Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA


1.3.1. Pravilnik o projektni dokumentaciji

Ur. l. RS, št. 55/2008

Opomba:
Pojasnila MOP glede veljavnosti (določb) podzakonskih predpisov v zvezi z razveljavitvijo prvega in drugega odstavka 62. člena ter 74.b člena ZGO-1 z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-165/09-34 z dne 3.3.2011.


1.3.2. Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja

Ur. l. RS, št. 25/2009 


1.3.3. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic

Ur. l. RS, št. 28/2014
 

1.3.4. Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice

Ur. l. RS, št. 15/2014


1.3.5. Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda

Ur. l. RS, št. 79/2007


1.3.6. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.3.7. Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena

Ur. l. RS, št. 109/2011


1.3.8.Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta

Ur. l. RS, št. 55/2008


1.3.9. Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov

Ur. l. RS, št. 54/2003


1.3.10. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

Ur. l .RS, št. 18/2013 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2013)


1.3.11. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.3.12. Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti


Ur. l. RS, št. 19/2014


1.3.13. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.3.14. Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

Ur.l. RS, št. 38/2008


1.3.15. Pravilnik o prikazu stanja prostora


Ur.l. RS, št. 50/2008 


1.3.16. Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega v okolje in načinu njegove priprave

Ur.l. RS, št. 36/2009


1.3.17. Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja

Ur.l. RS, št. 25/2009
 

1.3.18. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.3.19. Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena

Ur. l. RS, št. 103/2013