Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Volitve ZAPS 2019

13.05.2019 08:45

V skladu s 20., 29. in 35. členom Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije vršilec dolžnosti predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in predsednik skupščine zbornice dne 21.2.2019 sprejemava

SKLEP O RAZPISU KANDIDACIJSKO-VOLILNEGA POSTOPKA
za predsednika ZAPS, člane skupščine in člane disciplinskih organov

1. S tem sklepom se razpisuje kandidacijsko-volilni postopek za predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) in člane skupščine ZAPS ter člane disciplinskih organov.

2. Vse postopke v zvezi s kandidiranjem in volitvami vodi volilna komisija v sestavi:
• predsednica Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.
• član Jaka Sokler, mag.inž.arh.
• in članica Janja Brodar, univ.dipl.inž. arh..

3. Volilna komisija do začetka kandidacijskega postopka pripravi volilne imenike, obrazce za kandidiranje in na podlagi števila članov po regijah določi število predstavnikov posameznih regij v skupščini.

4. Kandidacijski postopek za vse funkcije iz prve točke se opravi istočasno. Kandidacijski postopek traja od 27. februarja do 29. marca 2019. Volilna komisija najpozneje prvi dan kandidacijskega postopka pošlje članom zbornice pozive za kandidaturo na volitvah z obrazcem ter objavi volilne imenike.

5. Veljavne so kandidature, ki so prispele oziroma so bile oddane priporočeno na naslov ZAPS najpozneje 29. marca 2019. Volilna komisija mora najpozneje 24. aprila 2019 objaviti kandidatne liste ter poslati članom zbornice vabila za volitve z glasovnicami.

6. Volitve za predsednika zbornice, članov skupščine, disciplinskih organov ter volilne komisije bodo potekale od 24. aprila do 13. maja 2019.
Člani zbornice, ki so se uspešno prijavili kot e-volilci, glasujejo elektronsko preko spletne strani zbornice; ostali člani pa glasujejo po pošti in bodo po pošti tudi prejeli glasovnice.

7. Veljavne so volilne glasovnice, ki prispejo oziroma so priporočeno oddane na naslov ZAPS najpozneje 13. maja 2019, ter e-glasovnice, ki so oddane najpozneje istega dne.

8. Volilna komisija razglasi volilno udeležbo, rezultate volitev ter pripravi volilno poročilo najpozneje do 20. maja 2019. Volilna komisija bo volilno poročilo predložila v potrditev skupščini zbornice.

9. Skupščina zbornice na podlagi rezultatov volitev potrdi mandate izvoljenih kandidatov za predsednika zbornice in člane skupščine.

  

Volilni imeniki so dostopni v rubriki "O zbornici", na podstrani "Volitve 2019".
Obrazci za projektno dokumentacijo

18.04.2019 12:01

Na spletni strani MOP je objavljena prenovljena verzija interaktivne tabele za pripravo projektne dokumentacije in zahtevkov. V rubriki strokovna pomoč > projektna dokumentacija pa je objavljen pripomoček Informator, ki na podlagi izbire prikazuje vsebino določene vloge.
Priročnik ACE za delo na mednarodni ravni

18.04.2019 11:00

Evropski svet arhitektov ACE spodbuja dinamične in zanesenjaške aktivnosti, ki jih spremljajo potrebna prizadevanja za mednarodno rast.
Namen tega priročnika je pomagati arhitektom, da razvijejo mednarodne poslovne priložnosti in si zagotovijo dolgoročni uspeh s sprejetjem strateškega pristopa, ko vstopajo na nove trge. Priročnik predstavlja okvir za zagotavljanje arhitekturnih storitev na mednarodnem trgu.
Uspešno trgovanje preko meja lahko okrepi vašo dejavnost in prispeva k večji inovativnosti ter odpornosti proti gospodarskim nihanjem. Zato arhitektom svetujemo, da prevzamejo nadzor nad svojimi mednarodnimi dejavnostmi, tako da prvič, opredelijo tiste države, ki ponujajo najboljše potencialne trge za njihove posebne storitve, in drugič, razvijajo strategijo za pristop k tistim državam, ki ponujajo najboljše možnosti za uspeh.
Čeprav je ta priročnik pripravila ACE v Evropi, bi lahko bil prav tako dragocen za vse arhitekte, ki želijo internacionalizirati svojo dejavnost ne glede na to, kje se nahajajo. Medtem ko so nekatere podporne storitve, navedene v tem vodniku, specifične za EU, so načela univerzalna.
Priročnik so napisali člani delovne skupine ACE za internacionalizacijo in nove poslovne modele (IBM).

