Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

VARSTVO PRI DELU


1.6.A Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Ur. l. RS, št. 43/2011


1.6.1. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.6.2. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih


Ur. l. RS, št. 89/1999 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)


1.6.3. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.6.4. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka

Ur. l. RS, št. 29/1992


1.6.5. Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju

Ur. l. RS, št. 70/1996

Sprememba:
Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 41/2004) – v Uredbi prenehajo veljati določbe, ki se nanašajo na obveznost investitorja, da v zahtevi za dovoljenje za gradnjo po predpisih o graditvi objektov pri napravah in objektih, za katere ni treba izvesti presojo vplivov na okolje po določbahZVO, posreduje strokovno oceno o izpolnjevanju pogojev glede emisij ali ravnanja z odpadki.


1.6.6. Pravilnik o varnostnih znakih

Ur. l. RS, št. 89/1999 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (apr. 2010)


1.6.7. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom

Ur. l. RS, št. 30/2000
Ur. l. RS, št. 73/2005 - spremembe in dopolnitve


1.6.8. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen

Ur. l. RS, št. 73/2005


1.6.9. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.6.10. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

Ur. l. RS, št. 89/1999 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)


1.6.11. Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu

Ur. l. RS, št. 136/2006


1.6.12. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

Ur. l. RS, št. 109/2011


1.6.13. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu

Ur. l. RS, št. 93/2005


1.6.14. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Ur. l. RS, št. 100/2001 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (dec. 2010)


1.6.15. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Ur. l. RS, št. 83/2005


1.6.16. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

Ur. l. RS, št. 4/2002 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)


1.6.17. Pravilnik o osebni varovalni opremi

Ur. l. RS, št. 29/2005 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (sep. 2011)


1.6.18. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin

Ur. l. RS, št. 95/2003


1.6.19. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih

Ur. l. RS, št. 111/2003


1.6.20. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme

Ur. l. RS, št. 101/2004


1.6.21. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu

Ur. l. RS, št. 94/2005


1.6.22. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem

Ur. l. RS, št. 101/2005