Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

RAVNANJE Z ODPADKI


1.9.A Zakon o ohranjanju narave (ZON)

Ur. l. RS, št. 56/1999 in naslednji
ZON - neuradno prečiščeno besedilo 9 (maj. 2018)


1.9.1. Uredba o odpadkih

Ur. l. RS, št. 37/2015
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2015)


1.9.2. Uredba o odlagališčih odpadkov

Ur. l. RS, št. 10/2014 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jun. 2018)


1.9.3. Uredba o sežiganju odpadkov - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 20. 2. 2016

Ur. l. RS, št. 68/2008 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2009)

Opomba:
Se še uporablja


1.9.3.a Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

Ur. l. RS, št 8/2016


1.9.4. Uredba o odpadni električni in elektronski opremi

Ur. l. RS, št. 55/2015
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2016)


1.9.5. Uredba o odpadnih oljih

Ur. l. RS, št. 24/2012


1.9.6. Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

Ur. l. RS, št. 113/09 in naslednji
Uredba – neuradno prečiščeno besedilo 3 (mar. 2017)


1.9.7. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Ur. l. RS, št. 84/2006 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 7 (jul. 2017)


1.9.8. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti in z njima povezanih raziskavah

Ur. l. RS, št. 89/2008


1.9.9. Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Ur. l. RS, št. 33/2017
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2018)


1.9.10.  Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.9.11. Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah

Ur. l. RS, št. 89/2008


1.9.12. Splošni pogoji poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja

Ur. l. RS, št. 117/2005


1.9.13. Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007

Ur. l. RS, št. 29/2002


1.9.14. Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

Ur . l. RS, št. 122/2007


1.9.15. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Ur. l. RS, št. 98/2015
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2017)


1.9.16. Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov

Ur. l. RS, št. 34/2008 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jul. 2011)


1.9.17. Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih

Ur. l. RS, št. 34/2008


1.9.18. Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom

Ur. l. RS, št. 39/2010


1.9.19. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


1.9.20. Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi

Ur. l. RS, št. 70/2008


1.9.21. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest

Ur. l. RS, št. 34/2008


1.9.22. Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah

Ur. l. RS, št. 34/2008


1.9.23. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami

Ur. l. RS, št. 63/2009


1.9.24. Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum

Ur. l. RS, št. 37/2011 


1.9.25. Uredba o izrabljenih vozilih

Ur. l. RS, št. 32/2011 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 1 (apr. 2012)


4.6.1. Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE)
Ur. l. RS, št. 84/2018

1.9.26. Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE)

Ur. l. RS, št. 84/2018