Tukaj preberite celotno poročilo>.
Prenovitvena dela na ZAPS

16.04.2019 10:10

V času od 24.4. do 26.4.2019 bo pisarna Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ZAPRTA zaradi prenovitvenih del, kar pomeni, da strokovne službe v navedenem terminu ne bodo dosegljive. Motena bo tudi komunikacija po e-pošti.
Prosimo za razumevanje.

 
PLEČNIKOVA ODLIČJA 2019

16.04.2019 09:27

 Žirija v sestavi: Tomaž Krištof - predsednik, mag. Janez Lajovic, Vesna Vozlič Košir., izr. prof. mag. Boštjan Vuga in Zaš Brezar - člani je podelila letošnjo Plečnikovo nagrado za Tehnološko središče ELES FAZA 1, Beričevo, delo avtorjev: Marko Studen, Boris Matić, Jernej Šipoš.
Plečnikovi medalji
za aktualno realizacijo so prejeli:  Vanja Gregorc Vrhovec in Aleš Vrhovec za Hišo Celovška 01 ter  Dean Lah in Milan Tomac za Family Wellness Termalija.
Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture je podeljena za Pregledno razstavo in katalog "Tendence, celjska arhitektura in urbanizem 1955–1985"  avtorjev: Adam Breznik, Timotej Jevšenak, Monika Vešligaj, Domen Ermenc, Pia Klančar.
Plečnikova medalja za strokovno publicistiko je podeljena za delo "Capsules: Typology of other architecture avtorja Petra Šenka.

Iskrene čestitke nagrajencem!

Več v končnem poročilu žirije

 

 

 
Rezultati kandidacijskega postopka za predsednika ZAPS, člane skupščine in člane disciplinskih organov

10.04.2019 12:58

 Volilna komisija v sestavi: Jadranka Grmek, Janja Brodar in Jaka Sokler je dne 3.4.2019 pregledala prejete kandidature za predsednika ZAPS, člane skupščine ter člane disciplinskih organov.
Za predsednika zbornice sta v predpisanem roku prispeli dve kandidaturi:
- Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh.
- Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh.
Za člane skupščine je v roku prispelo 67 veljavnih kandidatur.

Zapisnik o odpiranju kandidatur za razpisane funkcije z dne 3.4.2019

 
Plečnikova odličja 2019

09.04.2019 07:59

Vljudno vabljeni vas na slovesno podelitev Plečnikovih odličij za leto 2019, v ponedeljek, 15. aprila 2019 ob 12. uri v slavnostni dvorani Narodne galerije v Ljubljani, Cankarjeva 20:  Prav tako vabljeni na odprtje razstave del Plečnikovih nagrajencev, ki bo ob 14. uri v galeriji DESSA, Židovska steza 4.
Plečnikova odličja so osrednje javno in najvišje strokovno priznanje slovenskim avtorjem za vrhunske stvaritve, nastale v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali tujini, na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme. Podeljujejo se od leta 1973, ko je bil ob 100 obletnici rojstva velikega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika na pobudo delovnega kolektiva Ambient iz Ljubljane, za vsakoletno podelitev teh odličij ustanovljen Sklad arhitekta Jožeta Plečnika.

Vabilo
Razpisan natečaj za STANOVANJSKO SOSESKO ZVEZNA ULICA

05.04.2019 18:53

Javni stanovanjski sklad MOL je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
7. nagrada Maks Fabiani

02.04.2019 12:59

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) v sodelovanju z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za okolje in prostor RS in občino Komen razpisuje 7. NAGRADO MAKS FABIANI za izjemna dela na področju urbanističnega in prostorskega načrtovanja
Vabljeni k oddaji kandidatur zato nagrado. Rok za oddajo je 9.9.2019.
Namen podeljevanja NMF je pospeševati in dati javno priznanje kvaliteti načrtovanja našega oz. širšega prostora, nadaljujoč s tem delo, ki ga je na območju današnje Slovenije in osrednje Evrope začel in razvijal Maks Fabiani.
Delo (ali dela), ki bo prejelo Nagrado Maks Fabiani (NMF), bo nominirano tudi za 13. evropsko nagrado European Council of Spatial Planners ECTP-CEU v letu 2020. (The XIIIth European Urban and Regional Planning Awards 2020).
Nagrada in priznanja Maks Fabiani se podeljuje slovenskemu avtorju oziroma avtorski skupini za dela, ki so bila izvedena, načrtovana ali izdelana v obdobju med letoma 2017 in (vključno) 2019. Fabianijeve nagrade se podeljujejo za dosežke na področju načrtovanja in oblikovanja prostora oziroma urbanizma in ne za dosežke na področju arhitekture.
Študentsko priznanje Maks Fabiani se podeljuje slovenskemu študentu oziroma študentski skupini za dela, ki so bila izvedena, načrtovana ali izdelana v obdobju med letoma 2017 in (vključno) 2019.
Podelitev nagrad in priznanj:
- Podeljena je lahko ena Nagrada Maks Fabiani in do tri priznanja.
- Žirija bo izbor opravila do 4. oktobra 2019.
- Nagrado sestavljajo plaketa v obliki kiparske instalacije (delo priznanega slovenskega oblikovalca univ. prof. Eduarda Čehovina) in diploma. Priznanje in študentsko priznanje sestavlja diploma. Nagrada ni finančna.
- Svečana podelitev nagrade Maksa Fabianija bo predvidoma konec oktobra 2017 v Štanjelu na Krasu, Slovenija.
Več o nagradi in tehničnih zahtevah>>
Razpisan natečaj za OSNOVNO ŠOLO PRESKA

