Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

novice

 

Pismo študentov rektorju - izjava ZAPS

18.01.2019 15:06

Skupina študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani v pismu, ki so ga naslovili na rektorja Univerze in v vednost posredovali tudi Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, opozarja na hude anomalije, ki naj bi se dogajale na fakulteti v povezavi s pridobivanjem praktičnih izkušenj v času študija in študentskim delom v arhitekturnih birojih profesorjev. V pismu navajajo, da:
-    te anomalije vplivajo na podaljševanje študija,
-    projektantska podjetja pričakujejo in zahtevajo izkušenost mladih arhitektov, kar naj bi študente sililo k delu v arhitekturnih birojih med študijem, pri čemer jih za to slabo plačujejo, delavniki pa (predvsem ob udeležbi na arhitekturnem natečaju) presegajo zakonske norme,
-    da je trg  arhitekturnih storitev izjemno problematičen, ker temelji na prekarnem delu, pri čemer izpostavljajo sporno ravnanje profesorjev v njihovih birojih.

ZAPS pozdravlja pobudo študentov za odpravljanje anomalij in slabih praks v arhitekturnih birojih ter urejanje razmer na trgu arhitekturnih storitev, kar se sklada z osnovnimi nalogami zbornice. Anomalijam na trgu so najbolj izpostavljeni ravno mlajši arhitekti pri prehodu s študija v prakso, bolj ali manj pa jih občutijo arhitekti vseh generacij, ki si eksistenco zagotavljajo na trgu.

Pri obravnavi te problematike je treba upoštevati, da je poklic arhitekta izredno kompleksen ter da je za njegovo suvereno opravljanje potrebno veliko znanja, veščin in kompetenc, pa tudi praktičnih izkušenj, zato strokovna zrelost arhitekta nastopi razmeroma pozno. Študij arhitekture v večini okolij tradicionalno traja zelo dolgo in se spontano ali regulirano prepleta s pridobivanjem strokovnih izkušenj v birojih in na gradbiščih. V Švici se npr. zahteva enoletna strokovna praksa že pred vpisom na fakulteto, v Veliki Britaniji pa je že dolgo (pred bolonjskim študijem) uveljavljen sistem t. i. »year out« – obvezne enoletne prakse med prvo (Part I) in drugo (Part II) stopnjo študija. Dejstvo je, da si pri uravnavanju ustreznega razmerja med "teorijo" in "prakso" v času študija ob osebnem interesu študenta nasproti stojita dva različna interesa – na eni strani racionalnost (stroškov) študija, na drugi pa težnja k pridobivanju praktičnih izkušenj med študijem in s tem k potencialno lažji zaposljivosti v arhitekturnem biroju. In vendar je odločitev o delu v biroju med študijem stvar osebne izbire vsakega posameznega študenta in ga v njo ne more nihče prisiliti, tudi njegov profesor ne. Pridobivanje in posodabljanje strokovne prakse pa ni pomembno le pri preskoku s fakultete v prakso; vseživljenjsko učenje je izredno pomembno v vsej poklicni karieri arhitekta, ključno je tudi za del pedagoškega kadra na fakulteti, ki ne bi mogel na ustrezni ravni posredovati znanj, če ne bi sledil razvoju stroke tudi na trgu.

Interes članov ZAPS, ki poklic večinoma opravljajo na trgu, je gotovo stabilizacija trga arhitekturnih in inženirskih storitev, njihovo ustrezno vrednotenje ter ustvarjanje enakopravnih pogojev za vse deležnike, pri čemer je način vstopanja mladih kolegov na trg ključnega pomena. Osnova za kakršnokoli sodelovanje je, da je delo sodelavcev ustrezno plačano, tudi kadar gre za udeležbo na natečaju, saj imajo koristi od natečaja predvsem vodilni arhitekti, zato ni prav, da tveganja prevzemajo študentje. ZAPS kategorično nasprotuje ne samo neplačanim oblikam dela, ampak tudi ponujanju brezplačnih storitev z namenom pridobitve posla, kar je v preteklosti večkrat javno izpostavila (npr. izjava Brezplačno delo arhitektov >).

Pomembno je tudi, da arhitekturni biroji, ne glede na to, ali za njimi stojijo profesorji ali drugi člani ZAPS, ne gradijo poslovnega modela, ki temelji na brezplačni ali poceni delovni sili slabo plačanih študentov ali mlajših kolegov, saj s tem dodatno prispevajo k zniževanju cen arhitekturnih storitev in splošnemu razvrednotenju poklica ter nelojalno konkurirajo arhitekturnim birojem, ki takšnega modela ne uporabljajo. Profesorji, ki so hkrati lastniki birojev se zlahka znajdejo v navzkrižju interesov, zato bi morali v takšnih situacijah ravnati posebno previdno in ne bi smeli izkoriščati prednosti svojega položaja (bližnjic do kakovostne in poceni delovne sile) za koristi svojih birojev.

