Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Volitve ZAPS 2019

13.05.2019 08:45

V skladu s 20., 29. in 35. členom Statuta Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije vršilec dolžnosti predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in predsednik skupščine zbornice dne 21.2.2019 sprejemava

SKLEP O RAZPISU KANDIDACIJSKO-VOLILNEGA POSTOPKA
za predsednika ZAPS, člane skupščine in člane disciplinskih organov

1. S tem sklepom se razpisuje kandidacijsko-volilni postopek za predsednika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) in člane skupščine ZAPS ter člane disciplinskih organov.

2. Vse postopke v zvezi s kandidiranjem in volitvami vodi volilna komisija v sestavi:
• predsednica Jadranka Grmek, univ.dipl.inž.arh.
• član Jaka Sokler, mag.inž.arh.
• in članica Janja Brodar, univ.dipl.inž. arh..

3. Volilna komisija do začetka kandidacijskega postopka pripravi volilne imenike, obrazce za kandidiranje in na podlagi števila članov po regijah določi število predstavnikov posameznih regij v skupščini.

4. Kandidacijski postopek za vse funkcije iz prve točke se opravi istočasno. Kandidacijski postopek traja od 27. februarja do 29. marca 2019. Volilna komisija najpozneje prvi dan kandidacijskega postopka pošlje članom zbornice pozive za kandidaturo na volitvah z obrazcem ter objavi volilne imenike.

5. Veljavne so kandidature, ki so prispele oziroma so bile oddane priporočeno na naslov ZAPS najpozneje 29. marca 2019. Volilna komisija mora najpozneje 24. aprila 2019 objaviti kandidatne liste ter poslati članom zbornice vabila za volitve z glasovnicami.

6. Volitve za predsednika zbornice, članov skupščine, disciplinskih organov ter volilne komisije bodo potekale od 24. aprila do 13. maja 2019.
Člani zbornice, ki so se uspešno prijavili kot e-volilci, glasujejo elektronsko preko spletne strani zbornice; ostali člani pa glasujejo po pošti in bodo po pošti tudi prejeli glasovnice.

7. Veljavne so volilne glasovnice, ki prispejo oziroma so priporočeno oddane na naslov ZAPS najpozneje 13. maja 2019, ter e-glasovnice, ki so oddane najpozneje istega dne.

8. Volilna komisija razglasi volilno udeležbo, rezultate volitev ter pripravi volilno poročilo najpozneje do 20. maja 2019. Volilna komisija bo volilno poročilo predložila v potrditev skupščini zbornice.

9. Skupščina zbornice na podlagi rezultatov volitev potrdi mandate izvoljenih kandidatov za predsednika zbornice in člane skupščine.

  

Volilni imeniki so dostopni v rubriki "O zbornici", na podstrani "Volitve 2019".
Razstava natečajnih rešitev za CENTER ZNANOSTI

08.03.2019 13:58

Otvoritev razstave bo v četrtek 21.3.2019 ob 13.00 uri v MAO, grad Fužine Pot na Fužine 2, Ljubljana
Razstava bo na ogled do 4. 4. 2019, od torka do nedelje med 10. in 18. uro.

Vabilo
Vljudno vabljeni.
AADIPA - nagrada za poseg v arhitekturno dediščino

07.03.2019 14:55

Objavljen je razpis Evropske arhitekturne nagrade za poseg v arhitekturno dediščino AADIPA, ki jo bienalno organizirata COAC - Združenje arhitektov Katalonije in AADIPA - Združenje arhitektov za zaščito in posege v arhitekturno dediščino (Association of Architects for the Defence and Intervention in Architectural Heritage). Namen nagrade je promocija kakovostnih rešitev pri ravnanju z arhitekturno dediščino.

Rok za prijavo je 04. april.

Podrobnosti>>
Skupinski nakup programov

07.03.2019 14:36

Spoštovani,

V okviru paketa izobraževanj in delavnic BIM, ki jih organizirata ZAPS in Pilon (podrobnosti>>) ponavljamo akcijo skupinskega nakupa programske opreme kot pomoč članom pri prehodu na BIM.

Ponudba>>  velja do 20. aprila 2019.
Informacije: info@pilon.si, tel: 0590 3 0590
eProstor

07.03.2019 14:17

Spoštovani,

V bodoče vas bomo redno obveščali o poteku aktivnosti na projektu eProstor, katerega cilj je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, prosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij je dostopnih na spletni strani projekta:  http://www.projekt.e-prostor.gov.si/

Vabljeni k branju eNovic št. 5, ki so objavljene na tej povezavi>>.