01.04.2019 08:40

Občina Medvode je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, projektni, enostopenjski, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: OSNOVNO ŠOLO PRESKA

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Pogoji za opravljanje dejavnosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev

29.03.2019 22:24

Približuje se rok do katerega bo potrebno za ohranitev aktivnega statusa poklicnega naziva na ZAPS dostaviti dokazili o ustrezni obliki opravljanja dejavnosti (5. in 14. člen ZAID) in o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo. V preteklih mesecih smo ZAPS, IZS in MOP družno odgovarjali na vprašanja naših članov o ustreznosti različnih statusnih rešitev. Ker robne pogoje za različne možnosti opravljanja dejavnosti poleg ZAID določajo tudi drugi predpisi - s področja zaposlovanja, davkov, pokojninskega zavarovanja, dokončnih odgovorov na določena vprašanja nismo mogli podati. Tak primer so zlasti vprašanja v zvezi s povezavami različnih statusov in oblikami opravljanja dejavnosti, kot so npr. samostojni ustvarjalec na področju kulture ali samostojni podjetnik in d.o.o. Namen pričujočega predavanja je informiranje članov prav o teh – drugih vidikih opravljanja arhitekturne dejavnosti. Po predavanju je predvidena delavnica z odgovori na vprašanja, ki jih ob prijavi vnesete v spletni obrazec. Po delavnici bomo pripravili še navodila za ravnanje v posameznih, najbolj pogostih in potencialno spornih situacijah.

Predavala bo Ida Kavčič, univ.dipl.ekon., spec.posl.ekon.

Predavanje bo v torek 23.04.2019 od 9:00 do 13:00 v Kinu Bežigrad, Linhartova 11, Ljubljana.

Več o programu izveste tukaj>>.

Prijavite se tukaj>>.

V naprej lahko postavite vprašanja tukaj>>.

Kotizacija za člane ZAPS znaša 30,00€ (z DDV), za člane IZS in zaposlene pri gospodarskih subjektih, vpisanih v imenik 60,00€ (z DDV)  ter 100,00€ (z DDV) za nečlane. Skrajni rok za morebitno odpoved je štiri dni pred izobraževanjem (19.4.2019), tako za člane ZAPS, kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije (za člane ZAPS v višini 45,00 € (z DDV), za ostale v višini 100,00 € (z DDV)).

Za udeležbo na izobraževanju udeleženec prejme 3 kreditne točke (Sklop D - Poslovanje in management) / Skupno morate v enem letu zbrati 6 kreditnih točk, iz najmanj dveh različnih sklopov.
Razpisan natečaj za POKOPALIŠČE ANKARAN

28.03.2019 16:20

Občina Ankaran je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, projektni, enostopenjski, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: POKOPALIŠČE ANKARAN

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Razpisan natečaj za VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ERJAVČEVA

28.03.2019 10:10

LEONTIPODIUM, d. o. o. je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala vabljeni, odprti, projektni, dvostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ERJAVČEVA

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
AADIPA - nagrada za poseg v arhitekturno dediščino

07.03.2019 14:55

Objavljen je razpis Evropske arhitekturne nagrade za poseg v arhitekturno dediščino AADIPA, ki jo bienalno organizirata COAC - Združenje arhitektov Katalonije in AADIPA - Združenje arhitektov za zaščito in posege v arhitekturno dediščino (Association of Architects for the Defence and Intervention in Architectural Heritage). Namen nagrade je promocija kakovostnih rešitev pri ravnanju z arhitekturno dediščino.

Rok za prijavo je 04. april.

Podrobnosti>>
Skupinski nakup programov

07.03.2019 14:36

Spoštovani,

V okviru paketa izobraževanj in delavnic BIM, ki jih organizirata ZAPS in Pilon (podrobnosti>>) ponavljamo akcijo skupinskega nakupa programske opreme kot pomoč članom pri prehodu na BIM.

