Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

vodilni načrt - načrt arhitekture

Morebitne predloge in pripombe na pripravljene vzorce pošljite na naslov strokovna.pomoc@zaps.si.

Vodilni načrt vsebuje podatke in izjave, ki se izdelajo na podlagi prilog Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, tehnično poročilo in grafične prikaze

Podatki in izjave

Priloge Pravilnika so objavljene na spletni strani MOP in se sproti posodabljajo, zato jih na tem mestu ne objavljamo ponovno. 

Celoten komplet dokumentacije in obrazcev za manj zahtevne in zahtevne objekte je zajet v aplikaciji za izpolnjevanje obrazcev, ki je programirana tako, da se vsak podatek vpisuje le enkrat. Če boste uporabili to varianto, pred uporabo preberite navodila.  

Aplikacija za pripravo obrazcev v zvezi z graditvijo objektov je pripomoček za pripravo dokumentacije in zahtevkov v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18). 

Pripomoček je pripravljen kot poskusni model do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema (zbirk podatkov in e-poslovanja v javni upravi pri načrtovanju prostora in graditvi objektov). Z njim bo uveden elektronski način poslovanja pri pripravi, sprejemanju, uveljavljanju ter uporabi državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov ter pri procesih graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih. Projekt bo izveden do konca leta 2020 in ga izvaja Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Poleg aplikacije je za vsako posamezno prilogo na voljo tudi enostavna excel tabela, brez vseh funkcionalnosti, v katero se podatki vpisujejo posebej v vsako posamezno polje. Vsi zahtevki (ne pa tudi dokumentacija) so objavljeni tudi v pdf obliki z možnostjo izpolnjevanja.

Za lažje izpolnjevanje so na voljo tudi že izpolnjeni obrazci, ki so pripravljeni v pomoč projektantom za boljšo predstavo kaj napisati v katero polje.

Za samostojno spremembo namembnosti in GD za nezahtevne objekte sta na voljo verziji v excelu in pdf-ju.

 


na vrh

Tehnično poročilo

Tehnično poročilo faza DGD

Tehnično poročilo za načrt arhitekture v fazi DGD je sistematično urejena zbirka podatkov, ki so potrebni za zagotavljanje skladnosti načrta z zakonodajo in doseganje strokovnih standardov vsebine. Vzorec tehničnega poročila je izdelan v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Zaradi zagotavljanja preglednosti in sistematičnosti je priporočljivo upoštevati kazalo in vrstni red besedila Besedilo naj bo kratko in jedrnato, brez nepotrebnega ponavljanja podatkov, tako da se zmanjša možnost napak, ki lahko nastanejo z večkratnim navajanjem istih dejstev. Vsebina tehničnega poročila naj ne navaja podatkov, ki so navedeni v Prilogi 4 Pravilnika. Prav tako ni potrebno navajati podatkov, ki so predmet PZI projekta in ki so takšne narave, da se do izdelave PZI lahko še večkrat spremenijo. V fazi DGD mora biti zagotovljeno le upoštevanje tistih bistvenih zahtev, ki so pomembne pri umeščanju v prostor.

Besedilo v sivi barvi služi kot obrazložitev in pomoč projektantom, pred končnim tiskanjem se izbriše iz dokumenta. 

VZOREC TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA ARHITEKTURE ZA FAZO DGD

 

Tehnično poročilo faza PZI

Tehnično poročilo PZI vsebuje opise vseh tehničnih in oblikovnih podrobnosti, ki zagotavljajo:

- izdelavo dovolj natančnega popisa izvedbenih del

- pripravo projekta za razpis oziroma razpisne dokumentacije, ki ustreza vsebini PZR

- pripravo relevantnih ponudb izvajalcev in kasneje tehnično in oblikovno izvedbo, kot je s projektom predvideno in zahtevano

- zagotovitev izpolnjevanja bistvenih zahtev, kot so bile določene v projektu za gradbeno dovoljenje in za kar je bilo izdano gradbeno   dovoljenje

V tehničnem poročilu načrta arhitekture so zajete teme, ki zadevajo načrt arhitekture. Splošnih opisov instalacij, konstrukcij, tehnologij ..., se pravi področij, ki imajo svoje načrte, v tehničnem poročilu arhitekture ni. Splošnih opisov arhitekturne izvedbe je samo toliko, da je načrt kot celota jasen in nedvoumen. V izogib napakam naj se posamezni opisi in drugi podatki ne navajajo na več mestih, vsak podatek naj bo naveden samo enkrat.

Vzorec tehničnega poročila je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in je pripravljen kot opomnik vsebin, ki jih zahteva Pravilnik, projektant pa naj sam presodi kateri podatki so za gradnjo relevantni, pri čemer naj se pri navajanju omeji na najnujnejše. Podatke se navaja smiselno glede na vrsto, namembnost, tveganje, ogroženost in druge značilnosti objekta.

Navedbe v sivi barvi so zgolj napotki in obrazložitve, ki se v fazi izdelave tehničnega poročila za konkreten objekt izbrišejo iz besedila.

 

VZOREC TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA ARHITEKTURE ZA FAZO PZI

 

 


na vrh

Grafični prikazi

Lokacijski prikazi

Pripravljena sta dva primera lokacijskih prikazov, izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Primera sta izdelana za faze IZP, DGD, PZI in PID. V primerih prikazana lokacija in gradnja sta fiktivni, vsakršna podobnost z realnim stanjem v prostoru je zgolj naključna. 

Prikazi so izdelani v PDF formatu, na voljo pa sta tudi predlogi za izdelavo lokacijskih prikazov s programskim orodjem Archicad z navodili, verzija 1.2. Predloga za programsko orodje Autocad bo izdelana v kratkem.

Prvi primer Novogradnja prikazuje gradnjo enostanovanjske stavbe na praznem zemljišču. V tem primeru v fazah PZI in PID ni prišlo do sprememb.

 

Drugi primer Prizidava prikazuje prizidavo obstoječemu objektu, pri kateri je prišlo do sprememb v fazah PZI (glavni objekt je manjši, kot je bilo predvideno v DGD, pripadajoči objekt je premaknjen) in PID (spremenjena zbirna karta komunalnih vodov).

 

PRIMER NOVOGRADNJA

PRIMER PRIZIDAVA

PREDLOGA ARCHICAD

PREDLOGA ALLPLAN in NAVODILA

 

Tehnični prikazi

Vsebina je v pripravi


na vrh
 
Podatki in izjave

Tehnično poročilo

Grafični prikazi