Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Razpisan natečaj DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

15.07.2019 18:58

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: DOŽIVLJAJSKI MOST MUSTE

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni

 

 
Ženske v arhitekturi - anketa

04.07.2019 19:10

Spoštovani!

Vprašanje enakopravnosti spolov je v svetu zelo aktualna tema. Zato smo pri ZAPS na pobudo kolegic iz drugih držav Evrope (ACE) ustanovili delovno skupino Ženske v arhitekturi z namenom, da raziščemo in na začetku 21. stoletja opozorimo na morebitne še prisotne anomalije na področju razlik med spoloma. Anketa, ki je pred vami, je namenjena vsem, ki se ukvarjate z urejanjem prostora. Z njo si želimo ustvariti sliko dejanskega stanja na arhitekturnem področju v Sloveniji, zato vas VSE, MOŠKE IN ŽENSKE, VABIMO, da jo izpolnite v čim večjem številu. Z anketo pridobljeni podatki bodo uporabljeni za izboljšanje pogojev delovanja v našem poklicu, arhitektov in arhitektk. Anketa je anonimna in ne razkriva identitete vprašanih.
 
Vabimo vas, da izpolnite anketo na spodnji povezavi in da k sodelovanju povabite tudi sodelavce, kolege in znance,
ki delujejo na področju arhitekture, oblikovanja in urejanja prostora, pa jih z anketo morda nismo dosegli.
Če ste anketo izpolnili že v predhodni objavi, vas prosimo, da je ne izpolnjujete ponovno.

Ženske v arhitekturi - anketa>>
 
Za odziv se vam lepo zahvaljujemo!
PRAVILA STROKE

03.07.2019 13:24

Skupščina ZAPS je na svoji 51. seji sprejela osnutek povzetka zvezkov 0 in 1 Pravil stroke in ga uveljavila kot priporočilo (smernico) zbornice članom do uradne potrditve Pravil stroke s strani MOP.

Pravila stroke - smernice ZAPS >>
Pravila stroke - priloga (tabela obveznosti) >>
PROBLEMATIKA VODJE PROJEKTA

02.07.2019 09:59

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo obrazložitev pojma "prevladujoča stroka" v Gradbenem zakonu, s čemer je podana tudi usmeritev za izbor vodje projekta pri pripravi projektne dokumentacije. >>

Objavljamo tudi izbor člankov na temo vodje projekta v zadnjih mesecih v medijih. >>
Spremembe in dopolnitve ZUREP-2 in GZ - pripombe in predlogi ZAPS

01.07.2019 08:06

ZAPS je Ministrstvu za okolje in prostor posredovalo pripombe na osnutke sprememb in dopolnitev GZ in ZUREP. V času, predvidenem za razpravo, smo si skupaj s predstavniki IZS prizadevali uskladiti čim več pripomb in predlogov, ki smo jih oddali v skupnem dokumentu, dodatne predloge ZAPS pa v ločenem dokumentu:

Dopis ministrstvu >>
1) Skupni predlogi in pripombe IZS in ZAPS na novelo GZ >>
2) Dodatni predlogi in pripombe ZAPS na novelo GZ >>
3) Predlogi in pripombe ZAPS na novelo ZUreP-2 >>
4) Predlog ZAPS za spremembo Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, s prilogo >>
Razpisan natečaj za UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU

26.06.2019 10:22

Mestna občina Maribor je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, natečaj (projektni za ožje območje in idejni za širše območje) za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV OBMOČJA LENTA IN DRAVSKE PROMENADE V MARIBORU

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.

 
KAMPUS LIVADE - IZJAVA ZAPS

17.06.2019 14:00

V medijih je v zadnjih tednih ponovno izpostavljena problematika spornega naročila izdelave projektne dokumentacije za načrtovano gradnjo dveh objektov Centra odličnosti v območju Kampusa Livada v Izoli. ZAPS je v skladu z ZAID dolžan spremljati javne razpise na področju projektiranja in opozarjati na nepravilnosti, hkrati pa smo kot organizatorji natečaja za omenjeni kampus še dodatno zainteresirani za transparentnost in korektnost vseh postopkov v zvezi s tem javnim naročilom.

