Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

PROIZVODNJA ZDRAVIL in FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV


5.5.A Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)

Ur. l. RS, št. 45/2001 in naslednji
ZZVR-1 - neuradno prečiščeno besedilo 9 (mar. 2018)


5.5.B Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)

Ur. l. RS, št. 83/2012


5.5.C Zakon o preskrbi s krvjo (ZPKrv-1)

Ur.l. RS, št. 104/2006


5.5.D Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)

Ur. l. RS št. 98/2009


5.5.1.
Pravilnik o proizvodnji zdravil

Ur. l. RS, št. 81/2016


5.5.2.  Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, ki dajejo zdravila v promet oziroma ki preskušajo in kontrolirajo zdravila, ki se uporaljajo v veterini 

Ur. l. SFRJ, št. 39/1988

Spremembe:
- Pravilnik o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, Ur. l. RS št. 75/00, 1/04
Zgornji pravilnik se preneha uporabljati v delu, ki se nanaša na pogoje za promet.
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane, Ur. l. RS št. 22/00


5.5.3. Odredba o higiensko-tehničnih ukrepih, ki so obvezni za delovne organizacije, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in prometom krvi in krvnih derivatov

Ur. l. SFRJ, št. 28/1967
Ur. l. SFRJ, št. 31/1968 - spremembe in dopolnitve

Opomba:
Do izdaje izvršilnih predpisov Zakona o preskrbi s krvjo se uporablja ta izvršilni predpis, kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.


5.5.4.
Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


5.5.5. Pravilnik o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev

Ur. l. RS, št. 107/2013
Ur. l. RS, št. 30/2018 - spremembe, (Opombe: Datum začetka veljavnosti: 11.05.2018, Datum začetka uporabe: 01.10.2019)


5.5.6. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati podjetja oziroma druge pravne osebe, katerih dejavnost je proizvodnja sredstev za varstvo rastlin

Ur. l. SFRJ, št. 36/1991


5.5.7.
Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


5.5.8.
Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.


5.5.9. Pravilnik o skladiščenju, oddaji, prevozu in odstranjevanju neuporabljene krvi in krvnih pripravkov

Ur. l. RS, št. 100/2002

Opomba:
Do izdaje podzakonskih predpisov Zakona o preskrbi s krvjo (Ur.l. RS, št. 104/06) se uporablja ta pravilnik, kolikor ni v nasprotju z navedenim zakonom.


5.5.10. Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin

Ur. l. RS, št. 69/2001 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 dec. 2015)


5.5.11. Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov

Ur. l. RS, št. 82/2002 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2011)


5.5.12. Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo

Ur. l. RS, št. 6/2008