Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

VARSTVO PRED POŽAROM


1.7.A Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)

Ur. l. RS, št. 71/1993 in naslednji
Ur. l. RS, št. 83/2012 - zadnje spremembe in dopolnitve
ZVPoz - neuradno prečiščeno besedilo 6 (nov. 2017)

Opomba:
30. člen in 5., 6. ter 7. točka prvega odstavka 61. člena se še uporabljajo do začetka uporabe predpisa iz osmega odstavka 29. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17) (glej 125. člen GZ).


1.7.1. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.7.2. Površine predpisane za intervencijo gasilcev

Ur. l. RS, št. 117/2003 - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090


1.7.3. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah

Ur. l. RS, št. 31/2004
Ur. l. RS, št. 10/2005 - sprememba
Ur. l. RS, št. 83/2005 - spremembe in dopolnitve
Ur. l. RS, št. 14/2007 - spremembe in dopolnitve
Ur. l. RS, št. 12/2013 - Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 5 (nov. 2017)

Opombe:
- 15. člen se še uporablja do uskladitve zakonov glede pristojnost inšpektorjev na posameznem delovnem področju z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 (glej 122. člen GZ).
- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 12/2013): Z dnem uveljavitve tega pravilnika (8.2.2013) prenehajo veljati 9., 11., 12., drugi, tretji in četrti odstavek 13. člena in 14. člen ter prilogi 1 in 3 Pravilnika o požarni varnosti v stavbah.


1.7.4. Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti

Ur. l. RS, št. 70/1996
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (mar. 2004)

Opomba:
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/2004): z 31.12.2004 preneha veljati 1. točka 1. člena Pravilnika o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti


1.7.5. Pravilnik o požarnem redu

Ur. l. RS, št. 52/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2011)


1.7.6. Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnost - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 17. 11. 2017

Ur. l. RS, št. 12/2013 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2013)

Opomba:
Podaljšanje uporabe (glej 122. člen GZ)


1.7.7. Tehnična smernica - požarna varnost v stavbah

TSG-1-001:2010

Širjenje požara na sosednje objekte,
Nosilnost konstrukcije ter širjenje požara po stavbah,
Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje,
Naprave za gašenje in dostop gasilcev.


1.7.8. Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov

Ur. l. SFRJ, št. 30/1991

Sprememba:
1.7.3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 83/2005): prenehajo se uporabljati 13., 14. in 24. do 38. člen Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.


1.7.9. Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij

Ur. l. RS, št. 22/1995 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2009)


1.7.10. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij

Seznam

Opomba:
Na podlagi 11. člena pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje SEZNAM pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij.


1.7.11. Požarna zaščita – Varnostni znaki – Evakuacijska pot, naprave za gašenje in ročni javljalniki požara

SIST 1013/96


1.7.12. Pravilnik o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih vrat ali loput - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 25. 6. 1991

Ur. l. SFRJ, št. 35/1980

Opomba:
- Delno podaljšanje uporabe (glej 124. člen GZ).
- 1.7.3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 83/2005): prenehajo se uporabljati 7. do 10. člen Pravilnika o tehničnih normativih za naprave za avtomatično zapiranje protipožarnih vrat ali loput.


1.7.13 Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.7.14. Pravilnik o reševalni in gasilski službi na javnem letališču

Ur. l. RS, št. 42/2000


1.7.15. Pravilnik o požarnem varovanju

Ur. l. RS, št. 107/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2010)


1.7.16. Seznam pooblaščenih izvajalcev požarnega varovanja

Seznam

Opomba:
Na podlagi pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje SEZNAM pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja.


1.7.17. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

Ur. l. RS, št. 108/2004 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jul. 2015)


1.7.18. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

Seznam

Opomba:
Na podlagi 14. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje SEZNAM pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov.


1.7.19. Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Ur. l. RS št. 45/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2009)

Opomba:
Določba drugega odstavka 13. člena, vezana na usposabljanje tehničnega preglednika se začne uporabljati 1. januarja 2011.


1.7.20. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Seznam

Opomba:
Na podlagi 11. člena pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje SEZNAM pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov  aktivne požarne zaščite.


1.7.21. Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov

Ur. l. RS, št. 67/20051.7.22. Odredba o merilih za določanje povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti

Ur. l. RS, št. 38/2002


1.7.23. Seznam pooblaščenih izvajalcev ukrepov varstva pred požarom

Seznam

Opomba:
Za izvajanje pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni  list  RS,  št. 32/11  in  61/11 –  popr.) Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavlja Seznam pooblaščenih izvajalcev urepov varstva pred požarom.


1.7.24. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge, na tirnih vozilih in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 16. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 63/2013

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 113. člena ZVZelP-1 (glej 109. člen ZVZelP-1)


1.7.25. Požarnovarnostni odmiki med stavbami

SZPV 204/2010


1.7.26. Naprave za naravni odvod dima in toplote (NODT)

SZPV 405-1/2010
 

1.7.27. Naravni odvod dima iz stopnišč 

SZPV 405-2/2010


1.7.28. Požarnovarnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah

SZPV 408