Glede na vsa nam znana dejstva v zvezi z oddajo naročila za Center odličnosti v območju Kampusa Livada podajamo naslednjo izjavo za javnost >>.
(izjava je popravljena 17.6.2019 v skladu z začasno odredbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 1913 Z 280/2019).
Razpisan natečaj za KOPALIŠČE VEVČE

15.06.2019 22:40

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: KOPALIŠČE VEVČE

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Razstava natečajnih rešitev za Ureditev starega mestnega jedra Laško

10.06.2019 20:51

Otvoritev razstave bo v sredo 19.6.2019 ob 17.00 uri v Kulturnem centru Laško.
Razstava bo na ogled do 19.7. 2019 med 8.00 in 14.00 uro in v času predstav.

Vabilo
Vljudno vabljeni.
Registracija dejavnosti SKD za poslovne subjekte

07.06.2019 12:20

Registracija SKD dejavnosti za poslovne subjekte in opravljanje dejavnosti po ZAID

1.6.2019 se je iztekel rok, do katerega so člani ZAPS, ki so želeli ohraniti aktivni poklicni naziv, lahko dostavili dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev po ZAID. V bodoče bo pooblastilo pooblaščenega arhitekta, krajinskega arhitekta in prostorskega načrtovalca povezano z določenim poslovnim subjektom. Poslovni subjekti, ki po novem ne bodo izpolnjevali pogojev za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti, ker ne bodo imeli zagotovljenega strokovnega kadra v eni od predpisanih oblik po ZAID so se obrnili na ZAPS z vprašanjem, ali lahko takšen subjekt ohrani ali na novo registrira dejavnost iz skupine: M 71. Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje. ZAPS je na vprašanja odgovarjal, da je registracija ustrezne dejavnosti potreben, ne pa zadosten pogoj za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti v skladu z ZAID, in da lahko poslovni subjekti, ki opravljajo podporne in dodelavne storitve, kot so npr. risanje, izdelovanje popisov, 3D modeliranje, izdelovanje rendrov ipd. lahko registrirajo dejavnosti iz razreda M 71. Ker so na tovrstna vprašanja različne ustanove odgovarjale različno, smo za odgovor zaprosili MOP, ki ga objavljamo na spodnji povezavi.

Registracija dejavnosti SKD za poslovne subjekte >>
Spremembe in dopolnitve ZUREP-2 in GZ - pripombe in predlogi ZAPS

03.06.2019 17:15

Objavljamo pripombe in predloge ZAPS na Osnutka sprememb in dopolnitev GZ in ZUREP-2


Spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona - Pripombe in predlogi ZAPS >>
Spremembe in dopolnitve Gradbenega zakona - Pripombe in predlogi ZAPS - čistopis >>

Predlog ZAPS za spremembe Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov >>

Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju prostora - Pripombe in predlogi ZAPS >>
Spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju prostora - Komentar ZAPS >>


Člani ZAPS lahko svoje pripombe pošiljajo na e-naslov: zakonodaja@zaps.si do 26.06.2019.
In memoriam: Dušan Ogrin (1929–2019)

03.06.2019 15:21

Pred dvema tednoma je v devetdesetem letu starosti preminil prof. Dušan Ogrin. Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani je utemeljil in dolga leta vodil študij krajinske arhitekture v Sloveniji, brez njega pa ne bi bilo niti študija krajinske arhitekture na Hrvaškem. Predaval je na 30 univerzah po svetu, med drugim več let na Harvardu, v Zagrebu in Pekingu. Za svoje delo je prejel več priznanj, med njimi srebrni častni znak svobode Republike Slovenije, dvakrat Plečnikovo nagrado, nagrado Akademije umetnosti v Münchnu, evropsko nagrado za urejanje krajine Goethejeve fundacije v Baslu in bil prvi nagrajenec za življenjsko delo Združenja evropskih šol krajinske arhitekture (ECLAS). Leta 2010 je postal častni član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

