Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA


1.12.A Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)

Ur. l. RS št. 44/1997 in naslednji
ZSZ - neuradno prečiščeno besedilo 3 (dec. 2002)

Opomba:
delno prenehal veljati


1.12.B Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
- Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 80/2010 in naslednji
ZUPUDPP – neuradno prečiščeno besedilo 1 (avg. 2012)


1.12.1. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov izmenične napetosti 1 kV do 400 kV

Ur. l. RS, št. 52/2014


1.12.2. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.12.3. Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč

Ur. l. RS, št. 80/2007

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)


1.12.4. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014

Ur. l. RS, št. 26/2002 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2002)

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)


1.12.5. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v območju njihovih varovalnih pasov

Ur. l. RS, št. 12/2010 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2011)

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)


1.12.6. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka

Ur. l. RS, št. 95/2007

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)


1.12.7. Pravilnik o projektiranju cest - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 4. 2011

Ur. l. RS, št. 91/2005
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec.2010)

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 125. člen ZCes-1)


1.12.8. Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov

Ur. l. RS, št. 77/2013 


1.12.9. Pravilnik o oskrbi s pitno vodo

Ur. l. RS, št. 35/2006 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (nov. 2012)


1.12.10. Uredba o oskrbi s pitno vodo

Ur. l. RS, št. 88/2012
 

1.12.11. Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenertetskih omrežij - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 22. 3. 2014

Ur. l. RS, št. 101/2010

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 554. člen EZ-1)


1.12.12. Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI)

Ur. l. RS, št. 75/2017


1.12.13. Uredba o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču

Ur. l. RS, št. 71/2008
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 5 (jun. 2018)

Opombe:
Spremenjeni tretji odstavek ter nova četrti in peti odstavek 15. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2019. Novi Priloga 1 in Priloga 2 se v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/2, 805/1, 805/2, 805/3 in 805/5, vse k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2019, v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/31, k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2020, v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/48 in 799/50, obe k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2025, v delu, ki se nanaša na parc. št. 805/4, k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2028 (glej 7. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 41/18)).


1.12.14. Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih

Ur. l. RS, št. 19/2018