Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

VARSTVO PRED HRUPOM


1.8.B Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

Ur. l. RS, št. 41/2004 in naslednji
ZVO-1 - neuradno prečiščeno besedilo 17 (mar. 2018)
 

1.8.1. Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Ur. l. RS, št. 51/2014 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (maj 2017)


1.8.2. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Ur. l. RS, št. 43/2018


1.8.3. Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore

Ur. l. RS, št. 29/1980

Sprememba:
1.8.4 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb, Ur. l. RS, št. 14/1999
6. in 7. člen odloka se prenehata uporabljati za objekte, prostore ali posega, ki so navedeni v drugem odstavku 1. člena Pravilnika o zvočni zaščiti stavb


1.8.4. Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah

Ur. l. RS, št. 10/2012


1.8.4.a Tehnična smernica - zaščita pred hrupom v stavbah

TSG-1-005:2012


1.8.5. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.8.6. Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje

Ur .l. RS št. 105/2008


1.8.7. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu

Ur. l. RS, št. 17/2006 
Pravilnik - besedilo osnovnega predpisa z vključenim popravkom (feb. 2006)

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.8.8. DIN 18195

Spletna prodaja: Slovenski inštitut za standardizacijo
Posrednik: MŠZŠ RS, Urad za standardizacijo in meroslovje, Šmartinska 140, Ljubljana


1.8.9. DIN 4109/1989

“Zvočna zaščita v visokogradnji, primeri izvedbe in računski postopki” (Schallschutz im Hochbau, Ausführungbeispiele und Rechnenverfahren) (Urad za meroslovje)
Posrednik: MŠZŠ RS, Urad za standardizacijo in meroslovje, Šmartinska 140, Ljubljana


1.8.10. DIN 18005/1987

“Zmanjšanje hrupa pri prostorskem planiranju; računske metode”
(Schallschutz im Städtebau, Berechenungsverfahren)
Posrednik: MŠZŠ RS, Urad za standardizacijo in meroslovje, Šmartinska 140, Ljubljana


1.8.11. “Smernice RLS” (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen)

(Schallschutz im Städtebau, Berechenungsverfahren)
Posrednik: MŠZŠ RS, Urad za standardizacijo in meroslovje, Šmartinska 140, Ljubljana


1.8.12. Pravilnik o emisiji hrupa gospodinjskih strojev

Ur. l. RS, št. 13/2001 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2005)

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 21. člen ZTZPUS-1)


1.8.13. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s pravilnikom o emisiji hrupa gospodinjskih strojev

Ur. l. RS, št. 13/2001


1.8.14. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.8.15. Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju

Ur. l. RS, št. 121/2004


1.8.16. Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem

Ur. l. RS, št. 106/2002
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (maj 2006)


1.8.17. Praktične smernice za varovanje delavcev pred hrupom na glasbenem in razvedrilnem področju

Ur. l. RS, št. 96/2007