Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

SPLOŠNO


6.1.A Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP)

Ur. l. SRS, št. 18/1974 in naslednji
ZPSPP - neuradno prečiščeno besedilo 4 (nov. 2011)


6.1.B Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

Ur. l. RS, št. 9/2017
ZOUTPI - neuradno prečiščeno besedilo 1 (jun. 2017)


6.1.C Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

Ur. l. RS, št. 87/2001
ZKnj-1 - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2015)


6.1.1. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe

Ur. l. RS, št. 73/2003 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2012)


6.1.2.
Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah

Ur. l. RS, št. 88/2003


6.1.3. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev

Ur. l. RS, št. 67/2006


6.1.4.
Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč

Ur. l. RS, št. 41/2007


6.1.5. Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)

Ur. l. RS, št. 77/2010
ZGeoD-1 - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2017)

Opombe:
Prenehanje veljavnosti dela prvega odstavka 1. člena, prenehanje veljavnosti naslova drugega, tretjega in petega poglavja ter 3. do 24. člena, 26. člena, 40. do 45. člena se začne uporabljati 1. junija 2018.


6.1.6. Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo

Ur. l. RS, št. 70/2000 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 2 (dec. 2012)


6.1.7. Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe

Ur. l. RS, št. 85/2016
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2017)


6.1.8. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica

Ur. l. RS, št. 52/2017


6.1.9. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej)

Ur. l. RS, št. 62/2016


6.1.9.1. Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti

Ur. l. RS, 42/2017


6.1.10. Pravilnik o normativih za izgradnjo in opremljenost policijskih prostorov za pridržanje

Ur. l. RS, št. 62/2016


6.1.11. Uredba o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

Ur. l. RS, št. 71/20166.1.12 Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč

Ur. l. RS, št. 59/2017