Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

GRADBENO IZVAJANJE

 

1.16.A UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS

UL EU L 88, 4.4.2011
UL EU L 103, 12.4.2013, str. 10  (305/2011) - popravek
UL L 157, 27.5.2014, Delegirana uredba Komisije EU 568/2014 z dne 18.2.2014 – sprememba
UL L 159, 28.5.2014, Delegirana uredba Komisije EU 574/2014 z dne 21.2.2014 - sprememba
Najnovejša prečiščena različica


1.16.B Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)

Ur. l. RS, št. 82/2013


1.16.C Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)

Ur. l. RS, št. 17/2011


1.16.D Zakon o rudarstvu (ZRud-1)

Ur. l. RS, št. 61/2010 in naslednji
ZRud-1 - uradno prečiščeno besedilo 5 (nov. 2017)

Opomba:
1. junija 2018 se preneha uporabljati 92. člen v delu, ki se nanaša na obveznost določanja načina uporabe nekovinske mineralne surovine v izreku gradbenega dovoljenja (glej 125. člen GZ).


1.16.1. Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč

Ur. l. RS, št. 21/2011


1.16.2. Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 17. 11. 2017

Ur. l. SFRJ, št. 21/1990


1.16.3. Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov

Ur. l. RS, št. 88/2009


1.16.4. Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacija ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

Ur. l. RS, št. 60/2006


1.16.5.
Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis


1.16.6. Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

Ur. l. RS, št. 29/2004
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2017)

Opomba:
19. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).


1.16.7. Pravilnik o gradbiščih

Ur. l. RS, št. 55/2008
Pravilnik - besedilo osnovnega zapisa z vključenim popravkom (jul. 2009)