Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.17. Odstop od naročila


na vrh

C.17.1. Okoliščine za odstop od naročila

C.17.1.1. Naročnik sme odstopiti od naročila zaradi kršitve pogodbene obveznosti izvajalca le, če je pred tem izvajalcu pisno sporočil kršitev njegove obveznosti in mu pustil primeren rok, da kršitev odpravi. Če ni drugačnega dogovora, se šteje, da je tak primeren rok petnajst dni, v primeru večjih naročil pa najmanj trideset dni.

C.17.1.2. Izvajalec sme odstopiti od naročila:
C.17.1.2.1. če je tek rokov za izpolnitev zadržan za petinštirideset dni zaradi vzroka, ki izvira iz sfere naročnika;
C.17.1.2.2. je glede naročnika uveden insolvenčni postopek ali je predlog za začetek takšnega postopka ob pomanjkanju zadostnega premoženja naročnika zavrnjen ali kako drugače ustavljen;
C.17.1.2.3. se v predpostavkah, na katerih temelji projektna naloga oziroma naročilo na njeni podlagi, pojavijo bistvene spremembe, predvsem če se po podaji naročila spremenijo predpisi, ki so merodajni za izpolnitev naročila s strani izvajalca, naročnik pa zavrne zahtevo za prilagoditev pogojev naročila novemu stanju ali
C.17.1.2.4. je naročnik kljub opominu izvajalca v zamudi s plačilom dveh zaporednih plačil, ki jih izvajalcu dolguje na podlagi istega naročila.

C.17.1.3. Odstop od naročila je treba nasprotni stranki sporočiti s priporočenim pismom.


na vrh

C.17.2. Posledice odstopa od naročila

C.17.2.1. V primeru odstopa od naročila bodisi s strani naročnika bodisi s strani izvajalca, je izvajalec upravičen do prejema plačila za celotno delo, ki ga je opravil, pri čemer je takšno plačilo sorazmerno stopnji, do katere je naročilo že izpolnjeno. Če gre za naročilo, ki se izvaja po fazah, sorazmerno plačilo v vsakem primeru obsega celotno plačilo za že zaključene faze ter del plačila zadnje začete in nedokončane faze, ki ustreza stopnji njene izpolnjenosti.

C.17.2.2. Če od naročila odstopi naročnik iz drugih razlogov, kot so določeni s temi splošnimi pogoji, je poleg sorazmernega plačila po točki C.17.2.1. upravičen tudi do sorazmernega dobička, ki bi mu pripadel, če bi bil naročilo izpolnil do konca.

C.17.2.3. V primeru odstopa od naročila bodisi s strani naročnika bodisi s strani izvajalca, mora naročnik izvajalcu v vsakem primeru plačati vse materialne stroške, ki jih je izvajalec imel z naročilom do odstopa naročnika.

C.17.2.4. V primeru odstopa od naročila naročilo dokončno preneha šele s prejemom celotnega dolgovanega plačila naročnika po izvajalcu.


na vrh
 
C.17. Odstop od naročila

C.17.1. Okoliščine za odstop od naročila

C.17.2. Posledice odstopa od naročila