Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

GRADBENO IZVAJANJE

 

1.16.A UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS

UL EU L 88, 4.4.2011
UL EU L 103, 12.4.2013, str. 10  (305/2011) - popravek
UL L 157, 27.5.2014, Delegirana uredba Komisije EU 568/2014 z dne 18.2.2014 – sprememba
UL L 159, 28.5.2014, Delegirana uredba Komisije EU 574/2014 z dne 21.2.2014 - sprememba
Najnovejša prečiščena različica


1.16.B Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)

Ur. l. RS, št. 82/2013


1.16.C Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)

Ur. l. RS, št. 17/2011


1.16.D Zakon o rudarstvu (ZRud-1)

Ur. l. RS, št. 61/2010 in naslednji
Ur. l. RS, št. 14/2014 - uradno prečiščeno besedilo 3 (ZRud-1-UPB3)


1.16.1. Uredba o preprečevanjuin zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč

Ur. l. RS, št. 21/2011


1.16.2. Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu

Ur. l. SFRJ, št. 21/1990

Spremembe:

- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb, Ur. l. RS, št. 14/1999: 23. člen Pravilnika o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu se preneha uporabljati v delu, ki predpisuje obvezno uporabo standarda JUS.U.J6.201.
- Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, Ur. l. RS, št. 42/02: S 14.7.2002 se prenehata uporabljati 38. in 73. člen Pravilnika o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu.
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, Ur. l. RS, št. 125/03: Preneha se uporabljati tretji odstavek 52. člena Pravilnika o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu.
- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago, Ur. l. RS, št. 29/04: Z 10.04.2004 se za stavbe iz prvega odstavka 1. člena preneha uporabljati 17. točka 23. člena, 27., 28., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 43., 44., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 55. in 72. člen Pravilnika o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu.


1.16.3. Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov

Ur. l. RS, št. 88/2009


1.16.4. Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacija ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest

Ur. l. RS, št. 60/2006


1.16.5. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za dolžinska merila splošnega namena

Ur. l. RS, št. 76/2001

Spremembe:

Pravilnik o merilnih instrumentih, Ur. l. RS, št. 42/06: Preneha veljati zgornji pravilnik, vendar se še naprej uporablja za:
- prve overitve in EGS-prve overitve meril iz 39. člena Pravilnika o merilnih instrumentih, do izteka veljavnosti odobritve tipa ali EGS-odobritve tipa ali do 30. oktobra 2016, če odobritev tipa oziroma EGS-odobritev tipa nima omejene veljavnosti;
- in za redne in izredne overitve meril iz 40. člena Pravilnika o merilnih instrumentih.


1.16.6. Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago

Ur. l. RS, št. 29/2004


1.16.7. Pravilnik o gradbiščih

Ur. l. RS, št. 55/2008
Ur. l. RS, št. 54/2009 - popravek