Spletna stran ZAPS uporablja piškotke, s katerimi si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Poleg internih piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje strani, uporabljamo analitične piškotke servisa Google Analytics. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke. V redu | Več o tem
SLO|ENG
išči
piši

strokovna pomoč

 

SPLOŠNO


1.1. Stvarnopravni zakonik (SPZ) – 4. Oddelek – Sosedsko pravo

Ur. i. RS, št. 87/2002
SPZ - neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2013)
4. oddelek Sosedsko pravo
 

1.2. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

Ur. l. RS, št. 43/2011


1.2.1. Pravilnik o varnostnih znakih

Ur. l. RS, št. 89/1999 in naslednji
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jun. 2015)

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.2.2. Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Ur. l. RS, št. 83/2005

Opomba:
Podaljšanje veljavnosti (glej 2. odstavek 82. člena ZVZD-1)


1.2.3. Uredba o zelenem javnem naročanju

Ur. l. RS, št. 51/2017
 

1.2.4. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)

Ur. l. RS, št. 58/2003
ZZK-1 - neuradno prečiščeno besedilo 7 (feb. 2018)


1.2.5. Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI)

Ur. l .RS, št. 75/2017


1.2.6. Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv)

Ur. l. RS, št. 13/2018


1.2.7. Zakon o javnih financah (ZJF)

Ur. l. RS, št. 79/1999 in naslednji
ZJF - neuradno prečiščeno besedilo 15 (feb. 2018)

1.2.8. Uredba o razvrščanju objektov

Ur. l. RS, št. 37/2018


1.2.9. Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja

Ur. l. RS, št. 37/2018

Opomba:
Veljaven, vendar se še ne uporablja.


1.2.10. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev

Ur. l. RS, št. 51/2004 in naslednji
Ur. l. RS, 37/18 -  Statut Inženirske zbornice Slovenije
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 3 (jul. 2011)

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 88. člen Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18)).


1.2.11. Disciplinski pravilnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

Ur. l. RS, št. 40/2018


1.2.12. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev

Ur. l. RS, št. 37/2018


1.1.29. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega inženirja

Ur. l. RS, št. 37/2018


1.1.30. Pravilnik o obliki in vsebini ter o načinu vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije

Ur. l. RS, št. 123/2003
Ur. l. RS, št. 56/2005 - spremembe in dopolnitve 
Ur. l. RS, št. 37/2018 - Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev
Ur. l. RS, št. 40/2018 - Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 4 (jun. 2018)

Opomba:
Delno podaljšanje uporabe (glej 65. člen ZAID, 13. člen Splošnega akta o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18) in 11. člen Splošnega akta o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov,
pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 40/18).


1.1.31. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev

Ur. l. RS, št. 37/2018


1.1.31. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca

Ur. l. RS, št. 40/2018


1.1.32. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev

Ur. l. RS, št. 40/2018


1.1.33. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev

Ur. l. RS, št. 40/2018


1.1.34. Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe

Ur. l. RS, št. 41/2018

Opomba:
Veljaven, vendar se še ne uporablja.


1.1.35. Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo

Ur. l. RS, št. 47/2018