Obsežnejši del njegovega dolgoletnega raziskovalnega dela je bil posvečen svetovni vrtnoarhitekturni dediščini. Leta 1994 je na podlagi teh raziskovanj izdal knjigo Vrtna umetnost sveta, ki je kmalu zatem izšla v treh svetovnih jezikih, angleščini, nemščini in italijanščini. Ves čas je skrbel za razvoj strokovnega jezika v slovenščini in mu je prav s to knjigo zastavil ustrezen besednjak. Nadgradil ga je v svojem zadnjem delu, knjigi z naslovom Krajinska arhitektura, v kateri je zapisal temelje stroke in začrtal njeno poslanstvo. Kot mojstrski fotograf je vse svoje monografije opremil z vrhunskimi fotografijami krajin. Njegovi fotografski monografiji Slovenske krajine je nekaj let po velikem uspehu sledil še ponatis. Raziskovalno teoretsko delo je dopolnjeval s prakso in v svoji bogati karieri prejel vrsto nagrad na javnih krajinskoarhitekturnih natečajih, med katerimi izstopajo zlasti njegovi projekti za pokopališča v Novi Gorici, na Ptuju in v Novem mestu. Poleg različnih ureditev v slovenskem prostoru je v zadnjih letih svojega ustvarjanja uresničil tudi nekaj svojih idej o oblikovanju zelenega mestnega prostora na Hrvaškem.

Profesor Dušan Ogrin je na področju urejanja prostora opravil pionirsko delo. Krajinski arhitekturi na Slovenskem je utiral pot tako na področju izobraževanja kot praktičnega strokovnega dela, njegova teoretska misel pa je mejnike postavljala tudi v svetovnem merilu. Krajinsko arhitekturo, razpeto med naravo in kulturo, je strokovno utemeljeno in znotraj filozofskega okvira trdno umestil na kulturno stran. V svojih teoretskih in praktičnih delih na podlagi poznavanja zakonitosti in procesov v naravi razgalja bistvo oblikovane krajine in jo opredeljuje kot večplastno, prostorsko, ekološko, funkcionalno in mitološko celovitost, skozi katero si človek od nekdaj prizadeva izraziti svoje mesto v univerzumu, svoj odnos od narave in svoj položaj v družbi.

Pod njegovim vodstvom se je krajinska arhitektura razvila v stroko, ki v dinamiki razvoja in varstva ustrezno rešuje vprašanja prostorskega in socialnega prestrukturiranja. Predano si je prizadeval za napredek pedagoškega dela in v mnogih letih vzgojil prodorne načrtovalce krajine, katerih dela že puščajo sledove in ki sledijo njegovemu, tudi v svetu prepoznanemu in cenjenemu konceptu ljubljanske šole krajinske arhitekture. Predvsem po njegovi zaslugi Biotehniška fakulteta družbi lahko ponuja strokovnjake, ki s svojim znanjem aktivno prispevajo k dvigovanju kakovosti načrtovanja in varovanja okolja ter varovanju in ustvarjanju nacionalne krajinske dediščine.

Žalna seja v spomin zaslužnemu profesorju Dušanu Ogrinu bo v torek 18. junija 2019, ob 13. uri v predavalnici prof. dr. Janeza Hribarja (D1) na dekanatu Biotehniške fakultete v Ljubljani na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani.
Spremembe in dopolnitve ZUREP-2 in GZ

31.05.2019 17:00

Ministrstvo za okolje in prostor je 30.5.2019 objavilo osnutka sprememb in dopolnitev dveh zakonov:

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora >>
Osnutek Zakona o spremembah Gradbenega zakona >>

Pripombe in predloge je možno posredovati do 30.6.2019 na e-naslov: gp.mop@gov.si
Člani ZAPS lahko svoje pripombe pošiljajo na e-naslov: zakonodaja@zaps.si do 15.06.2019, zato da jih obravnavamo in uskladimo na organih ZAPS ter potem usklajene pravočasno posredujemo ministrstvu. Predloge in pripombe, ki jih je ZAPS že posredoval MOP bomo objavili v naslednjem tednu.
Problematika vodje projekta

31.05.2019 15:35

Od začetka uporabe nove zakonodaje veliko prahu dvigujejo prenovljena pravila, kdo lahko nastopa kot vodja projekta. Nejasna pravila v ZGO-1 in nedosledna praksa na upravnih enotah so omogočili, da se je v polpreteklem obdobju razbohotila praksa, da so storitve arhitekturnega projektiranja v veliki meri prevzemali projektantski biroji brez arhitektov z utemeljitvijo, da so zagotovili vodjo projekta in koordinacijo celega projekta, načrte arhitekture pa je domnevno izdeloval podizvajalec.

