Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

imenik zaps

 

Disciplinski ukrepi


Kodeks poklicne etike (objavljeno ZAPS 2.7.2018) določa načela in pravila, po katerih se morajo ravnati vsi člani ZAPS pri opravljanju svoje dejavnosti, ne glede na statusno oziroma organizacijsko obliko, v kateri opravljajo dejavnost. Kodeks vsebuje tudi pravila, katerih kršitev je v Disciplinskem pravilniku (UL RS, št. 40/2018) opredeljena kot disciplinska kršitev.

Član zbornice je je odgovoren za dejanja, ki so v Disciplinskem pravilniku opredeljena kot disciplinske kršitve, če je dejanje storil naklepno ali iz malomarnosti, in je njegova odgovornost ugotovljena po postopku, ki ga določa Disciplinski pravilnik.

Disciplinske sankcije

Za storjene disciplinske kršitve se smejo disciplinskemu obdolžencu izreči naslednje disciplinske sankcije:
1.    pisni opomin,
2.    obveznost dodatnega poklicnega usposabljanja,
3.    odvzem pravice do mentorstva,
4.    odvzem pravice do opravljanja praktičnih izkušenj,
5.    odvzem aktivne in pasivne volilne pravice za zbornične volitve,
6.    denarna kazen do višine 10.000 evrov ali
7.    izbris iz imenika pooblaščenih članov zbornice.
Vse disciplinske sankcije se izrečejo s stranskim ukrepom, da se po dokončnosti sklepa v disciplinskem postopku sankcije objavijo na spletni strani zbornice.

Disciplinska prijava

Disciplinsko prijavo lahko poda vsakdo, ki zazna disciplinsko kršitev. Član ZAPS, ki zazna disciplinsko kršitev, mora podati disciplinsko prijavo.
Prijava se vloži pisno pri disciplinskem tožilcu in mora obsegati:
•    priimek in ime kršitelja,
•    kraj, čas in opis kršitve,
•    dejstva in dokaze, s katerimi se utemeljuje prijava,
•    ime, priimek in podpis prijavitelja.
 

Poročila o izrečenih disciplinskih ukrepih

Poročilo o disciplinskih zadevah za obdobje 2004 - 2015
Poročilo o izrečenih disciplinskih ukrepih v letu 2016