Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.18. Poslovna skrivnost


na vrh

C.18.1. Opredelitev poslovne skrivnosti

C.18.1.1. Poslovna skrivnost pomeni vsakršno finančno, poslovno, tehnično, strateško ali drugačno informacijo, bodisi da jo je izvajalec ustvaril ali ne, ki ni splošno znana zaposlenim osebam naročnika in za katero naročnik lahko izve na podlagi ali v posledici razmerja, vzpostavljenega na podlagi naročila, ne glede na to, ali so izpolnjeni pogoji za opredelitev poslovne skrivnosti v smislu zakonodaje o gospodarskih družbah.

C.18.1.2. Poslovna skrivnost vključuje, vendar ni omejena na sledeče tipe informacij in katerikoli drug tip informacij podobne narave: dizajni, koncepti, načrti, ideje, izumi, specifikacije, tehnike, odkritja, modeli, podatki, izvorne kode, dokumentacija, diagrami, grafi, raziskave, razvoji, poslovni načrti, časovni razporedi, strategije in razvojni načrti, imena strank in druge informacije, povezane s strankami, politikami določanja cen in finančnimi informacijami.


na vrh

C.18.2. Varstvo poslovne skrivnosti

C.18.2.1. Naročnik ne bo razkril ter bo obvaroval kot zaupne, ter se obvezuje, da bo dosegel, da bodo njegovi zaposleni, podizvajalci, sodelavci in drugi pogodbeni partnerji varovali in ne bodo razkrili poslovne skrivnosti, prejete na podlagi naročila, ne da bi pred tem prejel jasno in izrecno pisno soglasje izvajalca.

C.18.2.2. Naročnik zagotavlja, da ni izročil, razkril ali sporočil katerekoli poslovne skrivnosti izvajalca katerikoli tretji osebi, ter bo enako postopal v bodoče, če ne bo podano pisno soglasje izvajalca. Določba prejšnjega stavka se ne nanaša na izročitev, razkritje ali sporočitev katerekoli poslovne skrivnosti, ki je posledica dolžnosti izročitve, razkritja ali sporočitve poslovne skrivnosti lastniku (družbeniku) naročnika, njegovemu poslovodnemu ali nadzornemu organu ali organu, ki izvaja obvezno računovodsko revizijo, ali oblastvenemu organu v posledici njegove izvršljive odločbe.


na vrh
 
C.18. Poslovna skrivnost

C.18.1. Opredelitev poslovne skrivnosti

C.18.2. Varstvo poslovne skrivnosti