od ključnih gradnikov kvalitetnega življenja in uspešnega gospodarskega razvoja v Sloveniji. Ob sprejetih dokumentih, ki dajejo podlago za boljše upravljanje s prostorom in kvalitetnejšo gradnjo, je treba izpostaviti pomen prostora kot družbene kategorije ter pomen arhitekturne, inženirske in sorodnih dejavnosti, za doseganje dolgoročnih ciljev vzdržnega razvoja Slovenije ter ohranjanje in nadgrajevanje kvalitete življenja v državi.

Ministrstvo za okolje in prostor, Inženirska zbornica Slovenije ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
vas vabimo na simpozij »Družba, prostor, graditev - Nova zakonodaja in stanovanjska gradnja« v sredo, 4. aprila 2018 ob 9.00 uri na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, v dvorani Splendens.

Vaše cenjene prijave sprejemamo na spletni povezavi ZASEDENO!
Udeležba na simpoziju je brezplačna ob predhodni najavi.

Vabilo
Program
Razpisan natečaj za brv čez Sočo

02.03.2018 16:51

Občina Tolmin je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: BRV ČEZ SOČO

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Pričetek uporabe Pravilnika o vpisih v kataster stavb (sprememba Ur.l. RS, št. 66/2016 z dne 21.10.2016) in uvedba novosti na področju katastra stavb in registra nepremičnin

02.03.2018 10:42

V Ur.l. RS, št. 66/2016 dne 21.10.2016 so bile objavljene spremembe Pravilnika o vpisih v kataster stavb, katerih uporaba je bila povezana s prilagoditvijo informacijskega sistema katastra stavb.
Obveščamo vas, da je bila dne 28.2.2018 v Ur.l. RS, št. 13/2018 objavljena Odredba o objavi datuma prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb. Odredba določa, da je ta datum torek, 3.4.2018.
Podrobnejše informacije si lahko preberete tukaj.
KLUB ARHITEKTOV ZAPS

30.01.2018 14:24

Vabimo vas na izpolnjevanje ankete za vzpostavitev Kluba ZAPS, ki jo najdete tukaj.
 
 
 

Spoštovani kolegi,

 
 
Novo vodstvo Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije si je za enega od ciljev zadalo večjo prisotnost stroke in Zbornice v javnosti. Ta v tem trenutku ni na zadovoljivi ravni in potreben bo niz ukrepov, ki bi arhitekturno stroko postavili na mesto, ki ji po našem prepričanju pripada. Ob ustaljenih vzvodih Zbornice, ki so na voljo (zakonodaja, obveščenost, natečaji itd.) in na področju katerih je že bilo opravljeno veliko dela (čeprav se morda ne zdi tako), predlagamo ponoven zagon razstavnega prostora. Torej razstavišče kot »analogen medij« predstavitve našega dela, tokrat razširjen v poslovni in družabni klub. Poslovni klub ZAPS.
 
Arhitekti, prostorski načrtovalci in krajinski arhitekti smo sicer vpeti v obstoječ sistem razstav(išč), ki pa komajda spremljajo tekočo produkcijo. Prepričani smo, da obstajata tako interes kot potreba po razstavljanju, saj je produkcija dobila izjemen razmah pa tudi nesporno kvaliteto, ki jo je treba pokazati. Samim sebi in širši javnosti.
 
Razlogi za vzpostavitev Kluba:
 
1.
Izpostavljenost stroke in ZAPS je potrebno povečati na vse možne načine - in redne razstave z otvoritvami bi sčasoma lahko delovale povezovalno navznoter in informativno navzven.
 
2.
Arhitekti potrebujemo razstave - nekateri za dodatne reference pri urejanju statusa ali habilitacije, nekateri kot orodje lastne promocije, nekateri kot povod za razpravo ali pa kot priložnost za obračun z lastno ustvarjalnostjo. 
 
3.
Razstavni prostor (ki se trenutno oddaja) je neizkoriščen kapital Zbornice, ki ima z vidika upravljanja nepremičnin izjemen potencial in za strokovnjake s tega področja je prav sramotno, da tega ne zmoremo unovčiti. Ta speči kapital je nujno treba aktivirati na način, ki bo v največji meri koristil članom ZAPS. 
 
 
Programski cilji Kluba ZAPS:
 
1.
Razstavni prostor za člane Zbornice (izjemoma tudi nečlane) z namenom ažurnega predstavljanja dela članov ZAPS v obliki »blitz« (hitrih, nepretencioznih) samostojnih razstav;
 
2.
Prostor bi nudil možnosti/infrastrukturo za poslovna srečanja, sestanke in predstavitve članov ZAPS, kar bi bilo v veliko pomoč predvsem kolegom, ki nimajo reprezentančnih prostorov ali niso iz Ljubljane;
 
3.
Od začetka bi spodbujali družabni vidik - vzpostavili bi prostor za druženje, izmenjavo mnenj, strokovne debate. Seveda z gostinsko ponudbo in atmosfero kluba, ki bi članom na novo priljubila vedno manj simpatičen Center Ljubljane.
 
 
Koncept razstav: 
 
1. pregledne razstave članov ZAPS - predvidoma do 6x letno 
2. razstava »z mize«, tekoča produkcija članov ZAPS - 1x letno
3. razstava »legende« - 1x letno - hommage mejnikom v ustvarjalnosti
4. razstava »mlade sile« - 1x letno 
 
Izbor sodelujočih
 
- kurator + programski svet;
- sodelovanje na podlagi javnega razpisa in vabila kuratorja.
 
 
Aleš Vrhovec, član UO ZAPSMnenje Strokovnega sveta ZAPS o nujnosti povečanja poklicne in etične kompetence članov ZAPS

26.01.2018 10:30

Arhitektura, krajinska arhitektura in prostorsko načrtovanje so multidisciplinarne stroke, ki povezujejo znanja številnih ved in jih združujejo v kreativno sintezo kultiviranih in funkcionalnih oblik, ki ob varovanju naravnega okolja najbolje služijo človekovemu bivanju. Poklici arhitekt/arhitektka, krajinski arhitekt/krajinska arhitektka in prostorski načrtovalec/prostorska načrtovalka (v nadaljevanju arhitekt, krajinski arhitekt, prostorski načrtovalec) zahtevajo visoko intelektualno znanje in etično držo.
Vsak arhitekt, krajinski arhitekt in prostorski načrtovalec je individualno odgovoren za kakovost in etičnost svojega dela.
ZAPS skrbi za uresničevanje Kodeksa poklicne etike arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev z namenom vzpostaviti in spodbujati najvišje standarde etičnega vedenja in odličnosti v poklicni praksi.

Mnenje Strokovnega sveta ZAPS o nujnosti povečanja poklicne in etične kompetence članov ZAPS si lahko v celoti preberete tukaj.
VILA SAMASSA - RAZPRODAJA

24.01.2018 12:56

VILA SAMASSA - RAZPRODAJA

Spoštovane kolegice in kolegi.

Država, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namerava prodati prostore v vili Samassa v Ljubljani. V vili deluje Slovenska inženirska zveza, v njenem okviru pa inženirska društva. V prostorih, ki jih nameravajo prodati, delujejo Društvo arhitektov Ljubljana, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, ter Zveza društev arhitektov Slovenije.