 

 
Pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor

28.02.2019 12:37

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da je na svoji spletni strani objavilo obširno pojasnilo: »Proizvodi, dani kot celota na trg (proizvodi-objekti)«, v katerem je natančneje pojasnjen pojem proizvod-objekt, pravila za klasifikacijo in razvrščanje teh objektov, na kaj mora biti pozoren investitor, ko se odloča o investiciji v tak proizvod-objekt, kaj se ugotavlja v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja, kaj je pomembno pri postavljanju proizvodov-objektov ter kaj in kako proizvajalec jamči, da proizvod ustreza zahtevanim predpisom ter s tem zagotavlja ustrezno varnost objekta. Dokument si lahko pogledate tukaj.
Na povezavi >> si lahko preberete tudi prenovljeno zbirko odgovorov na vprašanja v zvezi z uporabo Uredbe o razvrščanju objektov.
Posvet na temo Lokacijske preveritve

28.02.2019 11:47

Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in Zbornica za arhitekturo in prostor (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) sta pristopila k organizaciji posvetov za člane ZAPS in predstavnike občin, ki bodo namenjeni obravnavi različnih aktualnih tem, povezanih z uporabo in izvajanjem nove prostorske in gradbene zakonodaje.
Namen posvetov bo izmenjava praktičnih izkušenj treh bistvenih udeležencev v postopkih prostorskega načrtovanja: ministrstva, prostorskih načrtovalcev in občin. Cilj posvetov je oblikovanje in krepitev dobrih praks.
Prvi tak posvet je bil izveden v četrtek, 14. 2. 2019 ob 13. uri, v prostorih Biotehniške fakultete, v Ljubljani.

Tema posveta je bila lokacijska preveritev.
V Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), ki se je začel uporabljati dne 1. 6. 2018, je bila lokacijska preveritev vpeljana kot novost v naboru instrumentov občinskega prostorskega načrtovanja
Ker gre za nov in še nepreizkušen instrument v aktualni praksi prostorskega načrtovanja, je za njegovo lažje razumevanje in uporabo ministrstvo pripravilo »Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve« in jih objavilo na spletni strani -


Priporočila za izvajanje lokacijske preveritve so bila pripravljena predvsem z namenom, da občinam olajšajo pričetek izvajanja lokacijskih preveritev in da se tega lotevajo na poenoten način.
Glavni zaključki posveta so dostopni na spletni strani ministrstva:

 
BIM izobraževanja

14.02.2019 13:50

ZAPS bo v sodelovanju s Pilon.d.o.o., organiziral sklop BIM izobraževanj, ki bodo v prvem polletju 2019, v prostorih ZAPS. Pripravljenih je 9 sklopov celo in večdnevnih delavnic o uporabi BIM orodij, ki so primerna za vse, ki jih zanima uvajanje BIM procesa pri načrtovanju. V primeru zadostnega števila zainteresiranih članov, bodo izobraževanja organizirana tudi po regijah.

Opis tematik sklopov, komu je izobraževanje namenjeno in kaj lahko udeleženci od izobraževanja pričakujejo je dostopno tukaj>>. Datumi izobraževanj posameznih sklopov so dostopni tukaj>>. Prvi sklop izobraževanja je predviden v marcu. Prijavite se tukaj>>.

Kotizacija za izobraževanje znaša 120€/dan. 

EU že dve leti pripravlja in usklajuje zakonodajo na temo vpeljave BIM procesa pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju. Pri projektih sofinanciranih s strani EU, naj bi ta dosegla občutne prihranke in večjo konkurenčnost. Tudi pri nas se že pojavljajo prvi razpisi, kjer se pri načrtovanju in oddaji zahteva uporaba BIM procesa. Ta omogoča sodelovanje različnih strok, ki sodelujejo pri projektu in si izmenjujejo informacije s pomočjo BIM modela. Opažamo, da obstaja velik interes in potrebe po novih kompetencah, ki jih zahteva nov način načrtovanja. Že dalj časa se pripravljajo krajša eno, dvo in trodnevna BIM izobraževanja namenjena predvsem arhitektom. V prvi fazi bo organiziranih devet izobraževanj, ki bodo predstavila ključna področja uporabe BIM orodja pri arhitekturnem načrtovanju. V odvisnosti od interesa pa bodo organizirana tudi nova. Vsi udeleženci izobraževanj bodo dobili brezplačni dostop do testne verzije uporabljene programske opreme in e-knjigo z vsemi predstavljenimi informacijami za lastno uporabo.

