Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti po ZAID

30.05.2019 00:00

Spoštovane članice in člani ZAPS,

želimo vas opomniti, da je do 31. 5. 2019 na ZAPS potrebno dostaviti dokazila o ustreznem načinu opravljanja poklicnih nalog in sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo. Navodila so priložena v vlogi na spodnji povezavi:

Vloga: Podatki o opravljanju poklicnih nalog in zavarovanju odgovornosti

Obrazec izpolnite, priložite ustrezna dokazila in vse skupaj z navadno pošto pošljite na ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana najpozneje do zgoraj navedenega datuma. Prosimo, da vlogo oddate pravočasno, saj bo zbornica vsem članom, ki ne bodo pravočasno predložili dokazil, po uradni dolžnosti izdala odločbo o mirovanju poklicnega naziva in vpisala mirovanje v imenik.
 

Informacija v zvezi z zavarovanjem:

Usklajevanje zavarovalnih pogojev s Skupnostjo zavarovalnic se je zavleklo, zato ni možno zahtevati zavarovalnih polic v skladu s 15. členom ZAID. Do izdaje natančnih navodil za ravnanje s strani MOP bomo upoštevali tudi zavarovalne police po prejšnjih predpisih. Na spodnji povezavi objavljamo usklajeni vzorec zavarovalnih pogojev, ki ga bodo zavarovalnice upoštevale pri oblikovanju svojih zavarovalniških produktov.

Vzorec zavarovalnih pogojev
Volitve 2019 - Poročilo o rezultatih volitev za predsednika in člane skupščine

21.05.2019 13:28

Glasovanje za predsednika zbornice in člane skupščine je zaključeno.
Volilna komisija ZAPS je dne 17.5.2019 ob navzočnosti odvetniške kandidatke Cyndi Ovsec Marenče pregledala prispele glasovnice na razpisane funkcije. Volilna udeležba na tokratnih volitvah za funkcionarje ZAPS je bila 23,6%.
Vsem članom se zahvaljujemo za sodelovanje na volitvah. 

Skladno s sklepom o razpisu volitev z dne 21.2.2019 bodo rezultati volitev in poročilo predani skupščini zbornice v potrjevanje mandatov za razpisane funkcije.
Volilna skupščina ZAPS bo 11. junija 2019 s pričetkom ob 15.00 uri.

Iskrene čestitke bodočim funkcionarjem.

Poročila o rezultatih volitev ZAPS 2019

 
30. Sedlarjevo srečanje

16.05.2019 09:51

DUPPS v sodelovanju z UIRS vabi na jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje z naslovom "Razvojni trajnostni projekti - primeri dobrih praks za mesta in podeželje", ki bo v petek, 31. maja 2019 2019, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje - MAO, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana (na gradu Fužine).

Vljudno vabljeni!

Program
Prijava
PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2019 - razpis

14.05.2019 13:03

Člane ZAPS vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo v petek, 11. oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).
Rok za oddajo 18.6.2019.
Več o razpisu
Razpisana natečaja za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo, 2. faza arhitektura

14.05.2019 08:51

Univerza v Ljubljani in investitorja UL Fakulteta za farmacijo in UL Fakulteta za strojništvo  sta v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, dvostopenjski (urbanistični in arhitekturni), projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za nove objekte za UL Fakultete za farmacijo in UL Fakultete za strojništvo
2. faza arhitektura : UL FFA in 2. faza arhitektura : UL FS

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
SPU - Način zbiranja in evidentiranja kreditnih točk

09.05.2019 21:53

Spoštovane članice, cenjeni člani.

Na podlagi sklepov komisije za izobraževanje in skupšine ZAPS, posredujemo informacije v zvezi z načinom zbiranja in evidentiranja kreditnih točk.

Letni program izobraževanj 2019 ponuja nabor raznolikih tematik vseh treh matičnih sekcij ZAPS. Objavljen je na spletni strani ZAPS in vsebuje izobraževanja iz štirih vsebinskih sklopov (A - Zakonodaja in standardi, B - Teorija in referenčna praksa, C - Tehnologija, materiali in tehnika, D - Poslovanje in management).

Član ZAPS pridobi za udeležbo na usposabljanju ZAPS ali pri drugem organizatorju izobraževanja z akreditiranim programom, kreditne točke. Le-te lahko pridobi bodisi s pasivno ali aktivno udeležbo. Pasivno udeležbo predstavlja prisotnost na dogodku, aktivno pa izvedbo predavanja, vodenje dogodka ipd.

Član ZAPS mora v skladu s splošnim aktom o SPU na leto zbrati 6 kreditnih točk iz najmanj 2 vsebinskih sklopov. Pripravljena so tudi podrobnejša merila glede dodeljevanja kreditnih točk, ki so objavljena tukaj>>.