Prodaja je problematična iz več razlogov:
Država ne razpoznava izjemne arhiekturne kvalitete vile in se obnaša, kot da gre zgolj za breme, ki se ga je potrebno znebiti. Prodajajo zasebniku, sosedu, ki je tudi pobudnik prodaje, po smešni ceni približno 1300 eur/m2, brez javnega razpisa ali zbiranja ponudb, z direktno prodajo. Tržna cena je približno trojna.
V vili delujoča društva so društva v javnem interesu, ki širijo tehnično in prostorsko kulturo in bi jih morala država zato posebej ščititi.

Na ministrstvu so na sestanku predstavnikom društev tudi »duhovito« predlagali, naj kar sama kupijo prostore, vedoč da nimajo denarja. Na moje protivprašanje, če so po isti ceni pripravljeni prodati tudi zbornicama, ki delujeta v javnem interesu, so pritrdili.

Za nakup ponujenih prostorov med člani skuščine naše zbornice, ki sem jih o tem povprašal, ni bilo večinske podpore, zato sem ministrstvo obvestil, da ZAPS ne bo poslala uradne ponudbe.

Seveda bi bila dobra rešitev, če bi prostore odkupili zbornici, ZAPS in IZS, saj bi v tem primeru društva v njih lahko ostala. Prostori bi tudi ostali v javni lasti (zbornici sta osebi javnega prava). Vendar pa je tudi potrebno razumeti naše člane, da temu niso najbolj naklonjeni. Zbornica se namreč financira večinoma s članarinami, država pa nam postavlja velike finančne zahteve preko obveze javnih pooblastil (imenik, strokovni izpiti, diciplinski postopki itd.). Nenavadno zato je, da bi naši člani reševali še kvalitetne objekte v državni lasti, do katerih se država mačehovsko vede.

Ker sedaj še vedno grozi, da bo država prostore prodala zasebniku, in bodo morali arhitekti in urbanisti prostore v kratkem izprazniti, so društva in SIZ poslali ministrici protestno javno pismo. Pismo prilagam v priponki. Javni pritisk je zalegel v toliko, da ministrstvo v tem trenutku išče tudi druge rešitve, da bi vila ostala v javni lasti. Skrbi pa nas, da v tem iskanju ni pretirano iskreno.

Podpori apelu društev sta se pridružili tudi obe fakulteti za arhitekturo, v Ljubljani in v Mariboru, ter ZAPS.

Osebno sem o problemu komuniciral tudi z več medijskimi hišami (Delo, Dnevnik, RTV SLO) in jih o problematiki informiral.

Od ministrice torej pričakujemo, da prevzame svojo odgovornost, ohrani najkvalitetnejšo arhitekturo v javni lasti, ter omogoči nadaljno delovanje društvom v javnem interesu.

Aleš Prijon, predsednik ZAPS

Apel ministrici
EU Mies Award 2017

23.01.2018 06:27

V teh dneh je po evropskih mestih na ogled razstava EU Mies Award 2017, namenjena promociji kakovostne arhitekture. Po obisku v Barceloni in Bruslju je na ogled v SCHUNCK * Glaspaleis v mestu Heerlen, Nizozemska. Razstava predstavlja najboljša arhitekturna dela, zgrajena v zadnjih dveh letih.

Na Fundaciji Mies van der Rohe so pripravili tudi brezplačno mobilno aplikacijo EUMiesAward App, vodnik po nominiranih stavbah za leto 2017 ter vseh nagrajenih stavbah od leta 1988 v nekaterih mestih. 
 
Na voljo je tudi katalog k razstavi, ki ga je mogoče naročiti na shopmies.com.

 
Plečnikova odličja 2018

16.01.2018 08:42

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2018 - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.
Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.
Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.
Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 15. februarja 2018 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. in info@drustvo-dal.si.
Navodila za pripravo predlogov so objavljena na www.drustvo-dal.si/plecnikova_odlicja_2018.

 

 

 

 
Priročnik Univerzalna stanovanjska graditev

10.01.2018 08:42

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo priročnik "Univerzalna stanovanjska graditev", s katerim nagovarja vse posameznike in organizacije, ki lahko kakorkoli pripomorejo k izboljševanju dostopnosti objektov in prostorskih ureditev.
Gradivo je namenjeno ozaveščanju in pomenu dostopnosti za kakovost bivanja in zagotavljanje dolgotrajne vrednosti grajenega okolja ter izobraževanju projektantov, lastnikov, investitorjev ter drugih javnih in zasebnih udeležencev na področju graditve in urejanja prostora, da bodo lahko univerzalno dostopnost učinkovito, pravočasno in kakovostno vključevali v svoje rešitve in ravnanja.

Več>>

Priročnik Univerzalna stanovanjska graditev
Razstava natečajnih rešitev za zapore

05.01.2018 15:36

Otvoritev razstave bo v sredo 17.1.2018 ob 17:00 uri v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, MAO, Grad Fužine, Ljubljana. Razstava bo na ogled vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 18.1.2018 do vključno 5.2.2018, med 10:00 in 18:00 uro.
Vljudno vabljeni.
vabilo

 
Uspešno izvedene elektronske volitve

21.12.2017 11:17

Na zadnji skupščini ZAPS se je zaključil postopek nadomestnih volitev za regijo 02, ki so bile prve elektronske volitve za člane skupščine Zbornice.

Ugotavljamo, da so bile volitve uspešno izvedene.

V pripravi je sprememba statuta ZAPS, s katero bomo elektronske volitve uvedli kot standard za vse volitve funkcionarjev Zbornice. Glasovanje na elektronskih volitvah je enostavnejše, glas odda več članov, Zbornica pa ima z izvedbo bistveno manj stroškov. Možnost klasične izbire kandidatov (po pošti) ob vnaprejšnji najavi člana bo seveda še naprej ostajala. ​

Novoizvoljenim članom skupščine ob tem iskreno čestitamo!​
Vesele praznike in srečno 2018

20.12.2017 09:17
ZAPS s predstavnikom v upravnem odboru Sveta arhitektov Evrope (ACE)

18.12.2017 15:17

The Architects' Council of Europe (ACE) oziroma Svet arhitektov Evrope je vseevropska organizacija, ki zastopa arhitekturni poklic znotraj Evrope. Sedež organizacije je v Bruslju. Članstvo sveta so organizacije članic, ki s svojimi nacionalnimi predstavniki zastopajo regulativna in stanovska telesa članic Evropske Unije, pridruženih članic, Švice in Norveške.

