Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA


1.12.A Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)

Ur. l. RS št. 44/1997 in naslednji
ZSZ - neuradno prečiščeno besedilo 3 (dec. 2002)


1.12.B Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)

Ur. l. RS, št. 80/2010 in naslednji
Ur. l. RS, št. 57/2012 - spremembe in dopolnitve
ZUPUDPP – neuradno prečiščeno besedilo 1 (avg. 2012)


1.12.1. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditve nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1kV do 400kV

Ur. l. RS, št. 52/2014


1.12.2. Trenutno se pod to številko ne nahaja noven predpis.


1.12.3. Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč

Ur. l. RS, št. 80/2007


1.12.4. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov

Ur. l. RS, št. 26/2002 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2002)


1.12.5. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območju njihovih varovalnih pasov

Ur. l. RS, št. 12/2010 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2011)


1.12.6. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka

Ur.l. RS, št. 95/2007


1.12.7. Pravilnik o projektiranju cest

Ur. l. RS, št. 91/2005
Ur. l. RS, št. 26/2006 - sprememba

Sprememba:
Zakon o cestah, Ur. l. RS, št. 109/2010: Pravilnik preneha veljati (1.4.2011), se pa do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi Zakon o cestah (ZCes-1) uporablja še naprej, kolikor ni v nasprotju z Zakonom o cestah


1.12.8. Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov

Ur. l. RS, št. 77/2013 


1.12.9. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Ur. l. RS, št. 35/2006 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (nov. 2012)


1.12.10. Uredba o oskrbi s pitno vodo

Ur. l. RS, št. 88/2012
 

1.12.11 Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenertetskih omrežij

Ur. l. RS, št. 101/2010