V letošnjem koledarskem letu bodo štele tudi vse točke pridobljene na izobraževanjih, izvedenih v letu 2018. Za predavanja, ki so potekala v organizaciji ZAPS (seznam>>), se je članom že evidentiralo ustrezno število kreditnih točk.

V letu 2019 se kreditne točke za usposabljanja ZAPS in vse akreditirane dogodke evidentirajo avtomatično na podlagi list prisotnosti. Članom za evidentiranje točk tako na ZAPS ni potrebno dodatno pošiljati potrdil o udeležbi. Za vse preostale dogodke morajo člani na ZAPS oz. e naslov: izobrazevanje@zaps.si predložiti ustrezno izpolnjeno vlogo (povezava>>), ki ji priložijo program dogodka ter potrdilo o udeležbi.

Na začetku vsakega koledarskega leta, bodo člani ZAPS dobili potrdilo o pridobljenih kreditnih točkah za preteklo koledarsko leto, pred koncem koledarskega leta pa tudi opomnik o stanju zbranih kreditnih točk.

Vpogled članov v stanje pridobljenih kreditnih točk na spletni strani ZAPS zaenkrat še ni mogoč, predvidoma bo to mogoče konec leta 2019, ko bo vzpostavljena ustrezna programska podpora.

Za vse dogodke v organizaciji ZAPS, razen vsebin, ki so v aktualnem letu opredeljena kot obvezna, v letošnjem letu izobraževanje iz sklopa A - “Nova poklicna, gradbena in prostorska zakonodaja (ZUreP-2, GZ, ZAID)”, je za udeležbo potrebno plačati kotizacijo, razen če se stroški organizacije krijejo iz drugih virov. Višine kotizacij so objavljene tukaj>>.

Seznam predavanj, obrazce, merila in ostale informacije v zvezi s stalnim poklicnim usposabljanjem najdete na spletni strani ZAPS pod rubriko “Poklicno usposabljanje”. Seznam z objavljenimi izobraževanji v organizaciji ZAPS oz. drugimi akreditiranimi izobraževanji, se sproti dopolnjuje, zato vas vabimo, da spremljate spletno stran in Novičnik ZAPS.

Vabimo vas, da se izobraževanj udeležite!
Razstava natečajnih rešitev za CENTER BARJE

09.05.2019 14:54

Otvoritev razstave bo v torek 14.5.2019 ob 15.00 uri v Desnem atriju ljubljanske Mestne hiše.
Razstava bo na ogled do 20.5. 2019.

Vabilo
Vljudno vabljeni.
Objava eNovic št. 6 projekta »Program projektov eProstor«

07.05.2019 11:31

Izšla je nova številka eNovic projekta »Program projektov eProstor«, ki so objavljene tukaj>.
Volitve ZAPS 2019 - povabilo h glasovanju

24.04.2019 00:00

Obveščamo vse člane, da so v teku volitve za predsednika zbornice in člane skupščine.

Volilna komisija je dne 16.4.2019 prejela ugovor na ugotovitve iz zapisnika z delovnega sestanka Volilne komisije ZAPS z dne 3.4.2019. Po ponovni preveritvi navedb ter pridobljenem pravnem tolmačenju kandidaturi članic z mirujočim statusom nista uvrščeni na glasovnico.

Volilna komisija je pripravila kandidatne liste ter dne 23.4.2019 poslala vabila na volitve z glasovnicami.
Za e-glasovanje bo na naslovnici spletne strani zbornice dne 24.4.2019 aktiviran program "Volitve 2019".

Glasovanje bo potekalo od 24.4. do 13.5.2019, ko se zaključuje rok za oddajo glasovnic.

Člane vabimo, da se v čim večjem številu udeležijo volitev ter tako sooblikuje program dela in vlogo zbornice v prihodnje.

Program kandidata 1 za predsednika ZAPS
Program kandidata 2 za predsednika ZAPS
Obrazci za projektno dokumentacijo

18.04.2019 12:01

Na spletni strani MOP je objavljena prenovljena verzija interaktivne tabele za pripravo projektne dokumentacije in zahtevkov. V rubriki strokovna pomoč > projektna dokumentacija pa je objavljen pripomoček Informator, ki na podlagi izbire prikazuje vsebino določene vloge.
Priročnik ACE za delo na mednarodni ravni

