Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.20. Prioritetni vrstni red dokumentov

C.20.1.1. Kolikor med izvajalcem in naročnikom ni dogovorjeno drugače, so za razlago medsebojnih pravic in obveznosti med izvajalcem in naročnikom v zvezi z določenim naročilom relevantni naslednji dokumenti, in sicer v naslednjem vrstnem redu:
C.20.1.1.1. posebni dogovori glede naročila;
C.20.1.1.2. projektna naloga;
C.20.1.1.3. posebni splošni pogoji, ki jih izvajalec in naročnik morda določita;
C.20.1.1.4. ti splošni pogoji;
C.20.1.1.5. zakonodaja, ki ureja obligacijska razmerja;
C.20.1.1.6. projektna dokumentacija iz prejšnjih faz gradnje, kolikor se naročilo nanje sklicuje;
C.20.1.1.7. določbe zakona, ki ureja graditev objektov, in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
C.20.1.1.8. gradbeni predpisi, ki veljajo za posamezne vrste objektov;
C.20.1.1.9. predpisi, ki veljajo za določeno vrsto lokacij;
C.20.1.1.10. določbe prostorskih aktov;
C.20.1.1.11. pogoji investicijskega programa, kadar je ta predpisan;
C.20.1.1.12. projektni pogoji pristojnih soglasodajalcev;
C.20.1.1.13. ukrepi za varstvo zdravja, varstvo ljudi in premoženja, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja in ukrepe za minimalno porabo energije;
C.20.1.1.14. ukrepi, ki zagotavljajo funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir;
C.20.1.1.15. smotrne tehnične rešitve, skladne z dosežki znanosti, tehnologije in ekonomičnosti in zadnjim stanjem gradbene tehnike;
C.20.1.1.16. pravila merjenja pri izdelavi popisov del in predračuna;
C.20.1.1.17. ukrepi, ki imajo pomen za obrambo in potrebne ukrepe za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah, in
C.20.1.1.18. rezultati predhodne preveritve zanesljivosti obstoječih delov objekta, nosilnosti in stabilnosti temeljnih tal in uporabnosti že vgrajenih gradbenih proizvodov, kadar gre za rekonstrukcijo objektov, kolikor je to izvajalec dolžan upoštevati naročila.


na vrh
 
C.20. Prioritetni vrstni red dokumentov