Glavni cilji sveta so sodelovanje pri zakonodajnih postopkih na EU ravni, podpora izobraževanju arhitektov in vstopu v poklic ter promocija odgovorne arhitekture in prisotnosti stroke v različnih javnostih.
Na Skupščini ACE-CAE 01.-02.12.2017 so kot predstavniki ZAPS sodelovali Aleš Prijon, Vlado Krajcar in Aleš Vrhovec. Potekale so volitve novega predsednika organizacije (izvoljen Georg Pendl, Avstrija), volitve petih članov Upravnega odbora, prav tako pa je bilo imenovanih tudi pet članov po sistemu rotacije, v katerem je mesto v Upravnem odboru pripadlo tudi Sloveniji. Imenovan je bil Aleš Vrhovec. Več informacij o ACE, kjer nastopa Slovenija
Ace info December
Ace info November

Pomembno področje dela Sveta je tudi uvajanje BIM-a. Na konferenci »BIM v Evropi« so bili predstavljeni rezultati uvajanja v zadnjih dveh letih. Več o tem v prispevku ACE.
Apel - Art hostel Celica

18.12.2017 08:16

ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) je le leto po izglasovanju svoje avtonomije, leta 2005, podelila svoje prve stanovske nagrade, Zlate svinčnike. Med izbranimi projekti, ki so bili takrat nagrajeni, je bil tudi Art hostel Celica, ki je, še preden je postal svetovno znan, prepričal domačo stroko s svojim celovitim pristopom, pri katerem je v daljšem participativnem procesu sodelovalo 80 arhitektov in umetnikov pod vodstvom Društva Sestava ter ustvarilo celostno umetnino in izjemen, odprti prostor kreativnega srečevanja.
Projekt je hkrati demonstriral, da je mogoče relativno anonimno historično arhitekturo, ob tem obremenjeno še s težkim zgodovinskim spominom, s celovitim pristopom in konceptualno jasno vizijo prenoviti v odlične prostorske potenciale. Tako je Celica dokaz, da lahko stavbno dediščino naših naselij - namesto da jo pustimo propadati ali da jo celo rušimo- prenavljamo kot javno dobro na zelo kakovosten, izviren in kulturen način!
Zato smo bili na ZAPS toliko bolj presenečeni, ko smo izvedeli, da namerava MOL Celico prodati na dražbi in to celo le kot objekt, razločen od svoje opreme oz. vsebine, torej ločen od svoje ključne identitete! S tem bi Ljubljana izgubila tako delček svoje posebne prepoznavnosti, kot tudi javni prostor avtonomne kulture in popotniškega turizma, ki jo poleg ostalih arhitekturnih in umetniških stvaritev uvršča na svetovni kulturni zemljevid.
Javni, kulturni prostori mesta so last vseh prebivalcev Ljubljane, pa tudi njenih obiskovalcev, zato jih pač ni mogoče prodajati na tak način, voljeni predstavniki mesta pa morajo z njim upravljati kot z javno lastnino, ne pa kot s privatno gospodarsko ali delniško družbo.Glede na podobne primere se ob tem poraja tudi upravičen strah, da za procesi prodaje stojijo zgolj partikularni pridobitni motivi, ki s kakovostjo prostora in dejavnostmi v njem nimajo nobene povezave.
Ob vseh njenih zgodovinskih pričevanjih pa je Celica tudi pomnik našemu osamosvojitvenemu boju, v njej pa hkrati živo pričujejo kulturni prostori in vsebine; torej gre za dve vrednoti in komponenti stavbnega spomenika, simbolno in kulturno, ki sta se zlili v eno! Slednje predstavlja redkost tudi v veliko širšem merilu.
Zaradi vsega omenjenega apeliramo na župana Jankovića in podžupana Koželja ter na druge predstavnike mestne oblasti, da se odpovedo prodaji Celice in ji raje pomagajo-v duhu kulture in v smislu odgovornega gospodarja- še naprej razvijati njene ustvarjalne vsebine!

 

Predsednik Skupščine ZAPS:                                                   Predsednik ZAPS:
Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh.                                         Aleš Prijon, univ.dipl.inž.arh.
Rezultati volitev za člane skupščine - predstavnike regije 02

04.12.2017 12:41

Glasovanje za člane skupščine - predstavnike regije 02 je bilo zaključeno 28.11.2017.
Volilna komisija ZAPS je dne 4.12.2017 pregledala poročilo o e-glasovanju za razpisane funkcije. Volilna udeležba na ponovljenih volitvah za predstavnike regije 02 v skupščini ZAPS je bila 22,75%.
Članom se zahvaljujemo za sodelovanje na volitvah. 

Skladno s sklepom o razpisu volitev z dne 7.9.2017 bodo rezultati volitev in poročilo predani skupščini zbornice v potrjevanje mandatov za razpisane funkcije.
Skupščina ZAPS bo 19. decembra 2017 s pričetkom ob 16.00 uri.

Iskrene čestitke bodočim funkcionarjem.

Poročilo o rezultatih ponovljenih  volitev člane skupščine -predstavnike regije 02
ZAPS uvedla elektronsko glasovanje - E-glasovanje za člane skupščine ZAPS – prestavnike regije 02 (Maribor)

13.11.2017 13:26

Letos uvajamo elektronske volitve. To je pomembno, saj bomo s tem omogočili članom bolj prijazen način glasovanja, postopek se s tem poenostavlja, saj ni potrebno pošiljati priporočene pošte.
S tem sledimo tudi toku časa primernim tehnologijam ter obenem racionaliziramo stroške samega postopka.
Kar pa je najpomembnejše, z enostavnejšim in uporabniku prijaznejšim načinom glasovanja olajšujemo sam postopek volitev, kar bo verjetno pripomoglo tudi k boljši volilni udeležbi, to pa je navsezadnje tudi namen demokatičnega odločanja.

Kandidacijski postopek za volitve člane skupščine ZAPS – prestavnike regije 02 (Maribor) se je v skladu s sklepom o razpisu volitev končal 25. oktobra 2017.
Volilni postopek za predstavnike regije 02 (Maribor) v Skupščini ZAPS bo tokrat potekal elektronsko z registracijo na spletni strain ZAPS z oznako “Volitve2017”.
Rok za glasovanje je odprt od 14. do 28. novembra 2017.
Z glasovanjem za člane skupščine – predstavnike regije 02 (Maribor) se istočasno izbira tudi predsednika regije.

Veseli smo, da je tokratna udeležba prijavljenih kandidatov za člane skupščine iz regije 02 Maribor res odlična. Člani regije lahko izbirajo med osmimi kandidati za štiri člane skupščine, kar daje volitvam še posebno težo in legitimnost.

Člane regije 02 tako vljudno vabimo h glasovanju, da oddajo svoj glas, izkoristijo svojo demokiratično pravico in izberejo svoje kandidate v skupščini Zbornice.

Aleš Prijon, predsednik ZAPS
Nova zakonodaja: ZUREP-2, GZ in ZAID

08.11.2017 19:33

Državni zbor je 24. oktobra 2017 sprejel paket treh zakonov, ki predstavljajo prenovo zakonodaje s področja gradenj in urejanja prostora, in sicer: Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).

Zakoni so bili objavljeni v Uradnem listu dne 2. novembra 2017, veljati začnejo 17. novembra  2017, uporabljati pa se bodo začeli 1. junija 2018. Do takrat bo potrebno pripraviti vse podzakonske akte.

Novica STA ob sprejetju>
Objava zakonov v Uradnem listu RS>

ZAPS bo v bližnji prihodnosti za svoje člane pripravil predavanja o novi zakonodaji .