Pri razširjenosti uporabe BIM procesa so vodilne skandinavske države in Velika Britanija, ki si je zadala štiri dolgoročne cilje. Do leta 2025 želijo znižati stroške investicij in predvsem vseživljenske stroške uporabe (the whole life cost) za 33%, čas od ideje do realizacije novogradenj in adaptacij za 50%, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v sektorju za 50% in predvsem povečanje izvoza teh storitev za 50% (BIM Construction Industrial Strategy Policy 2025). To zadnje je zelo pomembno, ker sektor že danes v VB zaposluje 10% vseh in ustvari 7% BDP ali 140 miljard eurov.
 
 
BIM proces omogoča manjše število napak pri načrtovanju zaradi možnosti 2D/3D kontrole; vsa dokumentacija je vedno usklajena tudi pri spremembah v zadnjem trenutku; spremembe v kateremkoli pogledu, prerezu, popisu, itd. se samodejno upoštevajo na celotni dokumentaciji; podpira timsko delo več projektantov na istem projektu; hitrejše načrtovanje s pomočjo knjižnic proizvajalcev; izdelavo popisov količin in površin, shem oken in vrat, sončnih študij, prerezov, 2D in 3D pogledov; možnost oblikovanja zahtevnejših organskih oblik in uporabo algoritmičnega načrtovanja; izdelava hitrih vizualizacij kot pomoč pri projektiranju in predstavitvah naročniku; izdelavo različnih simulacij za energetsko varčen in ekološko bolj prijazen projekt. 

Ker je BIM proces in ne programsko orodje, je ključna odprtost na ISO standarde. Ti omogočajo tisočim programskim rešitvam, ki se danes uporabljajo pri projektiranju, da niso samo povezljivi ampak, da lahko med seboj inteligentno komunicirajo na osnovi referenčnega modela. Prijava na elektronske volitve ZAPS

14.02.2019 10:00

Spoštovani člani ZAPS,

v kratkem bodo razpisane nove volitve za predsednika in člane skupščine ZAPS. V skladu s sklepom 50. skupščine ZAPS boste lahko glasovali po pošti ali elektronsko.
V kolikor želite glasovati elektronsko, prosimo, da nam to potrdite z vnosom podatkov v spletni vprašalnik na tej povezavi > do najkasneje 18.2.2019.
Konferenca SHARE Ljubljana 2019

13.02.2019 14:01

Napovedujemo arhitekturno konferenco SHARE, ki bo 14.marca v hotelu InterContinental v Ljubljani. Konferenca nudi priložnost spoznati velike arhitekturne mislece na globalni arhitekturni sceni. Konferenca bo organizirana v obliki treh tematskih sklopov:

- Ljubljana jutri - veliki projekti,
- Arhitektura in fasade 
- s posebnim gostom, finskim arhitektom Rainerjem Mahlamäkijem,

Govorci bodo arhitekti iz osmih držav: Finske, Turčije, Romunije, Nizozemske, Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Francije. 
Preverite program konference, ki jo organizirata kulturno društvo PROEVENT in ZAPS.

Program konference.

Vstopnice naročite na spletni strani SHARE LJUBLJANA 2019.
Cena standardne vstopnice je 49 eur/osebo.
Cena za študente je 15 eur/osebo.
Cena poslovne vstopnice (za podjetje) je 499 eur/podjetje.
Cena vstopnice za člane ZAPS je 29 eur/osebo.

Člani ZAPS lahko izkorstite poseben popust do 8.marca, 2019.
Članom je na voljo 100 brezplačnih vstopnic, do katerih lahko dostopate s kodo SHARESL2019.
e_PROSTOR

11.02.2019 16:20

»Program projektov eProstor« ima za dolgoročni cilj pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je možno doseči s povezljivimi, prosto dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij je dostopnih na spletni strani projekta: http://www.projekt.e-prostor.gov.si/

Povezava do eNovic, ki izidejo vsaka dva meseca.
 
Sektorska študija ACE 2018

11.02.2019 16:00

Architects’ Council of Europe je objavil šesto izdajo sektorske študije, bienalne raziskave, s katero zbira in analizira statistične, sociološke in ekonomske podatke o evropskih arhitektih, poslovnih subjektih in trgu arhitekturnih storitev. Sektorska študija temelji na odgovorih več kot 30.000 arhitektov iz 30 držav članic EU, zato predstavlja ključno referenco za vse zainteresirane s področju arhitekturne stroke, graditve in urejanja okolja.

