Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

imenik zaps

 

MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA


Če oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri ZAPS začasno ne želi opravljati storitev, ki sodijo v opis njegovih poklicnih nalog, ZAPS na njegovo zahtevo izda odločbo o mirovanju.

V primeru mirovanja poklicnega naziva mora član zbornice najpozneje v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o mirovanju poklicnega naziva pristojni službi ZAPS vrniti žig in druge identifikacijske znake, če mu jih je ZAPS izdala.

V primeru mirovanja na lastno zahtevo svetujemo deponiranje žiga istočasno z zahtevo o vzpostavitvi mirovanja.

Zbornica izda pooblaščenemu arhitektu odločbo o mirovanju po uradni dolžnosti in vpiše mirovanje v imenik, če pooblaščeni arhitekt niti po prvem opominu ne poravna članarine za tekoče leto ali če se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 4. oziroma 6. točke prvega odstavka 7. člena ZAID, in sicer da ima zagotovljeno zavarovanje odgovornosti za škodo ter da izpolnjuje pogoje glede opravljanja poklicnih nalog.

Med mirovanjem pooblaščeni arhitekt nima pravice opravljati ali ponujati storitev, ki sodijo v opis poklicnih nalog pooblaščenega arhitekta, lahko pa se udeleži projektnega natečaja.

V primeru mirovanja poklicnega naziva posameznik plačuje znižano članarino. Član je upravičen do plačevanja znižane članarine, če ZAPS prejme zahtevek za mirovanje poklicnega naziva do konca februarja tekočega leta.

Članu zbornice, ki mu je poklicni naziv miroval na podlagi lastne vloge ali na podlagi ugotovitve, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje poklicnih nalog, se na njegovo zahtevo izbriše mirovanje iz imenika, če izpolnjuje vse pogoje za vpis v imenik.

Če članu zbornice poklicni naziv miruje, ker niti po prvem opominu ni poravnal članarine za tekoče leto, se mirovanje izbriše iz imenika po uradni dolžnosti, ko predloži dokazilo o poravnani članarini.
Vlogi za prekinitev mirovanja poklicnega naziva je treba priložiti dokazila, iz  katerih  izhaja, da so izpolnjeni pogoji za ponovni vpis.

 

Vloga za mirovanje