Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

dogodki

 

PREGLEDNA RAZSTAVA IN PRIZNANJA ZAPS 2012 - razpis

Tudi letos vas vabimo, da oddate svoja dela in kandidirate za eno od nagrad Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Letošnja pregledna razstava in svečana podelitev nagrad bo zaključek Dneva arhitektov, ki bo letos potekal 4. oktobra 2012 v prostorih Univerze v Mariboru.

Namen priznanj je, da stimulira ustvarjalno delo, usmerja pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo, ureditve odprtega prostora, kakovostno prostorsko načrtovanje in njihovo kulturno razsežnost ter da pridobi predloge ZAPS za druge nagrade. Priznanja bodo prejeli projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja. Priznanja se podeljujejo skladno s pravilnikom o podeljevanju nagrad ZAPS, ki je objavljen na spletni strani. Priznanja ZAPS podeljuje vsako leto nepretrgano od leta 2004. Priznanja so častna (ne finančna), zanje pa lahko kandidirajo člani ZAPS v spodnjih kategorijah.


PRIZNANJA

ZLATI SVINČNIK
priznanje za odlično realizacijo, s področja arhitekture in krajinske arhitekture, ki je nastala v obdobju 2007-2012, se lahko podeljuje v naslednjih kategorijah*:
- stanovanjska hiša (z manj kot petimi stanovanji),
- večstanovanjska stavba (z več kot štirimi stanovanji),
- poslovna stavba (administrativne in proizvodne stavbe),
- javna zgradba (izobraževalna, turistična, zdravstvena, trgovska, rekreacijska,…),
- notranja oprema, - krajinska ureditev (parki, pokopališča, rekreacijska območja …),
- vrt,
- urbani prostor (ureditev odprtega javnega prostora ali kompleksa stavb).
* Kategorije so informativnem saj se priznanja podeljujejo v skladu s trenutno situacijo in kakovostjo prispelih del.

ZELENI SVINČNIK
priznanje za inovativno trajnostno gradnjo bomo podelili prvič za arhitekturno ali urbanistično realizacijo, ki je nastala z zavestno odgovornostjo do okolja in družbe ter namenom trajno izboljšati družbene in okoljske kakovosti bivanja. Podeli se eno priznanje. Kriterij za kandidranje je realizirana stavba ali urbanistična ureditev, ki izpolnjuje kriterije za nizko-energetsko gradnjo. Stavba ali stavbe, ki želijo kandidirati za nagrado morajo izpolnjevati vsaj naslednje kriterije:
- energijska učinkovitost za ogrevanje (dejanska ali izračunana) je manjša ali enaka 25 kWh/m2a
- je v večji meri zgrajen iz naravnih materialov, ima leseno stavbno pohištvo, toplotno izolacijo naravnega izvora in druge materiale iz obnovljivih virov.

Gradnja mora slediti kriterijem za trajnostno gradnjo, učinkovito rabo energije ter naravnih virov in materiala v celotnem času svojega trajanja. Nagrada se lahko podeljuje za posamezno arhitekturno ali urbanistično realizacijo, promovirati pa mora kakovnostno trajnostno arhitekturo z namenom v najširši javnosti dvigovati zavesto o okoljski in družbeni odgovornosti, ki jo imajo projektanti.

PRIZNANJA PLATINASTI SVINČNIK

Častno priznanje se podeli rednemu članu ZAPS za obsežnejši opus na področju arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja. Priznanje Platinasti svinčnik izbere komisija na osnovi pisnih predlogov članov ZAPS, ki jih oddajo na priloženem formularju z obrazložitvijo in so žigosani z osebno štampiljko ali pa predloge pošljejo v roku za oddajo na elektronski naslov: zaps@zaps.si.na vrh

KOMISIJE

ZLATA KOMISIJA
Strokovna priznanja Zlati svinčnik na področju arhitekture in krajinske arhitekture bo podelila štiričlanska, mednarodna »Zlata komisija«, ki jo sestavljajo trije arhitekti in en krajinski arhitekt. Žirija bo pregledala prispele predloge ter obiskala projekte, ki jih bo uvrstila v ožji izbor. Dobitnike priznanj bo izbrala na podlagi kompleksnosti, inovativnosti in oblikovalske odličnosti, ne glede na stil ali velikost projekta.

             "Zlata komisija 2012" so:

               Bart Lootsma,
               Andrijan Rusan,
               Ina Šuklje Erjavec,
               Aljoša Dekleva.

