Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.3. Spremembe naročila


na vrh

C.3.1 Dodatna dela

C.3.1.1. Dano naročilo ne obsega dodatnih del. Za dodatna dela se štejejo vsa naročila, dodatno podana po podaji naročila, ali spremembe naročila. V primeru dodatnih del izvajalec sestavi zanje ponudbo in jo da v potrditev naročniku. Dodatna dela postanejo del pogodbenih obveznosti izvajalca le, če je naročilo za dodatna dela dano v skladu s temi splošnimi pogoji. Izvajalec pred tem ni dolžan pričeti z dodatnimi deli.

C.3.1.2. Osnovo za določitev vrednosti dodatnih del predstavlja vrednost primerljivih del, kot ta izhaja iz prvotno danega naročila, razen če narava in obseg dodatnih del ne upravičujejo višje osnove.


na vrh

C.3.2 Zmanjšanje naročila

C.3.2.1. V primeru dogovora, da sme naročnik po podaji naročila zmanjšati naročilo, mora obvestilo o zmanjšanju naročila izvajalcu prispeti najmanj petnajst dni pred nameravanim zmanjšanjem naročila. V nasprotnem primeru zmanjšanje naročila začne učinkovati šele po preteku navedenega roka od prejema obvestila o zmanjšanju naročila.

C.3.2.2. V primeru zmanjšanja naročila je izvajalec upravičen do dogovorjenega plačila za tiste dele prvotnega naročila, ki jih je do zmanjšanja naročila opravil, kot tudi do sorazmernega plačila za tiste dele prvotnega naročila, s katerih izpolnitvijo je začel. Kolikor prvotno naročilo ne omogoča razdelitve naročila na faze, je izvajalec upravičen do sorazmernega plačila za opravljeni del prvotnega naročila do vrednosti celotnega naročila.

C.3.2.3. Zmanjšanje naročila začne učinkovati s prejetjem vseh plačil po izvajalcu, do katerih je ta upravičen.

C.3.2.4. Dokler naročilo ni zmanjšano, sme izvajalec, če presodi, da je to potrebno za interese naročnika, nadaljevati z izvajanjem prvotnega naročila.


na vrh

C.3.3 Sprememba naročil naročnika pri drugih njegovih izvajalcih

C.3.3.1. Spremembe naročil naročnika pri drugih njegovih izvajalcih, ne glede na naravo ali obseg del, ki jih ti opravljajo, ne vpliva na naročilo izvajalca, dokler ni naročilo, dano izvajalcu, zmanjšano oziroma dokler ni podano naročilo za dodatna dela.


na vrh
 
C.3. Spremembe naročila

C.3.1 Dodatna dela

C.3.2 Zmanjšanje naročila

C.3.3 Sprememba naročil naročnika pri drugih njegovih izvajalcih