Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Usklajevalne aktivnosti po ZAID

19.10.2018 16:28

Spoštovane članice in člani ZAPS,

Nova prostorska in gradbena zakonodaja je zbornicam in njihovim članom naložila določene zahteve, ki jih morajo izpolniti v določenih rokih. Objavljamo povzetek ključnih tem, rokov in predvidenih aktivnostih:

1.    Prilagoditveno obdobje
Zaradi neskladnosti prilagoditvenega obdobja določenega za posameznike v 55. členu (6 mesecev) in prilagoditvenega obdobja za gospodarske subjekte v 60. členu je Upravni odbor ZAPS sprejel sklep, da ne bo pričela z izdajanjem odločb o mirovanju po uradni dolžnosti v imenik ZAPS vpisanim posameznikom na dan 1.6.2018, ki ne bodo predložili dokazil, ki jih zahteva 55. člen ZAID do 1.12.2018 , temveč bo takšne odločbe pričela izdajati 1.6.2019. podrobnosti>>
Zaključek: V imenik ZAPS vpisani člani morajo dokazila  o načinu opravljanja poklicnih nalog in sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo predložiti do 31. 5. 2019. Člani, ki se vpisujejo na novo morajo ta dokazila priložiti vlogi za vpis.

2.    Prostorski načrtovalci, nosilci licence P po ZGO-1
ZAID je regulacijo opravljanja poklicnih nalog na področju prostorskega načrtovanja uredil na novo. Ohranjena je regulacija le izvedbenega prostorskega načrtovanja (in ne več strateškega), predviden je le en poklicni naziv (namesto prejšnjih treh), in sicer pooblaščenega prostorskega načrtovalca (PPN). Licenca  P je ukinjena s 1. 6. 2018, posledično ne morejo nosilci tega pooblastila ostati člani ZAPS. Prenehanje članstva je potrebno urediti v statutu ZAPS, do takrat te osebe ostajajo člani ZAPS. Kljub temu je ZAPS vsem nosilcem licence P vrnil sorazmerni del članarine za leto 2018. ZAPS bo v bodoče še naprej hranil evidenco teh pooblastil.

3.    Občinski urbanisti
Osebe, ki so s 1. 06. 2018 izpolnjevale pogoje za občinskega urbanista v skladu z ZUreP-1 in bodo v bodoče opravljale naloge občinskega urbanista na podlagi 298. člena ZUREP, pridobijo poklicni naziv na podlagi zahteve za vpis v imenik ZAPS, kateri je potrebno predložiti dokazilo, da so pred 1. 6. 2018 za občino opravljale naloge občinskega urbanista. Osebam, nosilcem licence P, ki so bile vpisane v imenik ZAPS, dokazil ki so jih že predložile ZAPS ni potrebno ponovno prilagati. Za opravljanje poklicnih nalog v tej obliki ni potrebno imeti sklenjenega zavarovanja za škodo iz poklicne odgovornosti. Seznam občinskih urbanistov bo na spletni strani ZAPS objavljen v kratkem.

4.    Pooblastilo za vodenje del / vodenje gradnje
Članom ZAPS je bila pot do pooblastila vodje del onemogočena že kmalu po izločitvi MSA iz IZS. V času priprave ZAID je ZAPS večkrat poskusil urediti problematiko teh pooblastil za člane ZAPS, vendar neuspešno. Zato bomo v času do predvidenih sprememb ZAID pripravili ustrezno rešitev in jo poskusili uskladiti z MOP in IZS. V mesecu novembru bomo organizirali sestanek na temo pooblastila za vodenje del s člani, ki jih ta tema posebej zanima. Prizadete člane pozivamo, da nam posredujejo svoje kontaktne podatke.

5.    Strokovni izpiti
Zaradi velikega števila prijav kandidatov na novembrski rok strokovnega izpita bo ZAPS v kratkem razpisala več terminov. Za že prijavljene kandidate so predvideni dodatni roki v novembru 2018 in januarju 2019. ZAPS bo roke za opravljanje izpitov za leto 2019 objavila najpozneje do konca januarja in zagotovila rok za opravljanje izpita že v februarju in dodatno še v marcu in / ali aprilu 2019.
V mesecu marcu in aprilu 2019 bomo organizirali tudi dodatne izpitne roke za opravljanje strokovnega izpita za pridobitev polnega poklicnega naziva pooblaščenega arhitekta za tiste, ki v vmesnem obdobju veljave ZGO-1 niso opravljali dodatnega strokovnega izpita za prostorsko načrtovanje - licenco A in so trenutno imetniki poklicnega naziva »pooblaščeni arhitekt brez pooblastila za vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov«.

6.    Zavarovanje poklicne odgovornosti
Združenje zavarovalnic je pripravilo osnutek zavarovalnih pogojev, ki jih namerava posredovati zavarovalnicam kot izhodišče za izoblikovanje njihovih zavarovalnih pogojev. Usklajevanje z MOP in zbornicami še poteka. Zavarovalnice trenutno še ne ponujajo zavarovanj v skladu z ZAID, zato jih zbornici tudi ne moreta zahtevati od svojih članov vse dokler ustrezen zavarovalni produkt ne bo možno pridobiti na trgu.
Zaključek: ZAPS trenutno od novo vpisanih članov zahteva dokazilo o sklenjenem zavarovanju (po starem), do 31. 5. 2019 morajo vsi člani posredovati dokazilo o sklenjenem zavarovanju (po starem ali novem, če bo to mogoče). Če v ustreznem roku ne bo prišlo do ustreznih zavarovalnih produktov, bomo predlagali v spremembah in dopolnitvah ZAID podaljšanje roka, po katerem police »po starem« ne bodo več ustrezne.

7.    Stalno poklicno usposabljanje
Do 31. 1. 2019 bo ZAPS objavila letni program stalnega poklicnega usposabljanja in opravila vse ostale pripravljalne aktivnosti za izvajanje programa izobraževanj. Člani bodo lahko uveljavljali kreditne točke iz izobraževanj, ki so se jih udeležili v letu 2018. Točke iz izobraževanj ZAPS in IZS o novi zakonodaji bomo v programsko aplikacijo vnesli avtomatsko (ko bo pripravljena), saj hranimo vse liste prisotnosti na izobraževanjih, zato članom ni treba posredovati podatkov o teh izobraževanjih.

8.    Žigi
Nove žige s poklicnimi nazivi v skladu z ZAID bo ZAPS začela pošiljati članom takoj po sprejetju novega Akta o žigih. V skladu s trajnostnimi načeli smo se odločili članom predlagati, da ne zavržemo žige v celoti ampak, da zamenjamo le odtisne blazinice. Vsak član bo prejel blazinico in navodilo za zamenjavo (potreben čas 1 min). Člani, ki niso pripravljeni sami opraviti zamenjavo blazinice, naj nam to sporočijo. Podrobnejšo informacijo bomo objavili pred začetkom pošiljanja.

Vlado Krajcar
generalni sekretar
 arhiv novic:

julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009