Sektorska študija ACE 2018>
Raziskava Evropske komisije o dejavnostih arhitektov na področju energetske prenove in skoraj ničenergijskih stavb

11.02.2019 14:59

Arhitekti imamo pomembno vlogo pri ustvarjanju trajnostnega grajenega okolja. Energetsko učinkovitost zgradb vodijo rešitve, ki jih razvijajo arhitekt v fazi načrtovanja. Za obveščanje o prihodnjem oblikovanju politike Evropska komisija trenutno pripravlja raziskavo po vsej Evropi o dejavnostih arhitektov v zvezi z energetsko obnovo in skoraj nič energijskimi stavbami (sNES). Raziskava bo omogočila boljše razumevanje rešitev, ki so jih razvili arhitekti, ovir za njihovo izvajanje in glavnih dejavnikov, ki vplivajo na izbire arhitektov in strank. Več podrobnosti je na voljo v pismu podpore Evropske komisije. Svet arhitektov Evrope (ACE) vas vabi, da sodelujete v tej raziskavi in delite svoja mnenja ter strokovno znanje.

Do vprašalnika lahko dostopate na naslednji povezavi. Raziskava je na voljo v vseh jezikih EU in traja približno 10 do 15 minut.

Prosimo vas, da se ne poglabljate v projektno dokumentacijo, temveč odgovarjate po najboljših močeh. Bolj kot natančnost vsakega odgovora je pomembno veliko število odgovorov.

Upoštevajte, da je trenutna raziskava prenovljena različica prejšnje raziskave, ki je bila izvedena septembra in oktobra 2018. Zato vas prosimo, da ne sodelujte v tej raziskavi, če ste že opravili prejšnjo raziskavo. Svetovalec, ki je odgovoren za raziskavo (GfK), bo vaše odgovore obravnaval popolnoma anonimno. Rezultati bodo analizirani na skupni ravni in vaše ime/ime vašega podjetja ne bo omenjeno v nobenem poročilu. Za več podrobnosti o tem, kako GfK zagotavlja zaupnost vaših odgovorov, kliknite tukaj. ACE bo posredovala rezultate te raziskave leta 2019. Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje v tej raziskavi.
Natečaj za Ureditev Ankaranskega Pokopališča - vabilo na javni posvet

04.02.2019 21:02

Občina Ankaran vabi zainterisirano javnost, da se vključi v začetno fazo izvedbe javnega natečaja in sicer z javnim posvetom, ki bo potekal v četrtek 7.2.2019 v telovadnici OŠ Ankaran s pričetkom ob 18.uri.
Vabilo
Slovenski paviljon na EXPO 2020 v Dubaju

31.01.2019 16:21

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je na svoji spletni strani objavilo Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo idejne zasnove za paviljon z namenom vsebinske predstavitve Slovenije na svetovni razstavi Expo 2020 Dubaj - povezava>.

Na ZAPS po pregledu objavljenega gradiva ugotavljamo, da razpis vsebuje več elementov projektnega natečaja, ki pa so v nasprotju s kvalitetno natečajno prakso pri nas in tudi z natečajnim pravilnikom. Med drugim mora ponudnik ob prijavi na razpis poleg ponudbe oddati tudi t.i. »idejni koncept«, ki pa ga izdela brezplačno, saj na natečaju niso predvidene odškodnine ali nagrade. ZAPS je v zvezi s tem razpisom na ministrstva in vlado Republike Slovenije že naslovil dopis, dosegljiv na tej povezavi>.

Odgovor MGRT povezava>

Odgovor ZAPS na odgovor MGRT povezava>

Ker razpis predvideva večjo količino brezplačnega dela, kar je tudi v nasprotju z etičnim kodeksom ZAPS, članom zbornice odsvetujemo udeležbo na tem razpisu, če naročnik pogojev razpisa ne bo ustrezno spremenil. ZAPS se bo trudil doseči pravičnejše pogoje razpisa, o morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

Oceno določil razpisa smo objavili v rubriki NATEČAJI DRUGI>
LETNI PROGRAM STALNEGA POKLICNEGA USPOSABLJANJA 2019

31.01.2019 12:18

Spoštovane članice, cenjeni člani.

Pred vami je nabor vsebin letnega izobraževanja za leto 2019, ki ponuja raznolike tematike vseh treh matičnih sekcij Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljevanju ZAPS).

Z uveljavitvijo Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (v nadaljevanju ZAID), je stopil v veljavo tudi Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.