18.04.2019 11:00

Evropski svet arhitektov ACE spodbuja dinamične in zanesenjaške aktivnosti, ki jih spremljajo potrebna prizadevanja za mednarodno rast.
Namen tega priročnika je pomagati arhitektom, da razvijejo mednarodne poslovne priložnosti in si zagotovijo dolgoročni uspeh s sprejetjem strateškega pristopa, ko vstopajo na nove trge. Priročnik predstavlja okvir za zagotavljanje arhitekturnih storitev na mednarodnem trgu.
Uspešno trgovanje preko meja lahko okrepi vašo dejavnost in prispeva k večji inovativnosti ter odpornosti proti gospodarskim nihanjem. Zato arhitektom svetujemo, da prevzamejo nadzor nad svojimi mednarodnimi dejavnostmi, tako da prvič, opredelijo tiste države, ki ponujajo najboljše potencialne trge za njihove posebne storitve, in drugič, razvijajo strategijo za pristop k tistim državam, ki ponujajo najboljše možnosti za uspeh.
Čeprav je ta priročnik pripravila ACE v Evropi, bi lahko bil prav tako dragocen za vse arhitekte, ki želijo internacionalizirati svojo dejavnost ne glede na to, kje se nahajajo. Medtem ko so nekatere podporne storitve, navedene v tem vodniku, specifične za EU, so načela univerzalna.
Priročnik so napisali člani delovne skupine ACE za internacionalizacijo in nove poslovne modele (IBM).

Tukaj preberite celotno poročilo>.
PLEČNIKOVA ODLIČJA 2019

16.04.2019 09:27

 Žirija v sestavi: Tomaž Krištof - predsednik, mag. Janez Lajovic, Vesna Vozlič Košir., izr. prof. mag. Boštjan Vuga in Zaš Brezar - člani je podelila letošnjo Plečnikovo nagrado za Tehnološko središče ELES FAZA 1, Beričevo, delo avtorjev: Marko Studen, Boris Matić, Jernej Šipoš.
Plečnikovi medalji
za aktualno realizacijo so prejeli:  Vanja Gregorc Vrhovec in Aleš Vrhovec za Hišo Celovška 01 ter  Dean Lah in Milan Tomac za Family Wellness Termalija.
Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture je podeljena za Pregledno razstavo in katalog "Tendence, celjska arhitektura in urbanizem 1955–1985"  avtorjev: Adam Breznik, Timotej Jevšenak, Monika Vešligaj, Domen Ermenc, Pia Klančar.
Plečnikova medalja za strokovno publicistiko je podeljena za delo "Capsules: Typology of other architecture avtorja Petra Šenka.

Iskrene čestitke nagrajencem!

Več v končnem poročilu žirije

 

 

 
Rezultati kandidacijskega postopka za predsednika ZAPS, člane skupščine in člane disciplinskih organov

10.04.2019 12:58

 Volilna komisija v sestavi: Jadranka Grmek, Janja Brodar in Jaka Sokler je dne 3.4.2019 pregledala prejete kandidature za predsednika ZAPS, člane skupščine ter člane disciplinskih organov.
Za predsednika zbornice sta v predpisanem roku prispeli dve kandidaturi:
- Viljem Fabčič, univ.dipl.inž.arh.
- Tomaž Krištof, univ.dipl.inž.arh.
Za člane skupščine je v roku prispelo 67 veljavnih kandidatur.

Zapisnik o odpiranju kandidatur za razpisane funkcije z dne 3.4.2019

 
Razpisan natečaj za STANOVANJSKO SOSESKO ZVEZNA ULICA

05.04.2019 18:53

Javni stanovanjski sklad MOL je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA ZVEZNA ULICA

Podrobnosti na strani Natečaji – aktualni.
7. nagrada Maks Fabiani

02.04.2019 12:59

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS) v sodelovanju z Ustanovo Maks Fabiani, Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za okolje in prostor RS in občino Komen razpisuje 7. NAGRADO MAKS FABIANI za izjemna dela na področju urbanističnega in prostorskega načrtovanja
Vabljeni k oddaji kandidatur zato nagrado. Rok za oddajo je 9.9.2019.
Namen podeljevanja NMF je pospeševati in dati javno priznanje kvaliteti načrtovanja našega oz. širšega prostora, nadaljujoč s tem delo, ki ga je na območju današnje Slovenije in osrednje Evrope začel in razvijal Maks Fabiani.
Delo (ali dela), ki bo prejelo Nagrado Maks Fabiani (NMF), bo nominirano tudi za 13. evropsko nagrado European Council of Spatial Planners ECTP-CEU v letu 2020. (The XIIIth European Urban and Regional Planning Awards 2020).
Nagrada in priznanja Maks Fabiani se podeljuje slovenskemu avtorju oziroma avtorski skupini za dela, ki so bila izvedena, načrtovana ali izdelana v obdobju med letoma 2017 in (vključno) 2019. Fabianijeve nagrade se podeljujejo za dosežke na področju načrtovanja in oblikovanja prostora oziroma urbanizma in ne za dosežke na področju arhitekture.
Študentsko priznanje Maks Fabiani se podeljuje slovenskemu študentu oziroma študentski skupini za dela, ki so bila izvedena, načrtovana ali izdelana v obdobju med letoma 2017 in (vključno) 2019.
Podelitev nagrad in priznanj:
- Podeljena je lahko ena Nagrada Maks Fabiani in do tri priznanja.
- Žirija bo izbor opravila do 4. oktobra 2019.
- Nagrado sestavljajo plaketa v obliki kiparske instalacije (delo priznanega slovenskega oblikovalca univ. prof. Eduarda Čehovina) in diploma. Priznanje in študentsko priznanje sestavlja diploma. Nagrada ni finančna.
- Svečana podelitev nagrade Maksa Fabianija bo predvidoma konec oktobra 2017 v Štanjelu na Krasu, Slovenija.
Več o nagradi in tehničnih zahtevah>>
Pogoji za opravljanje dejavnosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev

