Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2005-01-3258

VARSTVO PRI DELU


1.6.A Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Ur. l. RS, št. 43/2011


1.6.1. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.6.2. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih

Ur. l. RS, št. 89/1999 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.3. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.6.4. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka

Ur. l. RS, št. 29/1992

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.5. Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju

Ur. l. RS, št. 70/1996

Sprememba:
Zakon o varstvu okolja (ZVO, Ur. l. RS, št. 41/2004) – v Uredbi prenehajo veljati določbe, ki se nanašajo na obveznost investitorja, da v zahtevi za dovoljenje za gradnjo po predpisih o graditvi objektov pri napravah in objektih, za katere ni treba izvesti presojo vplivov na okolje po določbahZVO, posreduje strokovno oceno o izpolnjevanju pogojev glede emisij ali ravnanja z odpadki.


1.6.6. Pravilnik o varnostnih znakih

Ur. l. RS, št. 89/1999 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 jun. 2015)

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.7. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom

Ur. l. RS, št. 30/2000
Ur. l. RS, št. 73/2005 - spremembe in dopolnitve

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.8. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen

Ur. l. RS, št. 73/2005

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.9. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.6.10. Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

Ur. l. RS, št. 89/1999 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.11. Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 10. 8. 2010

Ur. l. RS, št. 136/2006

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 155. člen ZRud-1 in 82. člen ZVZD-1 )


1.6.12. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu

Ur. l. RS, št. 109/2011


1.6.13. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu

Ur. l. RS, št. 93/2005

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.14. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Ur. l. RS, št. 100/2001 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2015)

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.15. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Ur. l. RS, št. 83/2005

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.16. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

Ur. l. RS, št. 4/2002 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.17. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi

Ur. l. RS, št. 33/2018


1.6.18. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela na površini in pod zemljo, ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 10. 8. 2010

Ur. l. RS, št. 95/2003

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 155. člen ZRud-1)


1.6.18.a Zakon o rudarstvu (ZRud-1)

Ur. l. RS, št. 61/2010 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 5 (nov. 2017)

Opomba:
1. junija 2018 se preneha uporabljati 92. člen v delu, ki se nanaša na obveznost določanja načina uporabe nekovinske mineralne surovine v izreku gradbenega dovoljenja (glej 125. člen GZ).


1.6.19. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 10. 8. 2010

Ur. l. RS, št. 111/2003

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 155. člen ZRud-1)


1.6.20. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme

Ur. l. RS, št. 101/2004

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.21. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu

Ur. l. RS, št. 94/2005

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.6.22. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem

Ur. l. RS, št. 101/2005
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1. (jun. 2015)

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)