Ker sta GZ v kombinaciji z ZAID postavila jasnejša pravila, po katerih je nosilec vodilnega načrta tudi vodja projekta, je prej omenjena praksa naletela na prepreke. "Arhitekturni biroji" brez arhitektov so sprožili medijsko kampanjo, ki jo ob začetku priprave  dopolnitev GZ še stopnjujejo. ZAPS se na prispevke v medijih ni odzival, ker smo računali na korektno medstrokovno usklajevanje stališč, ko pa so protagonisti te akcije začeli objavljati polresnice in pošiljati pravna mnenja na upravne enote, se je vendarle bilo potrebno odzvati, demantirati neresnične navedbe in strokovno utemeljiti vlogo vodje projekta - vodilnega projektanta in vodilnega načrta.

Medijska kampanja:
Privilegirani arhitekti, degradirani gradbeniki >>       Prikaz nasprotnih dejstev >>
Nova gradbena zakonodaja je gradbeno stroko močno udarila, zato ta kliče po spremembah >>

Dopisa ZAPSa MOPu v zvezi s pravnim mnenjem posredovanim na upravne enote in širšo problematiko funkcije vodje projekta:
Seznanitev s pravnim mnenjem in prošnja za odziv >>
Problematika funkcije vodje projekta za stavbe >>
Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti po ZAID

30.05.2019 00:00

Spoštovane članice in člani ZAPS,

želimo vas opomniti, da je do 31. 5. 2019 na ZAPS potrebno dostaviti dokazila o ustreznem načinu opravljanja poklicnih nalog in sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo. Navodila so priložena v vlogi na spodnji povezavi:

Vloga: Podatki o opravljanju poklicnih nalog in zavarovanju odgovornosti

Obrazec izpolnite, priložite ustrezna dokazila in vse skupaj z navadno pošto pošljite na ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana najpozneje do zgoraj navedenega datuma. Prosimo, da vlogo oddate pravočasno, saj bo zbornica vsem članom, ki ne bodo pravočasno predložili dokazil, po uradni dolžnosti izdala odločbo o mirovanju poklicnega naziva in vpisala mirovanje v imenik.
 

Informacija v zvezi z zavarovanjem:

Usklajevanje zavarovalnih pogojev s Skupnostjo zavarovalnic se je zavleklo, zato ni možno zahtevati zavarovalnih polic v skladu s 15. členom ZAID. Do izdaje natančnih navodil za ravnanje s strani MOP bomo upoštevali tudi zavarovalne police po prejšnjih predpisih. Na spodnji povezavi objavljamo usklajeni vzorec zavarovalnih pogojev, ki ga bodo zavarovalnice upoštevale pri oblikovanju svojih zavarovalniških produktov.

Vzorec zavarovalnih pogojev
Volitve 2019 - Poročilo o rezultatih volitev za predsednika in člane skupščine

21.05.2019 13:28

Glasovanje za predsednika zbornice in člane skupščine je zaključeno.Volilna komisija ZAPS je dne 17.5.2019 ob navzočnosti odvetniške kandidatke Cyndi Ovsec Marenče pregledala prispele glasovnice na razpisane funkcije. Volilna udeležba na tokratnih volitvah za funkcionarje ZAPS je bila 23,6%.  Vsem članom se zahvaljujemo za sodelovanje na volitvah. 

Skladno s sklepom o razpisu volitev z dne 21.2.2019 bodo rezultati volitev in poročilo predani skupščini zbornice v potrjevanje mandatov za razpisane funkcije. Volilna skupščina ZAPS bo 11. junija 2019 s pričetkom ob 15.00 uri.

Iskrene čestitke bodočim funkcionarjem.