29.03.2019 22:24

Približuje se rok do katerega bo potrebno za ohranitev aktivnega statusa poklicnega naziva na ZAPS dostaviti dokazili o ustrezni obliki opravljanja dejavnosti (5. in 14. člen ZAID) in o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo. V preteklih mesecih smo ZAPS, IZS in MOP družno odgovarjali na vprašanja naših članov o ustreznosti različnih statusnih rešitev. Ker robne pogoje za različne možnosti opravljanja dejavnosti poleg ZAID določajo tudi drugi predpisi - s področja zaposlovanja, davkov, pokojninskega zavarovanja, dokončnih odgovorov na določena vprašanja nismo mogli podati. Tak primer so zlasti vprašanja v zvezi s povezavami različnih statusov in oblikami opravljanja dejavnosti, kot so npr. samostojni ustvarjalec na področju kulture ali samostojni podjetnik in d.o.o. Namen pričujočega predavanja je informiranje članov prav o teh – drugih vidikih opravljanja arhitekturne dejavnosti. Po predavanju je predvidena delavnica z odgovori na vprašanja, ki jih ob prijavi vnesete v spletni obrazec. Po delavnici bomo pripravili še navodila za ravnanje v posameznih, najbolj pogostih in potencialno spornih situacijah.

Predavala bo Ida Kavčič, univ.dipl.ekon., spec.posl.ekon.

Predavanje bo v torek 23.04.2019 od 9:00 do 13:00 v Kinu Bežigrad, Linhartova 11, Ljubljana.

Več o programu izveste tukaj>>.

Prijavite se tukaj>>.

V naprej lahko postavite vprašanja tukaj>>.

Kotizacija za člane ZAPS znaša 30,00€ (z DDV), za člane IZS in zaposlene pri gospodarskih subjektih, vpisanih v imenik 60,00€ (z DDV)  ter 100,00€ (z DDV) za nečlane. Skrajni rok za morebitno odpoved je štiri dni pred izobraževanjem (19.4.2019), tako za člane ZAPS, kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije (za člane ZAPS v višini 45,00 € (z DDV), za ostale v višini 100,00 € (z DDV)).

Za udeležbo na izobraževanju udeleženec prejme 3 kreditne točke (Sklop D - Poslovanje in management) / Skupno morate v enem letu zbrati 6 kreditnih točk, iz najmanj dveh različnih sklopov.
KDO JE LAHKO VODJA PROJEKTA IN KDO VODJA NADZORA ZA STAVBE?

18.12.2018 11:12

Seznanjamo vas z odgovorom Ministrstva za okolje in prostor (MOP), ki ga je podalo na stališče matične sekcije gradbenih inženirjev IZS, da je vodja projekta in vodja nadzora za stavbe lahko ne le pooblaščeni arhitekt ampak tudi pooblaščeni inženir.

MOP je odgovor prenovilo v delu, ki se nanaša na vodenje nadzora v povezavi s prevladujočimi deli, medtem ko dela odgovora glede vodenja projektiranja ni spreminjalo iz razloga, »ker je bila dikcija z opredelitvijo prevladujoče stroke glede na namen objekta za odgovornega vodjo projekta že v ZGO-1 in je bilo s strani MOP v zvezi s tem že v času veljavnosti ZGO-1 podanih že več odgovorov z enako vsebino, kot je pojasnjena tudi v prvem odgovoru«.

Če povzamemo stališče MOP:
- Vodja projekta za stavbe je lahko le pooblaščeni arhitekt.
- Vodja nadzora za stavbe je lahko pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, nadzorni inženir, skladno s pridobljenimi pravicami po ZAID.

Vprašanje IZS in odgovor MOP.
 arhiv novic:

maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009