Kodeks ZAPS precej natančno opredeljuje nesprejemljiva ravnanja svojih članov v odnosu do sodelavcev (9. člen >), vendar menimo, da bi profesorji zaradi svojega pedagoškega in etičnega poslanstva pri menjavi vlog med javnim in zasebnim področjem potrebovali dodatna vodila, ki bi opredelila situacije navzkrižja interesov in začrtala ločnico med zasebnim in javnim. Zato pobudo študentov nadgrajujemo s predlogom, da vse fakultete, ki izobražujejo strokovnjake, bodoče člane ZAPS, sprejmejo kodeks ravnanja pedagoškega kadra pri menjavi vlog med javnim in zasebnim področjem oz. pri opravljanju storitev na trgu.

Pismo študentov omenja tudi slabo situacijo poklica nasploh. ZAPS si sicer prizadeva izboljšati stanje na trgu s kombinacijo aktivnosti na področju zakonodaje, javnih naročil, natečajev, etičnega ravnanja članov, izobraževanja, disciplinskih ukrepov itn., vendar pa je treba priznati, da sta prekarizacija in razvrednotenje poklica posledica globljih vzrokov, ki presegajo okvir zbornice. Mednje lahko poleg precej globoke gospodarske krize uvrstimo kar nekaj tranzicijskih pojavov, kot so:
-    odsotnost tarifnega pravilnika, ki bi zagotovil kakovost arhitekturnih in inženirskih storitev, kar je predpogoj za smotrno izvajanje investicijskih projektov, saj so nekakovostni projekti vzrok za drago in nekakovostno izvedbo,
-    sistem javnega naročanja, ki je z odpravo tarifnega pravilnika in dolgoletnim sistemom izbire najcenejših ponudnikov zrušil cene arhitekturnih in inženirskih storitev, silil biroje v racionalizacije in povzročil razdejanje v stroki,
-    deregulacija trga dela, ki je omogočila številne nestalne oblike opravljanja dela oz. poklica, pri čemer se nestalne oblike delodajalcem bolj splačajo kot stalne,
-    nesorazmerje med "ponudbo in povpraševanjem" oz. presežek nekaterih strokovnih profilov na trgu, mednje gotovo spadajo arhitekti.

Naloga ZAPS je, da usmeri svoje delovanje tudi v reševanje sistemskih anomalij na trgu dela, da pripravi verodostojno analizo stanja na trgu arhitekturnih storitev in konkretne predloge za ureditev razmer ter da se pri tem poveže z ustreznimi deležniki v politiki in upravi. ZAPS se zavezuje, da bo o tej temi odprla širšo razpravo in pripravila akcijski plan za izboljšanje razmer na trgu dela.
 


Pripravil Vlado Krajcar v sodelovanju s člani skupščine ZAPS

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Tomaž Krištof, v. d. predsednika

 
 arhiv novic:

julij 2019
junij 2019
maj 2019
april 2019
marec 2019
februar 2019
januar 2019

december 2018
november 2018
oktober 2018
september 2018
avgust 2018
julij 2018
junij 2018
maj 2018
april 2018
marec 2018
januar 2018

december 2017
november 2017
oktober 2017
september 2017
julij 2017
junij 2017
maj 2017
april 2017
marec 2017
februar 2017
januar 2017

december 2016
november 2016
oktober 2016
september 2016
avgust 2016
julij 2016
maj 2016
april 2016
marec 2016
februar 2016
januar 2016

december 2015
november 2015
oktober 2015
september 2015
avgust 2015
julij 2015
junij 2015
maj 2015
april 2015
marec 2015
februar 2015
januar 2015

december 2014
november 2014
oktober 2014
september 2014
julij 2014
junij 2014
maj 2014
april 2014
marec 2014
februar 2014
januar 2014

december 2013
november 2013
oktober 2013
september 2013
avgust 2013
julij 2013
junij 2013
maj 2013
april 2013
marec 2013
februar 2013
januar 2013

december 2012
november 2012
oktober 2012
september 2012
avgust 2012
julij 2012
junij 2012
maj 2012
april 2012
marec 2012
februar 2012
januar 2012

december 2011
november 2011
oktober 2011
september 2011
avgust 2011
julij 2011
junij 2011
maj 2011
april 2011
marec 2011
februar 2011
januar 2011

december 2010
november 2010
oktober 2010
september 2010
avgust 2010
julij 2010
junij 2010
maj 2010
april 2010
marec 2010
februar 2010
januar 2010

december 2009
november 2009