Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

PROMET


4.3.A Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1)

Ur. l. RS, št. 30/2018

Opombe:
11., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62. in 68. člen se začnejo uporabljati 16. junija 2019.


4.3.B Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)

Ur. l. RS, št. 131/2006 in naslednji
ZPCP-2 - neuradno prečiščeno besedilo 8 (jan 2016)


4.3.1. Pravilnik o avtobusnih postajališčih

Ur. l. RS, št. 106/2011

Opombe:
20. člen se še uporablja do 14. avgusta 2018 (glej 51. člen Pravilnika o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18)).20. člen se še uporablja do 14. avgusta 2018 (glej 51. člen Pravilnika o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18)).


4.3.2. Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj

Ur. l. RS, št. 86/2004

Opombe:
Neveljaven predpis, ki se še uporablja


4.3.3. Pravilnik o letališčih

Ur. l. RS, št. 86/2016


4.3.5. Uredba o kategorizaciji državnih cest

Ur. l. RS, št. 102/2012
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 8 (nov. 2017)


4.3.6. Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil

Ur. l. SFRJ, št. 17/1966

Opombe:

Kolikor ni v nasprotju z določbami Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in drugimi predpisi, se ta pravilnik še naprej uporablja.


4.3.7. Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi

Ur. l. RS, št. 111/2009


4.3.8. Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 6. 1. 2018

Ur. l. RS, št. 44/2013 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (sep. 2017)

Opombe:
Delno podaljšanje uporabe (glej 89. člen ZMV-1)


4.3.9. Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb

Ur. l. RS, št. 36/2005 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (nov. 2011)


4.3.10. Pravilnik o zaščiti živali med prevozom

Ur. l. RS, št. 62/2009


4.3.11. Pravilnik  o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi

Ur. l. RS, št. 99/2006 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (maj 2010)


4.3.12. Odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pristanišča za varnost plovbe in varen privez plovil

Ur. l RS, št. 32/2002


4.3.13. Pravilnik o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav

Ur. l. RS, št. 2/2007 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (maj 2010)


4.3.14. Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge in na tirnih vozilih z odprtim kuriščem - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 16. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 63/2013

Opombe:
Delno podaljšanje uporabe do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 113. člena ZVZelP-1 (glej 109. člen ZVZelP-1)


4.3.15. Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč - Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 16. 6. 2018

Ur. l. RS, št. 72/2009 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (sep. 2010)

Opombe:
Delno podaljšanje uporabe do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 113. člena ZVZelP-1 (glej 109. člen ZVZelP-1)


4.3.16. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

Ur. l. RS, št. 82/2013 in naslednji
ZPrCP - nauradno prečiščeno besedilo 6 (jan. 2018)


4.3.17. Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30)

Ur. l. RS, št. 75/2016


4.3.18. Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest

Ur. l. RS, št. 50/2011
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (apr. 2017)


4.3.19. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

 
Ul. l. RS, št. 99/2015
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (sep. 2018)


4.3.20. Uredba o cestninskih cestah in cestnini

Ul. l. RS, št. 77/2016
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2018)


4.3.21. Zakon o cestah (ZCes-1)

Ur. l. RS, št. 109/2010 in naslednji
ZCes-1 - neuradno prečiščeno besedilo 4 (feb 2018)


4.3.22. Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (ZEDRZ)

Ur. l. RS, št. 13/2018

Opomba:

8. člen se začne uporabljati 1. junija 2019
8. člen se začne uporabljati 1. junija 2019


4.3.23. Pravilnik o kolesarskih površinah

Ur. l. RS, št. 36/2018


4.3.24. Splošne smernice DARS d.d. za pripravo občinskih prostorskih aktov

Smernice

 


Infrastruktura za pešce, Splošne usmeritve (Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana, avgust 2017) >>

Kolesarjem prijazna infrastruktura – Smernice za umeščanje kolesarske infrstrukture v urbanih območjih, Ministrstvo za infrastrukturo, avgust 2017 >>

Navodila za projektiranje kolesarskih površin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC, junij 2012 >>