Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

C.7. Prevzem


na vrh

C.7.1. Zapisnik

C.7.1.1. Izvajalec od naročnika lahko v primeru katerekoli izpolnitve njegove obveznosti po naročilu zahteva, da ob izpolnitvi takšne obveznosti napravita zapisnik. Šteje se, da je takšna zahteva podana, če je izvajalec naročniku podal predlog zapisnika ob izpolnjevanju svoje obveznosti.

C.7.1.2. Zapisnik morata podpisati tako naročnik kot izvajalec, sicer ni veljaven.

C.7.1.3. Če naročnik ne podpiše zapisnika, to ni ovira za izpolnitev obveznosti izvajalca po naročilu, ki se vendarle lahko izpolnijo v skladu z drugimi določbami teh splošnih pogojev. Pač pa naročnik zaradi pomanjkanja njegovega podpisa zapisnika pride v zamudo s sprejemom izvajalčeve izpolnitve.


na vrh

C.7.2. Kvaliteta izdelave

C.7.2.1. Če ni dogovorjeno drugače, velja, da za izpolnitev obveznosti izvajalca zadošča, če je podana v obliki listinske dokumentacije.

C.7.2.2. Če ni dogovorjeno drugače, velja, da za izpolnitev obveznosti izvajalca zadošča, če je podana v elektronski obliki, ki ne omogoča naknadnega spreminjanja predmeta izpolnitve izvajalca brez sodelovanja izvajalca (npr. v PDF formatu).

C.7.2.3. Dogovor o tem, da je za izpolnitev obveznosti izvajalca potrebno, da je ta podana v elektronski obliki, ki omogoča naknadno spreminjanje predmeta izpolnitve brez sodelovanja izvajalca (vpr. v DWG, WORD ali EXCEL formatu), mora biti izrecno pisno izražen. Mogoč je le pod pogojem, da sta naročnik in izvajalec v skladu s temi splošnimi pogoji uredila medsebojna razmerja v zvezi z avtorskimi pravicami izvajalca s pravnim poslom, ki mora urejati tudi medsebojna razmerja v zvezi s pravico reproduciranja, pravico dajanja v najem, pravico javnega prikazovanja, pravico predelave (predvsem tudi, če je objekt nagrajen na javnem natečaju), pravico dajanja na voljo javnosti in pravico distribuiranja.

C.7.2.4. Če je med izvajalcem in naročnikom dogovorjeno, da se izpolnitev obveznosti izvajalca poda v elektronski obliki, sme izvajalec v vsakem primeru naročniku tako izpolnitev poleg tega podati tudi v obliki listinske dokumentacije. Če izvajalec to svojo pravico izkoristi, velja, da je naročniku izpolnil tisto, kar mu je podal v obliki listinske dokumentacije.


na vrh

C.7.3. Število izvodov

C.7.3.1. Če ni dogovorjeno drugače, velja, da za izpolnitev obveznosti izvajalca zadošča, če izvajalec naročniku izroči en izvod predmeta izpolnitve.

C.7.3.2. Če je predmet izpolnitve glede na izvajalcu znani namen izpolnitve obveznosti namenjen uporabi v upravnem ali drugem uradnem postopku, velja, da za izpolnitev obveznosti izvajalca zadošča, če izvajalec naročniku izroči ali v primeru, da izvajalec naročnika zastopa v takšnem upravnem postopku, uporabi toliko dodatnih izvodov, kolikor jih je potrebno za zaključek takšnega upravnega ali drugega uradnega postopka.

C.7.3.3. Če je bil predmet izpolnitve izvajalca naročniku podan v elektronski obliki, ki omogoča naknadno spreminjanje predmeta izpolnitve brez sodelovanja izvajalca, v vsakem primeru zadošča, da izvajalec naročniku izroči le en izvod predmeta izpolnitve.

C.7.3.4. Če naročnik od izvajalca zahteva, da mu ta izroči izvod predmeta izpolnitve izvajalca, do katerega izvajalec v skladu s posebnim dogovorom ali temi splošnimi pogoji ne bi bil upravičen, tej zahtevi pa izvajalec ugodi, ima izvajalec od naročnika pravico zahtevati plačilo za čas, ki ga porabi v ta namen, in sicer na podlagi tarifnih pogojev [specifikacija] ali drugih tarifnih pogojev, ki te tarifne pogoje nadomestijo, kolikor pa takih tarifnih pogojev ni, pa po primerljivi tarifi, poleg tega pa nadomestilo za materialne stroške.


na vrh
 
C.7. Prevzem

C.7.1. Zapisnik

C.7.2. Kvaliteta izdelave

C.7.3. Število izvodov