Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA


1.3.1. Pravilnik o projektni dokumentaciji - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 55/2008


1.3.1.a Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Ur. l. RS, št. 36/2018

Opomba:
Peti odstavek 14. člena in četrti odstavek 23. člena ter 7. točka tretjega odstavka in četrta alineja sedmega odstavka 24. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2021


1.3.2. Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja

Ur. l. RS, št. 25/2009


1.3.3. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic

Ur. l. RS, št. 28/2014


1.3.4. Uredba o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice

Ur. l. RS, št. 15/2014


1.3.5. Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda

Ur. l. RS, št. 79/2007


1.3.6. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.3.7. Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 17. 11. 2017

Ur. l. RS, št. 109/2011

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 122. člen GZ) do uveljavitev GZ.


1.3.8.Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 55/2008 


1.3.9. Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov

Ur. l. RS, št. 54/2003


1.3.10. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l .RS, št. 18/2013 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2013)


1.3.8.a Uredba o razvrščanju objektov

Ur. l. RS, št. 37/2018


1.3.11. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.3.12. Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti

Ur. l. RS, št. 19/2014


1.3.13. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.3.14. Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 38/2008


1.3.14.a Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Ur. l. RS, št. 36/2018


1.3.15. Pravilnik o prikazu stanja prostora

Ur. l. RS, št. 50/2008


1.3.16. Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega v okolje in načinu njegove priprave

Ur. l. RS, št. 36/2009
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2017)


1.3.17. Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja

Ur. l. RS, št. 25/2009


1.3.18. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.3.19. Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena
- Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 1. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 103/2013