Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

imenik zaps

 

ČLANARINA

Članarina je redna letna dajatev, ki jo plačujejo člani zbornice. Plača se za tekoče koledarsko leto, to je od 01.01. do vključno 31.12.. Obveznost plačila članarine nastopi v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 - urad.prečiš.besed. (14/05 - popr.), 126/2007, 108/2009, 57/2012; 11/13 v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi v zbornico.

Članarina velja do konca tekočega leta. Člani, ki se vpišejo v zbornico po 30.09. tekočega leta, plačajo sorazmerni del članarine glede na polno izračunano članarino. Člani, ki nimajo poravnanih vseh finančnih obveznosti do zbornice, ne morejo uporabljati storitev, ki jih zbornica nudi svojim članom. Potrdilo o vpisu v imenik se posamezniku izda na njegovo vsakokratno zahtevo le, če ima posameznik poravnane vse terjatve, ki jih ima zbornica do njega. Če član tudi na podlagi drugega opomina ne plača članarine, se le-ta sodno izterja. Neplačilo članarine po drugem opominu je lahko razlog za uvedbo disciplinskega postopka.

Skupščina Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije je na svoji seji dne 29.3.2018 sprejela Pravilnik o plačevanju članarine in drugih prispevkov za leto 2018, ki določa:

* stroške vodenja v imeniku pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev v višini 95,00 €; pristojbina je zavezujoča na vse člane ne glede na status aktivnih ali mirujočih pooblastil. Častni člani, ki nimajo aktivnega članstva, ne plačujejo stroškov vodenja imenika;
* letno članarino članov, vpisanih v imenik ZAPS v višini 215,00 €; zavezanci za plačilo so vsi člani z aktivnimi pooblastili, kar izkazuje njihov osebni žig;

Pristojbina za vodenje imenika in letna članarina se nakazujeta na transakcijski račun zbornice št.: SI56 6100 0001 8357 306, odprt pri DH, d.d.. V skladu s 5. odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in 16. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o DDV se davek ne obračuna.
Zaradi težav, ki nastajajo pri evidentiranju plačil v bančnih izpiskih, ker banke in poštne enote ne navajajo dosledno imen plačnikov oz. sklicnih številk plačil, vas vljudno prosimo, da hranite potrdila o plačanih obveznostih ter nas nemudoma obvestite v primeru zaznave napake v imeniku članov, objavljenem na spletni strani ZAPS.

Vloga za izdajo računa pravni osebi za leto 2018

Postopek v primeru neplačevanja obveznosti do ZAPS.