Komentar k novi zakonodaji:

ZAPS si je že vrsto let prizadevala za prenovo zakonodaje in opozarjala na anomalije v praksi in nevralgične točke na katerih se ustavljajo administrativni postopki.
Usklajevanje zakonov je potekalo v treh cikličnih krogih (osnutki zakonov v javni razpravi novembra 2015, dopolnjeni predlogi oktobra 2016 in dodatna medresorska obravnava v marcu 2017). Razprave so bile vključujoče, pripravljavec si je prizadeval, da bi v odprtem dialogu z vsemi deležniki uskladili in ponotranjili vse predvidene rešitve. To ni bilo enostavno, ker so se izhodišča in stališča posameznih resorjev, organizacij in interesnih skupin zelo razlikovala. Določene rešitve, ki bi morale biti sprejete na začetku celotnega procesa so bile sprejete tik pred koncem, kar je oteževalo proces usklajevanja, poleg tega je področje teh zakonov izredno obsežno in prepleteno.

V procesu nastajanja zakonodaje smo od začetka konstruktivno sodelovali. Prispevali smo nekaj pomembnih raziskav, ki so zakonodajalcu postavile ogledalo in opozorile na anomalije, in sicer:
-    analizo uporabljenih definicij v prostorskih aktih;
-    primerjalno analizo standardov za obračunavanje prostornin in površin ter za evidentiranje stavb; analizo projektne dokumentacije v pomurski regiji s poudarkom na analizi kakovosti projektne dokumentacije in (ne)odgovornem ravnanju s pooblastili;
-    primerjalno analizo problematike parcele,
ter predlogov celovitih rešitev, kot je npr.
-    predlog boljše ureditve postopkov in vsebine dokumentacije pod imenom ZGO-dba. Predlog je temeljil na sklenjenih scenosledih in optimizirano vsebino projektne dokumentacije v vsaki fazi postopka dovoljevanja, gradnje in evidentiranja s ciljem, da se zagotovi večja jasnost pri odgovornosti udeležencev, da je vsebina projektne dokumentacije sorazmerna z namenom določene faze (npr. pridobitev gradbenega dovoljenja), da se gradbeno dovoljenje pridobi v čim zgodnejši fazi in na ta način poveča pravna gotovost in varnost investicij, da se za vse projekte/objekte obvezno izdela Projekt za izvedbo (PZI), ki je osrednja garancija za zagotovitev bistvenih lastnosti in za dvig kakovosti gradnje, da projektanti obvezno sodelujejo pri gradnji in prevzemajo odgovornost za projektantske rešitve ter, da se zagotovi obvezno evidentiranje za vse objekte, saj je edino na ta način možno zagotoviti ustrezno podlago za enakopravno plačevanje dajatev.

Precej dobrih predlogov ZAPS-a ni našlo poti v predpise, zlasti v delu ki bi lahko prispevali k večji strokovnosti vodenja investicijskih postopkov in same gradnje. Prepričani smo, da se bomo čez določen čas, ko dozorijo okoliščine, ponovno pogovarjali o teh rešitvah. Potrebno je omeniti tudi dejstvo, da sami zakoni ne morejo rešiti sistemskih anomalij v ustroju in delovanju javne uprave, kot so premajhno število gradbenih inšpektorjev ter neustrezna strokovna zasedba nekaterih občin in celo upravnih enot. Na tem področju bo potrebno sprožiti nove projekte in programe prestrukturiranja. Med nje prav gotovo sodi projekt vzpostavitve enotne kontaktne točke za pridobivanje projektnih pogojev in mnenj/soglasij v bodočnosti. Brez takšnih »tehničnih uradov«, kjer bo možno na enem mestu pridobiti jasne in usklajene pogoje za priključevanje na javno infrastrukturo večjega pospeška v postopku dovoljevanja ne bo.

Kljub temu  menimo, da bodo novi zakoni bistveno prispevali k boljši regulaciji področja urejanja prostora in graditve ter kakovosti grajenega okolja, kar je pomembna predpostavka za ustreznejše delovno okolje naših članov.
Izpostavljamo nekaj pozitivnih rešitev v zakonu:
-    V zakonu je opredeljen javni interes na področju graditve objektov, v katerega so se med ostalimi uvrstili tudi trajnostni vidiki, skladnost umeščanja objektov v prostor, arhitektura kot izraz kulture in načelo kakovosti, kar vse predstavlja kakovostni temelj za večjo uveljavitev stroke.
-    Natančneje so opredeljene naloge in odgovornost investitorja, kar bo spodbudilo odgovornejše ravnanje naročnikov.
-    Predviden je integralni postopek, ki v primeru objekta z vplivi na okolje združuje postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje. Na ta način zmanjšuje investicijsko negotovost in zmanjšuje administriranje.
-    Predvidena je možnost pridobitve preddoločbe za določeno investicijsko namero, kot vmesne stopnje za pridobitev gradbenega dovoljenja, v kateri lahko investitor preveri možnosti za izvedbo projekta že pred npr. nakupom zemljišča ipd.
-    Uvaja se prijava začetka gradnje in obveznost izdelave PZI pred začetkom gradnje, kar bo pozitivno vplivalo na dvig kakovosti projektne dokumentacije in posledično gradnje, zmanjšalo improvizacijo pri gradnji in zagotovilo materialno podlago za ugotavljanje odgovornosti za napake.
-    V primeru manjših sprememb v projektu se ne bo treba vračati po novo gradbeno dovoljenje, če ne bodo poslabšale prvotno predvidenih rešitev ali povzročile neskladja s prostorskimi akti.
-    Ponovno se uvaja gradbena parcela, kar je tako kot obvezno evidentiranje veliki korak v smeri pravne države, pri čemer se zavedamo, da bo ta ukrep v začetni fazi povzročil precej zastojev v postopku.
-    Ustvarjena je osnova za elektronsko vlaganje vlog in dokumentacije.
 

Z zakoni je opravljen le del nalog reforme zakonodajnega paketa, veliko bo odvisno od podzakonskih aktov in spremljajočih projektov, ki bodo potrebni za dokončanje celotnega projekta in zastavljenih ciljev. Pri tem bo Zbornica aktivno sodelovala in se zavzemala zlasti za:
-. Funkcionalen pravilnik o projektni dokumentaciji
- Določitev izobrazbenih Platform za pridobitev licenc
- Poenotenje definicij, standardov in skupnih pravil v vseh predpisih
- Opredelitev vsebin potrebnih za dokazovanje izpolnjevanja bistvenih lastnosti državi in vsebine vloge za GD
- Sprejetje standarda storitev arhitektov in inženirjev s strani zbornic.

Z ZAID-om je stroka končno uspela dobiti svoj sektorski zakon, ki bi ga morala že veliko prej. Odsotnost ustrezne regulacije v kombinaciji s popolnoma neprimernim javnim naročanjem arhitekturnih in inženirskih storitev je v obdobju tranzicije povzročila razbohotenje anomalij in razvrednotenje stroke. Zakon vzpostavlja osnovno vez med pooblaščenim arhitektom/inženirjem in poslovnim subjektom, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, kar bo vsekakor prispevalo k večji preglednosti in odgovornosti ter zaščito potrošnika. Trenutno je namreč v veljavi ureditev v kateri dostikrat na trgu zmagujejo poslovni subjekti brez strokovnega ozadja, posledice nestrokovnih ravnanj pa plačujejo naročniki in klavrna podoba grajenega okolja. Ker zakon temelji na minimalnem skupnem imenovalcu, so zakonske rešitve enake za vse stroke, kar ne odraža realnega vpliva na grajeni prostor in dejanske stopnje zaščite javnega interesa. Za večjo uveljavitev arhitekturne stroke si bo treba v bodočnosti izboriti ambicioznejše rešitve bodisi v okviru tega ali kakšnega drugega zakona ali pa skozi izvajanje arhitekturne politike.