Stalno poklicno usposabljanje (v nadaljevanju SPU) je tako postala dolžnost vseh članov ZAPS s ciljem ohranjanja visoke ravni strokovne usposobljenosti, zaradi zagotavljanja javnega interesa in zaščite potrošnikov. SPU se izvaja na podlagi letnega programa stalnega poklicnega usposabljanja (v nadaljevanju letni program), ki ga sprejme upravni odbor ZAPS na predlog komisije za izobraževanje, ki jo sestavljajo predstavniki vseh matičnih sekcij ZAPS, najpozneje do 1. februarja tekočega leta. Letni program je v nekaterih vsebinah (predavatelji, natančna vsebina predavanja, ...) okviren in se lahko še dopolnjuje ali spreminja.

Letni program, ki je objavljen na spletni strani ZAPS, predstavlja nabor obveznih in izbirnih vsebin, ki se bodo izvajale in pokrivajo štiri osnovne tematike:

- zakonodaja in standardi,

- teorija in referenčna praksa,

- tehnologija, materiali in tehnika ter

- poslovanje in management.

V kratkem bomo objavili še podrobnejše kriterije za določitev ter evidentiranje kreditnih točk in datume nekaterih že dogovorjenih izobraževanj. O novelaciji letnega programa s podrobnejšimi podatki glede izvedbe ostalih predavanj vas bomo sproti obveščali.

Naknadno bo objavljen tudi poziv in vloga za akreditacijo dogodkov in izobraževanj drugih organizatorjev.

Vabimo vas, da se izobraževanj udeležite v čim večjem številu!
Razstava natečajnih rešitev, SOSESKA NOVO POBREŽJE_MARIBOR

30.01.2019 09:35

Otvoritev razstave bo v sredo 6.2.2019 ob 13.00 uri v razstavišču HAM, Hiša arhitekture Maribor, Krekova 2, Maribor.
Razstava bo na ogled vsak dan do 5.3.2019 med 9.00 in 19.00 uro.

Vabilo
Vljudno vabljeni.
Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID) - Ljubljana

29.01.2019 08:38

Obveščamo vas, da bo naslednje regijsko izobraževanje na temo nove zakonodaje z naslovom Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID), ki ga organizirata ZAPS in IZS za svoje člane

v LJUBLJANI, v torek, 12. 3. 2019 ob 12:00 uri, 
Velika konferenčna dvorana Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana

Na izobraževanju s področja nove poklicne, gradbene in prostorske zakonodaje, ki je 17. novembra 2017 stopila v veljavo, in se uporablja s 1. junijem 2018, bomo predstavili Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Čas bo tudi za razpravo.

Program izobraževanja:

12:00 -  ZUreP-2 - Prostorsko načrtovanje, Bogdana DRAŽIĆ, univ.dipl.inž.arh. 
13:15 -  ZUreP-2 - Ukrepi zemljiške politike in prostorski informacijski sistem, mag. Tomaž ČERNE, univ.dipl.inž.geod. 
14:30 -  Odmor  
14:45 -  Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti - ZAID, Vladimir KRAJCAR, univ.dipl.inž.arh.
16:00 -  Gradbeni zakon – GZ, Helena KOVAČ, univ.dipl.inž.arh. 
17:15 -  Razprava 

Izobraževanje je v prvi vrsti namenjeno članom ZAPS in IZS, v primeru prostih mest dobrodošli vsi, ki jih ta tematika zanima. Prednost pri prijavi imajo člani/ce iz regije. Prijavite se tukaj>>

Izobraževanje je za člane ZAPS brezplačno, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV (razen za člane IZS, ki se prijavijo tukaj>>). Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane ZAPS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije (za člane ZAPS v višini 60,00 €, za ostale v višini 150,00 €).
Razpisan natečaj za UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

24.01.2019 18:32

Občina Laško je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za: UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA LAŠKO

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
Pismo študentov rektorju - izjava ZAPS

18.01.2019 15:06

Skupina študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani v pismu, ki so ga naslovili na rektorja Univerze in v vednost posredovali tudi Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, opozarja na hude anomalije, ki naj bi se dogajale na fakulteti v povezavi s pridobivanjem praktičnih izkušenj v času študija in študentskim delom v arhitekturnih birojih profesorjev. V pismu navajajo, da:
-    te anomalije vplivajo na podaljševanje študija,
-    projektantska podjetja pričakujejo in zahtevajo izkušenost mladih arhitektov, kar naj bi študente sililo k delu v arhitekturnih birojih med študijem, pri čemer jih za to slabo plačujejo, delavniki pa (predvsem ob udeležbi na arhitekturnem natečaju) presegajo zakonske norme,
-    da je trg  arhitekturnih storitev izjemno problematičen, ker temelji na prekarnem delu, pri čemer izpostavljajo sporno ravnanje profesorjev v njihovih birojih.

