Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

JAVNA NAROČILA


1.2.A Zakon o javnem naročanju  (ZJN-3)

Ur. l. RS, št. 91/2015


1.2.B Zakon o javnih financah (ZJF)

Ur. l. RS, št. 79/1999 in naslednji
ZJF - neuradno prečiščeno besedilo 15 (feb. 2018)


1.2.C Zakon o javnih skladih (ZJS-1)

Ur. l. RS, št. 77/2008 in naslednji
ZJS-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (feb. 2010)


1.2.D Zakon o upravnih taksah (ZUT)

Ur. l. RS, št. 8/2000 in naslednji
ZUT - neuradno prečiščeno besedilo 19 (april. 2018)

Opomba:
Opomba 2 pri tarifni številki 56 iz priloge Taksna tarifa je prenehala veljati 1. maja 2018 (glej 16. člen ZKZaš)
 

1.2.E Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

Ur. l. RS, št. 43/2011 in naslednji
ZPVPJN - neuradno prečiščeno besedilo 4 (okt. 2017)


1.2.1. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

Ur. l. RS, št. 60/2006 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (apr. 2016)


1.2.2.
Uredba o zelenem javnem naročanju

Ur. l. RS, št. 51/17


1.2.3. Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju

Ur. l. RS, št. 66/2007
Ur. l. RS, št. 19/2010 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-B)

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 56. člen ZJN-2B in 59. člen ZJNVETPS-B)


1.2.4. Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov

Ur. l. RS, št. 108/2004 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2012)
Ur. l. RS, št. 61/2017 - Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 301. člen ZUreP-2)


1.2.5. Navodila za izdelavo programov popotresne obnove objektov in vsebino ter obliko vlog za dodelitev sredstev državne pomoči

Ur. l. RS, št. 40/2000


1.2.6. Pravilnik o pogojih za sofinanciranje izgradnje kadrovskih stanovanj na demografsko ogroženih območjih

Ur. l. RS, št. 24/1992


1.2.7. Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja

Ur. l. RS, št. 37/2018

Opomba:
Veljaven, vendar se še ne uporablja.