ZELENA KOMISIJA
Strokovna priznanja Zeleni svinčnik na področju trajnostne gradnje bo podelila »Zelena komisija«, ki jo sestavljajo štirje strokovnjaki, dva arhitekta in dva strokovnjaka s področja trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije.

"Zelena komisija 2012" so:

Brian Cody,
Boštjan Vuga,
Robert Smodiš,
Marijana Šijanec Zavrl.
 

PLATINASTA KOMISIJA
Častna priznanja Platinasti svinčnik bo podelila »Platinasta komisija«, ki jo sestavljajo trije strokovnjaki, en arhitekt, en krajinski arhitekt in en prostorski načrtovalec.

           "Platinasta  komisija 2012" so:

             Viktor Pust,
             Ana Kučan,
             Jurij Sadar.

 


 


na vrh

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Realizacije lahko kandidirajo samo enkrat. Za Zlati svinčnik in Zeleni svinčnik lahko kandidirajo realizacije, ki so nastale v obdobju največ petih let (2007-2012). V kategorijah krajinske ureditve, vrtovi in urbani prostori je možno kandidirati za priznanje Zlati svinčnik tudi z realizacijami, ki so nastale v obdobju največ zadnjih deset let (od 2002), v kolikor je narava ureditev takšna, da je njihova končna podoba lahko vidna šele po preteku daljšega časovnega obdobja. Kandidirajo lahko le redni člani ZAPS. V primeru, da je avtorjev realizacij več, mora biti vsaj eden od njih član ZAPS.

Vsak član lahko v kandidaturo za priznanje Zlati Svinčnik pošlje največ tri (3) svoje realizacije. Komisija izvede izbor del za razstavo, če število predlogov presega razpoložljiv razstavni prostor, pri čemer upošteva število predlogov posameznega člana in njihovo kakovost. Isti projekt lahko kandidira za Zlati in Zeleni svinčnik, vendar se v tem primeru šteje, da sta oddani dve kandidaturi za priznanje od največ treh (3), kot jih lahko član pošlje.

Člani komisij, njihovi sodelavci in ožji družinski člani, skrbniki komisij, predsedniki matičnih sekcij, ki predlagajo člane žirij in predsednik ZAPS, ki jih potrjuje, ne morejo kandidirati za priznanja. Lahko pa s svojimi deli sodelujejo na pregledni razstavi.

Za Zlati svinčnik, Zeleni svinčnik in Platinasti svinčnik lahko kandidirajo le redni člani ZAPS.na vrh

NAČIN ODDAJE MATERIALOV ZA RAZSTAVO IN PRIZNANJA

Navodila za oddajo plakatov in materiala za katalog

PLAKAT
Svoja dela pošljite na plakatu velikosti 100 x 70, kaširanem na kapa fiks plošči, debeline 5 mm. Plakat mora biti grafično oblikovan po grafični predlogi in grafičnih predlogah v prilogi. Na plakatu je lahko samo en projekt. Dela, ki ne bodo oblikovana in oddana v skladu s pravili, ne bodo prispela pravočasno, bodo izločena, ne bodo razstavljena in ne bodo objavljena v katalogu. Zaradi evidence je potrebno plakatu priložiti izpolnjen formular, ožigosan z osebnim žigom odgovornega projektanta. Plakati bodo razstavljeni na pregledni razstavi SLOVENSKA ARHITEKTURA IN PROSTOR 2012, ki bo na ogled od 4. oktobra 2012 v razstavnem prostoru Univerze v Mariboru.
Grafične predloge za oblikovanje plakatov.

KATALOG
Za namen objave v katalogu vas prosimo, da materiale za katalog naložite na ftp strežnik ali pošljete na CD-ju. Podrobna navodila za pripravo in nalaganje materiala na ftp strežnik so objavljena v navodih. V primeru nejasnosti, nas kontaktirajte.

FORMULAR
za kandidiranje za Zlati in/ali Zeleni svinčnik ter za predloge za Platinasti svinčnik.
Formular za prijavona vrh

ROK ODDAJE

Dela in predloge za priznanja pošljite ali prinesite osebno v času uradnih ur do 11. junija 2012 na naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE (ZAPS)
Vegova 8
1000 Ljubljana


na vrh
 
PRIZNANJA

KOMISIJE

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

NAČIN ODDAJE MATERIALOV ZA RAZSTAVO IN PRIZNANJA

ROK ODDAJE