Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

načrt arhitekture

Tehnično poročilo faza PGD

Tehnično poročilo za načrt arhitekture v fazi PGD je sistematično urejena zbirka podatkov, ki so potrebni za zagotavljanje skladnosti načrta z zakonodajo in doseganje strokovnih standardov vsebine.

Cilji oblikovanja vzorca besedila so:

- dvig splošne ravni projektne dokumentacije (osnutek tehničnega poročila za zahtevne objekte služi kot osnova vsem projektantom);

- izdelava standardiziranega strokovnega besedila, čigar preglednost in sistematičnost je v pomoč revidentom pri izdelavi revizijskega poročila, referentom na upravnih enotah pri izdaji gradbenih dovoljenj in naročnikom ter bodočim kupcem nepremičnin.

- opredelitev informacij za izdelavo vodilne mape; uskladitev vsebine z vsebino revizijskega poročila,

- olajšati delo revidentov in projektantov, izdelava osnove za oblikovanje tehničnega poročila za fazo PZI.

Priporočljivo je upoštevati kazalo in vrstni red besedila za zagotavljanje zgoraj navedenih razlogov o preglednosti in sistematičnosti, vsebina je navedena po alinejah za različne vrste in zahtevnosti objektov; besedilo se lahko oblikuje kot navedeno po alinejah ali pa v zaključenih povednih stavkih. Besedilo naj bo kratko in jedrnato, brez nepotrebnega ponavljanja podatkov; tako se zmanjša možnost napak, ki lahko nastanejo z večkratnim navajanjem istih dejstev. Vsebina tehničnega poročila naj ne navaja podatkov, ki so predmet PZI projekta in ki so takšne narave, da se do dokončanja projektov lahko še večkrat spremenijo.  V fazi PGD mora biti zagotovljeno upoštevanje bistvenih zahtev in določen nivo standardov, ki ga mora predvideni objekt v fazi izvedbe in uporabe zagotoviti.

Besedilo v modri barvi služi kot obrazložitev in pomoč projektantom, pred končnim tiskanjem se izbriše iz dokumenta.

VZOREC TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA ARHITEKTURE ZA FAZO PGD


na vrh

Tehnično poročilo faza PZI

Tehnično poročilo PZI vsebuje opise vseh tehničnih in oblikovnih podrobnosti, ki zagotavljajo:

- izdelavo dovolj natančnega popisa izvedbenih del

- pripravo projekta za razpis oziroma razpisne dokumentacije, ki ustreza vsebini PZR

- pripravo relevantnih ponudb izvajalcev in kasneje tehnično in oblikovno izvedbo, kot je s projektom predvideno in zahtevano

- zagotovitev izpolnjevanja bistvenih zahtev, kot so bile določene v projektu za gradbeno dovoljenje in za kar je bilo izdano gradbeno   dovoljenje

V opisih so praviloma sklici na standarde ali tehnične smernice, ki definirajo zahtevan nivo tehnične izvedbe. Kjer standardov in tehničnih smernic ni, se navajajo proizvodi in njihovi proizvajalci.Praviloma se kot referenca navaja točno določen proizvod, kadar nekemu proizvodu ni alternative ali pa je oblikovanje vezano na točno določen proizvod.

V tehničnem poročilu načrta arhitekture so zajete teme, ki zadevajo načrt arhitekture. Splošnih opisov instalacij, konstrukcij, tehnologij ..., se pravi področij, ki imajo svoje načrte, v tehničnem poročilu arhitekture ni. Splošnih opisov arhitekturne izvedbe je samo toliko, da je načrt kot celota jasen in nedvoumen. V izogib napakam naj se posamezni opisi in drugi podatki ne navajajo na več mestih, vsak podatek naj bo naveden samo enkrat.

Navedbe v svetlo modri barvi so zgolj napotki in obrazložitve, ki se v fazi izdelave tehničnega poročila za konkreten objekt izbrišejo iz besedila. Navedbe v zeleni barvi služijo kot pomoč pri vsebini, v fazi izdelave tehničnega poročila za konkreten objekt se izbrišejo iz besedila.

VZOREC TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA ARHITEKTURE ZA FAZO PZI

VZOREC TABELA KATALOG PROSTOROV

SEZNAM STANDARDOV

Seznam standardov je povzet po Odredbi o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih - Uradni list RS, št. 48/10


na vrh

Popis del in predizmere

Vsebina je v pripravi.


na vrh
 
Tehnično poročilo faza PGD

Tehnično poročilo faza PZI

Popis del in predizmere