Seštevek vseh glasov:

PREDSEDNIK ZAPS    
Tomaž Krištof 196 56,3%
Viljem Fabčič 152 43,7%
     
MATIČNA SEKCIJA ARHITEKTOV    
Predstavnikov v skupščini: 3    
Aleksander Ostan 176  
Mihael Dešman 122  
Helena Kovač 108  
Kaja Lipnik Vehovar 97  
Ines Kos 95  
mag. Tomaž Kancler 78  
     
MATIČNA SEKCIJA KRAJINSKIH ARHITEKTOV  
Predstavnikov v skupščini: 3    
Sergej Hiti 42  
Špela Kragelj Bračko 38  
Radovan Romih 30  
Ana Pantelin 18  
     
MATIČNA SEKCIJA PROSTORSKIH NAČRTOVALCEV  
Predstavnikov v skupščini: 3    
Viljem Fabčič  92  
Nande Korpnik 82  
Bogdana Dražić 73  
mag. Petra Krajner 54  
Judita Thaler 43  
Ferdo Jordan 42  
Darja Zabukovec 36  
Andrej Šmid 19  
     
REGIJA LJUBLJANA (R1)    
Predstavnikov v skupščini: 10    
Mima Suhadolc Jenko 82  
Jernej Prijon  72  
Alenka Korenjak  69  
Lenka Kavčič  59  
Dunja šutanovac 57  
Vid Razinger  54  
Slavko Gabrovšek  53  
Jana Kozamernik  48  
mag. Peter Bassin  46  
Irena Rozman Fattori 41  
Ariana Furlan Prijon 40  
Maja Friedl  39  
Jaka Napotnik  36  
Špela Prezelj  36  
Gregor Gregorčič  34  
Katjuša Kranjc  34  
Urša Pogačnik  31  
Andraž Seifert 23  
David Osivnik  22  
Sabina Selan 17  
Lidija Kamnikar  12  
     
REGIJA MARIBOR (R2)    
Predstavnikov v skupščini: 4    
Alenka Debenjak 20  
Veselin Zatezalo 17  
Uroš Reiter 15  
Rozalija Lužnik 14  
Borut Bončina 13  
Anja Bauman Školjak 7  
     
REGIJA CELJE (R3)    
Predstavnikov v skupščini: 2    
Mateja Kričej 17  
     
REGIJA KRANJ (R4)    
Predstavnikov v skupščini: 3    
Rok Jereb 14  
Špela Nardoni Kovač 14  
Boštjan Žepič 10  
Blaž Basaj 8  
Janez Dolinar 5  
Matjaž Meglič 5  
     
REGIJA NOVA GORICA (R5)    
Predstavnikov v skupščini: 3    
Jana Bavdaž  51  
Vladimir Filipič  28  
Matjaž Pegan  22  
Tjaša Podgornik  16  
Mitja Kristančič  12  
     
REGIJA KOPER (R6)    
Predstavnikov v skupščini: 3    
Romana Toš 15  
Manuela Varljen 11  
Arnela Vidoševič 11  
     
REGIJA NOVO MESTO (R7)    
Predstavnikov v skupščini: 2    
Mateja Sušin Brence  22  
Ivanka Kraljić 16  
Jože Peterkoč  10  
Gregor Redenšek  5  
Leonard Bašić 2  

 

 Celotno poročilo volilne komisije je dostopno tukaj.
30. Sedlarjevo srečanje

16.05.2019 09:51

DUPPS v sodelovanju z UIRS vabi na jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje z naslovom "Razvojni trajnostni projekti - primeri dobrih praks za mesta in podeželje", ki bo v petek, 31. maja 2019 2019, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje - MAO, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana (na gradu Fužine).

Vljudno vabljeni!

Program
Prijava
PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2019 - razpis

14.05.2019 13:03

Člane ZAPS vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo v petek, 11. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).
Rok za oddajo 18.6.2019.
Več o razpisu
Razpisana natečaja za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo, 2. faza arhitektura

14.05.2019 08:51

Univerza v Ljubljani in investitorja UL Fakulteta za farmacijo in UL Fakulteta za strojništvo  sta v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
2. faza arhitektura : UL FFA in 2. faza arhitektura : UL FS

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
SPU - Način zbiranja in evidentiranja kreditnih točk

09.05.2019 21:53

Spoštovane članice, cenjeni člani.

Na podlagi sklepov komisije za izobraževanje in skupšine ZAPS, posredujemo informacije v zvezi z načinom zbiranja in evidentiranja kreditnih točk.