Največ kopij se je v fazi priprave in sprejemanja zakonov lomilo na ZUREP-u. Sprejemanje odločitev in zakonskih rešitev je bilo še težje zaradi veliko različnih interesov, političnega naboja in različnih pogledov. V parlamentarni proceduri so na zakonsko besedilo podane številne pripombe in amandmaji. V stroki smo sicer ocenjevali, da ZUREP ni primeren za sprejem, vendar pa je dejstvo, da so vsi trije zakoni neločljivo povezani, onemogočilo ločeno obravnavo, in tako so vsi trije zakoni bili sprejeti v paketu. Sicer bi obstajala nevarnost, da bi zakoni obstali in morda v času te vlade sploh ne bi bili sprejeti.

V splošnem smo tako lahko z rezultatom zadovoljni. Predvsem Gradbeni zakon in ZAID sta relativno dobra. Gradbeni zakon prinaša nekaj funkcionalnih izboljšav, ZAID pa predstavlja prvi samostojen sektorski zakon, ki določa status arhitektom in inženirjem.

Dosegli smo torej etapno zmago, boj pa bo še dolg. Predvsem nas čaka uveljavitev strokovnih zahtev v posameznih pravilnikih, katerih določene vsebine so bile zavestno izločene iz zakonskih besedil, najvažnejši tak primer je Pravilnik o projektni dokumentaciji.

Pomemben projekt so tudi strokovne Platfofme, ki bodo določale izobrazbene pogoje za pristop k pridobitvi licence pooblaščenega arhitekta. Uvaja se namreč povsem nova licenca Pooblaščeni prostorski načrtovalec, ki bo pokrival izdelavo vseh izvedbenih aktov (po novem izvedbeni akti vsebujejo tudi nekatere, ki so bili prej planski, na primer OPN). Po novem bo pooblaščeni arhitekt imel tudi avtomatično licenco za izdelavo OPPN, kar se bo moralo odražati tudi v Platformah itd.

Obenem pa se bomo še naprej borili tudi za zakonske rešitve, kjer naše stališče ni bilo upoštevano. Na primer pri zahtevi, da mora biti pri legalizacijah poseg skladen z izvedbenim aktom, ter pri ohranitvi instituta molka organa, ki je sedaj izločen.

Kot največji uspeh si lahko štejemo, da smo uspeli doseči, da je bilo v zakonu spremenjeno določilo člena o legalizacijah, ki je omogočalo legalizacije ne glede na pogoje gradnje ter skladnost s predpisi in tudi za vnaprej. Tu smo naleteli na veliko nasprotovanje, saj je žal v velikem delu slovenske politike pojem črnograditelja sinonim za avtohtonega, arhetipskega in zvestega državljana ter volivca.

Če nam v tej točki ne bi uspelo, bi bile posledice v prostoru katastrofalne, bistveno hujše, kot jih je povzročila proslula Černačeva uredba. Predvsem pa bi bilo črnograditeljstvo sistemsko vgrajeno v našo zakonodajo tudi za vnaprej.

Marsikaj se bo v praksi seveda še pokazalo v drugačni luči, kot nam sedaj izgleda, da je v novih zakonih napisano. In na te stvari bo potrebno tudi reagirati in predlagati izboljšave. Nekatere pa so nam že sedaj poznane.

Zato nas čaka še veliko dela.

V tem trenutku pa smo lahko zadovoljni in se zahvaljujemo vsem kolegicam in kolegom, ki so pri projektu sodelovali, prav tako pa državnim uradnikom in politikom, ki so nas podprli in ki so prispevali, da so rešitve zato veliko boljše.

Aleš Prijon in Vlado Krajcar, za ZAPS
Dan arhitektov 2017 : NASELJEVANJE SPOMENIKOV

09.10.2017 18:10

 

Da bi stavba postala spomenik, mora kljubovati zobu časa. Kako se lotiti zaščite in prenove s konceptualnega, zakonodajnega in tehničnega vidika? Kako nepremično kulturno dediščino prenoviti tako, da bi ji lahko dali novo življenje in jo znova naselili? Kako omogočili njeno nadaljnjo uporabo ter jo približali potrebam in zahtevam danajšnjega časa?

Dan arhitektov je osrednji dogodek arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev, na katerem se srečajo člani ZAPS ter širša zainteresirana javnost.

Vabimo vas, da se nam pridužite v petek, 13.oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Pot na Fužine 2, Ljubljana.

Program dogodka

Na dogodku bomo podelili tudi nagrade ZAPS. Letošnji nagrajenci so.....
ČRNE GRADNJE

04.10.2017 13:54

VSESPLOŠNA LEGALIZACIJA ČRNIH GRADENJ

V sedanjem predlogu Gradbenega zakona, ki je v postopku parlamentarnega sprejemanja, je v 50. členu določeno, da se lahko črne gradnje legalizirajo praktično brez vsakršnih pogojev, če so stare 20 let. Torej so lahko neskladne z namensko rabo prostora, neskladne z določili prostorskih aktov, v nasprotju z varovalnimi režimi in tako dalje.

Ob tem takšna legalizacija ne velja le za nazaj, ampak tudi za v naprej (nima presečnega datuma), torej se s tem črnograditeljstvo sistemsko vgrajuje v sistem urejanja prostora. Vsakdo bo lahko v naprej špekuliral s črno gradnjo. Vedel bo, da ni potrebno spoštovati pravil umeščanja v prostor (celo na nezazidljivem bo lahko zidal), edino, kar bo moral skrbeti, je da bo zdržal skupaj 20 let v boju proti inšpekcijam. Če ima na primer črno gradnjo staro 15 let, mora zdržati le še 5 let, itd. Ker poznamo neodzivnost in neučinkovitost inšpekcij, si predstavljamo, kaj takšno zakonsko določilo za prostor pomeni.

Najbolj problematično pa je določilo, da morajo biti črne gradnje v 20 letnem obdobju »pretežno« nespremenjene. V pojasnilih v zakonu je navedeno, da pretežno pomeni več kot 50 %. Kaj to v praksi pomeni: Če ima na primer sosed hišo K+VP+1 starejšo od 20 let, bo lahko naslednji dan po uveljavitvi zakona nadzidal še 2. in 3. nadstropje, zahteval na Upravni enoti dovoljenje po 50. členu GZ in ga tudi dobil ! Njegova črna (neskladna) gradnja bo izpolnjevala pogoje za legalizacijo. V osnovi bo starejša od 20 let, spremenjenega dela pa bo manj kot polovico, kar je pogoj za legalizacijo. Če bo tak investitor devastiral izgled celotnega naselja in vzel sosedom minimalno sončno osvetlitev, ne bo pri legalizaciji igralo nobene vloge.

Prepričani smo, da bi ta zakonski člen izgled slovenskih naselij in kulturne krajine v kratkem času trajno in nepovratno pohabil, saj je odzivnost pri popravkih zakonov, ko bi zakonodajalec dojel kaj ga je doletelo, precej dolga. Spomnimo se samo, koliko črnih gradenj na nezazidljivem so spretneži legalizirali v le 14 dneh trajanja veljave neke verzije Uredba o enostavnih objektih v času zadnje desne vlade.

