Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.15. Zastavna in pridržna pravica


na vrh

C.15.1. Zastavna pravica

C.15.1.1. Zato, da si zavaruje plačilo za izpolnitev naročila, za povračilo materialnih stroškov ter drugih njegovih terjatev po naročilu, ima izvajalec zastavno pravico na stvareh, ki jih je izdelal za namen izpolnitve svoje obveznosti in je lastninska pravica na takšnih stvareh že prešla na naročnika, kot tudi na drugih predmetih naročnika, ki mu jih je ta izročil v zvezi z izvajalčevo izpolnitvijo obveznosti po naročilu, vse dokler jih ima izvajalec v posesti in dokler jih prostovoljno ne neha imeti.

C.15.1.2. Šteje se, da sta izvajalec in naročnik v vsakem primeru sklenila dogovor o zunajsodni prodaji predmeta, na katerem obstaja zastavna pravica izvajalca. Prodaja se lahko opravi na javni dražbi v osmih dneh od dneva, ko je izvajalec s priporočenim pismom opozoril naročnika, da bo tako ravnal, pri čemer pa mora naročniku pravočasno sporočiti kraj in dan javne dražbe; sporočilo se šteje za pravočasno, če je naročnik obveščen o kraju in dnevu javne dražbe s priporočenim pismom v osmih dneh pred nameravano javno dražbo. Iz izkupička prodaje izvajalec najprej poplača svojo celotno zapadlo terjatev, morebitni presežek pa mora izročiti naročniku.


na vrh

C.15.2. Pridržna pravica

C.15.2.1. Če ima izvajalec do naročnika zapadlo terjatev, sme izvajalec pridržati katerokoli naročnikovo stvar, ki je v posesti izvajalca, dokler mu ni plačana ta terjatev. S tem v zvezi se glede predmetov, ki jih je naročnik izročil izvajalcu v zvezi z naročilom, šteje, da so bili izvajalcu izročeni prostovoljno ter da v nobenem primeru niso bili dani izvajalcu v hrambo ali na posodo. V primeru, da se izvajalec kot zastavni upnik namerava poplačati iz vrednosti pridržanih predmetov naročnika, se šteje za pravočasno, če mu tak svoj namen sporoči v petnajstih dneh pred nameravano prodajo predmeta. V zvezi s takšnim unovčenjem predmeta naročnika se smiselno uporabljajo določbe teh splošnih pogojev o unovčevanju zastavne pravice izvajalca.


na vrh
 
C.15. Zastavna in pridržna pravica

C.15.1. Zastavna pravica

C.15.2. Pridržna pravica