ZAPS pozdravlja pobudo študentov za odpravljanje anomalij in slabih praks v arhitekturnih birojih ter urejanje razmer na trgu arhitekturnih storitev, kar se sklada z osnovnimi nalogami zbornice. Anomalijam na trgu so najbolj izpostavljeni ravno mlajši arhitekti pri prehodu s študija v prakso, bolj ali manj pa jih občutijo arhitekti vseh generacij, ki si eksistenco zagotavljajo na trgu.

Pri obravnavi te problematike je treba upoštevati, da je poklic arhitekta izredno kompleksen ter da je za njegovo suvereno opravljanje potrebno veliko znanja, veščin in kompetenc, pa tudi praktičnih izkušenj, zato strokovna zrelost arhitekta nastopi razmeroma pozno. Študij arhitekture v večini okolij tradicionalno traja zelo dolgo in se spontano ali regulirano prepleta s pridobivanjem strokovnih izkušenj v birojih in na gradbiščih. V Švici se npr. zahteva enoletna strokovna praksa že pred vpisom na fakulteto, v Veliki Britaniji pa je že dolgo (pred bolonjskim študijem) uveljavljen sistem t. i. »year out« – obvezne enoletne prakse med prvo (Part I) in drugo (Part II) stopnjo študija. Dejstvo je, da si pri uravnavanju ustreznega razmerja med "teorijo" in "prakso" v času študija ob osebnem interesu študenta nasproti stojita dva različna interesa – na eni strani racionalnost (stroškov) študija, na drugi pa težnja k pridobivanju praktičnih izkušenj med študijem in s tem k potencialno lažji zaposljivosti v arhitekturnem biroju. In vendar je odločitev o delu v biroju med študijem stvar osebne izbire vsakega posameznega študenta in ga v njo ne more nihče prisiliti, tudi njegov profesor ne. Pridobivanje in posodabljanje strokovne prakse pa ni pomembno le pri preskoku s fakultete v prakso; vseživljenjsko učenje je izredno pomembno v vsej poklicni karieri arhitekta, ključno je tudi za del pedagoškega kadra na fakulteti, ki ne bi mogel na ustrezni ravni posredovati znanj, če ne bi sledil razvoju stroke tudi na trgu.

Interes članov ZAPS, ki poklic večinoma opravljajo na trgu, je gotovo stabilizacija trga arhitekturnih in inženirskih storitev, njihovo ustrezno vrednotenje ter ustvarjanje enakopravnih pogojev za vse deležnike, pri čemer je način vstopanja mladih kolegov na trg ključnega pomena. Osnova za kakršnokoli sodelovanje je, da je delo sodelavcev ustrezno plačano, tudi kadar gre za udeležbo na natečaju, saj imajo koristi od natečaja predvsem vodilni arhitekti, zato ni prav, da tveganja prevzemajo študentje. ZAPS kategorično nasprotuje ne samo neplačanim oblikam dela, ampak tudi ponujanju brezplačnih storitev z namenom pridobitve posla, kar je v preteklosti večkrat javno izpostavila (npr. izjava Brezplačno delo arhitektov >).

Pomembno je tudi, da arhitekturni biroji, ne glede na to, ali za njimi stojijo profesorji ali drugi člani ZAPS, ne gradijo poslovnega modela, ki temelji na brezplačni ali poceni delovni sili slabo plačanih študentov ali mlajših kolegov, saj s tem dodatno prispevajo k zniževanju cen arhitekturnih storitev in splošnemu razvrednotenju poklica ter nelojalno konkurirajo arhitekturnim birojem, ki takšnega modela ne uporabljajo. Profesorji, ki so hkrati lastniki birojev se zlahka znajdejo v navzkrižju interesov, zato bi morali v takšnih situacijah ravnati posebno previdno in ne bi smeli izkoriščati prednosti svojega položaja (bližnjic do kakovostne in poceni delovne sile) za koristi svojih birojev.