Strokovni svet ZAPS je na ta predlog reagiral z odločno zahtevo po ukinitvi 50. člena v predlogu Gradbenega zakona. Dokument objavljamo v prilogi.

Obe zbornici, ZAPS in IZS sta nastopili skupno proti 50. členu. Predloge o črtanju člena smo poslali Ministrstvu za okolje ter poslanskim skupinam v parlamentu. Naš kolega arhitekt, poslanec Branislav Rajić, je podprl obe zbornici in v zakonodajni postopek poleg ostalih predlogov, vložil tudi predlog spremembe 50. člena.

S predstavniki MOP ter ministrico Ireno Majcen smo imeli nekaj sestankov in usklajevanj. Ministrica je sprejela naše argumente in obljubila, da bo tudi MOP predlagalo vladi spremembo 50. člena tako, da zlorabe ne bodo mogoče. Določen naj bi bil presečni datum, ter črtana beseda «pretežno«, kar je ključno. Zavedati pa se moramo, da je legalizacija črnih gradenj v večinskem delu politike »bonbonček« za njihove volilce in se ji niso pripravljeni odpovedati. To veliko pove o stanju duha v deželi.

Stroka je glede tega enotna: splošna legalizacija je nepotrebna, saj so že sedaj mogoče posamezne legalizacije, če se lokalna skupnost z njimi strinja – preko sprememb izvedbenih in prostorskih aktov.

Splošna legalizacija je tudi družbeno nepravična. Nagrajuje kršitelje zakonov in se norčuje iz državljanov, ki predpise spoštujejo. V priviligiran položaj postavlja bolje omrežene in bogatejše, saj bodo v sistemu pritožb lažje dosegli 20 let zavlačevanja.

Na včerajšnji seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora RS, je bil sprejet amandma MOP (50. člen se črta, pogoji se prenesejo v 114. člen), ki vsebinsko povzema predlog ZAPS in IZS. V amandmaju je določen presečni datum (legalizacija ne velja več vnaprej), in določeno je, da mora biti nelegalna gradnja gabaritno nespremenjena, kar onemogoča špekulacije z dozidavami. Čeprav niso bili sprejeti tudi naši poredlogi, da mora biti legaliziran objekt skladen tudi z izvedbenimi akti, so največje nevarnosti za prostor kljub vsemu preprečene.

Amandma sicer še ni garancija, da bo sprejet tudi na seji Državnega zbora, je pa to zelo verjetno.

Zato apeliram na vse vas, kolegice in kolegi, da aktivno opozarjate na nesprejemljivost legalizacije brez potrebnih pogojev in s tem prispevate tako k temu, da bo v zakonu sprejeto ustrezno določilo, kakor tudi k zavedanju širše javnosti o pomenu kvalitete grajenega okolja.

Aleš Prijon, predsednik ZAPS
BOJ ZA CENIK

18.09.2017 14:30


Država ZR Nemčija je v sodnem postopku z Evropsko Komisijo zaradi zaščite Tarifnega pravilnika, ki določa cene arhtitekturnih in inženirskih storitev (HOAI).

Evropska komisija želi ZR Nemčijo prisiliti k umiku Tarifnega pravilnika, ker naj bi le ta omejeval dostop drugim arhitektom na Nemški trg. Stališče stroke je nasprotno: da pravilnik ne omejuje dostopa, pač pa ščiti kvaliteto projektantskih storitev na trgu.

Evropska zveza arhitektov (ACE) ter Nemška zveza arhitektov (BAK) sta pozvali ostale države Evropske unije, da podprejo državo Nemčijo v tem sporu. Zato sta obe zbornici, ZAPS in IZS pozvali Vlado republike Slovenije, da se v tožbo aktivno vključi na strani Nemčije.

Strokovno odločitev za vlado pripravlja MOP. Odločitev bo pokazala, ali naša država podpira kvaliteto prostora in arhitekturnih storitev, ali pa nasprotno, neoliberalistično zbijanje cen, ne glede na družbene stroške. Pokazala bo, ali se po mentaliteti uvrščamo v Evropsko jedro, ali bolj v Višegrajsko druščino. Do sedaj država ni pokazala posebnega razumevanja za zaščito projektantskega dela, res pa je tudi, da naša zbornica v tem boju ni bila posebno aktivna.

Cenik je po mnenju obeh zbornic eden temeljnih vzvodov za zagotavljanje kvalitete arhitekturnih in inženirskih storitev in zato eno temeljnih področij našega skupnega zavzemanja.

Aleš Prijon, predsednik ZAPS

 

 

 Pismo Vladi RS za podporo pri obrambi HOAI

Poklicni zbornici ZAPS in IZS sta na Vlado RS naslovili prošnjo, da podpre vlado Zvezne Republike Nemčije (ZRN) pri obrambi nemškega Tarifnega pravilnika za storitve arhitektov in inženirjev (HOAI) v sodnem postopku na Evropskem sodišču (ECJ).
Evropska komisija je dne 17. novembra 2016 v mesečnem paketu odločitev o kršitvah 258. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije sklenila, da bo Zvezno Republiko Nemčijo zaradi nepripravljenosti, da umakne tarifni pravilnik, tožila. Sodni postopek je že bil objavljen v Uradnem listu EU (Action brought on 23 June 2017 — European Commission v Federal Republic of Germany (Case C-377/17) (2017/C 269/19).
Evropska komisija zatrjuje, da so zavezujoče najnižje in najvišje tarifne postavke Tarifnega pravilnika HOAI v neskladju z evropskim pravom, zlasti 15. členom EU Direktive o storitvah na notranjem trgu (Direktiva 006/123/EC) in omejuje pravico ustanavljanja v skladu z 49. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije. Evropska komisija je prepričana, da zavezujoče tarife za arhitekturne in inženirske storitve neupravičeno omejujejo arhitekte in inženirje iz drugih držav članic EU pri ustanavljanju arhitekturnih ali inženirskih birojev v ZRN.
 

Celotno pismo si lahko preberete tukaj.
 
ARHITEKTURA = DRŽAVA

08.09.2017 13:24

Prejšnji teden je Vlada RS sprejela dokument »Arhitekturna politika«. Velik uspeh za našo stroko in njeno družbeno priznanje.

Evropska Unija je v svojih dokumentih arhitekturo opredelila kot temeljni element kulture in življenja. Države je zavezala upoštevati arhitekturo v svojih politikah.

Kot temeljni, načelni dokument, ki opredeljuje vlogo arhitekture v Slovenski družbi in določa zahteve in usmeritve za implementacijo arhitekturnih politik, je vlada po več letih in veliko vloženega dela naših kolegov, sprejela dokument Arhitekturna politika (julij 2017). Dokument je vsebinsko zavezujoč v prihodnjih dejanjih države.

Za odločilen prispevek k temu uspehu stroke se zahvaljujemo svojim kolegom, ki so največ prispevali k nastanku dokumenta: Mihi Dešmanu, Ilki Čerpes, Vladu Krajcarju ter Saši Ostanu.

Posebna zahvala gre tudi kolegici Barbari Žižič z Ministrstva za kulturo, ki je osebno zaslužna, da je država projekt tudi izpeljala. Ter seveda zadnjima kulturnima ministroma, Julijani Bizjak Mlakar in Tonetu Peršaku, za podporo.