Ponudba>>  velja do 20. aprila 2019.
Informacije: info@pilon.si, tel: 0590 3 0590
eProstor

07.03.2019 14:17

Spoštovani,

V bodoče vas bomo redno obveščali o poteku aktivnosti na projektu eProstor, katerega cilj je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, prosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij je dostopnih na spletni strani projekta:  http://www.projekt.e-prostor.gov.si/

Vabljeni k branju eNovic št. 5, ki so objavljene na tej povezavi>>.

 

 
Raziskava Evropske komisije o dejavnostih arhitektov na področju energetske prenove in skoraj ničenergijskih stavb

11.02.2019 14:59

Arhitekti imamo pomembno vlogo pri ustvarjanju trajnostnega grajenega okolja. Energetsko učinkovitost zgradb vodijo rešitve, ki jih razvijajo arhitekt v fazi načrtovanja. Za obveščanje o prihodnjem oblikovanju politike Evropska komisija trenutno pripravlja raziskavo po vsej Evropi o dejavnostih arhitektov v zvezi z energetsko obnovo in skoraj nič energijskimi stavbami (sNES). Raziskava bo omogočila boljše razumevanje rešitev, ki so jih razvili arhitekti, ovir za njihovo izvajanje in glavnih dejavnikov, ki vplivajo na izbire arhitektov in strank. Več podrobnosti je na voljo v pismu podpore Evropske komisije. Svet arhitektov Evrope (ACE) vas vabi, da sodelujete v tej raziskavi in delite svoja mnenja ter strokovno znanje.

Do vprašalnika lahko dostopate na naslednji povezavi. Raziskava je na voljo v vseh jezikih EU in traja približno 10 do 15 minut.

Prosimo vas, da se ne poglabljate v projektno dokumentacijo, temveč odgovarjate po najboljših močeh. Bolj kot natančnost vsakega odgovora je pomembno veliko število odgovorov.

Upoštevajte, da je trenutna raziskava prenovljena različica prejšnje raziskave, ki je bila izvedena septembra in oktobra 2018. Zato vas prosimo, da ne sodelujte v tej raziskavi, če ste že opravili prejšnjo raziskavo. Svetovalec, ki je odgovoren za raziskavo (GfK), bo vaše odgovore obravnaval popolnoma anonimno. Rezultati bodo analizirani na skupni ravni in vaše ime/ime vašega podjetja ne bo omenjeno v nobenem poročilu. Za več podrobnosti o tem, kako GfK zagotavlja zaupnost vaših odgovorov, kliknite tukaj. ACE bo posredovala rezultate te raziskave leta 2019. Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje v tej raziskavi.
Strateško načrtovanje dostopnosti

15.01.2019 09:32

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da sprejeti novi Gradbeni zakon v 22. členu določa podrobnosti v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti oziroma univerzalno graditvijo in rabo objekta.
Večina zahtev tega člena je sicer neposredno povezana z graditvijo objektov in so tako pomembne predvsem za projektante. Vendar pa člen vključuje tudi določila, ki so pomembna za občine. Te lahko namreč v dogovoru z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami sprejmejo smernice za zagotavljanje dostopnosti, s katerimi določijo stopnjo prilagojenosti zunanjih javnih površin, ne glede na zahteve o opremljenosti javnih površin, ki so določene z omenjenim zakonom.
Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti podrobneje prikazuje kriterije in dejstva, ki jih morajo občine upoštevati pri izdelavi smernic za zagotavljanje dostopnosti zunanjih javnih površin. Izdelava teh smernic je namreč ključni del strateškega načrtovanja dostopnosti, o katerem teče beseda v tem priročniku.
Več >>

 
KDO JE LAHKO VODJA PROJEKTA IN KDO VODJA NADZORA ZA STAVBE?

18.12.2018 11:12

Seznanjamo vas z odgovorom Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki ga je podalo na stališče matične sekcije gradbenih inženirjev IZS, da je vodja projekta in vodja nadzora za stavbe lahko ne le pooblaščeni arhitekt ampak tudi pooblaščeni inženir.

MOP je odgovor prenovilo v delu, ki se nanaša na vodenje nadzora v povezavi s prevladujočimi deli, medtem ko dela odgovora glede vodenja projektiranja ni spreminjalo iz razloga, »ker je bila dikcija z opredelitvijo prevladujoče stroke glede na namen objekta za odgovornega vodjo projekta že v ZGO-1 in je bilo s strani MOP v zvezi s tem že v času veljavnosti ZGO-1 podanih že več odgovorov z enako vsebino, kot je pojasnjena tudi v prvem odgovoru«.

Če povzamemo stališče MOP:
- Vodja projekta za stavbe je lahko le pooblaščeni arhitekt.
- Vodja nadzora za stavbe je lahko pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, nadzorni inženir, skladno s pridobljenimi pravicami po ZAID.

Vprašanje IZS in odgovor MOP.
 arhiv novic:

maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009