Kodeks ZAPS precej natančno opredeljuje nesprejemljiva ravnanja svojih članov v odnosu do sodelavcev (9. člen >), vendar menimo, da bi profesorji zaradi svojega pedagoškega in etičnega poslanstva pri menjavi vlog med javnim in zasebnim področjem potrebovali dodatna vodila, ki bi opredelila situacije navzkrižja interesov in začrtala ločnico med zasebnim in javnim. Zato pobudo študentov nadgrajujemo s predlogom, da vse fakultete, ki izobražujejo strokovnjake, bodoče člane ZAPS, sprejmejo kodeks ravnanja pedagoškega kadra pri menjavi vlog med javnim in zasebnim področjem oz. pri opravljanju storitev na trgu.

Pismo študentov omenja tudi slabo situacijo poklica nasploh. ZAPS si sicer prizadeva izboljšati stanje na trgu s kombinacijo aktivnosti na področju zakonodaje, javnih naročil, natečajev, etičnega ravnanja članov, izobraževanja, disciplinskih ukrepov itn., vendar pa je treba priznati, da sta prekarizacija in razvrednotenje poklica posledica globljih vzrokov, ki presegajo okvir zbornice. Mednje lahko poleg precej globoke gospodarske krize uvrstimo kar nekaj tranzicijskih pojavov, kot so:
-    odsotnost tarifnega pravilnika, ki bi zagotovil kakovost arhitekturnih in inženirskih storitev, kar je predpogoj za smotrno izvajanje investicijskih projektov, saj so nekakovostni projekti vzrok za drago in nekakovostno izvedbo,
-    sistem javnega naročanja, ki je z odpravo tarifnega pravilnika in dolgoletnim sistemom izbire najcenejših ponudnikov zrušil cene arhitekturnih in inženirskih storitev, silil biroje v racionalizacije in povzročil razdejanje v stroki,
-    deregulacija trga dela, ki je omogočila številne nestalne oblike opravljanja dela oz. poklica, pri čemer se nestalne oblike delodajalcem bolj splačajo kot stalne,
-    nesorazmerje med "ponudbo in povpraševanjem" oz. presežek nekaterih strokovnih profilov na trgu, mednje gotovo spadajo arhitekti.

Naloga ZAPS je, da usmeri svoje delovanje tudi v reševanje sistemskih anomalij na trgu dela, da pripravi verodostojno analizo stanja na trgu arhitekturnih storitev in konkretne predloge za ureditev razmer ter da se pri tem poveže z ustreznimi deležniki v politiki in upravi. ZAPS se zavezuje, da bo o tej temi odprla širšo razpravo in pripravila akcijski plan za izboljšanje razmer na trgu dela.
 


Pripravil Vlado Krajcar v sodelovanju s člani skupščine ZAPS

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Tomaž Krištof, v. d. predsednika

 
Plečnikova odličja 2019

17.01.2019 07:27

Sklad arhitekta Jožeta Plečnika razpisuje Plečnikovo nagrado za leto 2019 - osrednje javno priznanje slovenskemu avtorju za vrhunsko stvaritev na področju arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture ali notranje opreme, nastalo v zadnjih petih koledarskih letih v Sloveniji ali v tujini.
Sklad poleg nagrade razpisuje tudi Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo ali delo na navedenih področjih ter za pomembno delo s področja arhitekturne teorije in kritike ter strokovne publicistike oziroma na splošno za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.
Sklad posebej razpisuje še priznanje za izvajalski dosežek in študentsko priznanje.
Predloge, ki naj bodo dokumentirani tudi s slikovnim materialom, največ v velikosti A3, pošljite do 15. februarja 2019 na naslov: Društvo arhitektov Ljubljane, Sklad arhitekta Plečnika, 1000 Ljubljana, Karlovška 3/I. in info@drustvo-dal.si.
Navodila za pripravo predlogov so objavljena na tukaj.

 
Strateško načrtovanje dostopnosti

15.01.2019 09:32

Ministrstvo za okolje in prostor obvešča, da sprejeti novi Gradbeni zakon v 22. členu določa podrobnosti v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti oziroma univerzalno graditvijo in rabo objekta.
Večina zahtev tega člena je sicer neposredno povezana z graditvijo objektov in so tako pomembne predvsem za projektante. Vendar pa člen vključuje tudi določila, ki so pomembna za občine. Te lahko namreč v dogovoru z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami sprejmejo smernice za zagotavljanje dostopnosti, s katerimi določijo stopnjo prilagojenosti zunanjih javnih površin, ne glede na zahteve o opremljenosti javnih površin, ki so določene z omenjenim zakonom.
Priročnik Strateško načrtovanje dostopnosti podrobneje prikazuje kriterije in dejstva, ki jih morajo občine upoštevati pri izdelavi smernic za zagotavljanje dostopnosti zunanjih javnih površin. Izdelava teh smernic je namreč ključni del strateškega načrtovanja dostopnosti, o katerem teče beseda v tem priročniku.
Več >>