Letni program izobraževanj 2019 ponuja nabor raznolikih tematik vseh treh matičnih sekcij ZAPS. Objavljen je na spletni strani ZAPS in vsebuje izobraževanja iz štirih vsebinskih sklopov (A - Zakonodaja in standardi, B - Teorija in referenčna praksa, C - Tehnologija, materiali in tehnika, D - Poslovanje in management).

Član ZAPS pridobi za udeležbo na usposabljanju ZAPS ali pri drugem organizatorju izobraževanja z akreditiranim programom, kreditne točke. Le-te lahko pridobi bodisi s pasivno ali aktivno udeležbo. Pasivno udeležbo predstavlja prisotnost na dogodku, aktivno pa izvedbo predavanja, vodenje dogodka ipd.

Član ZAPS mora v skladu s splošnim aktom o SPU na leto zbrati 6 kreditnih točk iz najmanj 2 vsebinskih sklopov. Pripravljena so tudi podrobnejša merila glede dodeljevanja kreditnih točk, ki so objavljena tukaj>>.

V letošnjem koledarskem letu bodo štele tudi vse točke pridobljene na izobraževanjih, izvedenih v letu 2018. Za predavanja, ki so potekala v organizaciji ZAPS (seznam>>), se je članom že evidentiralo ustrezno število kreditnih točk.

V letu 2019 se kreditne točke za usposabljanja ZAPS in vse akreditirane dogodke evidentirajo avtomatično na podlagi list prisotnosti. Članom za evidentiranje točk tako na ZAPS ni potrebno dodatno pošiljati potrdil o udeležbi. Za vse preostale dogodke morajo člani na ZAPS oz. e naslov: izobrazevanje@zaps.si predložiti ustrezno izpolnjeno vlogo (povezava>>), ki ji priložijo program dogodka ter potrdilo o udeležbi.

Na začetku vsakega koledarskega leta, bodo člani ZAPS dobili potrdilo o pridobljenih kreditnih točkah za preteklo koledarsko leto, pred koncem koledarskega leta pa tudi opomnik o stanju zbranih kreditnih točk.

Vpogled članov v stanje pridobljenih kreditnih točk na spletni strani ZAPS zaenkrat še ni mogoč, predvidoma bo to mogoče konec leta 2019, ko bo vzpostavljena ustrezna programska podpora.

Za vse dogodke v organizaciji ZAPS, razen vsebin, ki so v aktualnem letu opredeljena kot obvezna, v letošnjem letu izobraževanje iz sklopa A - “Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID)”, je za udeležbo potrebno plačati kotizacijo, razen če se stroški organizacije krijejo iz drugih virov. Višine kotizacij so objavljene tukaj>>.

Seznam predavanj, obrazce, merila in ostale informacije v zvezi s stalnim poklicnim usposabljanjem najdete na spletni strani ZAPS pod rubriko “Poklicno usposabljanje”. Seznam z objavljenimi izobraževanji v organizaciji ZAPS oz. drugimi akreditiranimi izobraževanji, se sproti dopolnjuje, zato vas vabimo, da spremljate spletno stran in Novičnik ZAPS.

Vabimo vas, da se izobraževanj udeležite!
Obrazci za projektno dokumentacijo

18.04.2019 12:01

Na spletni strani MOP je objavljena prenovljena verzija interaktivne tabele za pripravo projektne dokumentacije in zahtevkov. V rubriki strokovna pomoč > projektna dokumentacija pa je objavljen pripomoček Informator, ki na podlagi izbire prikazuje vsebino določene vloge.
Priročnik ACE za delo na mednarodni ravni

18.04.2019 11:00

Evropski svet arhitektov ACE spodbuja dinamične in zanesenjaške aktivnosti, ki jih spremljajo potrebna prizadevanja za mednarodno rast.
Namen tega priročnika je pomagati arhitektom, da razvijejo mednarodne poslovne priložnosti in si zagotovijo dolgoročni uspeh s sprejetjem strateškega pristopa, ko vstopajo na nove trge. Priročnik predstavlja okvir za zagotavljanje arhitekturnih storitev na mednarodnem trgu.
Uspešno trgovanje preko meja lahko okrepi vašo dejavnost in prispeva k večji inovativnosti ter odpornosti proti gospodarskim nihanjem. Zato arhitektom svetujemo, da prevzamejo nadzor nad svojimi mednarodnimi dejavnostmi, tako da prvič, opredelijo tiste države, ki ponujajo najboljše potencialne trge za njihove posebne storitve, in drugič, razvijajo strategijo za pristop k tistim državam, ki ponujajo najboljše možnosti za uspeh.
Čeprav je ta priročnik pripravila ACE v Evropi, bi lahko bil prav tako dragocen za vse arhitekte, ki želijo internacionalizirati svojo dejavnost ne glede na to, kje se nahajajo. Medtem ko so nekatere podporne storitve, navedene v tem vodniku, specifične za EU, so načela univerzalna.
Priročnik so napisali člani delovne skupine ACE za internacionalizacijo in nove poslovne modele (IBM).