Aleš Prijon, predsednik ZAPS

 

 VLADA JE SPREJELA ARHITEKTURNO POLITIKO

Vlada RS je na današnji seji sprejela Arhitekturno politiko Slovenije »Arhitektura za ljudi«. Sprejem sledi veljavnemu Nacionalnemu programu za kulturo, ki je kakovostno arhitekturo prepoznal kot eno izmed samostojnih področji širšega javnega interesa na področju kulture, ki tako kot druga področja, potrebuje politiko varstva in razvoja.

Evropska unija je v svojih dokumentih kulturnih politik opredelila arhitekturo kot temeljni element kulture in življenja v uniji, hkrati pa Slovenija teh spoznanj ni implementirala v nobeno sektorsko politiko. Posledice odsotnosti področja arhitekture se kažejo v nižanju kakovosti življenja in življenjskega okolja ter dejanske vrednosti prostora.

Zato je Ministrstvo za kulturo že pred časom spodbudilo pripravo arhitekturne politike, s ciljem povezave vseh ključnih vladnih resorjev za dosego večje družbene odgovornosti posegov v prostor, trajnostnega razvoja našega skupnega prostora in višje kakovosti bivanja.

Arhitekturna politika v ospredje postavlja posameznika, ki ima pravico do urejenega, ekonomičnega, zdravega, varnega in do okolja prijaznega grajenega prostora. Cilji arhitekturne politike so skladni z aktualnimi evropskimi razvojnimi politikami: kakovostna arhitektura, pametna rast, trajnostna razvoj in vključujoča arhitektura.

Vsebina arhitekturne politike in zlasti razvojne pobude se ravnajo po usmeritvah obstoječe finančne perspektive EU, sledijo pa naslednjim razvojnim izzivom: kakovostna arhitektura je zdrava, varna, do okolja prijazna in ekonomična; inovativna arhitektura je spodbuda za gospodarsko rast in blaginjo ljudi; urejena dejavnost arhitekture je pogoj za uresničitev njene ustvarjalne in povezovalne moči; kulturna dediščina je aktivno vključena v današnje razvojne izzive, saj tvori jedro trajnostne družbe in nacionalne kulturne identitete; arhitektura javnih zgradb in javnih površin je zgled in spodbuda za javne in zasebne investicje; mednarodni prostor je za arhitekturo pomembno področje razvoja in priložnosti.

Arhitekturna politika predstavlja okvir za dolgoročno razpravo o nacionalni arhitekturni politiki in je podlaga za sprejem zakonodaje, ki bo imela neposredni vpliv na kakovostno oblikovan prostor in arhitekturo. Izvajanje arhitekturne politike bo spremljalo koordinacijsko telo, ki ga bo imenovala Vlada RS.
Ponovitev volitev 2017 za regijo 02 Maribor

08.09.2017 10:59

V skladu s 18., 31. in 43. členom Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije je predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije dne 7.9.2017 sprejel
 
SKLEP O RAZPISU PONOVITVE VOLITEV za člane skupščine - PREDSTAVNIKE REGIJE MARIBOR
 
1. S tem sklepom se razpisujejo ponovne volitve za člane skupščine Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) – predstavnike regije 02 Maribor.
2. Vse postopke v zvezi s kandidiranjem in volitvami vodi volilna komisija v sestavi:
• Predsednica Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.
• članica Branka Arnautovič, univ.dipl.inž.arh.
• in član Tomaž Čeligoj, univ.dipl.inž.arh..
3. Volilna komisija do začetka kandidacijskega postopka pripravi volilni imenik, obrazec za kandidiranje in na podlagi števila članov po regijah določi število predstavnikov regije Maribor v skupščini.
4. Kandidacijski postopek traja od 26. septembra do 25. oktobra 2017. Volilna komisija najpozneje prvi dan kandidacijskega postopka pošlje članom zbornice pozive za kandidaturo na volitvah z obrazcem ter objavi volilni imenik.
5. Veljavne so kandidature, ki so prispele oziroma so bile oddane priporočeno na naslov ZAPS najpozneje 25. oktobra 2017.
6. Volitve članov skupščine – predstavnikov regije Maribor bo potekalo od 14. novembra do 28. novembra 2017. Volilna komisija mora najpozneje do 14. novembra 2017 objaviti kandidatno listo ter poslati članom vabila za volitve z glasovnicami.
7. Veljavne so glasovnice, ki so prispele oziroma so bile priporočeno oddane na naslov ZAPS najpozneje 28. novembra 2017.
8. Volilna komisija razglasi volilno udeležbo, rezultate volitev ter pripravi volilno poročilo najpozneje do 5. decembra 2017. Volilna komisija bo volilno poročilo predložila v potrditev skupščini zbornice.
9. Skupščina zbornice na podlagi rezultatov ponovljenih volitev potrdi mandate izvoljenih kandidatov za člane skupščine – predstavnike regije Maribor.
 
  

Volilni imeniki bodo dostopni v rubriki "O zbornici", na podstrani "Volitve 2017".
Nagrada Piranesi 2017 - razpis

01.09.2017 12:50

Na spletni strani PIDA je objavljen letošnji razpis za nagrado Piranesi, ki nagrajuje najboljše arhitekturne realizacije, nastale v zadnjih dveh letih na območju centralne Evrope.
Sodelujoče dežele so Avstrija, Češka, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Slovaška in Slovenija.
Sodelujoče fakultete so Ljubljana, Maribor, Zagreb, Split, Trst, Pescara, Gradec, Dunaj, Spittal, Budimpešta, AA London in Thessaloniki.
Arhitekti zgoraj naštetih dežel se lahko prijavijo za nagrado Piranesi preko nacionalnih selektorjev. Vsak nacionalni selektor bo izbral 5 realiziranih arhitekturnih del, zgrajenih v zadnjih dveh letih.
Študenti zgoraj omenjenih arhitekturnih fakultet se lahko za študentsko priznanje Piranesi prijavijo preko študentskih selektorjev svoje fakultete. Vsak študentski selektor bo izbral dva realizirana ali nerealizirana projekta, nastala v zadnjih dveh študijskih letih.
Selektorji imajo pravico podati svoje predloge. Selekcija se opravi vsako leto konec oktobra. Izbrani nominiranci bodo s strani selektorja ali organizatorja pravočasno obveščeni o nominaciji. Pripraviti bodo morali svoj razstavni plakat v pdf formatu in ga po mailu ali preko WeTransferja poslati organizatorju.

Vabljeni k prijavi svojih arhitekturnih del.

Razpis>>
Osnutek Zakona o varstvu okolja v javni obravnavi

25.07.2017 12:52

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Zakona o varstvu okolja.
Rok za posredovanje pripomb in predlogov je ponedeljek, 11.9.2017, na e-naslov: gp.mop(at)gov.si.

Osnutek Zakona o varstvu okolja
Zloženka »Mestni plakat«

08.06.2017 14:40

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je izdala informativno zloženko »Mestni plakat in oglaševanje v odprtem javnem prostoru«. Prostorski načrtovalci in arhitekti ugotavljamo, da se zaradi oglaševanja na prostem pojavljajo prostorski konflikti. Pred vami so razmišljanja, ki govorijo o različnih pristopih k njihovemu razreševanju, vsem pa je skupna ugotovitev, da je treba o oglaševanju na prostem razmišljati skupaj z javnim prostorom.

