Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV IN PODZAKONSKI AKTI


2. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

Ur. l. RS, št. 110/2002 in naslednji
Ur. l. RS, št. 57/2012 – spremembe in dopolnitve (ZGO-1D)
Ur. l. RS, št. 110/2013 - zadnje spremembe in dopolnitve (ZGO-1E)
ZGO-1 – neuradno prečiščeno besedilo 15 (dec. 2013)

Opomba:
Pojasnila MOP v zvezi z razveljavitvijo prvega in drugega odstavka 62. člena ter 74.b člen ZGO-1 z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-165/09-34 z dne 3.3.2011.
 

2.1. Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena

Ur. l. RS, št. 109/2011
 

2.2. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

Ur. l. RS, št. 18/2013 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (mar. 2013)


2.3. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb

Ur. l. RS, št. 97/2003

Sprememba:
Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-138/08-9, Ur.l. RS, št. 77/2009 razveljavlja 4. člen Pravilnika
 

2.4. Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic

Ur. l. RS, št. 28/2014
 

2.5. Seznam izdane tehnične smernice

Ur. l. RS, št. 83/2008
 

2.6. Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

Ur. l. RS, št. 101/2005
 

2.7. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov

Ur. l. RS, št. 8/2011
 

2.8. Pravilnik o projektni dokumentaciji

Ur. l. RS, št. 55/2008

Opomba:
Pojasnila MOP glede veljavnosti (določb) podzakonskih predpisov v zvezi z razveljavitvijo prvega in drugega odstavka 62. člena ter 74.b člen ZGO-1 z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-165/09-34 z dne 3.3.2011.
 

2.9. Trenutno se pod to številko ne nahaja noben predpis.
 

2.10. Pravilnik o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

Ur. l. RS, št. 38/2008
 

2.11. Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta

Ur. l. RS, št. 55/2008
 

2.12. Pravilnik o gradbiščih

Ur. l. RS, št. 55/2008
Ur. l. RS, št. 54/2009 – popravek