 
dekleva gregorič prejemnika nagrade prešernovega sklada

14.01.2019 09:06

 

photo © Tamás Bujnovszky

Upravni odbor Prešernovega sklada je razglasil letošnja dobitnika Prešernove nagrade za življenjsko delo in šest dobitnikov nagrad Prešernovega sklada. Med njimi sta tudi arhitekta Aljoša Dekleva in Tina Gregorič Dekleva za dela zadnjih treh let, denimo slovenski paviljon Dom v Arzenalu na bienalu v Benetkah leta 2016 in objekt Univerzitetnega kampusa Livada v Izoli.

Tina Gregorič Dekleva in Aloša Dekleva delujeta v okviru svojega arhitekturnega biroja Dekleva Gregrič arhitekti, ki sta ga ustanovila leta 2003. Oba sta študirala najprej na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kasneje pa na Architectural Association v Londonu, kjer sta magistrirala z odliko leta 2002. Njuno delo je bilo deležno mednarodne prepoznavnosti najprej z XXS hišo v ljubljanskem Krakovem predmestju, za katero sta prejela evropsko nagrado Srebrno medaljo Luigi Cosenza in nagrado revije Wallapaper. Leta 2009 je bil njun objekt za Odpad v Pivki nominiran in uvrščen v izbor za evropsko nagrado Mies van der Rohe, med drugim pa je bil nagrajen tudi s Plečnikovo nagrado. Leta 2012 so prejeli 2. mesto za AIT mednarod no arhitekturno nagrado za hišo v Mauiu na Hawajih. Istega leta so izbrali njihov arhitekturni biro v kategorijo "zelo priporočljivih" arhitekturnih birojev v inciviativi "21 arhitektov za 21. stoletje" revije AIT. Stanovanjsko naselje Perovo in objekt KSEVT, ki so ga zasnovali v soavtortsvu s še tremi biroji (Bevk Perović, Ofis, Sadar+Vuga in Dekleva Gregorič), je bil nominiran za Mies van der Rohe nagrado leta 2013. Prav tako je bila za Mies van der Rohe nagrado nominirana njihova kompaktna hiša na Krasu. 

Svojo mednarodno vpetost pa izkazujeta tudi z raziskovalnim delom in poučevanjem. Aljoša Dekleva je bil gostujoči profesor na École d’architecture de l’Université de Montréal v Kanado leta 2014, trenutno pa poučuje na  l’ENSAPVS v Parizu v Franciji. Tina Gregorič Dekleva je bila med leti 2002-04 predavateljica na Tehniški univerzi v Grazu, od leta 2014 pa je redna profesorica in vodi oddelek za gradbeno teorijo in oblikovanje na Inštituru za arhietkturo in oblikovanje na dunajski tehniški univerzi.

 
KDO JE LAHKO VODJA PROJEKTA IN KDO VODJA NADZORA ZA STAVBE?

18.12.2018 11:12

Seznanjamo vas z odgovorom Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki ga je podalo na stališče matične sekcije gradbenih inženirjev IZS, da je vodja projekta in vodja nadzora za stavbe lahko ne le pooblaščeni arhitekt ampak tudi pooblaščeni inženir.

MOP je odgovor prenovilo v delu, ki se nanaša na vodenje nadzora v povezavi s prevladujočimi deli, medtem ko dela odgovora glede vodenja projektiranja ni spreminjalo iz razloga, »ker je bila dikcija z opredelitvijo prevladujoče stroke glede na namen objekta za odgovornega vodjo projekta že v ZGO-1 in je bilo s strani MOP v zvezi s tem že v času veljavnosti ZGO-1 podanih že več odgovorov z enako vsebino, kot je pojasnjena tudi v prvem odgovoru«.

Če povzamemo stališče MOP:
- Vodja projekta za stavbe je lahko le pooblaščeni arhitekt.
- Vodja nadzora za stavbe je lahko pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, nadzorni inženir, skladno s pridobljenimi pravicami po ZAID.

Vprašanje IZS in odgovor MOP.
Nov statut ZAPS

14.12.2018 17:28

Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti je skupščina Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije na 48. seji dne 23. 10. 2018 sprejela Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ki je z današnjim dnem stopil v veljavo.

Statut ZAPS.
 arhiv novic:

maj 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009