Ko načrtujete ali prenavljate trge, ulice, ceste ali druge odprte javne površine, ne pozabite na ustrezno umeščanje površin za oglaševanje - mestnih plakatov. Pri tem upamo, da vam bodo naša razmišljanja v pomoč. Besedila so v celoti dostopna na naši spletni strani mestniplakat.zaps.si Upamo, da vam je bo vsebina v pomoč.

Nekaj tiskanih zloženk je na voljo na ZAPS, Vegova 8, Ljubljana v času uradnih ur.

Morebitne komentarje ter povratne informacije prosimo posredujte na mail mika.cimolini@zaps.si Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujemo!
Stanje arhitekturne stroke v Evropi - Sektorska študija ACE

31.05.2017 10:34

Peta izdaja Sektorske študije ACE o stanju arhitekturne stroke v Evropi kaže, da se po gospodarski krizi leta 2008 arhitekturna stroka in poklicno delovanje arhitektov mogoče stabilizira in nakazuje določene pozitivne trende.

Sektorska študija je bienalna raziskava, ki jo naroča ACE in, ki zbira ter analizira statistične, sociološke in ekonomske podatke o evropskih arhitektih, trgu arhitekturnih storitev in arhitekturnih birojev. Rezultati so predstavljeni v obliki grafov, tabel in zemljevidov s spremljajočimi razlagami. Za vsako državo, ki je sodelovala v raziskavi je izdelana izkaznica, ki predstavlja vse zbrane podatke o tej državi.
Študija je nastala na podlagi odgovorov 27.000 arhitektov iz 27 evropskih držav. Izdaji iz 2016 so dodana nova področja raziskav, zaradi česar predstavlja najbolj obsežno raziskavo in referenčno orodje za vse, ki jih zanima arhitekturna stroka, poklic arhitekta in kakovost grajenega okolja.
Raziskava potrjuje, da je arhitektura rastoč poklic - število arhitektov v Evropi-31 - se ocenjuje na okoli 600.000, kar je 4% porast od leta 2014. Čeprav je pot do ravni, na kateri je bil poklic pred letom 2008 še kar dolga, Študija razkriva številne znake okrevanja trga arhitekturnih storitev in pozitivne obete za poklic: vrednost trga arhitekturnih storitev je narasla; povprečni prihodki so višji pri večini podjetij; število neodvisnih arhitektov je upadlo - kar nakazuje, da se arhitekti vračajo k bolj formalni zaposlitvi znotraj podjetij; in še bolj pomembno, arhitekti v večin držav so optimistični glede svoje prihodnosti, ter pričakujejo več dela v prihajajočem letu.
Vendar pa pozitivni povprečni trendi na evropskem nivoju ne morejo zakriti  dejstva, da se situacija po Evropi razlikuje - rast je šibkejša na jugu in nič kaj presenetljivo ni, da so napovedi tam bolj pesimistične.
"Sektorska študija z vsemi zbranimi in obdelanimi statističnimi podatki nepogrešljivo prispeva k kredibilnosti in kompetentnosti ACE v odnosih s tvorci politik v EU in na nacionalnem nivoju ter omogoča učinkovito vodenje politik ACE" pravi Predsednik ACE Luciano Lazzari. Pomaga nam tudi bolje razumeti, kako je na poklic vplivala in ga spremenila gospodarska kriza in ponuja podrobno sliko nove realnosti, s katero se sooča arhitekturna stroka," dodaja.
Sektorsko študijo 2016 ACE lahko prevzamete s spletne strani ACE v angleščini in francoščini.
Vlada sprejela predloge zakonov iz svežnja gradbene in prostorske zakonodaje

26.05.2017 16:58

Vlada je na seji dne 24.05.2017 potrdila predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), in tako kompletirala sveženj prostorske in gradbene zakonodaje, ki vsebuje še Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki ju je vlada že potrdila na seji dne 17.05.2017. Vlada bo vse predloge zakonov predložila Državnemu zboru RS v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

Novica MOP ZUreP >>
Novica MOP GZ, ZAID >>

Predlog Gradbenega zakona>
Predlog Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti>
Predlog Zakona o urejanju prostora>

 
MOP - Priročnik o inkluzivnem oblikovanju in dostopu do informacij, MJU - Smernice za javno naročanje gradenj

31.01.2017 17:00

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s predstavniki različnih invalidskih organizacij in kot nadaljevanje dela v zvezi s pripravo Pravilnika o univerzalni gradnji, izdal priročnik z naslovom Inkluzivno oblikovanje in dostop do informacij >>.
Priročnik obravnava vsebine, ki se nanašajo na prikaz raznih informaciji v prostoru s ciljem enakopravnega sodelovanja vseh uporabnikov javnih prostorov in javnih storitev, tudi invalidov. Invalidi in druge funkcionalno ovirane osebe so enakopravni z drugimi uporabniki prostora in storitev, kar vključuje tudi enakopraven dostop do informacij.
Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov zavezuje k sprejemanju ustreznih ukrepov, s katerimi se razvijajo, širijo in spremljajo uveljavljanje minimalnih standardov in smernic za dostopnost objektov, naprav in storitev, ki so namenjeni javnosti ali se zanjo opravljajo, ter omogočijo izobraževanje vseh, ki jih zadeva urejanje dostopnosti, s katero se srečujejo invalidi.
Priročnik je namenjen projektantom, oblikovalcem, investitorjem, odgovornim v javnih ustanovah in vsem, ki kakorkoli s svojimi dejanji vplivajo na podajanje informacij v prostoru.

Priročnik >>

 


 

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter mnogimi drugimi deležniki s področja gradbeništva pripravilo Smernice za javno naročanje gradenj >>.
Na voljo bodo vsem deležnikom kot orodje in zbirka priporočil za lažje delo na področju javnih naročil v gradbeništvu. Smernice bodo strokovni sodelavci Direktorata za javna naročila v prihodnje postopoma predstavili različnim deležnikom, ki bi jim utegnile biti uporaben in dobrodošel priročnik pri delu.

Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa ZJN-3, vsebujejo pa pravne podlage, ki so pomembne pri javnem naročanju gradenj, napotila za vodenje in načrtovanje gradnje, način izračuna ocenjene vrednosti, prav tako zajemajo primerne načine določanja pogojev za sodelovanje, tako tehničnih, kot tudi kadrovskih in finančnih. Vsebujejo tudi primere ustreznega definiranja referenc za različne objekte. Velik poudarek smernic je zlasti na naboru in opisu meril za izbor ponudnika, ki niso zgolj kakovostne narave, temveč tudi okoljske in socialne. Smernice pojasnijo tudi vidike neobičajnih nizkih ponudb in napotila glede primerne uporabe gradbene pogodbe.
Namen smernic, ki so že tretje v nizu, ki jih je ministrstvo pripravilo v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo, je tako povečati kompetence uslužbencev, ki se ukvarjajo z oddajo javnih naročil na področju gradnje in dvigniti kvaliteto investicij v javnem naročanju.

Smernice >>
 arhiv novic:

oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009