Tukaj preberite celotno poročilo>.
7. nagrada Maks Fabiani

02.04.2019 12:59

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) v sodelovanju z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za okolje in prostor RS in občino Komen razpisuje 7. NAGRADO MAKS FABIANI za izjemna dela na področju urbanističnega in prostorskega načrtovanja
Vabljeni k oddaji kandidatur zato nagrado. Rok za oddajo je 9.9.2019.
Namen podeljevanja NMF je pospeševati in dati javno priznanje kvaliteti načrtovanja našega oz. širšega prostora, nadaljujoč s tem delo, ki ga je na območju današnje Slovenije in osrednje Evrope začel in razvijal Maks Fabiani.
Delo (ali dela), ki bo prejelo Nagrado Maks Fabiani (NMF), bo nominirano tudi za 13. evropsko nagrado European Council of Spatial Planners ECTP-CEU v letu 2020. (The XIIIth European Urban and Regional Planning Awards 2020).
Nagrada in priznanja Maks Fabiani se podeljuje slovenskemu avtorju oziroma avtorski skupini za dela, ki so bila izvedena, načrtovana ali izdelana v obdobju med letoma 2017 in (vključno) 2019. Fabianijeve nagrade se podeljujejo za dosežke na področju načrtovanja in oblikovanja prostora oziroma urbanizma in ne za dosežke na področju arhitekture.
Študentsko priznanje Maks Fabiani se podeljuje slovenskemu študentu oziroma študentski skupini za dela, ki so bila izvedena, načrtovana ali izdelana v obdobju med letoma 2017 in (vključno) 2019.
Podelitev nagrad in priznanj:
- Podeljena je lahko ena Nagrada Maks Fabiani in do tri priznanja.
- Žirija bo izbor opravila do 4. oktobra 2019.
- Nagrado sestavljajo plaketa v obliki kiparske instalacije (delo priznanega slovenskega oblikovalca univ. prof. Eduarda Čehovina) in diploma. Priznanje in študentsko priznanje sestavlja diploma. Nagrada ni finančna.
- Svečana podelitev nagrade Maksa Fabianija bo predvidoma konec oktobra 2017 v Štanjelu na Krasu, Slovenija.
Več o nagradi in tehničnih zahtevah>>
KDO JE LAHKO VODJA PROJEKTA IN KDO VODJA NADZORA ZA STAVBE?

18.12.2018 11:12

Seznanjamo vas z odgovorom Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki ga je podalo na stališče matične sekcije gradbenih inženirjev IZS, da je vodja projekta in vodja nadzora za stavbe lahko ne le pooblaščeni arhitekt ampak tudi pooblaščeni inženir.

MOP je odgovor prenovilo v delu, ki se nanaša na vodenje nadzora v povezavi s prevladujočimi deli, medtem ko dela odgovora glede vodenja projektiranja ni spreminjalo iz razloga, »ker je bila dikcija z opredelitvijo prevladujoče stroke glede na namen objekta za odgovornega vodjo projekta že v ZGO-1 in je bilo s strani MOP v zvezi s tem že v času veljavnosti ZGO-1 podanih že več odgovorov z enako vsebino, kot je pojasnjena tudi v prvem odgovoru«.

Če povzamemo stališče MOP:
- Vodja projekta za stavbe je lahko le pooblaščeni arhitekt.
- Vodja nadzora za stavbe je lahko pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, nadzorni inženir, skladno s pridobljenimi pravicami po ZAID.

Vprašanje IZS in odgovor MOP.
 arhiv novic:

julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009