Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.2. Avtorske pravice

C.2.1.1. Če zaradi izpolnitve naročila nastane avtorsko delo, je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic na takšnem avtorskem delu izvajalec.

C.2.1.2. Če je izvajalec pravna oseba in niso izpolnjeni zakonski ali pravnoposlovni pogoji za prenos pravic na avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve naročila, na izvajalca, do nasprotne izjave izvajalca velja, da je izvajalec v razmerju do naročnika izključni pooblaščenec avtorjev takšnega avtorskega dela za uveljavljanje vseh pravic avtorjev, ki izhajajo iz avtorskega dela in ki bi bile predmet urejanja teh splošnih pogojev, če bi bil avtor izvajalec.

C.2.1.3. V primeru prenosa določenih upravičenj izvajalca, ki izvirajo iz avtorske pravice, na naročnika, izvajalec ostane izključno pooblaščen za uveljavljanje vseh upravičenj, ki izvirajo iz avtorske pravice in ki na naročnika niso prenesene.

C.2.1.4. Na naročnika se prenesejo posamične materialne avtorske pravice izvajalca in posamične druge pravice izvajalca kot avtorja samo, če je tak prenos izrecen predmet naročila. Tudi v tem primeru se na izvajalca prenesejo samo tiste posamične materialne avtorske pravice izvajalca in posamične druge pravice izvajalca kot avtorja izvajalca, ki so v naročilu izrecno navedene s sklicevanjem na ustrezna določila zakona, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.

C.2.1.5. Naročnik potrjuje, da ne obstajajo upravičeni interesi naročnika, ki bi omejevali pravico dostopa in izročitve izvajalca kot avtorja avtorskega dela, ki tvori predmet izpolnitve izvajalca.

C.2.1.6. Naročnik potrjuje, da obstaja izvajalčev upravičen interes do ohranitve avtorskega dela, zato mora izvajalcu pred njegovim nameravanim uničenjem ponuditi njegovo vrnitev s priporočenim pismom.

C.2.1.7. Pravni promet z nosilci, na katerih je fiksiran predmet izpolnitve izvajalčeve obveznosti, ne vpliva na prenos avtorskih pravic izvajalca na takšnem predmetu izpolnitve.

C.2.1.8. V primeru, da lastninska pravica na nosilcu, na katerem je fiksiran predmet izpolnitve izvajalčeve obveznosti, preide na naročnika šele z izpolnitvijo določenih naročnikovih obveznosti po naročniku, avtorske pravice izvajalca na naročnika preidejo skupaj s prenosom lastninske pravice.

C.2.1.9. Cena naročila mora vsebovati specifikacijo avtorskega honorarja oziroma nadomestila, sicer se šteje, da avtorski honorar oziroma nadomestilo ni določeno.

C.2.1.10. Pri vsaki objavi avtorskega dela mora biti izvajalec jasno označen, in sicer najmanj z imenom in priimkom.

C.2.1.11. Nadaljnji prenos avtorskih pravic s strani naročnika ali vsakega drugega upravičenega pridobitelja ni dovoljen.

C.2.1.12. Šteje se, da je prenos avtorskih pravic na naročnika izključen. Šteje se, da je kljub izključnemu prenosu avtorskih pravic na naročnika takšen prenos avtorskih pravic s stališča izvajalca neizključen, tako da sme izvajalec na naročnika prenesene avtorske pravice izvrševati poleg naročnika.

C.2.1.13. Šteje se, da je prenos avtorskih pravic časovno omejen do izvedbe del, katerim delo izvajalca, ki je predmet naročila, predstavlja arhitekturno podlago.

C.2.1.14. Šteje se, da je prenos avtorskih pravic prostorsko omejen na ozemlje države, v kateri naj bi se delo izvajalca, ki je predmet naročila, uporabilo. Če takšna država ni znana, je prenos avtorskih pravic omejen na ozemlje Republike Slovenije.


na vrh
 
C.2. Avtorske pravice