Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovni izpiti

 

GRADIVO ZA STROKOVNI IZPIT

Strokovni izpit obsega splošni in posebni del. Program splošnega dela strokovnega izpita je enak za vse  kandidate,  program  posebnega  dela  pa  je  prilagojen  strokovnemu  področju,  za  katero se pridobiva poklicni naziv in praktičnim izkušnjam kandidata, ki si jih je pridobil pod mentorstvom.

Splošni del izpita obsega naslednje vsebinske sklope:
-    predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, arhitekturne in inženirske dejavnosti, zborničnega sistema ter osnov varstva okolja in splošnega upravnega postopka,
-    investicijski procesi in vodenje projektov,
-    predpisi s področij, ki so neposredno povezani s sistemom urejanja prostora in graditve objektov ter sistemom varstva okolja, naravnih virov, narave, kulturne dediščine, varovanja zdravja in življenja ljudi, načrtovanja gospodarske javne infrastrukture, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pri delu.

Posebni del strokovnega izpita obsega naslednje vsebinske sklope:
-    preveritev praktičnih izkušenj (referenčna dela ali pisna naloga),
-    varstvo zdravja in življenja ljudi ter varstvo okolja pri graditvi objekta,
-    področni predpisi in standardizacija s strokovnega področja, za katero kandidat pridobiva
poklicni naziv.

Podrobnejše vsebine strokovnih izpitov so opredeljene v izpitnih programih za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Izpitni programi  vsebujejo  navedbo  pravnih  virov  in  literature,  potrebnih  za  pripravo  na  strokovni  izpit  ter podrobnejša merila za ustreznost referenčnih del.

Aktualen seznam predpisov najdete na tej povezavi >>

Orientacijska izpitna vprašanja kandidati prejemo po prijavi k izpitu.

 


 

Izpitna vprašanja za izpite po ZGO-1

Osnovni izpit iz arhitekturnega projektiranja

Splošni del (Redakcija vključuje spremembe do Ur. l. RS, št. 68/2014)
Posebni del (Redakcija vključuje spremembe do Ur. l. RS, št. 68/2014)
Gradbeno izvajanje - arhitektura

 

Osnovni izpit iz krajinsko arhitekturnega projektiranja

Splošni del (Redakcija vključuje spremembe do Ur. l. RS, št. 68/2014)
Posebni del (Redakcija vključuje spremembe do Ur. l. RS, št. 68/2014)
Gradbeno izvajanje - krajinska arhitektura

 

Osnovni izpit iz prostorskega načrtovanja - licenca "P"

Splošni del (Redakcija vključuje spremembe do Ur. l. RS, št. 68/2014)
Posebni del

 

Dopolnilni izpit iz prostorskega načrtovanja - licenca "A" in "KA"

Posebni del

 


na vrh
 
Izpitna vprašanja za izpite po ZGO-1