Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

OBRAMBA IN ZAŠČITA


1.5.1. Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike

Ur. l. RS, št. 17/1998 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jun. 2006)


1.5.2. Uredba o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte

Ur. l. RS, št. 48/1993
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (okt. 1996)

Sprememba:
Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96) razveljavlja 135., 136. in 137. člen Uredbe o tehničnih normatvih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte


1.5.3. Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč

Ur. l. RS, št. 57/1996
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2015)

Sprememba:
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02): z dnem uveljavitve ZGO-1 se ne glede na določbe v predpisih, ki določajo dajanje pogojev, mnenj, soglasij ali kako drugače imenovanih aktov za gradnjo določene vrste objektov, ki jih ti predpisi opredeljujejo oziroma ki po teh predpisih sodijo v pristojnost posameznih soglasodajalcev, za projektne pogoje in z njimi povezana soglasja k projektnim rešitvam po določbah tega zakona štejejo samo soglasje k spremembi zaščitne funkcije zgrajenih in opremljenih zaklonišč ter zaklonišč v gradnji na podlagi 11. člena Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč


1.5.4. Navodilo o zakloniščnem redu

Ur. l. RS, št. 1/1997


1.5.5. Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje

Ur. l. RS, št. 7/1999 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2010)


1.5.6. Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in z zemljišči namenjenimi za poselitev

Ur. l. RS, št. 89/2003


1.5.7. Uredba o določitvi obrambnih potreb

Ur. l. RS, št. 30/2003


1.5.8. Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito

Ur. l. RS, št. 116/2003 


1.5.9. Uredba o metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju

Ur. l. RS, št. 105/2011


1.5.10. Gradnja zaklonišč v Republiki Sloveniji

Pojasnila Ministrstva za obrambo, (mar. 2011)


1.5.11. Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ur. l. RS, št. 63/2016